phuongkitty
  • Hạng 5
  • Cấp bậc Siêu cấp III
  • Ngọc 1902
  • Tỉ lệ thắng 89.47%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkitty20 - 8 jang80
phuongkitty30 - 8 heoway
phuongkitty40 - 13 bapcaingoc
phuongkitty20 - 3 dorabase
phuongkitty27 - 2 xuanthupro
phuongkitty39 - 1 nguyenhonganh
phuongkitty36 - 12 giodaingan
phuongkitty27 - 2 changtraivotinh035
phuongkitty15 - 5 thaomoc
phuongkitty15 - 1 duyen10
phuongkitty40 - 7 tuanlongtt
phuongkitty20 - 8 hoagiay123
phuongkitty20 - 5 h2so4
phuongkitty11 - 1 saosaysua
phuongkitty23 - 6 buonnhoem
phuongkitty3 - 0 mikochan
phuongkitty22 - 8 luke911
phuongkitty46 - 16 ampen
phuongkitty7 - 1 sieutron
phuongkitty3 - 0 vientuong
phuongkitty10 - 0 thienthan999
phuongkitty15 - 3 cumeo
phuongkitty13 - 6 heoconhamchoi
phuongkitty16 - 2 quachdozz
phuongkitty5 - 0 ngocluan
phuongkitty2 - 0 cuccu
phuongkitty21 - 9 kyhoi
phuongkitty30 - 17 nhimxu
phuongkitty3 - 2 hieuhieuhieu
phuongkitty0 - 3 rip001
phuongkitty2 - 0 yellowrain
phuongkitty1 - 0 uyen12
phuongkitty5 - 1 viphung
phuongkitty11 - 5 nguyentri10x
phuongkitty21 - 9 toanluf
phuongkitty10 - 0 trannhat
phuongkitty33 - 8 lexuan22
phuongkitty44 - 16 canho
phuongkitty10 - 0 yumkhin
phuongkitty11 - 1 nkocdethuong
phuongkitty20 - 4 lanhphong
phuongkitty14 - 3 tranhang07
phuongkitty34 - 9 khoailangnuong
phuongkitty20 - 1 suoingoc
phuongkitty10 - 1 tututututu
phuongkitty19 - 6 phungtien
phuongkitty21 - 6 kidboy
phuongkitty20 - 2 tahuuson
phuongkitty36 - 2 mayakieu
phuongkitty10 - 1 trunghieu87
phuongkitty20 - 2 hoaanhdao2008
phuongkitty8 - 4 chuotmom
phuongkitty21 - 13 nhipcautre21
phuongkitty21 - 3 huynhbaobao
phuongkitty2 - 1 nhibuong
phuongkitty3 - 0 paduc
phuongkitty20 - 5 vesau
phuongkitty0 - 5 canhty
phuongkitty16 - 3 maruko
phuongkitty10 - 2 lejun
phuongkitty45 - 16 onlytrust
phuongkitty6 - 1 thuydung25
phuongkitty9 - 1 thuytinhkhoc
phuongkitty11 - 5 ngocruby9x
phuongkitty43 - 9 thuong95
phuongkitty22 - 6 bangtam2312
phuongkitty20 - 4 alphax
phuongkitty50 - 19 lyquoc
phuongkitty22 - 11 nttthuy
phuongkitty10 - 4 yoshida
phuongkitty7 - 1 vnnguyendung
phuongkitty28 - 20 tuoiconrong
phuongkitty14 - 4 cobebencuaso
phuongkitty0 - 1 heokool
phuongkitty14 - 5 nammien
phuongkitty4 - 3 lanthanh
phuongkitty4 - 1 mjetran
phuongkitty20 - 10 phuongkarry
phuongkitty8 - 9 forfun
phuongkitty2 - 0 khagggggggggg
phuongkitty16 - 6 khiconjx
phuongkitty26 - 9 thuykien
phuongkitty18 - 5 phuongminh
phuongkitty22 - 14 serahwang
phuongkitty3 - 3 vangbacdaquy
phuongkitty5 - 10 asdmobile
phuongkitty5 - 5 thuphuongle99
phuongkitty1 - 2 chuotbobo
phuongkitty7 - 2 binhnhi
phuongkitty30 - 15 chauky77
phuongkitty2 - 3 beyeupk
phuongkitty8 - 3 hanhphucvotan
phuongkitty10 - 4 nhatvy2291
phuongkitty9 - 0 hieula
phuongkitty21 - 2 happy123
phuongkitty22 - 8 vanvolang
phuongkitty1 - 0 scp67892021
phuongkitty4 - 3 hamynn
phuongkitty4 - 0 adcqwer123456
phuongkitty14 - 2 quangmetro