bogay
  • Hạng 418
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 13
  • Tỉ lệ thắng 26.53%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có