greenland
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 44
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 6.45%
  • Chỉ số xã hội 93
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 6 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
greenland1 - 2 buomchua
greenland0 - 2 hanhphucvotan
greenland1 - 1 vnnguyendung
greenland4 - 4 phuongxoan
greenland0 - 1 mailady
greenland0 - 2 heodat91
greenland0 - 3 jang80
greenland1 - 12 ngannguyen
greenland0 - 2 leksyenjtrankg
greenland1 - 2 tuanlongtt
greenland3 - 19 nttthuy
greenland0 - 1 hamynn
greenland0 - 2 trailangthang
greenland3 - 6 peheo
greenland1 - 4 dragon
greenland0 - 3 thienthan999
greenland0 - 3 luckystar
greenland3 - 6 ngocruby9x
greenland0 - 3 bongo
greenland0 - 2 nhipcautre21
greenland0 - 2 anhhong9011
greenland0 - 4 duyen10
greenland1 - 4 phuongkarry
greenland1 - 0 thuyentran98
greenland0 - 8 hannie
greenland8 - 21 quachdozz
greenland2 - 7 serahwang
greenland4 - 16 nhibuong
greenland0 - 3 onlytrust
greenland6 - 16 bapcaingoc
greenland1 - 1 tomtep
greenland0 - 5 cobebencuaso
greenland2 - 3 huongkute
greenland2 - 7 hoadongtien00
greenland0 - 1 viphung
greenland2 - 8 lemaipa
greenland4 - 9 changtraivotinh035
greenland0 - 2 binhnhi
greenland3 - 11 thuytinhkhoc
greenland4 - 7 nhatvy2291
greenland4 - 18 dorabase
greenland3 - 15 lanhphong
greenland0 - 5 ilovekimyen1999
greenland1 - 1 hkccl
greenland0 - 1 thanh1234
greenland0 - 1 moon2011
greenland0 - 4 kyhoi
greenland0 - 3 hoamoclan
greenland0 - 1 diemcaro04999
greenland1 - 5 yumkhin
greenland0 - 7 nguyenhonganh
greenland2 - 9 sieutron
greenland2 - 10 bangtam2312
greenland0 - 4 nkocdethuong
greenland4 - 1 idontknow23
greenland1 - 8 minhquan58
greenland0 - 2 ok123456
greenland0 - 2 kythutudo
greenland0 - 8 cumeo
greenland0 - 9 mavuong
greenland1 - 11 saosaysua
greenland4 - 16 suoingoc
greenland1 - 8 tranhang07
greenland3 - 14 beyeupk
greenland3 - 4 qindy
greenland2 - 7 chauky77
greenland1 - 5 mjetran
greenland1 - 1 thutrang
greenland3 - 6 dolphin
greenland2 - 9 huynhbaobao
greenland3 - 10 thythy2021
greenland0 - 6 thuykien
greenland0 - 3 toxuanhoang
greenland2 - 8 ampen
greenland1 - 0 minhtam
greenland0 - 2 laggamea
greenland3 - 9 pingpong
greenland0 - 2 buonnhoem
greenland1 - 6 thaomoc
greenland1 - 3 h2so4
greenland0 - 2 alphax
greenland1 - 7 happy123
greenland1 - 0 kozsanova
greenland1 - 2 giodaingan
greenland0 - 1 vesau
greenland2 - 4 toanluf
greenland2 - 4 lyquoc
greenland4 - 1 nguyenvana
greenland0 - 2 trucmai
greenland3 - 6 nhimxu
greenland0 - 6 mikochan
greenland1 - 0 scp67892021
greenland0 - 4 phuongminh