kentpham
  • Hạng 29
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 242
  • Tỉ lệ thắng 68.87%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kentpham8 - 3 chuotmom
kentpham4 - 3 bapcaingoc
kentpham15 - 10 vangbacdaquy
kentpham12 - 9 luckystar
kentpham5 - 1 xuanthupro
kentpham8 - 6 nguyenhonganh
kentpham21 - 16 nhipcautre21
kentpham20 - 15 phuongxoan
kentpham14 - 8 trunghieu87
kentpham4 - 1 h2so4
kentpham9 - 5 thuykien
kentpham2 - 1 thuydung25
kentpham10 - 4 lvtrung
kentpham7 - 8 suoingoc
kentpham12 - 9 dungtrieu
kentpham9 - 6 nhimxu
kentpham7 - 2 phuongminh
kentpham10 - 12 thythy2021
kentpham1 - 1 fucklife
kentpham3 - 0 nguyenlangthang
kentpham6 - 4 nhocyeusky
kentpham9 - 5 thuong95
kentpham8 - 9 pingpong
kentpham5 - 3 maruko
kentpham3 - 3 vnnguyendung
kentpham1 - 0 dorabase
kentpham6 - 2 tahuuson
kentpham7 - 7 lanhphong
kentpham17 - 13 serahwang
kentpham3 - 0 vanvolang
kentpham12 - 5 thutrang
kentpham1 - 0 fanmu
kentpham9 - 5 bangtam2312
kentpham6 - 2 badboy
kentpham12 - 7 lanthanh
kentpham9 - 6 lexuan22
kentpham4 - 2 tuanlongtt
kentpham5 - 2 trucmai
kentpham4 - 1 chauky77
kentpham3 - 1 hoaanhdao2008
kentpham3 - 2 saosaysua
kentpham7 - 4 hanhphucvotan
kentpham10 - 8 lyquoc
kentpham2 - 0 thuphuongle99
kentpham0 - 1 toanluf
kentpham6 - 2 jang80
kentpham3 - 1 nammien
kentpham4 - 2 onlytrust
kentpham6 - 6 beyeupk
kentpham3 - 2 quangmetro
kentpham5 - 2 cumeo
kentpham8 - 7 mavuong
kentpham6 - 1 huongkute
kentpham12 - 7 thuytinhkhoc
kentpham3 - 6 ngocluan
kentpham3 - 1 happykid76
kentpham7 - 2 alphax
kentpham8 - 5 nttthuy
kentpham7 - 2 nhatvy2291
kentpham6 - 3 nguyentri10x
kentpham2 - 1 cobebencuaso
kentpham9 - 5 phuongkarry
kentpham4 - 1 thaomoc
kentpham5 - 1 ngannguyen
kentpham4 - 6 khiconjx
kentpham9 - 5 hoagiay123
kentpham2 - 4 canho
kentpham11 - 5 phungtien
kentpham1 - 0 chupapimonhanho
kentpham6 - 3 nkocdethuong
kentpham2 - 2 binhnhi
kentpham4 - 3 yumkhin
kentpham2 - 3 dolphin
kentpham6 - 3 sieutron
kentpham7 - 6 huynhbaobao
kentpham1 - 5 ngocruby9x
kentpham2 - 0 viphung
kentpham4 - 6 changtraivotinh035
kentpham9 - 8 heodat91
kentpham0 - 6 nhibuong
kentpham0 - 6 tranhang07
kentpham1 - 1 giodaingan
kentpham0 - 1 happy123
kentpham0 - 1 heoconhamchoi
kentpham4 - 5 yoshida
kentpham2 - 1 mikochan
kentpham1 - 1 linh04052008
kentpham2 - 1 heoway
kentpham4 - 1 totoro
kentpham7 - 5 buonnhoem
kentpham15 - 14 hieula
kentpham1 - 2 ampen
kentpham2 - 3 hoadongtien00
kentpham5 - 5 kyhoi
kentpham0 - 3 qindy
kentpham0 - 1 nguoivohinh
kentpham0 - 2 gafbuwj
kentpham2 - 4 chuotbobo
kentpham1 - 0 muta123
kentpham4 - 0 vientuong