serahwang
  • Hạng 323
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,310
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.82%
  • Chỉ số xã hội 331
  • Chỉ số đam mê 4.43
  • Thời gian tham gia 6 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
serahwang2 - 0 hehihoha
serahwang0 - 1 emdangicachly
serahwang1 - 0 trantrucvy2802
serahwang3 - 1 playcaro20
serahwang2 - 0 nganhuynhshop
serahwang2 - 0 meowca
serahwang0 - 1 nangcanhhoaroi
serahwang1 - 1 sujichan
serahwang2 - 0 sonluu
serahwang2 - 0 truongtrongtin
serahwang1 - 0 penaldocr7
serahwang2 - 0 duykhanhhy08
serahwang1 - 0 lethanhnhan01
serahwang2 - 2 carohcm
serahwang4 - 0 vinhtrong2011
serahwang1 - 0 choidep2021
serahwang4 - 0 maohi1527
serahwang4 - 1 nhatruc2014
serahwang1 - 1 chubin1999
serahwang1 - 0 toilachinhtoi
serahwang2 - 0 uyenmeme
serahwang0 - 3 dangtiendung
serahwang1 - 0 vtvtvtv2022
serahwang5 - 1 toanbanker123
serahwang2 - 9 gomoko
serahwang0 - 4 nguyenmanhlama01
serahwang7 - 4 embeoden
serahwang2 - 0 lananhhhhh
serahwang4 - 0 nhatvi1808
serahwang2 - 0 hau26052002
serahwang1 - 0 tammy56
serahwang1 - 3 zaique
serahwang4 - 3 noname06
serahwang4 - 0 coretramy
serahwang1 - 3 congiola
serahwang7 - 0 domdomjack2009
serahwang1 - 9 poseidon
serahwang0 - 3 iamkevin79nhatrang
serahwang0 - 2 phuhung
serahwang1 - 0 candyly
serahwang0 - 1 tamthuong262
serahwang1 - 1 xuantocdo
serahwang6 - 10 nuhondanhroi
serahwang0 - 1 heodat91
serahwang0 - 2 jang80
serahwang1 - 0 diquathoigian
serahwang0 - 2 a4toto
serahwang1 - 5 voky88
serahwang4 - 3 kimhfjhbu
serahwang1 - 0 ghghgh
serahwang1 - 1 bichthuy
serahwang1 - 2 tinhanh66
serahwang8 - 0 wocovn
serahwang3 - 0 uyenmeo
serahwang8 - 7 sabo2412
serahwang1 - 0 saothuy22
serahwang2 - 0 maithao
serahwang1 - 0 lanthanh
serahwang1 - 4 phumyhung
serahwang3 - 5 hdmi2000
serahwang1 - 0 homaitrucmy
serahwang1 - 3 huunhu66
serahwang2 - 0 estelle
serahwang2 - 0 duytbn
serahwang6 - 0 thuyleub30
serahwang1 - 0 kikukuik
serahwang2 - 2 romantic
serahwang1 - 0 tussp123
serahwang4 - 0 rytic
serahwang0 - 1 acaroo1
serahwang1 - 7 candy
serahwang1 - 2 nn1101
serahwang2 - 6 saphia
serahwang0 - 2 loicon47
serahwang0 - 2 kungfugirl
serahwang0 - 3 danbienday
serahwang11 - 9 phihung2021
serahwang3 - 0 phongtan123
serahwang5 - 0 fbngohai
serahwang1 - 3 doiconcodon
serahwang12 - 2 kkkkkkk
serahwang7 - 3 nn777
serahwang1 - 0 annaa99
serahwang0 - 1 lamcaro2
serahwang3 - 0 letrangg206
serahwang0 - 2 endlesslove
serahwang1 - 1 doccocaubai
serahwang10 - 10 huongjep
serahwang0 - 6 thienanlk113
serahwang6 - 11 embht
serahwang7 - 3 thuyyy
serahwang2 - 2 hatchback
serahwang0 - 3 tienphat363
serahwang0 - 1 gate786
serahwang3 - 0 dat159
serahwang2 - 0 nnn22
serahwang0 - 1 trungquan2k
serahwang10 - 0 longca
serahwang0 - 1 doneforme
serahwang1 - 1 matrancaro