dolphin
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 806
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 64.13%
  • Chỉ số xã hội 329
  • Chỉ số đam mê 6.53
  • Thời gian tham gia 6 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dolphin3 - 0 thanhbui
dolphin1 - 0 quangmetro
dolphin2 - 0 dragoncity113
dolphin0 - 3 wibunotsimpttv2k7
dolphin0 - 1 tinhlo
dolphin6 - 16 carohcm
dolphin3 - 12 abcabcabc
dolphin2 - 0 running
dolphin1 - 0 zaique
dolphin1 - 0 dinhnghia
dolphin3 - 0 jasperno7
dolphin4 - 2 toloveru
dolphin2 - 0 nganhuynhshop
dolphin11 - 2 acebimo123
dolphin5 - 0 nhatthuong
dolphin2 - 0 trannhat
dolphin2 - 3 nangcanhhoaroi
dolphin1 - 0 huongkute
dolphin3 - 2 tungduc
dolphin2 - 0 maithao
dolphin1 - 0 thusieudepgai
dolphin1 - 3 congiola
dolphin6 - 2 canvedo
dolphin7 - 0 vobanhan7
dolphin7 - 0 akagaming
dolphin4 - 1 veeee0032
dolphin6 - 0 zerodevil
dolphin3 - 0 haibarapham23
dolphin1 - 0 thanhphat1997
dolphin1 - 0 tuongpromax
dolphin2 - 0 tantaibrl
dolphin3 - 0 nhinhiii1020
dolphin1 - 0 chienhp
dolphin2 - 0 tduck
dolphin4 - 0 nguyenphamdinhtoan
dolphin2 - 0 duytrung1991
dolphin2 - 2 sonyvaio99
dolphin2 - 0 congcore2021
dolphin13 - 3 kim93
dolphin0 - 9 waifu207otaku
dolphin1 - 2 rongar
dolphin1 - 0 baonguyena01
dolphin0 - 1 tamthuong262
dolphin2 - 0 pquarngfeb5th
dolphin1 - 4 phumyhung
dolphin1 - 0 vuongnv2
dolphin2 - 2 ducna8fpt
dolphin1 - 3 poseidon
dolphin0 - 3 tayngang66
dolphin3 - 0 bongbongmua12
dolphin1 - 0 nguoilichsu
dolphin2 - 1 heloooooooooo
dolphin1 - 0 choidep2021
dolphin1 - 1 mokemoke
dolphin1 - 0 tamx1ca
dolphin0 - 2 toiyeuem
dolphin2 - 2 hxmb26
dolphin2 - 8 anhkhongquantam
dolphin2 - 0 playcaro20
dolphin1 - 0 qeqeqeqeqe
dolphin1 - 0 xzcb84
dolphin1 - 0 phungtien
dolphin1 - 2 trong981
dolphin0 - 2 beba888
dolphin1 - 1 sonbinnnnn
dolphin2 - 0 dongtran
dolphin5 - 0 xxgdinogxx
dolphin2 - 7 tranminh90
dolphin0 - 1 kungfugirl
dolphin0 - 1 trungquan1602
dolphin1 - 11 robin
dolphin5 - 6 tungcaro
dolphin0 - 2 huunhu66
dolphin1 - 0 aaaaa
dolphin0 - 20 london15
dolphin0 - 5 trongdat28
dolphin0 - 2 son23
dolphin4 - 4 thaibinhduong
dolphin5 - 3 manhlama01
dolphin8 - 7 diemcaro04999
dolphin2 - 0 congthang912
dolphin1 - 1 chaodaica
dolphin0 - 6 doccocaubai
dolphin0 - 1 nguoivohinh
dolphin3 - 0 duongproga
dolphin2 - 3 fanskytran
dolphin2 - 6 gatesg
dolphin13 - 7 ok123456
dolphin1 - 2 dungnhinlai
dolphin1 - 4 huongjep
dolphin5 - 1 tuongsinh
dolphin3 - 2 sabo2412
dolphin1 - 2 anhxinloi
dolphin13 - 0 werfgh
dolphin7 - 12 lovell123
dolphin5 - 0 umbra123
dolphin4 - 1 sandra0336
dolphin1 - 9 gavuoninyourmemories
dolphin1 - 5 covid19
dolphin1 - 0 dksdud