sieutron
  • Hạng 72
  • Ngọc 1,271
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.82%
  • Chỉ số xã hội 506
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sieutron39 - 19 chuotbobo
sieutron2 - 18 beteoteosg
sieutron1 - 7 forfun
sieutron21 - 23 bapcaingoc
sieutron23 - 27 lanhphong
sieutron16 - 21 thythy2021
sieutron1 - 0 stolen
sieutron7 - 7 ngocluan
sieutron1 - 1 emiya
sieutron7 - 0 flolatui2011
sieutron18 - 11 mailady
sieutron5 - 1 duyen10
sieutron3 - 11 hdmi2000
sieutron0 - 7 rocket290671
sieutron0 - 1 ngocdztukado
sieutron1 - 0 ngocchau2022
sieutron1 - 1 thotrang
sieutron1 - 1 hoangtien2819
sieutron11 - 11 chauky77
sieutron1 - 5 docuong
sieutron10 - 0 trthienkim
sieutron5 - 28 aikhongsotui
sieutron1 - 0 saldj9082
sieutron1 - 0 tharolys
sieutron3 - 5 nganbali
sieutron0 - 1 sryyouzz
sieutron5 - 3 honsoida2012
sieutron1 - 0 ctyitplus14
sieutron1 - 2 son23
sieutron2 - 9 muaxuanden
sieutron1 - 0 godfather
sieutron2 - 3 siro2012
sieutron7 - 0 quocson87
sieutron8 - 1 tvduc98
sieutron0 - 5 winxp
sieutron5 - 1 nethonglinh
sieutron2 - 2 zikra
sieutron30 - 5 jamesss201980
sieutron2 - 0 hoangbaochi
sieutron0 - 1 meohoang123
sieutron1 - 0 thuyntn84
sieutron1 - 10 lop2a
sieutron1 - 0 minhtuntun
sieutron0 - 1 newnewnew
sieutron4 - 1 kinid
sieutron1 - 0 jazknowscaro
sieutron1 - 0 songtg2746
sieutron1 - 0 nguyenphuong1109new
sieutron0 - 1 thietdz2k5
sieutron3 - 10 at0p1xt
sieutron14 - 3 simthuy
sieutron1 - 0 bingttn7
sieutron0 - 1 manhlamm
sieutron3 - 11 cocvang
sieutron4 - 1 huynhquangthao1206
sieutron2 - 4 rntmat
sieutron5 - 4 sabo2412
sieutron1 - 0 itlongdosingapo
sieutron2 - 2 ketamine
sieutron3 - 0 emmoitapchs
sieutron1 - 0 nhoxbkvn01
sieutron10 - 0 ftsai
sieutron1 - 0 bonzik
sieutron1 - 0 quan123456toan
sieutron1 - 0 thanhngaho
sieutron1 - 0 choconngocngech12zmc
sieutron0 - 1 chumchum
sieutron1 - 0 toanjssjjsjs
sieutron4 - 0 quanglegend
sieutron0 - 1 pakuda
sieutron2 - 0 tien0197tc
sieutron1 - 0 dangnguyenphu2
sieutron3 - 0 huynhtridoan
sieutron4 - 0 adassd
sieutron2 - 0 hoangganhh1002
sieutron1 - 0 thaihoangvis
sieutron2 - 0 bruno678
sieutron4 - 4 admingo
sieutron1 - 3 nttthuy
sieutron1 - 2 changtraivotinh035
sieutron0 - 2 tomcuamuc
sieutron0 - 1 porsche911
sieutron1 - 0 kimthach488
sieutron7 - 4 imdaisy
sieutron0 - 1 anh3khia
sieutron0 - 1 quanglb2001
sieutron1 - 0 kwanguyaaa
sieutron1 - 0 binzzz98
sieutron1 - 0 dinhluc
sieutron1 - 0 nhimcoi100120
sieutron1 - 0 smurf9x
sieutron1 - 0 hangover
sieutron1 - 0 hoangnhatthanh
sieutron7 - 0 nguyensyanh123
sieutron3 - 1 dangcapodau
sieutron3 - 0 lengocanh
sieutron0 - 1 caroforfun99999
sieutron0 - 3 tfchicken
sieutron1 - 11 tuongngoc
sieutron3 - 0 hoangthao01