forfun
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,048
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 73.86%
  • Chỉ số xã hội 88
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
forfun2 - 0 cry99
forfun3 - 3 sieuga
forfun1 - 1 thuphuongle99
forfun2 - 0 dietcovid
forfun1 - 1 sabo2412
forfun1 - 0 thanhvinh1707
forfun1 - 0 playcaro20
forfun1 - 2 tuongsinh
forfun0 - 1 dungnghia
forfun3 - 0 zombi
forfun1 - 0 dorabase
forfun12 - 17 cuong97
forfun2 - 0 ampen
forfun2 - 0 pingpong
forfun0 - 2 matngu10
forfun9 - 2 buonnhoem
forfun1 - 1 phuongminh
forfun5 - 2 serahwang
forfun5 - 1 lvtrung
forfun2 - 0 alphax
forfun11 - 3 huongkute
forfun0 - 3 moitapchoi
forfun8 - 2 lyquoc
forfun4 - 1 h2so4
forfun20 - 4 nammien
forfun20 - 5 hoadongtien00
forfun1 - 0 actiso
forfun1 - 0 matngu
forfun0 - 1 thythy2021
forfun5 - 1 lemaipa
forfun8 - 3 thuydung25
forfun2 - 0 mavuong
forfun4 - 6 dinhvanvoi
forfun3 - 0 phuongxoan
forfun7 - 1 duyen10
forfun4 - 2 tuanlongtt
forfun6 - 4 suoingoc
forfun6 - 1 thuong95
forfun10 - 3 nguoivohinh
forfun4 - 1 happy123
forfun4 - 0 kyhoi
forfun19 - 5 yoshida
forfun2 - 1 nguyenvancu
forfun1 - 1 paduc
forfun10 - 3 cuccu
forfun8 - 1 kidboy
forfun1 - 0 huygianong
forfun6 - 1 saosaysua
forfun11 - 3 nhimxu
forfun8 - 3 chuotmom
forfun8 - 3 tranhang07
forfun10 - 4 nguyenhonganh
forfun1 - 0 lehai
forfun5 - 6 thuykien
forfun9 - 8 phuongkitty
forfun5 - 1 gatamky2020
forfun1 - 0 nguvaicadai123q
forfun4 - 4 kehuydiet2802
forfun2 - 0 bangtam2312
forfun1 - 0 accdif
forfun6 - 1 nkocdethuong
forfun1 - 2 ttttt
forfun6 - 1 xuanthupro
forfun5 - 0 lexuan22
forfun4 - 5 sauminh
forfun1 - 1 viphung
forfun2 - 6 covid19
forfun1 - 0 buingoc1
forfun0 - 3 nht1309
forfun1 - 0 hieuhieuhieu
forfun14 - 6 heoconhamchoi
forfun16 - 8 chauky77
forfun3 - 0 dungtrieu
forfun12 - 6 vientuong
forfun3 - 0 thuytinhkhoc
forfun7 - 0 sieutron
forfun0 - 1 sieucaothu0508
forfun5 - 0 nhatvy2291
forfun8 - 1 lejun
forfun1 - 1 vnnguyendung
forfun0 - 1 thanhthanh2k7
forfun1 - 2 gatamky2014
forfun4 - 1 canho
forfun6 - 1 vesau
forfun6 - 2 onlytrust
forfun16 - 8 nhocyeusky
forfun7 - 6 phuongkarry
forfun13 - 5 nhipcautre21