chuotmom
  • Hạng 48
  • Ngọc 1,490
  • Tỉ lệ thắng 63.04%
  • Chỉ số xã hội 487
  • Chỉ số đam mê 1.20
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotmom27 - 33 hoaanhdao2008
chuotmom16 - 14 lejun
chuotmom1 - 4 cuongnv1013
chuotmom17 - 17 badboy
chuotmom3 - 0 kiizang
chuotmom25 - 24 trunghieu87
chuotmom11 - 0 skskskksls
chuotmom9 - 14 hatcatnho
chuotmom17 - 6 phamquangdong
chuotmom16 - 7 myhangsg
chuotmom2 - 5 beteoteosg
chuotmom1 - 10 aikhongsotui
chuotmom3 - 0 nhanyeutrinh
chuotmom1 - 0 luli2k306092003
chuotmom8 - 13 hdmi2000
chuotmom0 - 1 ellis
chuotmom3 - 0 hollanddd9822
chuotmom4 - 0 gaysomangi
chuotmom2 - 3 rocket290671
chuotmom8 - 15 xuanthupro
chuotmom2 - 0 sangdepzai123
chuotmom17 - 0 daigiang
chuotmom1 - 0 phucvodich
chuotmom16 - 13 huongjep
chuotmom1 - 1 cocvang
chuotmom6 - 5 lvtrung
chuotmom3 - 0 gialammvp
chuotmom0 - 4 muaxuanden
chuotmom1 - 8 docuong
chuotmom1 - 1 drthanhpham
chuotmom5 - 7 nganbali
chuotmom1 - 0 haotathanh
chuotmom5 - 2 simple00000
chuotmom4 - 2 trunghoangg
chuotmom1 - 0 sangdvnd1993
chuotmom5 - 0 tentencc
chuotmom4 - 0 hienbuihoa
chuotmom5 - 4 hihi112
chuotmom2 - 0 linhle27102010
chuotmom4 - 2 thietdz2k5
chuotmom1 - 0 babyboss
chuotmom1 - 1 dinhhung2k8
chuotmom4 - 0 embemeow
chuotmom1 - 0 trinhxi1
chuotmom1 - 0 dungdepzai
chuotmom1 - 1 huemy
chuotmom1 - 6 sanbangtaca123
chuotmom1 - 1 vuongcaomoc
chuotmom17 - 0 cuhoide
chuotmom0 - 6 gup222
chuotmom4 - 0 revaaa2300
chuotmom0 - 1 hongkong1
chuotmom2 - 0 phamhuuphuc
chuotmom0 - 1 monsieurtuna
chuotmom1 - 6 wibunotsimpttv2k7
chuotmom3 - 6 sabo2412
chuotmom1 - 0 shibangulem
chuotmom8 - 0 bibobipbip
chuotmom2 - 0 yenle123
chuotmom1 - 0 truongxuanbach
chuotmom1 - 0 suport007
chuotmom1 - 0 nampro2k8
chuotmom1 - 0 lyhung1992
chuotmom0 - 1 ggez113
chuotmom2 - 0 reply1988
chuotmom3 - 2 hungbd
chuotmom0 - 1 lamtuandu1903
chuotmom3 - 1 dangnguyenphu2
chuotmom1 - 0 bruno678
chuotmom6 - 1 loveforlove
chuotmom5 - 6 thichcarolam
chuotmom2 - 0 raiden2k4
chuotmom1 - 0 phamduong2k5
chuotmom2 - 0 lylokutee
chuotmom5 - 5 admingo
chuotmom4 - 0 neza263
chuotmom0 - 1 amazon
chuotmom5 - 2 hoangduy357
chuotmom2 - 3 mikochan
chuotmom0 - 1 comchienduongchau
chuotmom0 - 4 tomcuamuc
chuotmom20 - 5 noname06
chuotmom2 - 0 dungxcosny
chuotmom1 - 1 anh3khia
chuotmom2 - 0 chuotthien1269
chuotmom1 - 0 loanloan
chuotmom4 - 0 lolsat456
chuotmom3 - 4 binzzz98
chuotmom4 - 0 tuoitrehotboy
chuotmom5 - 0 thanhdatdat7412
chuotmom2 - 0 trasuatrada
chuotmom3 - 0 onoonn
chuotmom1 - 2 saphia
chuotmom14 - 0 hohoaianh08
chuotmom6 - 8 caroforfun99999
chuotmom0 - 1 abccuti
chuotmom3 - 1 concamap
chuotmom4 - 8 korean
chuotmom3 - 1 legendneverdied
chuotmom1 - 1 thuyt1