lyquoc
  • Hạng ...
  • Ngọc 803
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.74%
  • Chỉ số xã hội 466
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lyquoc4 - 0 dungrua141
lyquoc2 - 0 hanawari
lyquoc3 - 3 nhipcautre21
lyquoc12 - 15 hanhphucvotan
lyquoc6 - 5 nguyentri10x
lyquoc3 - 7 ngannguyen
lyquoc7 - 2 riochii
lyquoc1 - 0 ngoctjn
lyquoc2 - 0 khokhmuhmu
lyquoc1 - 0 vituananh
lyquoc2 - 0 haichau1215
lyquoc1 - 0 ruanuixanh
lyquoc0 - 3 cocvang
lyquoc12 - 20 nganbali
lyquoc9 - 0 phandanthan10anh1
lyquoc10 - 20 shinnijin
lyquoc6 - 3 khanhlucky97
lyquoc1 - 0 hungdepzai1
lyquoc3 - 0 aceg123
lyquoc6 - 9 viphung
lyquoc1 - 0 haongo
lyquoc2 - 0 namm1br1
lyquoc4 - 4 chumchum
lyquoc14 - 3 damphucanh
lyquoc3 - 0 ledinhhieu
lyquoc9 - 11 pingpong
lyquoc12 - 20 lucatin
lyquoc3 - 0 vuphihung
lyquoc6 - 6 sabo2412
lyquoc4 - 0 duytanbestcaro
lyquoc4 - 1 midsommar
lyquoc5 - 3 moneylam
lyquoc19 - 0 datnoiq2965
lyquoc1 - 0 starvn
lyquoc4 - 0 phamcongquy17
lyquoc0 - 6 tomcuamuc
lyquoc0 - 1 teoteo
lyquoc3 - 0 ducanhdz2208
lyquoc1 - 0 sonth021810
lyquoc2 - 0 lylokute
lyquoc3 - 2 anhhong9011
lyquoc2 - 0 danghung
lyquoc0 - 3 comchienduongchau
lyquoc1 - 0 ukrs1
lyquoc2 - 0 jena123
lyquoc3 - 5 hdmi2000
lyquoc2 - 0 tebosa
lyquoc1 - 0 nguyenhuutam0412
lyquoc7 - 2 quocjip
lyquoc0 - 1 ngoctin
lyquoc1 - 0 dai1dai2
lyquoc0 - 1 tonngokhong9
lyquoc0 - 7 yephdith
lyquoc1 - 5 tranthuahoai
lyquoc2 - 2 cocarom
lyquoc0 - 1 truongsinh
lyquoc0 - 4 gomukupro33333
lyquoc1 - 4 ninhpham
lyquoc1 - 0 lemyha
lyquoc20 - 74 phuongkitty
lyquoc2 - 0 dangthithuy
lyquoc1 - 0 tieoteo12345
lyquoc2 - 5 mjetran
lyquoc0 - 4 lamcaro2
lyquoc2 - 0 tieumong
lyquoc1 - 0 jasperno7
lyquoc0 - 2 muaxuanden
lyquoc1 - 3 devilthao1203
lyquoc1 - 2 lolololo
lyquoc2 - 0 playafootball
lyquoc0 - 1 nguyennhisopoor
lyquoc2 - 0 thuanvane
lyquoc1 - 0 lamquennha
lyquoc1 - 0 thuynsyd
lyquoc4 - 5 noodles
lyquoc3 - 5 lunguyencong
lyquoc5 - 2 nhuquynhh2511
lyquoc3 - 2 hoarung
lyquoc2 - 0 hoangthienxa
lyquoc0 - 1 taotenla123
lyquoc1 - 5 evanst
lyquoc1 - 2 paradol
lyquoc0 - 1 thienloi
lyquoc1 - 0 hienvq
lyquoc0 - 4 anhlatrumday
lyquoc8 - 0 hunghandsome
lyquoc1 - 0 truonghuuhuy
lyquoc1 - 0 monchangcheo
lyquoc3 - 0 huongduong
lyquoc1 - 0 lamnguyen2012
lyquoc1 - 0 minhthong2109
lyquoc2 - 0 mogghg
lyquoc0 - 2 belen3
lyquoc1 - 0 huongbui123
lyquoc2 - 0 hieunger
lyquoc2 - 1 nguyensonvnua
lyquoc1 - 1 fujuio012
lyquoc1 - 0 meocon9x
lyquoc1 - 0 lordbinh
lyquoc1 - 1 huyenmai96