dinhhoang1008
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 944
  • Tỉ lệ thắng 43.75%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 1.30
  • Thời gian tham gia 6 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có