lyquoc
  • Hạng 114
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 68.47%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lyquoc4 - 1 huongjep
lyquoc4 - 3 matngu16
lyquoc5 - 0 tententen
lyquoc0 - 5 matngu15
lyquoc2 - 0 nonameless
lyquoc1 - 1 nini10
lyquoc6 - 9 gup222
lyquoc20 - 64 phuongkitty
lyquoc1 - 0 kozsanova
lyquoc1 - 0 hungnguyn
lyquoc1 - 0 min123
lyquoc3 - 0 danhbnbnbnbn
lyquoc0 - 3 ltb0506
lyquoc0 - 1 matbiec
lyquoc9 - 3 nguyenvancu
lyquoc0 - 1 matngu13
lyquoc1 - 0 mnamna22
lyquoc1 - 0 khang111
lyquoc1 - 0 dch1826
lyquoc3 - 7 yellowrain
lyquoc1 - 0 quinnvux0215
lyquoc5 - 2 haovinh
lyquoc1 - 0 trangpham
lyquoc2 - 1 idontknow23
lyquoc10 - 1 quanque
lyquoc4 - 0 binsuperstupid
lyquoc1 - 0 anhkhadeptrai
lyquoc0 - 3 saobang
lyquoc1 - 6 lamcaro
lyquoc5 - 14 thanhlong
lyquoc1 - 0 bb1234
lyquoc1 - 2 chauky77
lyquoc5 - 2 fanmu
lyquoc9 - 1 vuaco
lyquoc3 - 0 hienle1620
lyquoc2 - 8 forfun
lyquoc8 - 10 kentpham
lyquoc0 - 5 buumbuum
lyquoc3 - 0 locyeu204
lyquoc2 - 0 pthao3799
lyquoc1 - 1 nhibuong
lyquoc2 - 0 matngu
lyquoc1 - 0 hieula
lyquoc8 - 12 hungaof
lyquoc1 - 0 cghkgfkfyuk
lyquoc3 - 3 wwwwwwwww
lyquoc7 - 5 dangky1lan
lyquoc0 - 1 bapcaingoc
lyquoc3 - 0 unha4533
lyquoc1 - 1 phuongxoan
lyquoc5 - 2 b1998
lyquoc1 - 0 totoro
lyquoc1 - 6 cuong97
lyquoc2 - 11 gatamky2020
lyquoc3 - 0 mmore1234231
lyquoc0 - 3 galam
lyquoc1 - 0 yang12
lyquoc27 - 8 worldisad
lyquoc4 - 2 greenland
lyquoc8 - 3 jadyeuthuong
lyquoc0 - 2 tranvancu
lyquoc2 - 0 ggssgs
lyquoc7 - 0 hiiii
lyquoc2 - 0 baotran
lyquoc1 - 0 qqqqqq12
lyquoc3 - 0 vuabip
lyquoc2 - 0 linhcute
lyquoc6 - 0 pickyou
lyquoc1 - 0 khoa123456
lyquoc6 - 0 bhyuftf
lyquoc3 - 0 masnsu
lyquoc2 - 0 baonhi
lyquoc0 - 3 kehuydiet2802
lyquoc3 - 0 mocnhien1133
lyquoc3 - 0 dhkdhk333
lyquoc3 - 1 anhkhoi98
lyquoc11 - 1 buitoi21
lyquoc4 - 0 fjosifbs
lyquoc1 - 0 vodanh
lyquoc1 - 0 giang
lyquoc2 - 0 babybeo
lyquoc0 - 5 nan007
lyquoc0 - 2 scp67892021
lyquoc1 - 2 gafbuwj
lyquoc5 - 0 kimtannn
lyquoc2 - 0 abc12341
lyquoc2 - 0 hoang14
lyquoc1 - 1 thuykien
lyquoc4 - 1 asdmobile
lyquoc4 - 1 binhsd123
lyquoc1 - 0 khuekhoi123
lyquoc0 - 2 phong1
lyquoc1 - 0 fjosifb
lyquoc1 - 0 duckminh
lyquoc1 - 0 hhhbros
lyquoc1 - 0 bhan2701
lyquoc8 - 1 lyphen
lyquoc4 - 0 linhngocpham
lyquoc1 - 1 allmidnha
lyquoc2 - 1 phuongkarry