serahwang
  • Hạng ...
  • Ngọc 415
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.42%
  • Chỉ số xã hội 447
  • Chỉ số đam mê 4.10
  • Thời gian tham gia 10 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
serahwang1 - 8 tomcuamuc
serahwang0 - 6 lebaokhang
serahwang3 - 4 carohcm
serahwang1 - 4 cocvang
serahwang1 - 0 tiamo1
serahwang1 - 0 linkkkk
serahwang0 - 1 alienware
serahwang10 - 0 phunguyenelx1
serahwang1 - 0 dithadieu
serahwang2 - 0 shrink
serahwang6 - 0 nolg1029
serahwang1 - 4 jang80
serahwang1 - 0 drakenchin
serahwang1 - 12 caroforfun99999
serahwang0 - 2 gecko88
serahwang0 - 1 namle0113
serahwang2 - 8 saphia
serahwang1 - 0 toxuanhoang
serahwang7 - 10 travahuong
serahwang2 - 0 bluem142
serahwang25 - 8 cocbeo
serahwang3 - 1 lazytomcat
serahwang3 - 3 heodat91
serahwang3 - 0 cameramttg
serahwang2 - 0 nguyendinhchieu2000
serahwang5 - 0 bosster232
serahwang10 - 10 sabo2412
serahwang1 - 0 thethan1994
serahwang2 - 1 ngocanhgalaxy
serahwang0 - 1 itasuchi
serahwang2 - 0 xiaoyi
serahwang1 - 2 minhanngu978
serahwang2 - 1 anhtoanganvn101
serahwang2 - 1 sanghuynh
serahwang2 - 1 lamquennha
serahwang0 - 2 hiusama
serahwang0 - 8 chachacha
serahwang2 - 1 lolovp
serahwang1 - 2 lanthanh
serahwang2 - 1 njioplom986
serahwang2 - 1 umsangcon
serahwang18 - 51 phuongkitty
serahwang1 - 1 ov2nd
serahwang3 - 3 nguyennhisopoor
serahwang2 - 0 zedd123
serahwang1 - 2 huyenmai96
serahwang2 - 0 niopamo12
serahwang6 - 8 noodles
serahwang2 - 0 loliemo11
serahwang1 - 0 baitho
serahwang2 - 0 cayruong
serahwang1 - 0 tuoiconrong
serahwang0 - 4 dangtiendung
serahwang4 - 1 hanrytran
serahwang0 - 1 anhlatrumday
serahwang1 - 0 mogghg
serahwang2 - 0 dinhquangtho
serahwang10 - 0 toaikute
serahwang2 - 0 agdjdk
serahwang6 - 1 buiduyhan09
serahwang3 - 0 anhnhanh1022
serahwang3 - 0 dangnhan90
serahwang3 - 2 huinumi123
serahwang0 - 2 koka262
serahwang2 - 0 veeee0032
serahwang0 - 5 lamcaro2
serahwang7 - 1 lengocthai
serahwang1 - 0 topservervietnam
serahwang0 - 1 tapchoigomoku
serahwang0 - 1 vuabip
serahwang2 - 1 diquathoigian
serahwang1 - 6 phumyhung
serahwang2 - 1 evanst
serahwang4 - 0 vansyaz
serahwang1 - 1 vogjct
serahwang0 - 1 silverfang
serahwang0 - 1 fcbm10
serahwang2 - 0 troung123
serahwang4 - 0 loloti
serahwang4 - 0 giakiet
serahwang5 - 0 levansu1811
serahwang5 - 4 cocuser
serahwang6 - 1 nghiacaro
serahwang0 - 3 khongphaicaothu
serahwang0 - 3 hocgomoku
serahwang11 - 3 baoasura
serahwang3 - 0 xec19xx
serahwang2 - 1 hungcuongvippro93
serahwang6 - 1 abcdeg
serahwang1 - 0 sucakoi
serahwang2 - 1 thiengon123
serahwang0 - 3 linhlucden
serahwang3 - 0 giainghi11
serahwang2 - 0 minhpham
serahwang1 - 3 luungocbich3367
serahwang1 - 0 tdh197x12th
serahwang4 - 8 nguyenmanhlama01
serahwang1 - 0 phuongganhh1201
serahwang0 - 2 muxuden2021
serahwang1 - 0 khungbao288777