nttthuy
  • Hạng ...
  • Ngọc 584
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.11%
  • Chỉ số xã hội 450
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nttthuy5 - 7 frankho
nttthuy9 - 9 ngocluan
nttthuy4 - 1 ntnha1379
nttthuy9 - 12 buonnhoem
nttthuy12 - 16 mavuong
nttthuy6 - 6 vientuong
nttthuy13 - 13 lanhphong
nttthuy1 - 5 nguyenhonganh
nttthuy2 - 1 sabo2412
nttthuy10 - 9 chauky77
nttthuy7 - 0 bingttn7
nttthuy6 - 6 nganbali
nttthuy2 - 3 nguyenmanhlama01
nttthuy2 - 4 hongkong1
nttthuy2 - 0 toilalac
nttthuy1 - 1 emiya
nttthuy7 - 1 rhdfh
nttthuy1 - 0 sanbangtaca123
nttthuy1 - 0 sung5ngay
nttthuy0 - 4 cocvang
nttthuy1 - 0 nguyekhoa199
nttthuy1 - 0 caohoangtrung1234567
nttthuy1 - 0 lunox
nttthuy1 - 3 lucatin
nttthuy17 - 0 hatuankiet
nttthuy2 - 0 khangdoan2002
nttthuy0 - 1 stormbabe
nttthuy7 - 0 datealife123
nttthuy5 - 0 happybreakfast
nttthuy6 - 1 quanglegend
nttthuy3 - 0 chumchum
nttthuy5 - 2 tungtran
nttthuy2 - 0 tgiabao008
nttthuy0 - 4 tomcuamuc
nttthuy1 - 0 lnsusan
nttthuy6 - 1 huynhtridoan
nttthuy4 - 0 namkitga
nttthuy1 - 1 cuccu
nttthuy3 - 2 giauanh
nttthuy1 - 0 yenthaptam
nttthuy3 - 1 sieutron
nttthuy2 - 4 bapcaingoc
nttthuy0 - 1 amazon
nttthuy5 - 0 chienkx123
nttthuy9 - 11 hdmi2000
nttthuy1 - 0 bunkao
nttthuy0 - 3 sonccccc
nttthuy3 - 0 trunghieuklj235
nttthuy3 - 0 kienbuntan
nttthuy2 - 0 anhhero
nttthuy0 - 2 tintindongnghia1708
nttthuy1 - 0 navizto
nttthuy0 - 1 wibunotsimpttv2k7
nttthuy2 - 1 thaihung15072015
nttthuy1 - 0 tadeptrai
nttthuy2 - 0 heheiuanhat
nttthuy1 - 0 binzzz98
nttthuy6 - 2 hansome1999
nttthuy1 - 1 bhzx123
nttthuy17 - 30 phuongkitty
nttthuy0 - 1 joynlnguyen
nttthuy1 - 0 lehng1112
nttthuy0 - 1 muaxuanden
nttthuy0 - 2 caroforfun99999
nttthuy2 - 0 daihoccongnghiep
nttthuy1 - 0 hoangvanhung
nttthuy1 - 0 duyquangbr
nttthuy7 - 0 kimhanlong
nttthuy1 - 0 tuongquan
nttthuy3 - 1 chuotbobo
nttthuy1 - 0 thienphusi123
nttthuy3 - 6 evanst
nttthuy2 - 0 hellobb
nttthuy5 - 0 kiyota
nttthuy2 - 0 hiuhu
nttthuy1 - 6 travahuong
nttthuy14 - 0 nguyethyxx
nttthuy3 - 0 hoangky
nttthuy1 - 0 carotest
nttthuy1 - 0 nguyencaodan123456
nttthuy5 - 0 phidatlop6a6
nttthuy4 - 3 tieumong
nttthuy1 - 1 ngang123
nttthuy0 - 6 lamcaro2
nttthuy0 - 1 noodles
nttthuy1 - 1 thythy2021
nttthuy2 - 5 haianthui
nttthuy1 - 0 loloti
nttthuy0 - 3 kain98
nttthuy4 - 4 suthatchico1
nttthuy2 - 0 thaynha
nttthuy1 - 0 ailopdiu
nttthuy2 - 1 thuakoku
nttthuy1 - 1 suicao
nttthuy2 - 2 happykid76
nttthuy1 - 1 kyhoi
nttthuy3 - 0 mogghg
nttthuy1 - 0 buitai890
nttthuy1 - 0 phatke
nttthuy2 - 0 mykute