nht1309
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 95.83%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 5 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có