hoaanhdao2008
  • Hạng 115
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 12
  • Tỉ lệ thắng 67.01%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoaanhdao20089 - 2 kozsanova
hoaanhdao20084 - 0 danhbnbnbnbn
hoaanhdao20083 - 30 phuongkitty
hoaanhdao20080 - 1 emgalam
hoaanhdao20081 - 0 min123
hoaanhdao20080 - 3 matbiec
hoaanhdao20080 - 1 ltb0506
hoaanhdao20083 - 2 luvie
hoaanhdao20080 - 1 tuyetxinhdep
hoaanhdao20081 - 0 damviethoa2107
hoaanhdao20081 - 1 alphax
hoaanhdao20088 - 13 yellowrain
hoaanhdao20084 - 1 taochap
hoaanhdao20080 - 2 kehuydiet2802
hoaanhdao200816 - 0 quanque
hoaanhdao20081 - 3 kentpham
hoaanhdao20088 - 1 eagle12
hoaanhdao20081 - 0 vodanh
hoaanhdao20084 - 3 nhonho
hoaanhdao20089 - 2 cocara123
hoaanhdao20081 - 0 yang13003
hoaanhdao20081 - 1 matngu
hoaanhdao20081 - 0 thuytinhkhoc
hoaanhdao20085 - 15 dangky1lan
hoaanhdao20084 - 18 moitapchoi1
hoaanhdao20082 - 1 yazika
hoaanhdao20084 - 0 happy6
hoaanhdao20083 - 12 gatamky2020
hoaanhdao20081 - 0 nhocyeusky
hoaanhdao20081 - 0 nguyenvancu
hoaanhdao20083 - 0 mytha
hoaanhdao20081 - 5 lamcaro
hoaanhdao20082 - 3 tancong6789
hoaanhdao200855 - 12 jean52
hoaanhdao20081 - 0 cobebencuaso
hoaanhdao20089 - 1 hoaiduc123
hoaanhdao20082 - 0 kimpepe
hoaanhdao20082 - 0 abcxyz123456
hoaanhdao20081 - 0 lucky06012001
hoaanhdao20085 - 0 milk12
hoaanhdao20085 - 0 meoooo
hoaanhdao20085 - 0 thao2k5
hoaanhdao20081 - 0 vnnguyendung
hoaanhdao20082 - 0 linhcute
hoaanhdao200817 - 0 buitoi21
hoaanhdao20082 - 0 lenguyen555
hoaanhdao20082 - 0 carosensei
hoaanhdao20081 - 0 zick123
hoaanhdao20081 - 1 socnau
hoaanhdao20083 - 0 pehan12
hoaanhdao20083 - 0 hangnguyenthi
hoaanhdao20081 - 5 hieuhieuhieu
hoaanhdao20081 - 0 anngoc
hoaanhdao20082 - 0 anhkhoi98
hoaanhdao20084 - 0 kienepi
hoaanhdao20080 - 1 thanhthanh2k7
hoaanhdao20080 - 3 nan007
hoaanhdao20083 - 0 akaishuichi
hoaanhdao20083 - 0 tamyeudoi2
hoaanhdao20081 - 0 qwertyuiop
hoaanhdao20082 - 0 minhye
hoaanhdao20080 - 7 scp67892021
hoaanhdao20085 - 0 linh04052008
hoaanhdao20083 - 0 moderntalking1984
hoaanhdao20080 - 1 nhipcautre21
hoaanhdao20081 - 0 nttthuy
hoaanhdao20081 - 0 yumkhin
hoaanhdao20085 - 0 tailaso2002
hoaanhdao20088 - 1 ngoan26032006
hoaanhdao20080 - 3 skywalker
hoaanhdao20081 - 2 heoxixoan
hoaanhdao20084 - 2 ray3012
hoaanhdao20082 - 0 phuongaa
hoaanhdao20084 - 0 online1991
hoaanhdao20085 - 1 hhhbros
hoaanhdao20080 - 2 lovekr01
hoaanhdao20082 - 0 vyga123
hoaanhdao20083 - 0 pthao3799
hoaanhdao20082 - 0 e4rtyhujm
hoaanhdao20084 - 0 chinmo94
hoaanhdao20081 - 0 amanda
hoaanhdao20082 - 0 tuanlongtt
hoaanhdao20080 - 1 onlytrust
hoaanhdao20080 - 1 cumeo
hoaanhdao20085 - 0 phat123pro
hoaanhdao20082 - 0 anhhn20
hoaanhdao20081 - 0 khkhkh
hoaanhdao20086 - 0 maithuha38c
hoaanhdao20081 - 2 dinhvanvoi
hoaanhdao20084 - 1 baldwin0512
hoaanhdao20081 - 1 carophi
hoaanhdao20082 - 0 danly1320
hoaanhdao20080 - 1 nhibuong
hoaanhdao20080 - 1 nguyentri10x
hoaanhdao20081 - 1 tranhang07
hoaanhdao20081 - 1 lanthanh
hoaanhdao20081 - 0 vanvolang