serahwang
  • Hạng ...
  • Ngọc 633
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.65%
  • Chỉ số xã hội 520
  • Chỉ số đam mê 2.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
serahwang17 - 23 jang80
serahwang6 - 8 toxuanhoang
serahwang6 - 4 lolovp
serahwang12 - 12 ngocanhgalaxy
serahwang24 - 18 lazytomcat
serahwang24 - 24 heodat91
serahwang6 - 5 cayruong
serahwang7 - 0 jessicajsc157221537
serahwang6 - 15 rocket290671
serahwang5 - 5 simple00000
serahwang0 - 1 aikhongsotui
serahwang4 - 0 ngocchau2022
serahwang2 - 0 mastercaromelinh
serahwang1 - 0 khahnlie
serahwang1 - 0 luukhanh
serahwang1 - 0 phucvodich
serahwang0 - 8 dangtiendung
serahwang2 - 3 phongnha
serahwang2 - 0 dangkhoisg
serahwang3 - 0 teu2k8
serahwang1 - 0 thekingofcaro
serahwang4 - 2 nganbali
serahwang6 - 1 taigame123
serahwang6 - 0 minhtienle9898
serahwang1 - 0 havanl123
serahwang2 - 0 quynhphutb
serahwang12 - 12 tenry
serahwang3 - 0 ainhiueh123
serahwang5 - 1 office
serahwang1 - 0 nguyenkien
serahwang2 - 8 cocvang
serahwang1 - 0 thuonglac10
serahwang1 - 0 nngngt
serahwang1 - 0 ptplinh
serahwang5 - 2 trunghoangg
serahwang2 - 3 gecko88
serahwang1 - 0 hoaquynhhoa
serahwang1 - 7 newnewnew
serahwang0 - 2 siro2012
serahwang1 - 0 cuongdm65
serahwang0 - 2 meohoang123
serahwang4 - 10 lanthanh
serahwang11 - 7 aklsjdfiahuviugh
serahwang11 - 12 sabo2412
serahwang4 - 0 lubuno1
serahwang2 - 0 chudinhluan
serahwang0 - 1 ditmethangchotop10
serahwang0 - 1 anh3khia
serahwang3 - 7 hdmi2000
serahwang2 - 0 ammxkxks1
serahwang1 - 0 layuyula
serahwang2 - 0 nguyenminhquy220066
serahwang2 - 3 manhlamm
serahwang1 - 13 sanbangtaca123
serahwang3 - 1 caothucarovn
serahwang1 - 0 phim1hay
serahwang3 - 1 riochii
serahwang1 - 0 kietvo266
serahwang2 - 0 longnhchoicocaro
serahwang0 - 1 shinnijin
serahwang3 - 20 chachacha
serahwang2 - 1 ddutta
serahwang0 - 3 banggiabmt
serahwang4 - 0 gamehoide
serahwang2 - 0 ftsai
serahwang5 - 0 nngocwoa
serahwang1 - 0 minhthiet25
serahwang3 - 4 chumchum
serahwang3 - 0 bosspro
serahwang2 - 2 maithietdang
serahwang1 - 0 gwbnmcbdh
serahwang1 - 0 bdodveka
serahwang1 - 0 teroulele
serahwang2 - 0 herryhuy79993
serahwang4 - 1 nguyenkhoi540729
serahwang4 - 1 ngohongnhutnam
serahwang1 - 13 tomcuamuc
serahwang2 - 0 tranvumailinhdb
serahwang0 - 3 xuninak
serahwang1 - 0 bruno678
serahwang5 - 0 tonyduytran05
serahwang3 - 0 shinvn
serahwang1 - 0 votruc34
serahwang6 - 0 hung6969dq
serahwang2 - 2 diquathoigian
serahwang1 - 0 lylokutee
serahwang1 - 13 caroforfun99999
serahwang1 - 2 cothanh
serahwang1 - 0 tuanquynh2007
serahwang1 - 0 riknocforever
serahwang0 - 2 alienware
serahwang1 - 2 ov2nd
serahwang0 - 6 lebaokhang
serahwang3 - 4 carohcm
serahwang1 - 0 tiamo1
serahwang1 - 0 linkkkk
serahwang10 - 0 phunguyenelx1
serahwang1 - 0 dithadieu
serahwang2 - 0 shrink
serahwang6 - 0 nolg1029