muaxuan123
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,550
  • Tỉ lệ thắng 53.13%
  • Chỉ số xã hội 64
  • Chỉ số đam mê 6.37
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
muaxuan1237 - 10 huyyeurin
muaxuan1230 - 1 saysinxongvohem
muaxuan1230 - 2 endlesslove
muaxuan1230 - 2 congiola
muaxuan1233 - 1 tu8160
muaxuan1236 - 6 arsenalfc96
muaxuan1238 - 3 fanskytran
muaxuan1233 - 1 phudeptrai
muaxuan1236 - 2 riengmotgoctroi
muaxuan1232 - 0 thuyyy
muaxuan1239 - 7 cuibap00
muaxuan1231 - 0 mavuong
muaxuan1231 - 0 ngocluan
muaxuan1230 - 1 hihi112
muaxuan1230 - 4 hdmi2000
muaxuan1230 - 3 hoangduy357
muaxuan1231 - 3 linda
muaxuan1233 - 2 botran
muaxuan12313 - 6 nhatmai
muaxuan1230 - 1 cobebencuaso
muaxuan1233 - 1 ionplus
muaxuan1232 - 0 badboy
muaxuan1230 - 3 covid19
muaxuan1232 - 5 vnhello
muaxuan1239 - 5 dungnhinlai
muaxuan1232 - 0 viphung
muaxuan1236 - 3 tahuuson
muaxuan1234 - 0 vuongkhanh
muaxuan1236 - 4 canho
muaxuan1231 - 0 boomx
muaxuan1231 - 0 ngocruby9x
muaxuan1232 - 0 heoway
muaxuan1231 - 0 sabo2412
muaxuan1236 - 4 trunghieu87
muaxuan1233 - 0 chuotmom
muaxuan1232 - 0 xuanthupro
muaxuan1233 - 2 lvtrung
muaxuan1231 - 0 tava1345
muaxuan1235 - 5 nhamdoanhdoanh
muaxuan1234 - 0 cuopbiensoh2o
muaxuan1230 - 2 cuong97
muaxuan1232 - 1 cpcnarin16
muaxuan1230 - 1 mikochan
muaxuan1230 - 1 tapsunickmoi
muaxuan1230 - 3 gacondichoi
muaxuan1233 - 4 ilovekimyen1999
muaxuan1230 - 1 lamcaro2
muaxuan1235 - 0 thutrang
muaxuan1235 - 1 alphax
muaxuan1230 - 1 thuykien
muaxuan1232 - 3 dunglun
muaxuan1236 - 2 hoaanhdao2008
muaxuan1231 - 1 ndndnd
muaxuan1231 - 1 hamynn
muaxuan1231 - 3 khoailangnuong
muaxuan1231 - 6 nhavodich
muaxuan1236 - 2 saosaysua
muaxuan1232 - 1 manhhothanchien
muaxuan1234 - 2 dorabase
muaxuan1232 - 7 lejun
muaxuan1230 - 2 tuantu123
muaxuan12310 - 14 trucmai
muaxuan1230 - 1 yoshida
muaxuan1231 - 1 phuongxoan