ngannguyen
  • Hạng 104
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 27
  • Tỉ lệ thắng 57.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngannguyen4 - 1 nguyenvancu
ngannguyen1 - 0 anhkhadeptrai
ngannguyen3 - 0 sibal
ngannguyen5 - 0 greenland
ngannguyen2 - 1 pqthangpt
ngannguyen4 - 0 danhbnbnbnbn
ngannguyen0 - 2 huyvinh
ngannguyen1 - 0 dangky1lan
ngannguyen2 - 0 shinzippzo
ngannguyen1 - 2 matngu15
ngannguyen2 - 3 doo12345
ngannguyen1 - 2 giangiutran
ngannguyen3 - 11 phuongkitty
ngannguyen2 - 12 yellowrain
ngannguyen0 - 2 dinhvanvoi
ngannguyen6 - 1 namenli
ngannguyen4 - 0 haicaro
ngannguyen0 - 1 cobebencuaso
ngannguyen0 - 1 phuongminh
ngannguyen0 - 1 beyeupk
ngannguyen3 - 0 lanthanh
ngannguyen0 - 1 happy123
ngannguyen1 - 5 moitapchoi
ngannguyen4 - 0 thanhha
ngannguyen2 - 0 nguyenken
ngannguyen1 - 1 army13
ngannguyen0 - 3 rip001
ngannguyen9 - 0 tranvan
ngannguyen5 - 0 viethungbka
ngannguyen2 - 0 huongjep
ngannguyen0 - 1 nttthuy
ngannguyen3 - 1 luvie
ngannguyen3 - 6 ltb0506
ngannguyen0 - 3 army12
ngannguyen9 - 1 khaica
ngannguyen0 - 1 pingpong
ngannguyen9 - 3 anhngo1990
ngannguyen5 - 0 znguoixauz
ngannguyen3 - 0 khanhhongtien
ngannguyen1 - 0 flamigosifiser251006
ngannguyen1 - 0 oaxrubik4000
ngannguyen1 - 0 notname
ngannguyen1 - 1 army11
ngannguyen1 - 0 babishark
ngannguyen1 - 5 kentpham
ngannguyen0 - 1 ngocluan
ngannguyen1 - 0 thuphuongle99
ngannguyen6 - 8 jadyeuthuong
ngannguyen1 - 0 nhixinhdep
ngannguyen2 - 0 rexnguyen
ngannguyen5 - 0 hieenr2021
ngannguyen0 - 4 scp67892021
ngannguyen1 - 1 huongkute
ngannguyen6 - 0 amamory
ngannguyen9 - 1 thinu0612
ngannguyen7 - 1 khuekhoi123
ngannguyen2 - 0 zawarudo
ngannguyen3 - 12 gatamky2020
ngannguyen2 - 0 kimdun
ngannguyen2 - 0 tranvancu
ngannguyen1 - 1 worldisad
ngannguyen3 - 0 wibukhonggioihan
ngannguyen1 - 0 tu2901
ngannguyen4 - 0 nguvaicadai123q
ngannguyen1 - 1 culik51995
ngannguyen8 - 1 huong999
ngannguyen1 - 0 datdeptrai
ngannguyen2 - 0 sincos8059
ngannguyen1 - 1 tonyy
ngannguyen1 - 0 tuan2411205
ngannguyen1 - 0 trump
ngannguyen2 - 0 nguy2900
ngannguyen2 - 1 haogn
ngannguyen2 - 0 vodanh
ngannguyen0 - 1 maruko
ngannguyen2 - 1 ahihi12345
ngannguyen3 - 1 thuthu2021
ngannguyen0 - 1 luckystar
ngannguyen2 - 5 nguyenvuhoang21
ngannguyen2 - 7 newnew
ngannguyen3 - 0 page08
ngannguyen0 - 1 nan007
ngannguyen3 - 0 nntuan28
ngannguyen0 - 2 kehuydiet2802
ngannguyen1 - 0 hangnguyenthi
ngannguyen3 - 0 yougolie
ngannguyen0 - 1 noisme123
ngannguyen3 - 0 beario
ngannguyen0 - 1 nnjk123
ngannguyen3 - 0 tadinhhuu
ngannguyen3 - 0 set196
ngannguyen0 - 1 viphung
ngannguyen1 - 2 lemaipa
ngannguyen1 - 0 khoailangnuong
ngannguyen0 - 1 ampen
ngannguyen0 - 2 cuccu
ngannguyen0 - 2 vnmotor
ngannguyen1 - 0 pthao3799
ngannguyen0 - 3 lamcaro
ngannguyen0 - 1 thanhthanh2k7