ngannguyen
  • Hạng 868
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 11
  • Tỉ lệ thắng 61.88%
  • Chỉ số xã hội 202
  • Chỉ số đam mê 4.60
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngannguyen1 - 0 thienanlk113
ngannguyen0 - 4 huyyeurin
ngannguyen3 - 3 son23
ngannguyen15 - 0 bestcaroleoroi
ngannguyen1 - 0 nhipcautre21
ngannguyen2 - 5 pingpong
ngannguyen3 - 1 phong312
ngannguyen3 - 0 werfgh
ngannguyen0 - 1 lamcaro2
ngannguyen2 - 0 bemuoi
ngannguyen1 - 0 beyou123
ngannguyen1 - 1 narutobaco
ngannguyen1 - 5 huongq
ngannguyen1 - 0 vantruongpham
ngannguyen13 - 13 dangnhungoclinh
ngannguyen3 - 0 danhbnbnbnbnv
ngannguyen0 - 3 missnl
ngannguyen0 - 2 tuanchim
ngannguyen4 - 0 minhnganhuyen20
ngannguyen9 - 0 vantrung
ngannguyen4 - 0 mina123
ngannguyen1 - 0 danhden
ngannguyen0 - 1 lyquoc
ngannguyen0 - 1 paradol
ngannguyen4 - 5 baniphonere
ngannguyen3 - 14 tuantu123
ngannguyen4 - 0 hathihuonglan
ngannguyen1 - 0 tanlamvtpt96
ngannguyen0 - 2 oxoxox
ngannguyen4 - 0 phamtuantrinh
ngannguyen1 - 0 khachmankhien
ngannguyen0 - 5 surewin
ngannguyen1 - 1 diemcaro04999
ngannguyen0 - 3 sabo2412
ngannguyen0 - 2 chuotbobo
ngannguyen1 - 0 trungnichan
ngannguyen2 - 7 gacondichoi
ngannguyen25 - 27 gatsby
ngannguyen0 - 14 dunglun
ngannguyen2 - 3 doinhat
ngannguyen4 - 3 minhquan58
ngannguyen1 - 2 scp56782021
ngannguyen1 - 0 ngluong
ngannguyen2 - 0 angmay
ngannguyen0 - 1 cpcnarin2
ngannguyen4 - 0 aaaaaaaaaaaaaaaaaa
ngannguyen0 - 8 ladieubong
ngannguyen5 - 13 kentpham
ngannguyen4 - 1 lebinh2011
ngannguyen8 - 3 thanhdat19992894
ngannguyen2 - 0 lyy999
ngannguyen2 - 0 henrywilson
ngannguyen5 - 7 namhn270787
ngannguyen2 - 8 lqdoan
ngannguyen0 - 1 trucmai
ngannguyen11 - 0 minhchau
ngannguyen11 - 1 hok9x01
ngannguyen3 - 0 vvvvv
ngannguyen5 - 0 kimjim
ngannguyen1 - 0 lyyhoai
ngannguyen1 - 1 trungtcc
ngannguyen19 - 1 hochitrung
ngannguyen3 - 0 noobcr
ngannguyen3 - 0 trongtrung96
ngannguyen7 - 0 mlemmlem
ngannguyen1 - 0 lvtrung
ngannguyen2 - 1 datdepzai
ngannguyen9 - 3 matrom26
ngannguyen2 - 1 matrom25
ngannguyen1 - 0 kyhoi
ngannguyen12 - 0 hongcogai
ngannguyen15 - 16 nguyenvancu
ngannguyen6 - 0 tuuyenxl2k
ngannguyen3 - 11 sbc1111
ngannguyen4 - 6 ltb0506
ngannguyen1 - 0 ruchan
ngannguyen0 - 4 lamcaro
ngannguyen1 - 0 bapcaingoc
ngannguyen1 - 1 tuoiconrong
ngannguyen2 - 1 huongkute
ngannguyen3 - 2 saketsu
ngannguyen1 - 0 siiib
ngannguyen2 - 0 hainam2
ngannguyen0 - 1 ngocvy
ngannguyen2 - 0 phap0123317
ngannguyen1 - 0 quangman2008
ngannguyen2 - 0 abcdvncv123
ngannguyen3 - 0 phungthanh
ngannguyen1 - 0 p180598
ngannguyen2 - 0 ngocquytb
ngannguyen0 - 10 buitoi21
ngannguyen11 - 4 huongjep
ngannguyen6 - 3 nghialovely
ngannguyen1 - 0 hotranphong
ngannguyen0 - 5 scp67892021
ngannguyen2 - 0 trungkieen
ngannguyen1 - 1 hoanganh123
ngannguyen1 - 0 bmb111007
ngannguyen3 - 0 nhatzz
ngannguyen6 - 0 linhnghiem