hieuhieuhieu
  • Hạng 66
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 55
  • Tỉ lệ thắng 62.50%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hieuhieuhieu6 - 2 datdeptrai
hieuhieuhieu1 - 0 paduc
hieuhieuhieu2 - 3 phuongkitty
hieuhieuhieu1 - 2 thaomoc
hieuhieuhieu4 - 1 lanthanh
hieuhieuhieu2 - 0 vanvolang
hieuhieuhieu2 - 0 nhocyeusky
hieuhieuhieu6 - 2 nhimxu
hieuhieuhieu4 - 1 quangmetro
hieuhieuhieu2 - 0 tuoiconrong
hieuhieuhieu1 - 0 alphax
hieuhieuhieu0 - 1 ngocluan
hieuhieuhieu0 - 1 trunghieu87
hieuhieuhieu2 - 0 lanhphong
hieuhieuhieu3 - 0 cobebencuaso
hieuhieuhieu0 - 1 nhipcautre21
hieuhieuhieu1 - 2 vientuong
hieuhieuhieu0 - 1 sieucaothu0508
hieuhieuhieu0 - 1 scp67892021
hieuhieuhieu7 - 0 gatamky2020
hieuhieuhieu4 - 0 nan007
hieuhieuhieu0 - 1 cumeo
hieuhieuhieu5 - 1 hoaanhdao2008
hieuhieuhieu4 - 0 thuphuongle99
hieuhieuhieu4 - 3 chuotbobo
hieuhieuhieu0 - 4 rip001
hieuhieuhieu1 - 0 tralacmi
hieuhieuhieu2 - 3 thangchin
hieuhieuhieu4 - 0 thythy2021
hieuhieuhieu2 - 2 sieutron
hieuhieuhieu1 - 1 khiconjx
hieuhieuhieu6 - 1 asdmobile
hieuhieuhieu1 - 0 saosaysua
hieuhieuhieu3 - 2 dungtrieu
hieuhieuhieu2 - 0 jang80
hieuhieuhieu1 - 0 ampen
hieuhieuhieu2 - 1 vnnguyendung
hieuhieuhieu2 - 0 nguyenhonganh
hieuhieuhieu3 - 2 hoagiay123
hieuhieuhieu4 - 4 babyboss
hieuhieuhieu5 - 1 ngocruby9x
hieuhieuhieu4 - 2 vangbacdaquy
hieuhieuhieu3 - 1 huynhbaobao
hieuhieuhieu4 - 0 nhibuong
hieuhieuhieu1 - 0 thuydung25
hieuhieuhieu2 - 0 heoxixoan
hieuhieuhieu6 - 0 duyen10
hieuhieuhieu5 - 3 heoway
hieuhieuhieu4 - 1 khoailangnuong
hieuhieuhieu0 - 1 sauminh
hieuhieuhieu1 - 0 hieula
hieuhieuhieu2 - 0 hangnguyenthi
hieuhieuhieu2 - 0 abcdifg
hieuhieuhieu1 - 0 nguyentri10x
hieuhieuhieu1 - 0 happy123
hieuhieuhieu1 - 2 canho
hieuhieuhieu1 - 4 tranhang07
hieuhieuhieu3 - 1 happykid76
hieuhieuhieu2 - 2 lemaipa
hieuhieuhieu1 - 4 nttthuy
hieuhieuhieu1 - 1 vnmotor
hieuhieuhieu0 - 1 hamynn
hieuhieuhieu1 - 5 tuanlongtt
hieuhieuhieu1 - 0 onlytrust
hieuhieuhieu1 - 1 hoadongtien00
hieuhieuhieu0 - 1 dembuon
hieuhieuhieu1 - 2 thuytinhkhoc
hieuhieuhieu1 - 0 tancong6789
hieuhieuhieu0 - 1 heodat91
hieuhieuhieu1 - 0 lamcaro
hieuhieuhieu0 - 1 forfun
hieuhieuhieu1 - 0 phuongxoan