ngannguyen
  • Hạng 481
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,198
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.01%
  • Chỉ số xã hội 319
  • Chỉ số đam mê 4.17
  • Thời gian tham gia 7 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngannguyen9 - 3 vuthanh2k
ngannguyen2 - 0 kunhihi95
ngannguyen0 - 1 umsang
ngannguyen2 - 0 bestarenaofvalor
ngannguyen4 - 8 byeyou
ngannguyen1 - 0 phamtri207
ngannguyen1 - 5 carohcm
ngannguyen8 - 1 baobinh24
ngannguyen3 - 0 phamngocphuong191001
ngannguyen4 - 0 jahi123
ngannguyen0 - 1 ltdat0112
ngannguyen3 - 0 cocuser
ngannguyen2 - 0 nonamefire
ngannguyen1 - 0 lekhuong22
ngannguyen0 - 2 mjetran
ngannguyen6 - 12 phumyhung
ngannguyen0 - 1 cavodem
ngannguyen3 - 0 conghfhsdjasdma
ngannguyen1 - 0 thichankeo
ngannguyen0 - 1 nhimmm
ngannguyen1 - 0 nhanlikenhu
ngannguyen0 - 2 hoarung
ngannguyen11 - 0 thinhng123
ngannguyen2 - 0 nguyenbaochau12
ngannguyen0 - 2 paradol
ngannguyen0 - 5 yephdith
ngannguyen9 - 1 muasinh2002
ngannguyen2 - 0 manhlevn
ngannguyen1 - 0 tieuyeutinh
ngannguyen0 - 1 akirakun
ngannguyen1 - 0 belen3
ngannguyen5 - 0 coffeefan
ngannguyen2 - 0 heliosxyz
ngannguyen7 - 1 chienphanpmc
ngannguyen1 - 0 nguyentri10x
ngannguyen7 - 3 vuhoanhtt
ngannguyen3 - 0 martinchannel
ngannguyen11 - 0 namson00000
ngannguyen3 - 0 longlife
ngannguyen0 - 1 wibunotsimpttv2k7
ngannguyen1 - 0 devilking
ngannguyen1 - 0 tojikato
ngannguyen2 - 0 tiendat2k12
ngannguyen6 - 1 playcaro20
ngannguyen2 - 6 nangcanhhoaroi
ngannguyen2 - 6 pingpong
ngannguyen0 - 1 nguyennhisokill
ngannguyen0 - 1 anatoli
ngannguyen3 - 6 marionew
ngannguyen0 - 2 rimurusama1707
ngannguyen0 - 6 perhaps
ngannguyen2 - 3 cobemongmo
ngannguyen15 - 0 nhatruc2014
ngannguyen14 - 0 snail
ngannguyen1 - 8 abcabcabc
ngannguyen4 - 0 hinesasa
ngannguyen1 - 0 suthatchico1
ngannguyen2 - 0 hongrobin
ngannguyen2 - 1 ongtrumcaro2021
ngannguyen0 - 2 vantannguyen
ngannguyen1 - 0 nmhtachi
ngannguyen4 - 2 veeee0032
ngannguyen2 - 0 tqtnprovip2010
ngannguyen3 - 7 gomoko
ngannguyen1 - 0 minhhuy1108
ngannguyen7 - 3 lethaibuu1991ag
ngannguyen3 - 0 samsam19
ngannguyen5 - 0 haothao032
ngannguyen0 - 6 carovuihok
ngannguyen5 - 1 ductoan
ngannguyen1 - 3 dungnhinlai
ngannguyen3 - 0 kim93
ngannguyen1 - 0 pouralways
ngannguyen17 - 10 nuhondanhroi
ngannguyen1 - 0 thiengon123
ngannguyen2 - 9 donghocat
ngannguyen3 - 5 choidep2021
ngannguyen2 - 4 hdmi2000
ngannguyen2 - 0 thusieudepgai
ngannguyen2 - 1 waifu207otaku
ngannguyen0 - 4 nguyenmanhlama01
ngannguyen1 - 2 manhlama01
ngannguyen1 - 6 buher
ngannguyen1 - 0 chamtay
ngannguyen0 - 1 kingday
ngannguyen1 - 0 vexu123
ngannguyen0 - 3 corona
ngannguyen3 - 0 hoangninh
ngannguyen1 - 3 robin
ngannguyen0 - 4 voky88
ngannguyen8 - 0 loojc1000
ngannguyen1 - 2 sinbad
ngannguyen2 - 0 iljistorm
ngannguyen0 - 1 covid19
ngannguyen6 - 0 wocovn
ngannguyen12 - 1 greenland
ngannguyen6 - 3 choiluon
ngannguyen2 - 0 binbon
ngannguyen4 - 1 duynee
ngannguyen1 - 3 maithao