chuotmom
  • Hạng ...
  • Ngọc 630
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.91%
  • Chỉ số xã hội 453
  • Chỉ số đam mê 1.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotmom4 - 3 lvtrung
chuotmom12 - 13 hoaanhdao2008
chuotmom2 - 7 xuanthupro
chuotmom9 - 7 lejun
chuotmom11 - 6 badboy
chuotmom4 - 3 nganbali
chuotmom13 - 14 trunghieu87
chuotmom1 - 6 sanbangtaca123
chuotmom8 - 10 hdmi2000
chuotmom1 - 1 vuongcaomoc
chuotmom8 - 3 myhangsg
chuotmom17 - 0 cuhoide
chuotmom0 - 6 gup222
chuotmom4 - 0 revaaa2300
chuotmom0 - 1 hongkong1
chuotmom2 - 0 phamhuuphuc
chuotmom5 - 3 hihi112
chuotmom0 - 1 monsieurtuna
chuotmom1 - 6 wibunotsimpttv2k7
chuotmom3 - 6 sabo2412
chuotmom1 - 0 shibangulem
chuotmom8 - 0 bibobipbip
chuotmom2 - 0 yenle123
chuotmom1 - 0 truongxuanbach
chuotmom1 - 0 suport007
chuotmom1 - 0 nampro2k8
chuotmom1 - 0 lyhung1992
chuotmom0 - 1 ggez113
chuotmom2 - 0 reply1988
chuotmom3 - 2 hungbd
chuotmom0 - 1 lamtuandu1903
chuotmom3 - 1 dangnguyenphu2
chuotmom1 - 0 bruno678
chuotmom6 - 1 loveforlove
chuotmom5 - 6 thichcarolam
chuotmom2 - 0 raiden2k4
chuotmom1 - 0 phamduong2k5
chuotmom2 - 0 lylokutee
chuotmom5 - 5 admingo
chuotmom4 - 0 neza263
chuotmom0 - 1 amazon
chuotmom5 - 2 hoangduy357
chuotmom2 - 3 mikochan
chuotmom0 - 1 comchienduongchau
chuotmom0 - 4 tomcuamuc
chuotmom20 - 5 noname06
chuotmom2 - 0 dungxcosny
chuotmom1 - 1 anh3khia
chuotmom2 - 0 chuotthien1269
chuotmom1 - 0 loanloan
chuotmom4 - 0 lolsat456
chuotmom3 - 4 binzzz98
chuotmom4 - 0 tuoitrehotboy
chuotmom5 - 0 thanhdatdat7412
chuotmom2 - 0 trasuatrada
chuotmom3 - 0 onoonn
chuotmom1 - 2 saphia
chuotmom14 - 0 hohoaianh08
chuotmom0 - 1 muaxuanden
chuotmom6 - 8 caroforfun99999
chuotmom0 - 1 abccuti
chuotmom3 - 1 concamap
chuotmom4 - 8 korean
chuotmom3 - 1 legendneverdied
chuotmom1 - 1 thuyt1
chuotmom1 - 0 lee16
chuotmom5 - 2 dbqg000
chuotmom2 - 1 serazs
chuotmom2 - 0 haiamen
chuotmom1 - 0 loloti
chuotmom0 - 3 vivacoffee
chuotmom0 - 1 evanst
chuotmom0 - 2 carohcm
chuotmom7 - 4 veeee0032
chuotmom0 - 1 thuanvane
chuotmom3 - 7 biniomy248
chuotmom6 - 2 lolololo
chuotmom3 - 0 jennienoze12
chuotmom6 - 29 phuongkitty
chuotmom0 - 1 nguyennhisopoor
chuotmom1 - 0 khangcena
chuotmom10 - 1 thuyhoa
chuotmom3 - 0 tuiojvo12
chuotmom3 - 1 kilovoa123
chuotmom1 - 0 mamamana
chuotmom1 - 0 mequang25062000
chuotmom1 - 6 haianthui
chuotmom1 - 0 phuonhvydayy
chuotmom0 - 1 phiacuoiconduong
chuotmom4 - 4 cvhung17
chuotmom2 - 0 trananhquang2007
chuotmom1 - 0 huyenthoai
chuotmom5 - 5 nguyenvancu
chuotmom4 - 0 alllll
chuotmom5 - 0 sandag
chuotmom0 - 2 huyenmai96
chuotmom2 - 2 hiepgak20
chuotmom1 - 0 heheeeeee
chuotmom11 - 1 dungtruog
chuotmom3 - 0 xuanzhuang90