yoshida
  • Hạng 114
  • Ngọc 1,284
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.92%
  • Chỉ số xã hội 510
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yoshida11 - 10 khoailangnuong
yoshida3 - 19 nganbali
yoshida8 - 6 lucky
yoshida1 - 0 tuanleviet1009
yoshida1 - 0 trnkmyvotoy21
yoshida7 - 10 sujichan
yoshida3 - 3 lop2a
yoshida1 - 7 hdmi2000
yoshida8 - 12 nammien
yoshida5 - 3 meohoang123
yoshida15 - 16 huongjep
yoshida11 - 21 dannyvnn
yoshida5 - 9 newnewnew
yoshida15 - 9 buomchua
yoshida1 - 0 pif2k9
yoshida1 - 0 monachen88
yoshida9 - 7 mrboo
yoshida1 - 0 mrking
yoshida3 - 3 yukii
yoshida0 - 1 at0p1xt
yoshida2 - 0 thichthitbam
yoshida1 - 0 htavan248
yoshida3 - 1 vietbach99
yoshida6 - 1 nhatmy123
yoshida2 - 0 aimar
yoshida3 - 3 sabo2412
yoshida2 - 0 chuyenconho
yoshida2 - 2 nthtrue
yoshida2 - 0 truongnguyenhuy
yoshida4 - 1 bku7272
yoshida1 - 0 toilalac
yoshida2 - 0 adachi
yoshida1 - 0 binh2k8nopro
yoshida2 - 0 vuongquocdat2708
yoshida2 - 0 phambopps
yoshida1 - 1 atebitee
yoshida2 - 0 taantaan
yoshida6 - 0 trongnguyenn0304
yoshida3 - 0 mrthang78
yoshida3 - 0 cobevan127
yoshida1 - 0 linhkd2
yoshida4 - 0 jeffnotfound29
yoshida7 - 1 ftsai
yoshida1 - 0 doandi2710
yoshida2 - 0 phatduong
yoshida1 - 0 ihieudl
yoshida1 - 5 cocvang
yoshida8 - 0 mycaro
yoshida3 - 7 chumchum
yoshida1 - 1 rdgpicolo
yoshida3 - 1 khz12
yoshida0 - 1 lucatin
yoshida0 - 1 manhlamm
yoshida0 - 1 pakuda
yoshida1 - 0 hctt1010
yoshida1 - 0 pmihwan
yoshida1 - 3 xuninak
yoshida2 - 0 mintan17
yoshida3 - 1 vinacool
yoshida1 - 0 ngocccccnguuuuuu
yoshida0 - 1 yanghosg
yoshida3 - 0 tinhlai
yoshida2 - 0 dioda
yoshida1 - 0 phucxuongrong
yoshida3 - 0 phamlamltvbmt20
yoshida1 - 0 phanthikieuvan
yoshida0 - 2 tomcuamuc
yoshida1 - 0 hihiuyn
yoshida2 - 0 luonghau1999
yoshida1 - 0 camdau
yoshida1 - 5 caroforfun99999
yoshida3 - 0 vanhaunhuy11
yoshida0 - 2 alienware
yoshida4 - 12 lebaokhang
yoshida0 - 1 tintindongnghia1708
yoshida14 - 0 liln2td
yoshida3 - 0 baotoan96
yoshida1 - 0 set196
yoshida1 - 0 pqchinh84
yoshida3 - 0 jasminee
yoshida5 - 0 luckymoney
yoshida1 - 0 hoangnhatthanh
yoshida1 - 0 nhimcoi100120
yoshida1 - 2 cayruong
yoshida0 - 1 hhieppnguyenn24
yoshida2 - 0 nhabanbo
yoshida0 - 2 gecko88
yoshida8 - 4 kazuu1554
yoshida0 - 2 gomukupro33333
yoshida11 - 35 phuongkitty
yoshida1 - 0 joynlnguyen
yoshida15 - 1 kain98
yoshida4 - 4 minhanngu978
yoshida4 - 0 vhjkm
yoshida1 - 0 lolololo
yoshida0 - 1 doubar
yoshida2 - 0 bethukute
yoshida1 - 5 evanst
yoshida0 - 2 nonameme
yoshida4 - 1 hihikopio