lyquoc
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 943
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 66.49%
  • Chỉ số xã hội 367
  • Chỉ số đam mê 2.93
  • Thời gian tham gia 7 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lyquoc1 - 1 paradol
lyquoc3 - 3 hanhphucvotan
lyquoc2 - 0 nguyentri10x
lyquoc0 - 1 sungirl
lyquoc4 - 9 vuabip
lyquoc1 - 3 lovekr01
lyquoc2 - 0 coretramy
lyquoc5 - 0 truongiiiphong
lyquoc0 - 6 dangtiendung
lyquoc1 - 3 hocchoicaro
lyquoc1 - 0 tramha
lyquoc5 - 0 vomyna1
lyquoc1 - 0 phamngocphuong191001
lyquoc6 - 0 duyenbe
lyquoc1 - 1 amaan
lyquoc1 - 0 dtanthien789
lyquoc0 - 2 interwar1283
lyquoc0 - 2 travahuong
lyquoc2 - 0 zronice
lyquoc2 - 0 hoangthiem88
lyquoc1 - 0 nghiacaro
lyquoc2 - 1 thuykim7979
lyquoc3 - 5 sabo2412
lyquoc1 - 0 toilaerrr
lyquoc2 - 1 tai1703
lyquoc0 - 1 viphung
lyquoc1 - 2 pingpong
lyquoc3 - 1 hoarung
lyquoc0 - 3 yephdith
lyquoc3 - 0 manhlevn
lyquoc2 - 0 tuilaanh
lyquoc10 - 0 nhiheo
lyquoc1 - 1 hoanglap
lyquoc7 - 0 merio99999
lyquoc2 - 2 maithao
lyquoc2 - 0 martinchannel
lyquoc0 - 5 celeron4ghz
lyquoc1 - 0 lethanhnhan01
lyquoc1 - 0 tojikato
lyquoc1 - 0 kuzzne
lyquoc0 - 2 ahbakhia
lyquoc1 - 0 nguyennhisokill
lyquoc1 - 0 kevodanh134
lyquoc1 - 0 loloti
lyquoc1 - 0 tnpbinh176
lyquoc2 - 6 tapchoilon
lyquoc1 - 0 hihihahahd
lyquoc3 - 11 byeyou
lyquoc7 - 12 cuongni
lyquoc2 - 3 thanhoanghieu
lyquoc3 - 0 playcaro20
lyquoc0 - 3 vngn175
lyquoc2 - 0 meimeimei
lyquoc2 - 0 huucanh0303
lyquoc11 - 1 teemovnkg01
lyquoc2 - 1 tungduc
lyquoc1 - 2 hdmi2000
lyquoc0 - 1 panadol
lyquoc2 - 0 riccute
lyquoc19 - 15 matroi
lyquoc5 - 0 jackass
lyquoc1 - 4 carohcm
lyquoc1 - 0 minhnoobno1
lyquoc2 - 0 congcore2021
lyquoc7 - 5 chienhp
lyquoc6 - 6 xemphim2022
lyquoc1 - 3 demonking
lyquoc3 - 0 sieuvippro
lyquoc6 - 0 hoangdang
lyquoc3 - 0 khailev111
lyquoc4 - 1 bongbongmua12
lyquoc1 - 0 pouralways
lyquoc0 - 1 lunox
lyquoc1 - 0 mhuyen2704
lyquoc6 - 1 choidep2021
lyquoc1 - 0 hannie96
lyquoc7 - 4 choicaro
lyquoc3 - 5 hoangtugio010
lyquoc3 - 0 royaleguy
lyquoc4 - 2 demonhon
lyquoc1 - 0 lubinhvi
lyquoc0 - 2 robin
lyquoc3 - 0 hongthao3010k4
lyquoc1 - 0 thiengon123
lyquoc2 - 0 ducatuan2020
lyquoc0 - 2 tinhanh66
lyquoc0 - 1 sinbad
lyquoc2 - 0 minhyb
lyquoc1 - 2 manhlama01
lyquoc1 - 0 hongnhung96
lyquoc0 - 2 dau127
lyquoc9 - 3 waifu207otaku
lyquoc0 - 2 danbienday
lyquoc1 - 1 matrancaro
lyquoc1 - 0 thichphaphoa
lyquoc2 - 0 ngang123
lyquoc0 - 6 detutlong
lyquoc1 - 6 saobang
lyquoc2 - 0 venus02
lyquoc1 - 0 jiji001