nttthuy
  • Hạng 380
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 36
  • Tỉ lệ thắng 65.13%
  • Chỉ số xã hội 238
  • Chỉ số đam mê 6.30
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nttthuy0 - 1 kethatbai
nttthuy1 - 0 vientuong
nttthuy3 - 4 dangkyqd
nttthuy1 - 0 hiiiii
nttthuy0 - 2 dangnhungoclinh
nttthuy1 - 4 missnl
nttthuy5 - 9 ltb0506
nttthuy5 - 4 matrancaro
nttthuy4 - 4 hai22hai
nttthuy0 - 1 trungquan1602
nttthuy3 - 5 thanhphomuabay
nttthuy2 - 0 aabbcc
nttthuy1 - 3 gahapchao
nttthuy10 - 0 playcaro20
nttthuy2 - 0 nnqthy1310
nttthuy0 - 10 baygiothangmay
nttthuy6 - 2 letty
nttthuy2 - 1 lanhphong
nttthuy1 - 0 dangqueanh
nttthuy2 - 0 chanhhhh
nttthuy5 - 0 zu2kreal
nttthuy3 - 3 nangchieu
nttthuy2 - 0 giangcute2005
nttthuy0 - 2 lamcaro2
nttthuy3 - 0 layman
nttthuy1 - 1 thuyentran98
nttthuy0 - 15 vichea15
nttthuy0 - 1 hanalov1
nttthuy1 - 8 huongq
nttthuy7 - 3 meomeo123abc
nttthuy1 - 0 minhchau11
nttthuy0 - 4 gacondichoi
nttthuy1 - 4 sagocarer
nttthuy1 - 0 hoangson0607
nttthuy0 - 1 vetthuonglong
nttthuy12 - 6 baniphonere
nttthuy2 - 0 sabo2412
nttthuy3 - 0 nonono
nttthuy6 - 0 ngan66426657898
nttthuy2 - 2 hanie
nttthuy9 - 11 diemcaro04999
nttthuy1 - 0 khachmankhien
nttthuy6 - 1 johanliebert
nttthuy1 - 2 saphia
nttthuy1 - 0 muvodoi
nttthuy6 - 0 utpham
nttthuy4 - 4 peishijinxian
nttthuy5 - 1 tanlamvtpt96
nttthuy0 - 1 huyyeurin
nttthuy2 - 1 pthao3799
nttthuy1 - 2 hannie
nttthuy3 - 0 cachepomdua
nttthuy1 - 0 lucky06012001
nttthuy1 - 6 gatsby
nttthuy7 - 1 moublo
nttthuy1 - 3 ilovekimyen1999
nttthuy0 - 2 covid19
nttthuy1 - 0 nguyenlamheo
nttthuy3 - 0 sakazuki3835t
nttthuy0 - 7 arsenalfc96
nttthuy4 - 0 huonggiang2013
nttthuy4 - 0 lamphuc142536
nttthuy2 - 0 caothuvn
nttthuy3 - 3 hungb
nttthuy3 - 5 kakae123
nttthuy0 - 1 hoangdinhngoc
nttthuy0 - 7 nhatmai
nttthuy3 - 0 toyeucau
nttthuy4 - 0 hdajklhgdwiurf
nttthuy2 - 2 thanhdat1212
nttthuy1 - 0 thuytinhkhoc
nttthuy2 - 2 huongjep
nttthuy7 - 0 michely9911
nttthuy1 - 0 thuytrucch
nttthuy0 - 3 zalinh
nttthuy1 - 0 kidboy
nttthuy1 - 0 lyquoc
nttthuy0 - 2 mikochan
nttthuy12 - 2 shgdvacacsfdtc7
nttthuy2 - 1 dangthu209
nttthuy1 - 3 acmm2912
nttthuy1 - 15 gup222
nttthuy3 - 1 ngocvy
nttthuy7 - 0 matrom30
nttthuy1 - 0 hieu1234
nttthuy0 - 2 kain98
nttthuy1 - 0 trang228811
nttthuy1 - 0 strency
nttthuy5 - 0 long234
nttthuy1 - 4 honeymoon1991
nttthuy5 - 0 thienthanhchi2222
nttthuy4 - 1 duongcam
nttthuy4 - 0 kipoi95
nttthuy2 - 1 nhibuong
nttthuy1 - 0 sieutron
nttthuy0 - 1 tahuuson
nttthuy2 - 2 datdepzai
nttthuy2 - 0 meheo12345
nttthuy1 - 0 quangteo
nttthuy2 - 0 immaaa