nguvaicadai123q
  • Hạng 598
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 15.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguvaicadai123q0 - 3 b1998
nguvaicadai123q0 - 4 ngocluan
nguvaicadai123q11 - 18 mikochan
nguvaicadai123q0 - 2 buonnhoem
nguvaicadai123q6 - 8 toxuanhoang
nguvaicadai123q2 - 1 buitoi21
nguvaicadai123q0 - 1 noname05e
nguvaicadai123q3 - 0 vivo56
nguvaicadai123q2 - 6 nhibuong
nguvaicadai123q1 - 1 heoway
nguvaicadai123q0 - 4 ngannguyen
nguvaicadai123q0 - 1 nguoivohinh
nguvaicadai123q1 - 7 thuphuongle99
nguvaicadai123q3 - 6 hanhphucvotan
nguvaicadai123q0 - 2 saosaysua
nguvaicadai123q4 - 7 tuoiconrong
nguvaicadai123q4 - 10 hamynn
nguvaicadai123q1 - 8 happy123
nguvaicadai123q2 - 4 chauky77
nguvaicadai123q1 - 5 suoingoc
nguvaicadai123q2 - 3 mailady
nguvaicadai123q2 - 9 duyen10
nguvaicadai123q0 - 1 luke911
nguvaicadai123q2 - 11 nttthuy
nguvaicadai123q1 - 1 pingpong
nguvaicadai123q1 - 5 huynhbaobao
nguvaicadai123q2 - 8 nkocdethuong
nguvaicadai123q1 - 3 totoro
nguvaicadai123q4 - 5 giodaingan
nguvaicadai123q0 - 2 phuongxoan
nguvaicadai123q3 - 3 hieula
nguvaicadai123q1 - 3 cobebencuaso
nguvaicadai123q2 - 8 nguyentri10x
nguvaicadai123q0 - 1 h2so4
nguvaicadai123q0 - 5 nammien
nguvaicadai123q0 - 1 kidboy
nguvaicadai123q0 - 3 cumeo
nguvaicadai123q4 - 3 beyeupk
nguvaicadai123q1 - 0 kaiz123
nguvaicadai123q0 - 3 nhocyeusky
nguvaicadai123q0 - 4 mayakieu
nguvaicadai123q1 - 0 dhkdhk333
nguvaicadai123q1 - 0 lehai
nguvaicadai123q0 - 1 forfun
nguvaicadai123q1 - 2 socnau
nguvaicadai123q2 - 9 alphax
nguvaicadai123q2 - 0 simajin
nguvaicadai123q1 - 0 huytruong
nguvaicadai123q9 - 13 lanthanh
nguvaicadai123q2 - 10 xuanthupro
nguvaicadai123q0 - 6 serahwang
nguvaicadai123q0 - 9 qindy
nguvaicadai123q2 - 1 changtraivotinh035
nguvaicadai123q1 - 1 nguyenvuhoang21
nguvaicadai123q0 - 2 babyboss
nguvaicadai123q0 - 1 heoxixoan
nguvaicadai123q0 - 4 thuong95
nguvaicadai123q3 - 8 thuydung25
nguvaicadai123q2 - 0 pepopo
nguvaicadai123q1 - 7 dungtrieu
nguvaicadai123q1 - 2 kyhoi
nguvaicadai123q0 - 1 heodat91
nguvaicadai123q0 - 2 thaomoc
nguvaicadai123q3 - 6 heoconhamchoi
nguvaicadai123q3 - 7 sieutron
nguvaicadai123q2 - 4 hoadongtien00
nguvaicadai123q1 - 9 thythy2021
nguvaicadai123q3 - 6 phuongkarry
nguvaicadai123q2 - 5 paduc
nguvaicadai123q0 - 3 trucmai
nguvaicadai123q0 - 2 tahuuson
nguvaicadai123q0 - 1 kehuydiet2802
nguvaicadai123q0 - 2 vanvolang
nguvaicadai123q3 - 1 vutiencuong
nguvaicadai123q1 - 4 danly1320
nguvaicadai123q1 - 5 carophi
nguvaicadai123q2 - 2 hangnguyenthi
nguvaicadai123q1 - 0 vominhkhoi2408
nguvaicadai123q0 - 2 yellowrain
nguvaicadai123q1 - 11 phuongkitty