dolphin
  • Hạng 208
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dolphin4 - 2 greenland
dolphin5 - 1 anhkhadeptrai
dolphin2 - 0 baonam21
dolphin1 - 9 yellowrain
dolphin7 - 3 nguyenvancu
dolphin1 - 0 tranhang07
dolphin6 - 0 ngophanbaoquoc
dolphin0 - 6 lamcaro
dolphin1 - 0 idontknow23
dolphin3 - 0 lilytran06
dolphin9 - 2 lyly2005
dolphin1 - 0 phangiahuy
dolphin7 - 8 buitoi21
dolphin5 - 2 playboy
dolphin3 - 4 ltb0506
dolphin1 - 3 levanthang
dolphin2 - 9 nguvcc
dolphin1 - 0 nhannnn
dolphin0 - 2 army13
dolphin5 - 3 khaica
dolphin5 - 0 mlon1402
dolphin2 - 1 heoconhamhoc
dolphin0 - 1 moitapchoi
dolphin2 - 0 marvis
dolphin10 - 0 hieuyeuyen
dolphin5 - 1 gl135
dolphin1 - 1 huongjep
dolphin0 - 8 scp67892021
dolphin0 - 1 thuytinhkhoc
dolphin3 - 0 baoquyen0935
dolphin6 - 1 bogay
dolphin0 - 1 b1998
dolphin1 - 0 khonthangduoctot
dolphin0 - 1 tramtien
dolphin4 - 1 kingsupergame
dolphin0 - 5 cuong97
dolphin3 - 1 dangky1lan
dolphin1 - 0 hoagiay123
dolphin3 - 2 kentpham
dolphin2 - 0 khanh123bga
dolphin1 - 0 khongeobiet
dolphin2 - 0 oanhh
dolphin2 - 0 capheden
dolphin1 - 0 wibukhonggioihan
dolphin11 - 0 kimdun
dolphin2 - 0 wasabi
dolphin1 - 1 xukawai2
dolphin4 - 0 huong999
dolphin1 - 0 baokhanh
dolphin2 - 0 sontkhd212004
dolphin4 - 0 vodanh
dolphin0 - 2 rip001
dolphin1 - 0 meoooo
dolphin0 - 1 xanhlacay
dolphin8 - 0 pvp2022
dolphin0 - 2 bacanhh
dolphin2 - 0 khloe
dolphin2 - 0 chouchou2611
dolphin0 - 3 khoangcach
dolphin1 - 0 thichlanhich1992
dolphin1 - 0 thuong95
dolphin0 - 4 newnew
dolphin3 - 0 orang
dolphin1 - 0 annathu
dolphin5 - 7 pepopo
dolphin0 - 3 nan007
dolphin2 - 2 tka1991
dolphin1 - 0 phuong1234
dolphin0 - 1 thanhthanh2k7
dolphin10 - 20 skywalker
dolphin3 - 4 nguyenvuhoang21
dolphin1 - 0 bjyxszd
dolphin1 - 0 yuuphiu
dolphin0 - 4 kehuydiet2802
dolphin5 - 0 thuthu2012
dolphin12 - 2 nguyenkimloc
dolphin1 - 0 accdif
dolphin1 - 0 giabao0703
dolphin1 - 0 phongghe2021
dolphin1 - 0 khoila
dolphin3 - 0 changngoc10051993
dolphin0 - 1 nhatmai
dolphin0 - 1 kidboy
dolphin4 - 0 bnkhoi
dolphin0 - 1 lovekr01
dolphin1 - 0 vunguyendangkhoi
dolphin3 - 0 suto0911
dolphin1 - 0 moderntalking1984
dolphin1 - 2 dinhvanvoi
dolphin0 - 2 sauminh
dolphin4 - 3 so1tgla
dolphin1 - 0 heohiiii
dolphin4 - 1 xinhxinh
dolphin6 - 0 tuyetvan1102
dolphin1 - 1 gatamky2014
dolphin6 - 0 ae0000056
dolphin2 - 0 kienepi
dolphin1 - 0 tinhgavl
dolphin4 - 0 khanhvjppro
dolphin1 - 0 pthao3799