nttthuy
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 648
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 65.63%
  • Chỉ số xã hội 355
  • Chỉ số đam mê 4.20
  • Thời gian tham gia 7 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nttthuy0 - 3 buonnhoem
nttthuy2 - 5 vuabip
nttthuy1 - 0 vozanhxyz
nttthuy4 - 2 dat7446az
nttthuy1 - 0 sury372014
nttthuy1 - 0 gmgcmhm
nttthuy0 - 3 yephdith
nttthuy1 - 0 thiengon123
nttthuy1 - 0 kenruhuynh
nttthuy1 - 0 lenpt
nttthuy1 - 4 superken2k4
nttthuy2 - 0 ozaki90
nttthuy4 - 1 serazs
nttthuy1 - 3 nguyenduyduc
nttthuy2 - 3 manetg
nttthuy2 - 1 vientuong
nttthuy3 - 0 biinbinn8223
nttthuy5 - 2 nguyentrantinh
nttthuy2 - 2 lanhphong
nttthuy1 - 4 nupakachi
nttthuy1 - 0 kairos
nttthuy3 - 0 tenthenaolachat101
nttthuy1 - 0 giainghi11
nttthuy0 - 3 lenka
nttthuy4 - 8 ahbakhia
nttthuy5 - 0 macaron
nttthuy1 - 1 gafbuwj
nttthuy4 - 0 minhpham
nttthuy3 - 0 miormy235
nttthuy1 - 0 thanhhanh2k1
nttthuy20 - 3 greenland
nttthuy9 - 1 mora88
nttthuy1 - 0 catrongao
nttthuy5 - 9 bihiem
nttthuy2 - 1 kamisama
nttthuy2 - 2 nguyenmanhlama01
nttthuy11 - 1 playcaro20
nttthuy1 - 0 vuducviet
nttthuy1 - 0 mms2k2vs123
nttthuy1 - 0 dohien123
nttthuy3 - 6 linhlucden
nttthuy1 - 0 phongan1
nttthuy1 - 0 vanluc
nttthuy0 - 3 aquadogkr1
nttthuy3 - 0 levuphuoc
nttthuy1 - 0 sonluu
nttthuy2 - 1 nvquan2k6
nttthuy4 - 0 tungcuctinh
nttthuy1 - 3 voky88
nttthuy1 - 0 nhatruc2014
nttthuy26 - 0 pico001
nttthuy0 - 2 chiukonoi
nttthuy3 - 5 nangcanhhoaroi
nttthuy2 - 1 happykid76
nttthuy1 - 2 viendanbac
nttthuy2 - 0 hugntt
nttthuy0 - 2 byeyou
nttthuy1 - 0 hoaithuongkt
nttthuy1 - 0 phuong2jjj9036
nttthuy2 - 4 carohcm
nttthuy13 - 6 xemphim2022
nttthuy2 - 0 gigamax
nttthuy7 - 23 nuhondanhroi
nttthuy5 - 1 veeee0032
nttthuy3 - 3 choidep2021
nttthuy0 - 1 northstar2000
nttthuy0 - 1 hung123hung123
nttthuy1 - 0 duytrung1991
nttthuy0 - 1 ngocluan
nttthuy2 - 0 choicaro
nttthuy0 - 1 sitaile
nttthuy5 - 1 vienpd
nttthuy2 - 1 hungth4fpt
nttthuy1 - 0 trangkute
nttthuy3 - 0 thanhchemgio
nttthuy5 - 0 tiendong123789
nttthuy3 - 5 tuyetmuahe
nttthuy1 - 0 thittk
nttthuy1 - 0 hxmb26
nttthuy0 - 1 tokyo
nttthuy8 - 2 bossdautay
nttthuy1 - 3 hieveryone
nttthuy5 - 1 songphu
nttthuy2 - 1 zzzphpzzz
nttthuy0 - 1 manhlama01
nttthuy2 - 0 stdrjt
nttthuy2 - 1 minhbaoa01
nttthuy1 - 0 h2180
nttthuy1 - 0 taikhoan
nttthuy0 - 2 phuczelo
nttthuy1 - 0 phamvo
nttthuy2 - 0 maithao
nttthuy1 - 1 zikzik2910
nttthuy0 - 1 robin
nttthuy1 - 2 jieblack
nttthuy1 - 0 orangebell
nttthuy2 - 0 chuotbobo
nttthuy3 - 2 thusieudepgai
nttthuy3 - 10 waifu207otaku
nttthuy3 - 0 crisdevilgamer