kentpham
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,107
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.70%
  • Chỉ số xã hội 172
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kentpham19 - 20 thutrang
kentpham0 - 1 peheo
kentpham8 - 9 sujichan
kentpham13 - 12 nguyentri10x
kentpham2 - 1 hoarung
kentpham6 - 4 ngocdinh
kentpham0 - 2 happy123
kentpham0 - 5 trong981
kentpham3 - 2 hoangduy357
kentpham9 - 12 heoconhamchoi
kentpham1 - 0 huemy
kentpham2 - 1 tahuy
kentpham8 - 4 yumkhin
kentpham0 - 1 huongly
kentpham3 - 1 gaodo
kentpham3 - 6 dannyvnn
kentpham2 - 3 bibi0101
kentpham9 - 2 tahuuson
kentpham12 - 15 beyeupk
kentpham2 - 0 thaonguyencafe
kentpham12 - 8 changtraivotinh035
kentpham15 - 11 ampen
kentpham22 - 22 thythy2021
kentpham3 - 0 viphung
kentpham8 - 6 ngang123
kentpham2 - 1 thinpham
kentpham1 - 0 phameco
kentpham10 - 3 vanvolang
kentpham7 - 5 hoaanhdao2008
kentpham6 - 1 meokitty
kentpham20 - 20 canho
kentpham15 - 11 dungtrieu
kentpham3 - 3 dolphin
kentpham14 - 15 ngocluan
kentpham1 - 0 sagocarer
kentpham11 - 8 chauky77
kentpham5 - 6 vnnguyendung
kentpham15 - 10 hoadongtien00
kentpham4 - 2 toxuanhoang
kentpham15 - 11 phungtien
kentpham8 - 3 lejun
kentpham10 - 5 lvtrung
kentpham0 - 2 mailady
kentpham8 - 5 sieutron
kentpham20 - 15 serahwang
kentpham3 - 6 meongoc1999
kentpham9 - 3 heokool
kentpham20 - 13 trannhat
kentpham1 - 0 huongq
kentpham3 - 2 socnau
kentpham5 - 3 h2so4
kentpham9 - 7 huongkute
kentpham16 - 9 lanthanh
kentpham0 - 3 tuoiconrong
kentpham12 - 11 lanhphong
kentpham9 - 5 duyen10
kentpham8 - 3 bapcaingoc
kentpham11 - 5 phuongkarry
kentpham3 - 1 hannie
kentpham6 - 2 nguoivohinh
kentpham13 - 9 luckystar
kentpham16 - 12 nhimxu
kentpham0 - 8 vodanh123
kentpham1 - 0 taochaphet00
kentpham1 - 4 tinhthoixotxa
kentpham21 - 16 lyquoc
kentpham2 - 3 heoway
kentpham2 - 4 lamcaro2
kentpham3 - 1 kimuracat19x
kentpham1 - 0 huuan87772664
kentpham1 - 0 peishijinxian
kentpham0 - 13 ladieubong
kentpham13 - 5 ngannguyen
kentpham4 - 1 baniphonere
kentpham3 - 5 quachdozz
kentpham5 - 2 onlytrust
kentpham11 - 2 alphax
kentpham1 - 8 cuong97
kentpham6 - 1 lemaipa
kentpham7 - 7 huynhbaobao
kentpham4 - 1 toanluf
kentpham24 - 19 pingpong
kentpham9 - 11 yoshida
kentpham1 - 4 vikend
kentpham15 - 10 trunghieu87
kentpham5 - 0 tralacmi
kentpham13 - 9 buonnhoem
kentpham5 - 5 khoailangnuong
kentpham17 - 17 khiconjx
kentpham9 - 13 mavuong
kentpham2 - 1 cuccu
kentpham7 - 11 ngocruby9x
kentpham10 - 8 nguyenhonganh
kentpham1 - 2 thienthan999
kentpham5 - 3 trucmai
kentpham10 - 9 heodat91
kentpham10 - 7 thuong95
kentpham4 - 2 binhnhi
kentpham8 - 8 nhocyeusky
kentpham9 - 7 kyhoi