forfun
  • Hạng 25
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 231
  • Tỉ lệ thắng 78.69%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có