phuongkitty
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Siêu cấp VI
  • Ngọc 3448
  • Tỉ lệ thắng 89.44%
  • Chỉ số xã hội 161
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkitty41 - 5 hoaanhdao2008
phuongkitty10 - 0 fbngohai
phuongkitty5 - 0 carotapsu
phuongkitty20 - 3 vnnguyendung
phuongkitty14 - 0 paduc
phuongkitty13 - 0 vuong12345
phuongkitty1 - 1 nhatmai
phuongkitty5 - 4 yellowrain
phuongkitty1 - 0 pthao3799
phuongkitty45 - 76 cuong97
phuongkitty25 - 4 cobebencuaso
phuongkitty2 - 0 sekki
phuongkitty6 - 0 coca123
phuongkitty0 - 2 dinhvanvoi
phuongkitty8 - 1 scp67892021
phuongkitty1 - 5 sauminh
phuongkitty12 - 4 phongvan
phuongkitty4 - 0 xtpro888
phuongkitty30 - 3 cumeo
phuongkitty21 - 6 heoconhamchoi
phuongkitty41 - 14 serahwang
phuongkitty11 - 1 nhibuong
phuongkitty14 - 5 vuquocngoc89
phuongkitty40 - 3 xuanthupro
phuongkitty30 - 6 lvtrung
phuongkitty1 - 1 p180598
phuongkitty41 - 10 vanvolang
phuongkitty15 - 3 vangbacdaquy
phuongkitty13 - 1 vientuong
phuongkitty12 - 0 totoro
phuongkitty16 - 4 trucmai
phuongkitty30 - 3 lejun
phuongkitty8 - 2 mjetran
phuongkitty21 - 2 thuytinhkhoc
phuongkitty20 - 0 mavuong
phuongkitty10 - 1 socnau
phuongkitty21 - 1 duyen10
phuongkitty0 - 1 matngu19
phuongkitty15 - 2 thuydung25
phuongkitty40 - 6 lanhphong
phuongkitty50 - 2 mayakieu
phuongkitty48 - 7 alphax
phuongkitty33 - 9 kyhoi
phuongkitty36 - 17 nhimxu
phuongkitty17 - 1 mikochan
phuongkitty15 - 0 ngocsonhb
phuongkitty59 - 16 ampen
phuongkitty64 - 20 lyquoc
phuongkitty21 - 0 yumkhin
phuongkitty23 - 3 dungtrieu
phuongkitty30 - 4 chuotbobo
phuongkitty40 - 5 hieula
phuongkitty14 - 0 hoadongtien00
phuongkitty24 - 5 vesau
phuongkitty25 - 10 phuongkarry
phuongkitty12 - 0 hannie
phuongkitty31 - 6 tahuuson
phuongkitty2 - 3 gafbuwj
phuongkitty30 - 8 thaomoc
phuongkitty35 - 4 huynhbaobao
phuongkitty30 - 6 nammien
phuongkitty20 - 2 luckystar
phuongkitty25 - 3 lemaipa
phuongkitty13 - 2 binhnhi
phuongkitty25 - 6 khiconjx
phuongkitty11 - 3 ngannguyen
phuongkitty2 - 0 huongkute
phuongkitty21 - 2 phuongxoan
phuongkitty51 - 11 toanluf
phuongkitty45 - 10 heoway
phuongkitty26 - 4 dorabase
phuongkitty21 - 2 trannhat
phuongkitty15 - 3 buitoi21
phuongkitty10 - 0 thutrang
phuongkitty35 - 8 lexuan22
phuongkitty51 - 10 thuong95
phuongkitty6 - 1 tancong6789
phuongkitty46 - 14 giodaingan
phuongkitty15 - 4 nhatvy2291
phuongkitty1 - 1 dembuon
phuongkitty2 - 4 lamcaro2
phuongkitty13 - 1 viphung
phuongkitty3 - 0 chienadamm
phuongkitty20 - 1 nkocdethuong
phuongkitty2 - 2 quangquang
phuongkitty14 - 8 fucklife
phuongkitty14 - 7 thanhlong
phuongkitty4 - 0 fanmu
phuongkitty30 - 8 hoagiay123
phuongkitty33 - 21 tuoiconrong
phuongkitty15 - 3 beyeupk
phuongkitty45 - 11 khoailangnuong
phuongkitty21 - 1 sieutron
phuongkitty12 - 3 heokool
phuongkitty14 - 1 mailady
phuongkitty30 - 10 thuykien
phuongkitty20 - 1 trunghieu87
phuongkitty14 - 0 nguoivohinh
phuongkitty30 - 2 changtraivotinh035
phuongkitty20 - 0 thienthan999