lyquoc
  • Hạng ...
  • Ngọc 866
  • Tỉ lệ thắng 66.13%
  • Chỉ số xã hội 499
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lyquoc28 - 26 pingpong
lyquoc12 - 19 viphung
lyquoc1 - 0 minhvuu1233322
lyquoc0 - 4 siro2012
lyquoc4 - 8 cuongnv1013
lyquoc1 - 0 kaenguyen123
lyquoc0 - 6 ngoisaohh01
lyquoc33 - 31 hanhphucvotan
lyquoc10 - 6 nhipcautre21
lyquoc3 - 18 aikhongsotui
lyquoc8 - 12 nguyentri10x
lyquoc0 - 4 muaxuanden
lyquoc1 - 2 hatcatnho
lyquoc4 - 7 mjetran
lyquoc6 - 14 ngannguyen
lyquoc1 - 0 vietnamcom
lyquoc0 - 10 thacoanxuong
lyquoc0 - 3 beteoteosg
lyquoc1 - 0 sakurajp
lyquoc16 - 3 hollanddd9822
lyquoc6 - 2 simple00000
lyquoc0 - 3 rocket290671
lyquoc9 - 7 khanhlucky97
lyquoc3 - 0 thuyhoa90
lyquoc2 - 4 mrchipone
lyquoc3 - 0 zplayertset
lyquoc0 - 1 tenry
lyquoc4 - 7 huongjep
lyquoc0 - 3 docuong
lyquoc3 - 0 tranvanminhht
lyquoc5 - 0 so1caugiay
lyquoc12 - 25 nganbali
lyquoc4 - 2 caromoi2022
lyquoc3 - 2 topcenter
lyquoc1 - 0 vinnie
lyquoc0 - 2 newnewnew
lyquoc7 - 1 thanhtrungk5
lyquoc2 - 0 sonhyuynh5030
lyquoc6 - 0 danganhthu
lyquoc7 - 13 hdmi2000
lyquoc0 - 1 lop2a
lyquoc4 - 1 ngocarc1
lyquoc1 - 0 tranvancan
lyquoc1 - 1 thaiuumm
lyquoc1 - 0 dilinh01
lyquoc0 - 2 tonngokhong9
lyquoc1 - 4 manhlamm
lyquoc4 - 0 dungrua141
lyquoc2 - 0 hanawari
lyquoc7 - 2 riochii
lyquoc1 - 0 ngoctjn
lyquoc2 - 0 khokhmuhmu
lyquoc1 - 0 vituananh
lyquoc2 - 0 haichau1215
lyquoc1 - 0 ruanuixanh
lyquoc0 - 3 cocvang
lyquoc9 - 0 phandanthan10anh1
lyquoc10 - 20 shinnijin
lyquoc1 - 0 hungdepzai1
lyquoc3 - 0 aceg123
lyquoc1 - 0 haongo
lyquoc2 - 0 namm1br1
lyquoc4 - 4 chumchum
lyquoc14 - 3 damphucanh
lyquoc3 - 0 ledinhhieu
lyquoc12 - 20 lucatin
lyquoc3 - 0 vuphihung
lyquoc6 - 6 sabo2412
lyquoc4 - 0 duytanbestcaro
lyquoc4 - 1 midsommar
lyquoc5 - 3 moneylam
lyquoc19 - 0 datnoiq2965
lyquoc1 - 0 starvn
lyquoc4 - 0 phamcongquy17
lyquoc0 - 6 tomcuamuc
lyquoc0 - 1 teoteo
lyquoc3 - 0 ducanhdz2208
lyquoc1 - 0 sonth021810
lyquoc2 - 0 lylokute
lyquoc3 - 2 anhhong9011
lyquoc2 - 0 danghung
lyquoc0 - 3 comchienduongchau
lyquoc1 - 0 ukrs1
lyquoc2 - 0 jena123
lyquoc2 - 0 tebosa
lyquoc1 - 0 nguyenhuutam0412
lyquoc7 - 2 quocjip
lyquoc0 - 1 ngoctin
lyquoc1 - 0 dai1dai2
lyquoc0 - 7 yephdith
lyquoc1 - 5 tranthuahoai
lyquoc2 - 2 cocarom
lyquoc0 - 1 truongsinh
lyquoc0 - 4 gomukupro33333
lyquoc1 - 4 ninhpham
lyquoc1 - 0 lemyha
lyquoc20 - 74 phuongkitty
lyquoc2 - 0 dangthithuy
lyquoc1 - 0 tieoteo12345
lyquoc0 - 4 lamcaro2