thuyanh
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 18
  • Tỉ lệ thắng 72.22%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có