yoshida
  • Hạng 1249
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,036
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.76%
  • Chỉ số xã hội 387
  • Chỉ số đam mê 5.80
  • Thời gian tham gia 7 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yoshida2 - 0 biubiubiu123456
yoshida3 - 3 linhlucden
yoshida3 - 0 cocuser
yoshida2 - 1 nguyennhisoreall
yoshida2 - 4 dannyvnn
yoshida3 - 5 huyenmai96
yoshida3 - 0 nudiho
yoshida1 - 0 minhpham
yoshida2 - 0 maianhquang84
yoshida2 - 0 shinhottt
yoshida7 - 0 hanghai
yoshida1 - 0 giainghi11
yoshida0 - 1 hupfull
yoshida0 - 2 biktyy
yoshida1 - 0 anttt
yoshida0 - 2 giangapho
yoshida0 - 3 luumanh
yoshida0 - 1 nguyennhisopoor
yoshida0 - 2 yephdith
yoshida10 - 4 serazs
yoshida0 - 2 khoailangnuong
yoshida1 - 0 carocuibap28
yoshida2 - 2 sabo2412
yoshida1 - 6 muaxuanden
yoshida2 - 0 nonamefire
yoshida22 - 13 vomyna1
yoshida0 - 1 cuong2kk
yoshida1 - 2 alecharry91
yoshida1 - 5 nammien
yoshida1 - 1 martinchannel
yoshida1 - 0 hohaison
yoshida0 - 3 hdmi2000
yoshida1 - 3 heliosxyz
yoshida2 - 0 thdleeee
yoshida1 - 0 cloudrn
yoshida3 - 0 thanhphongtvd
yoshida1 - 5 tapchoilon
yoshida2 - 0 thanhhanh2k1
yoshida0 - 2 akirakun
yoshida5 - 11 phumyhung
yoshida0 - 5 dangtiendung
yoshida10 - 19 carohcm
yoshida0 - 1 wibunotsimpttv2k7
yoshida3 - 4 vuabip
yoshida12 - 6 kakachieu030201
yoshida3 - 1 zronice
yoshida2 - 0 hyuen196
yoshida4 - 0 olablablahaha
yoshida7 - 0 dreamer
yoshida5 - 0 minhhh
yoshida2 - 0 dangcaplamaimai
yoshida2 - 4 longcd
yoshida0 - 2 nangcanhhoaroi
yoshida1 - 1 gamon1907
yoshida1 - 0 sdfadfasfsfd
yoshida1 - 0 bibomedia
yoshida2 - 9 ahbakhia
yoshida1 - 0 asthemoon
yoshida2 - 3 lee16
yoshida6 - 2 playcaro20
yoshida5 - 5 embeoden
yoshida5 - 10 nuhondanhroi
yoshida3 - 1 nhinhiii1020
yoshida5 - 0 hau26052002
yoshida1 - 1 tammy56
yoshida1 - 0 chomchom
yoshida4 - 3 xemphim2022
yoshida5 - 1 tienesfa
yoshida3 - 1 candy
yoshida2 - 1 xnghiaxx
yoshida0 - 2 donghocat
yoshida4 - 1 thienha9999cr
yoshida5 - 0 vanduchung
yoshida9 - 7 huongjep
yoshida12 - 6 chamender100
yoshida1 - 0 lee00
yoshida1 - 0 blackwidow
yoshida3 - 1 huynmopg
yoshida0 - 1 blackzk
yoshida4 - 1 choidep2021
yoshida2 - 0 nguoilichsu
yoshida0 - 1 robin
yoshida1 - 0 nevergiveup
yoshida1 - 2 jang80
yoshida2 - 0 saothuy22
yoshida1 - 0 taikhoan
yoshida3 - 0 hog021
yoshida1 - 0 phongyeu
yoshida2 - 1 phamvo
yoshida6 - 1 pc015
yoshida11 - 2 bongbongmua12
yoshida8 - 0 bruhn
yoshida1 - 0 baokhanh0819
yoshida2 - 3 phihung2021
yoshida1 - 3 hxmb26
yoshida0 - 3 tu8160
yoshida0 - 1 kungfugirl
yoshida1 - 4 thaibinhduong
yoshida0 - 3 danbienday
yoshida3 - 0 saoha