dolphin
  • Hạng ...
  • Ngọc 921
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.55%
  • Chỉ số xã hội 418
  • Chỉ số đam mê 1.37
  • Thời gian tham gia 10 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dolphin2 - 0 ukrs1
dolphin1 - 0 chucdo
dolphin1 - 0 dongnghia119
dolphin1 - 3 toanluf
dolphin3 - 4 dungtrieu
dolphin3 - 1 quangmetro
dolphin8 - 0 cocarom
dolphin0 - 4 caroforfun99999
dolphin3 - 0 baminh1432009
dolphin1 - 5 dangkytaikhoan
dolphin1 - 0 gayboi
dolphin5 - 2 huongkute
dolphin2 - 0 minhnhat9a3
dolphin5 - 2 cutvip15
dolphin1 - 0 lemyha
dolphin1 - 4 nhatvy2291
dolphin1 - 2 h2so4
dolphin2 - 0 yuihandsome
dolphin6 - 1 lamquennha
dolphin1 - 0 kimbinh12211
dolphin3 - 0 qiu2k3
dolphin13 - 3 motohsg
dolphin3 - 0 maskeeee13623
dolphin4 - 1 kitosaka
dolphin0 - 1 abccuti
dolphin2 - 1 totoro
dolphin2 - 2 nguoivohinh
dolphin7 - 2 kain98
dolphin4 - 1 lolololo
dolphin3 - 1 quanvodoi
dolphin4 - 8 travahuong
dolphin2 - 0 errolsan
dolphin1 - 0 lhjggfcgg
dolphin7 - 18 carohcm
dolphin5 - 0 ngaaaaaaa
dolphin14 - 6 remkeomut
dolphin0 - 6 lamcaro2
dolphin4 - 0 dmmmmmm
dolphin2 - 1 thuakoku
dolphin1 - 0 dangnhan90
dolphin1 - 0 jujumki095
dolphin5 - 1 thuyhoa
dolphin6 - 0 rptvanh
dolphin5 - 4 kiopmun09015
dolphin2 - 0 haikyuu1
dolphin0 - 1 nguyennhisopoor
dolphin0 - 1 aibicgiau
dolphin0 - 1 noodles
dolphin1 - 0 canho
dolphin2 - 2 trannhat
dolphin3 - 3 sabo2412
dolphin2 - 0 truonggk
dolphin2 - 0 mogghg
dolphin2 - 0 levanduc094
dolphin1 - 0 lamvongco2k9
dolphin0 - 3 muaxuanden
dolphin4 - 1 handbg2000
dolphin1 - 5 phumyhung
dolphin2 - 0 hancutefomaiwe1
dolphin3 - 0 meeyi
dolphin0 - 1 dangtiendung
dolphin0 - 2 anhlatrumday
dolphin1 - 0 iamrose84
dolphin5 - 16 phuongkitty
dolphin2 - 1 giainghi11
dolphin3 - 0 nguyenducphatabc123
dolphin3 - 0 skyn9x
dolphin0 - 1 tuanlongtt
dolphin2 - 0 lamnguyen2012
dolphin2 - 3 baniphonere
dolphin1 - 0 loloti
dolphin3 - 1 tralena12
dolphin5 - 1 vanthetriet1805
dolphin0 - 2 thuykieu
dolphin1 - 1 phameco
dolphin1 - 0 nonickname1810
dolphin0 - 1 linhlucden
dolphin5 - 0 kiopin17
dolphin2 - 0 ggyayaez
dolphin3 - 2 huongduong
dolphin2 - 0 trckl71
dolphin0 - 4 hocgomoku
dolphin2 - 0 dfsfsdfs
dolphin3 - 0 duongthaibinh
dolphin1 - 0 thoanco1102
dolphin4 - 0 kippyquyen2410
dolphin4 - 2 thiengon123
dolphin2 - 0 kukemonline
dolphin2 - 0 tunluis
dolphin0 - 2 chiukonoi
dolphin1 - 0 hoaivan789
dolphin3 - 0 minhpham
dolphin2 - 0 nguyenxuanhaidang
dolphin1 - 0 phamtungson1404
dolphin0 - 1 lamer
dolphin1 - 0 dangtiendo
dolphin1 - 1 thusieudepgai
dolphin1 - 4 akirakun
dolphin1 - 1 vngn175
dolphin2 - 0 namvietam