dolphin
  • Hạng ...
  • Ngọc 788
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.93%
  • Chỉ số xã hội 499
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dolphin14 - 16 toanluf
dolphin4 - 1 acehy
dolphin6 - 5 trannhat
dolphin4 - 5 cocvang
dolphin1 - 19 beteoteosg
dolphin28 - 14 totoro
dolphin10 - 16 huongkute
dolphin2 - 0 luffygear5
dolphin1 - 0 vutienduong
dolphin19 - 17 dungtrieu
dolphin0 - 5 xtungftu
dolphin3 - 0 vietnamcom
dolphin1 - 0 hungbm
dolphin10 - 8 h2so4
dolphin8 - 8 quangmetro
dolphin1 - 11 aikhongsotui
dolphin0 - 4 rocket290671
dolphin4 - 12 hdmi2000
dolphin3 - 4 tuanlongtt
dolphin2 - 0 xanhz
dolphin1 - 1 laplc8c1
dolphin21 - 0 bunnyboa
dolphin3 - 8 cuncun
dolphin3 - 0 chuducan
dolphin2 - 1 lammap
dolphin0 - 1 duckcaro
dolphin1 - 0 nguyenthanhhuy
dolphin2 - 10 huongjep
dolphin0 - 2 vhphu
dolphin2 - 0 dangthuan
dolphin4 - 0 saldj9082
dolphin7 - 0 copepandiem
dolphin4 - 8 docuong
dolphin3 - 10 sapper
dolphin6 - 6 tenry
dolphin3 - 0 baominh2015
dolphin4 - 0 nguyengiahuyoke
dolphin4 - 2 ducvuvan
dolphin5 - 13 nganbali
dolphin2 - 1 trunghoangg
dolphin1 - 0 meichan
dolphin0 - 1 lunox
dolphin10 - 0 nguyendavid
dolphin1 - 0 hoangngungoc
dolphin2 - 4 meohoang123
dolphin4 - 0 tigerzing
dolphin4 - 0 noobvip2k8
dolphin2 - 0 huynhhuytranscos
dolphin1 - 0 kkkkkx23
dolphin1 - 4 manhlamm
dolphin0 - 5 caroforfun99999
dolphin2 - 0 mphtrang
dolphin0 - 2 newnewnew
dolphin5 - 0 deocontenhay
dolphin1 - 0 phuoctran13121995
dolphin1 - 0 quyen0123456789aaaaa
dolphin3 - 6 nhatnhatsl
dolphin0 - 3 sanbangtaca123
dolphin0 - 1 nguyenmanhlama01
dolphin0 - 3 chachacha
dolphin6 - 8 sabo2412
dolphin10 - 0 ezbronze0911
dolphin3 - 2 nguoivohinh
dolphin2 - 0 nitriboots123
dolphin4 - 2 haizzzzzzzzzzzzz
dolphin1 - 0 dpsz019
dolphin2 - 2 duongchilamth7
dolphin2 - 0 exdevilcaro04
dolphin6 - 0 nguyenvanloi209
dolphin2 - 0 chuotcuteosodach1231
dolphin4 - 1 ftsai
dolphin1 - 1 dai06kodckhoichoi
dolphin1 - 0 kenhao2013
dolphin3 - 1 mycaro
dolphin4 - 1 overkill
dolphin7 - 1 dieuhuong123
dolphin1 - 0 dangnguyenphu2
dolphin2 - 4 nhatvy2291
dolphin0 - 1 tomcuamuc
dolphin3 - 0 changne
dolphin24 - 3 cuacang3333
dolphin1 - 0 ltdquynh
dolphin3 - 0 ntgb1908
dolphin2 - 0 leminhquan
dolphin10 - 16 at0p1xt
dolphin0 - 1 meomunday
dolphin7 - 0 dieinternal
dolphin7 - 3 rongthanra2
dolphin4 - 0 kingboji
dolphin1 - 0 roger
dolphin0 - 1 ghostriders
dolphin7 - 0 linh1982nb
dolphin6 - 0 duytanbestcaro
dolphin1 - 0 tramday123
dolphin2 - 0 ukrs1
dolphin1 - 0 chucdo
dolphin1 - 0 dongnghia119
dolphin8 - 0 cocarom
dolphin3 - 0 baminh1432009
dolphin1 - 5 dangkytaikhoan