yoshida
  • Hạng 425
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 26
  • Tỉ lệ thắng 64.73%
  • Chỉ số xã hội 275
  • Chỉ số đam mê 9.87
  • Thời gian tham gia 4 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yoshida7 - 2 werfgh
yoshida4 - 0 obama
yoshida7 - 0 hoa123456za
yoshida0 - 1 lamcaro2
yoshida3 - 13 thesadboy1989
yoshida2 - 0 ngocbotony
yoshida1 - 4 keyofbeauty
yoshida4 - 3 dangnhungoclinh
yoshida0 - 1 sujichan
yoshida1 - 1 buomchua
yoshida1 - 3 dannyvnn
yoshida1 - 0 mrboo
yoshida1 - 0 nhabanbo
yoshida1 - 1 diquathoigian
yoshida1 - 3 phamphuhung
yoshida1 - 10 arsenalfc96
yoshida3 - 0 longlee510
yoshida0 - 4 phuhung
yoshida1 - 2 nammien
yoshida1 - 0 nhipcautre21
yoshida0 - 1 khoailangnuong
yoshida2 - 12 trungtc
yoshida5 - 24 vichea13
yoshida6 - 0 zoeli
yoshida0 - 1 thythy2021
yoshida8 - 1 bongbongmua12
yoshida1 - 0 pkh2020
yoshida1 - 3 sagocarer
yoshida1 - 0 chinhngo
yoshida0 - 1 hochitrung
yoshida1 - 2 oxoxox
yoshida1 - 0 duyonline
yoshida8 - 6 shgdvacacsfdtc7
yoshida3 - 4 tanlamvtpt96
yoshida19 - 2 utpham
yoshida1 - 3 saphia
yoshida1 - 1 chichichanhchanh
yoshida1 - 1 ghc1912
yoshida2 - 0 sieutritue98
yoshida7 - 5 nohssiwi
yoshida1 - 7 dunglun
yoshida0 - 1 cpcnarin12
yoshida1 - 0 muvodoi
yoshida5 - 0 khachmankhien
yoshida6 - 0 hitlerhainao
yoshida2 - 0 quinquin9197
yoshida3 - 0 quocccccc
yoshida7 - 1 cachepomdua
yoshida2 - 5 huongq
yoshida4 - 0 yoko1102
yoshida0 - 2 saysinxongvohem
yoshida1 - 2 rip001
yoshida1 - 0 hoangha8998
yoshida6 - 1 ggkfkfkf
yoshida8 - 6 huongjep
yoshida3 - 4 doinhat
yoshida2 - 0 danhtoanthua
yoshida3 - 2 minhnguyen0303
yoshida1 - 0 xingchha
yoshida6 - 0 tuyetpham
yoshida1 - 0 caothuvn
yoshida1 - 0 dmanh
yoshida4 - 12 minhquan58
yoshida13 - 0 coclamnha
yoshida3 - 0 moublo
yoshida1 - 3 taidt2410
yoshida1 - 0 muaxuan123
yoshida6 - 1 baoquyen0935
yoshida3 - 0 sonnnnnn
yoshida4 - 0 sonbinnnnn
yoshida3 - 0 tonyus
yoshida1 - 0 sakazuki3835t
yoshida12 - 5 gaolang
yoshida3 - 0 ngluong
yoshida0 - 3 gatsby
yoshida2 - 0 nonono
yoshida0 - 2 cpcnarin3
yoshida5 - 1 theoryjokel
yoshida9 - 6 diemcaro04999
yoshida1 - 9 cpcnarin
yoshida11 - 9 kentpham
yoshida1 - 0 nguyenhoailinh113
yoshida5 - 0 hiiiiiiiiii
yoshida6 - 0 habangbangcute1234
yoshida1 - 0 anhtu
yoshida7 - 3 fbngohai
yoshida1 - 1 kfclover
yoshida9 - 10 nguyenvancu
yoshida2 - 0 phuongbeo96
yoshida4 - 0 phamvannam99
yoshida1 - 0 thuongngon
yoshida12 - 0 moon2011
yoshida1 - 0 silverlove
yoshida1 - 0 gau123
yoshida1 - 0 timdoi
yoshida1 - 10 gup222
yoshida1 - 0 nqt1234vbn
yoshida3 - 6 aty886868
yoshida0 - 1 hyugasanji
yoshida1 - 0 london4