sieutron
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 295
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 65.57%
  • Chỉ số xã hội 366
  • Chỉ số đam mê 3.97
  • Thời gian tham gia 7 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sieutron0 - 1 thythy2021
sieutron0 - 2 yephdith
sieutron2 - 4 hdmi2000
sieutron12 - 3 donghoang111
sieutron1 - 0 dophuluan1
sieutron0 - 1 abcdeg
sieutron0 - 3 hocgomoku
sieutron2 - 7 lamcaro2
sieutron7 - 2 veeee0032
sieutron3 - 0 mailady
sieutron2 - 0 cocuser
sieutron2 - 0 nghiacaro
sieutron2 - 0 ngbinhthu0ng
sieutron2 - 3 manetd
sieutron2 - 11 travahuong
sieutron4 - 10 phumyhung
sieutron5 - 0 ledieu22803
sieutron2 - 0 knoe99
sieutron2 - 2 huyenmai96
sieutron2 - 0 alecharry91
sieutron2 - 0 minzxje
sieutron0 - 3 tapchoilon
sieutron1 - 0 martinchannel
sieutron1 - 0 nguyeen
sieutron1 - 0 buigiang1191025809
sieutron3 - 3 myanhtran04
sieutron1 - 0 qindy
sieutron2 - 2 lanhphong
sieutron2 - 7 linhlucden
sieutron5 - 0 sabo2412
sieutron0 - 3 nguyenduyduc
sieutron0 - 10 ngocgiau04
sieutron7 - 1 havanduc
sieutron2 - 2 thanthanh
sieutron11 - 1 bongbongmua12
sieutron1 - 0 asthesun
sieutron1 - 2 tranhoabroland
sieutron1 - 0 tigondalathostel
sieutron2 - 0 murasaki
sieutron2 - 1 hxmb26
sieutron2 - 0 lethanhnhan01
sieutron3 - 10 dangtiendung
sieutron2 - 0 pico001
sieutron2 - 0 newdog
sieutron4 - 1 jujuoi5124
sieutron3 - 0 khangdj00
sieutron5 - 0 hiedtth123
sieutron2 - 0 liuliu2020
sieutron1 - 2 viendanbac
sieutron2 - 0 zero123
sieutron1 - 0 andvandung
sieutron3 - 4 carohcm
sieutron1 - 0 manchester05
sieutron1 - 0 duytrung1991
sieutron3 - 1 duyanh
sieutron1 - 0 giakhiem17
sieutron1 - 0 tammy56
sieutron1 - 0 lealia
sieutron0 - 3 saulybiet
sieutron1 - 0 vantannguyen
sieutron1 - 0 huynhanh2k1lgbt
sieutron6 - 6 hoaanhtu4791
sieutron2 - 4 maylangthang
sieutron0 - 1 dongianlaso1
sieutron0 - 4 vikend
sieutron6 - 0 smd258
sieutron1 - 0 greenvn
sieutron0 - 1 bibomedia
sieutron1 - 0 rongar
sieutron1 - 0 dongpham75
sieutron12 - 0 hichaocau
sieutron2 - 0 choicaro
sieutron1 - 0 trithichtrol123
sieutron4 - 1 songphu
sieutron2 - 0 songthu
sieutron0 - 1 thaonguyencafe
sieutron0 - 1 chuotbobo
sieutron2 - 1 bapcaingoc
sieutron29 - 7 choiluon
sieutron1 - 1 aloola
sieutron7 - 0 hongnhung96
sieutron1 - 0 tamxinhgai
sieutron1 - 0 verygood
sieutron9 - 11 zalinh
sieutron0 - 2 kuurama48
sieutron3 - 0 playcaro20
sieutron1 - 1 jieblack
sieutron1 - 0 tussp123
sieutron3 - 0 lan226688
sieutron1 - 0 duyen10
sieutron2 - 3 waifu207otaku
sieutron2 - 0 crisdevilgamer
sieutron1 - 0 hieucckha
sieutron1 - 0 ngsbavuong
sieutron0 - 1 vexu123
sieutron2 - 0 trumcarovn98
sieutron1 - 0 chung12345
sieutron0 - 1 kungfugirl
sieutron0 - 2 thaibinhduong
sieutron22 - 0 zezo2021