chuotmom
  • Hạng 156
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 62.04%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotmom2 - 2 dangky1lan
chuotmom1 - 0 triet123
chuotmom3 - 8 kentpham
chuotmom3 - 0 winner102
chuotmom0 - 1 hhhh020309
chuotmom3 - 0 toanzbtv
chuotmom0 - 2 lovekr01
chuotmom1 - 8 sauminh
chuotmom0 - 5 lamcaro
chuotmom2 - 0 tuyetxinhdep
chuotmom4 - 1 pthao3799
chuotmom0 - 1 su30mk2
chuotmom5 - 0 shuu1234
chuotmom4 - 3 johanliebert
chuotmom2 - 0 dung6d
chuotmom1 - 1 p180598
chuotmom2 - 0 sibal
chuotmom3 - 0 nhatminh123
chuotmom1 - 0 gialinhsuun
chuotmom2 - 0 alooooooooooo
chuotmom1 - 0 nhandn12
chuotmom2 - 5 pslangtu
chuotmom1 - 0 jessicanguyen
chuotmom1 - 1 cobebencuaso
chuotmom1 - 4 son210
chuotmom6 - 16 ltb0506
chuotmom5 - 0 anhkhadeptrai
chuotmom0 - 1 lanthanh
chuotmom0 - 10 buibuon
chuotmom3 - 0 joy14
chuotmom1 - 0 binhcute332007
chuotmom1 - 0 maruko
chuotmom3 - 3 uttrang001
chuotmom2 - 10 thanhlong
chuotmom0 - 1 kim222
chuotmom5 - 18 phuongkitty
chuotmom1 - 3 matngu
chuotmom2 - 0 poimu
chuotmom1 - 0 h2so4
chuotmom2 - 0 eobiethihi
chuotmom5 - 1 jadbc
chuotmom2 - 3 galam
chuotmom1 - 3 dembuon
chuotmom0 - 5 nan007
chuotmom4 - 2 bia333
chuotmom0 - 7 cuong97
chuotmom4 - 0 culik51995
chuotmom10 - 0 thinu0612
chuotmom0 - 10 scp67892021
chuotmom4 - 2 nguvcl
chuotmom2 - 1 tramtien
chuotmom16 - 20 gatamky2020
chuotmom1 - 3 b1998
chuotmom10 - 1 hautrang113
chuotmom3 - 0 meoooo
chuotmom0 - 1 monsieurkiss0304
chuotmom6 - 2 nguyetdinh98
chuotmom0 - 2 rip001
chuotmom7 - 0 wibukhongthichchoido
chuotmom1 - 10 buitoi21
chuotmom3 - 0 annam
chuotmom1 - 6 nguyenvuhoang21
chuotmom1 - 0 famasu1229
chuotmom4 - 1 anamtuoitre
chuotmom3 - 8 forfun
chuotmom1 - 0 paduc
chuotmom2 - 0 duy2k7
chuotmom2 - 5 canhty
chuotmom3 - 0 doanquanghuy
chuotmom1 - 0 nhocyeusky
chuotmom0 - 4 newnew
chuotmom2 - 1 pepopo
chuotmom1 - 0 bangtam2312
chuotmom1 - 0 vnnguyendung
chuotmom5 - 0 qh9999
chuotmom1 - 0 caro12
chuotmom2 - 0 danly1320
chuotmom1 - 0 blvckvine
chuotmom1 - 1 skywalker
chuotmom1 - 3 yellowrain
chuotmom4 - 1 pkphat123
chuotmom1 - 3 quyetle9488
chuotmom1 - 0 antissss
chuotmom1 - 0 meobietbay
chuotmom2 - 0 bjhbcjhbavhbdv84u98
chuotmom7 - 0 ckhanh2305
chuotmom0 - 1 mikochan
chuotmom1 - 0 duong0000000000
chuotmom1 - 0 alphax
chuotmom1 - 1 giodaingan
chuotmom1 - 0 kidboy
chuotmom1 - 0 sieutron
chuotmom8 - 2 lecongthanh
chuotmom5 - 0 tranky
chuotmom1 - 0 xm123
chuotmom2 - 0 phatcute95
chuotmom2 - 0 okokok
chuotmom4 - 0 hangnguyenthi
chuotmom1 - 0 mayakieu
chuotmom2 - 1 thuyvanidol