nttthuy
  • Hạng 126
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 7
  • Tỉ lệ thắng 62.69%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nttthuy1 - 0 ngannguyen
nttthuy5 - 8 kentpham
nttthuy3 - 6 army10
nttthuy1 - 1 hoatam
nttthuy1 - 0 nguyenphuc
nttthuy2 - 4 nguyenvuhoang21
nttthuy2 - 9 yellowrain
nttthuy0 - 5 galam
nttthuy12 - 0 jadyeuthuong
nttthuy2 - 1 huyoi
nttthuy0 - 5 lamcaro
nttthuy4 - 7 ltb0506
nttthuy1 - 0 hoangthu
nttthuy2 - 0 laiviu123
nttthuy1 - 1 bogay
nttthuy5 - 0 fubetaro
nttthuy2 - 0 tonyy
nttthuy1 - 0 kingsupergame
nttthuy2 - 0 tramtien
nttthuy5 - 0 kimnhi
nttthuy0 - 5 cuong97
nttthuy1 - 0 pthao3799
nttthuy0 - 2 scp67892021
nttthuy1 - 0 b1998
nttthuy0 - 2 nhatmai
nttthuy1 - 0 khiconjx
nttthuy2 - 1 dembuon
nttthuy11 - 2 tranducbo
nttthuy3 - 0 dungtrieu
nttthuy6 - 1 quangtrung1010
nttthuy11 - 22 phuongkitty
nttthuy4 - 5 caro13
nttthuy11 - 2 nguvaicadai123q
nttthuy0 - 2 dangky1lan
nttthuy0 - 1 vodanh
nttthuy4 - 0 tinh77
nttthuy7 - 1 longgodf
nttthuy4 - 3 nguyenvancu
nttthuy2 - 0 ntl602
nttthuy6 - 0 huong999
nttthuy5 - 0 ngocnghech
nttthuy2 - 7 pepopo
nttthuy3 - 0 anprovip
nttthuy1 - 0 danghai19
nttthuy4 - 0 tuyetvan1102
nttthuy2 - 0 dung311
nttthuy2 - 0 khloe
nttthuy1 - 1 tranhang07
nttthuy0 - 2 tranngocbaothy
nttthuy3 - 0 bestox
nttthuy0 - 1 gatamky2020
nttthuy2 - 0 kienepi
nttthuy7 - 3 kaohsiung
nttthuy0 - 1 hoaanhdao2008
nttthuy4 - 0 trungvietga1111
nttthuy7 - 0 trido2407
nttthuy2 - 0 duonghe
nttthuy0 - 1 binhnhi
nttthuy6 - 0 tanki
nttthuy2 - 1 linh04052008
nttthuy1 - 4 kehuydiet2802
nttthuy3 - 2 skywalker
nttthuy4 - 1 hieuhieuhieu
nttthuy0 - 1 nammien
nttthuy2 - 0 khanhvjppro
nttthuy3 - 0 vuoc2
nttthuy0 - 2 thanhthanh2k8