chuotmom
  • Hạng 403
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,605
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.12%
  • Chỉ số xã hội 359
  • Chỉ số đam mê 3.63
  • Thời gian tham gia 7 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotmom4 - 0 huihui
chuotmom7 - 3 tianhtianh
chuotmom1 - 0 hoangquantien
chuotmom3 - 0 truongcoi123
chuotmom1 - 0 sungirl
chuotmom3 - 0 caiqqneta123
chuotmom1 - 0 huytoizzz
chuotmom6 - 1 anpham3opsp16
chuotmom1 - 1 thienthanjukem
chuotmom0 - 1 meocute30t
chuotmom0 - 1 dangtiendo
chuotmom1 - 0 tralena12
chuotmom0 - 1 linhlucden
chuotmom0 - 2 trunghieu87
chuotmom1 - 2 mikochan
chuotmom2 - 0 myhangsg
chuotmom1 - 1 hocchoicaro
chuotmom4 - 2 quangkohocgioi
chuotmom1 - 2 ngocgiau04
chuotmom1 - 5 nguyenhuong90
chuotmom3 - 1 giainghi11
chuotmom0 - 3 ellytuyen
chuotmom2 - 0 thuymaria
chuotmom2 - 4 sabo2412
chuotmom0 - 4 travahuong
chuotmom2 - 0 onetwo
chuotmom3 - 1 huynhloi
chuotmom4 - 0 redhood1234
chuotmom2 - 5 alecharry91
chuotmom2 - 0 ngudotdbrr
chuotmom0 - 1 yephdith
chuotmom2 - 0 quangkhang
chuotmom0 - 2 nupakachi
chuotmom1 - 0 zower
chuotmom1 - 1 hihi112
chuotmom1 - 0 xmen117
chuotmom3 - 0 donhatphong
chuotmom4 - 0 ngoc90
chuotmom0 - 1 akirakun
chuotmom4 - 3 yennhiiiii
chuotmom0 - 3 wibunotsimpttv2k7
chuotmom3 - 1 bikobochay
chuotmom5 - 5 vuabip
chuotmom1 - 1 lejun
chuotmom15 - 0 playcaro20
chuotmom1 - 0 longhuynhthanh53
chuotmom4 - 4 hdmi2000
chuotmom1 - 0 riccute
chuotmom2 - 0 harrykieu
chuotmom2 - 0 nhatruc2014
chuotmom0 - 1 carohcm
chuotmom3 - 0 huythanh08
chuotmom6 - 10 rumdn23
chuotmom1 - 0 hoaanhdao2008
chuotmom5 - 2 badboy
chuotmom4 - 1 zero123
chuotmom2 - 1 vtvtvtv2022
chuotmom0 - 2 endlesslove
chuotmom1 - 1 tammy56
chuotmom17 - 18 nuhondanhroi
chuotmom2 - 0 gugugugy7
chuotmom0 - 3 phumyhung
chuotmom2 - 2 noname06
chuotmom2 - 0 tiensun12
chuotmom1 - 4 iamkevin79nhatrang
chuotmom1 - 2 black
chuotmom1 - 0 choidep2021
chuotmom0 - 2 manhlama01
chuotmom0 - 7 lamcaro2
chuotmom2 - 8 dietcovid
chuotmom2 - 0 superchicken97
chuotmom0 - 3 tayphuongthatbai
chuotmom1 - 0 suthatchico1
chuotmom0 - 2 sinbad
chuotmom7 - 1 usernew
chuotmom1 - 0 chaams
chuotmom1 - 13 robin
chuotmom2 - 1 hancutefomaiwe1
chuotmom1 - 0 iljistorm
chuotmom0 - 1 kingofflags
chuotmom3 - 2 xmdttnvkl
chuotmom0 - 3 jiji001
chuotmom2 - 3 caila6
chuotmom2 - 0 maibaonghi
chuotmom2 - 0 sonbinnnnn
chuotmom2 - 1 maithao
chuotmom1 - 0 trandongdong17
chuotmom3 - 1 delta
chuotmom1 - 0 hoavosac
chuotmom1 - 1 tu8160
chuotmom3 - 0 tien09
chuotmom3 - 0 bongbongmua12
chuotmom4 - 0 meoooo
chuotmom6 - 10 arsenalfc96
chuotmom1 - 0 kingcaronoloss
chuotmom2 - 0 pqd1306
chuotmom0 - 1 rafamir
chuotmom3 - 0 levietca
chuotmom4 - 1 hxmb26
chuotmom0 - 2 a4toto