chuotmom
  • Hạng 514
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 18
  • Tỉ lệ thắng 61.90%
  • Chỉ số xã hội 252
  • Chỉ số đam mê 10.07
  • Thời gian tham gia 4 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotmom1 - 0 umbra123
chuotmom3 - 1 dksdud
chuotmom0 - 3 muaxuan123
chuotmom3 - 3 hdmi2000
chuotmom6 - 7 arsenalfc96
chuotmom0 - 4 rip001
chuotmom3 - 2 congiola
chuotmom0 - 1 badboy
chuotmom1 - 0 hoangduy357
chuotmom0 - 3 northstar2000
chuotmom1 - 0 fwyha11
chuotmom3 - 1 bamboo
chuotmom2 - 0 huytq98
chuotmom14 - 0 playcaro20
chuotmom2 - 0 huynhthithuyduong
chuotmom7 - 1 dangandree
chuotmom4 - 0 hassever
chuotmom0 - 1 baniphonere
chuotmom0 - 1 trunghieu87
chuotmom1 - 1 qindy
chuotmom0 - 1 totoro
chuotmom0 - 1 toanluf
chuotmom4 - 3 sagocarer
chuotmom1 - 0 deathlx
chuotmom3 - 0 khoa020697
chuotmom0 - 3 sabo2412
chuotmom3 - 0 minhchau11
chuotmom8 - 2 bangdaokeo
chuotmom2 - 1 artaius
chuotmom2 - 0 loile
chuotmom1 - 0 gacontapdi1
chuotmom2 - 2 hochitrung
chuotmom4 - 0 mina123
chuotmom0 - 5 uizaaaaa
chuotmom0 - 1 tuanlongtt
chuotmom2 - 0 nonono
chuotmom1 - 1 saysinxongvohem
chuotmom1 - 0 trungoh1010
chuotmom0 - 1 meongoc1999
chuotmom3 - 0 minhthanh2603
chuotmom1 - 5 covid19
chuotmom1 - 1 thuykien
chuotmom0 - 1 quangquang
chuotmom1 - 1 hannie
chuotmom2 - 4 gatsby
chuotmom2 - 1 tabaco9
chuotmom5 - 3 shgdvacacsfdtc7
chuotmom0 - 2 chimtrongnoinho
chuotmom3 - 8 diemcaro04999
chuotmom4 - 3 hitlerhainao
chuotmom3 - 8 caothutapchoi
chuotmom0 - 1 lexuan22
chuotmom1 - 0 hamynn
chuotmom2 - 3 huongkute
chuotmom1 - 2 scp56782021
chuotmom9 - 45 dunglun
chuotmom2 - 1 truongmylinhkg123
chuotmom5 - 0 thucanh122
chuotmom3 - 4 tuongsinh
chuotmom4 - 0 heomap
chuotmom1 - 0 muvodoi
chuotmom21 - 3 votienphat
chuotmom0 - 1 lejun
chuotmom3 - 9 minhquan58
chuotmom5 - 0 kuboy97
chuotmom1 - 0 chanhvo123
chuotmom1 - 0 oounis
chuotmom3 - 1 longnb149
chuotmom2 - 6 pslangtu
chuotmom4 - 1 longdepzai123
chuotmom2 - 2 nhavodich
chuotmom2 - 2 trang5925
chuotmom1 - 6 thesadboy1989
chuotmom16 - 10 huongjep
chuotmom1 - 2 cpcnarin5
chuotmom1 - 0 phamvannam99
chuotmom1 - 0 lycatieu
chuotmom3 - 0 vovanthe
chuotmom1 - 0 immaaa
chuotmom0 - 1 m1nhh
chuotmom5 - 1 bluesky12
chuotmom5 - 0 pokeke96
chuotmom2 - 3 huanhoahong78
chuotmom1 - 0 ladan8
chuotmom2 - 0 haisaker90
chuotmom0 - 1 nguoivohinh
chuotmom4 - 0 okbro
chuotmom2 - 0 sieutron
chuotmom2 - 5 dangky1lan
chuotmom11 - 5 stella9x
chuotmom3 - 9 kentpham
chuotmom2 - 3 sbc1111
chuotmom7 - 21 ltb0506
chuotmom4 - 5 matbiec21
chuotmom3 - 0 phuongbeo96
chuotmom6 - 0 tienak
chuotmom2 - 0 danthuong
chuotmom6 - 0 yoko1102
chuotmom10 - 5 matrom26
chuotmom2 - 0 nobitaitvn