sieutron
  • Hạng 145
  • Ngọc 1,089
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.03%
  • Chỉ số xã hội 468
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sieutron10 - 8 mailady
sieutron12 - 15 bapcaingoc
sieutron14 - 3 simthuy
sieutron9 - 14 thythy2021
sieutron20 - 12 chuotbobo
sieutron5 - 3 ngocluan
sieutron6 - 9 chauky77
sieutron12 - 12 lanhphong
sieutron1 - 0 bingttn7
sieutron2 - 3 nganbali
sieutron0 - 1 manhlamm
sieutron3 - 11 cocvang
sieutron4 - 1 huynhquangthao1206
sieutron2 - 4 rntmat
sieutron5 - 4 sabo2412
sieutron1 - 0 itlongdosingapo
sieutron2 - 2 ketamine
sieutron3 - 0 emmoitapchs
sieutron1 - 0 nhoxbkvn01
sieutron10 - 0 ftsai
sieutron1 - 0 bonzik
sieutron1 - 0 quan123456toan
sieutron1 - 0 thanhngaho
sieutron1 - 0 choconngocngech12zmc
sieutron0 - 1 chumchum
sieutron1 - 0 toanjssjjsjs
sieutron4 - 0 quanglegend
sieutron0 - 1 pakuda
sieutron2 - 0 tien0197tc
sieutron3 - 1 duyen10
sieutron1 - 0 dangnguyenphu2
sieutron3 - 0 huynhtridoan
sieutron4 - 0 adassd
sieutron2 - 0 hoangganhh1002
sieutron1 - 0 thaihoangvis
sieutron2 - 0 bruno678
sieutron4 - 4 admingo
sieutron1 - 3 nttthuy
sieutron1 - 2 changtraivotinh035
sieutron0 - 2 tomcuamuc
sieutron0 - 1 porsche911
sieutron3 - 7 hdmi2000
sieutron1 - 0 kimthach488
sieutron7 - 4 imdaisy
sieutron0 - 1 anh3khia
sieutron0 - 1 quanglb2001
sieutron1 - 0 kwanguyaaa
sieutron1 - 0 binzzz98
sieutron1 - 0 dinhluc
sieutron1 - 0 nhimcoi100120
sieutron1 - 0 smurf9x
sieutron1 - 0 hangover
sieutron1 - 0 hoangnhatthanh
sieutron7 - 0 nguyensyanh123
sieutron3 - 1 dangcapodau
sieutron3 - 0 lengocanh
sieutron0 - 1 caroforfun99999
sieutron0 - 3 tfchicken
sieutron1 - 11 tuongngoc
sieutron3 - 0 hoangthao01
sieutron3 - 11 dangtiendung
sieutron3 - 0 truongnony777
sieutron5 - 2 kain98
sieutron1 - 3 njhvuughbkn
sieutron1 - 0 dumecuocdoi
sieutron1 - 0 ljenny2911
sieutron2 - 0 lemyha
sieutron1 - 0 happynewyear
sieutron1 - 0 kenashi213
sieutron1 - 0 vuphamdai
sieutron0 - 5 muaxuanden
sieutron1 - 2 anhthulo21
sieutron2 - 0 evanst
sieutron0 - 3 meocute30t
sieutron0 - 4 minhtoanwin
sieutron2 - 8 nonameme
sieutron5 - 17 travahuong
sieutron2 - 8 lamcaro2
sieutron3 - 0 suthatchico1
sieutron3 - 10 lunguyencong
sieutron1 - 0 tonvandat
sieutron1 - 1 namnobi
sieutron3 - 1 hxmb26
sieutron3 - 0 dinhngbnn
sieutron1 - 0 sugarabc
sieutron6 - 0 tanhtkl
sieutron2 - 0 maiiiiiiiiii
sieutron0 - 3 mblife2021
sieutron7 - 0 guinevere
sieutron0 - 1 anhlatrumday
sieutron7 - 0 kieucnk
sieutron1 - 1 hgbetac
sieutron4 - 1 thuakoku
sieutron1 - 0 nguyenthithuthao
sieutron2 - 0 lethitam112233
sieutron5 - 3 haianthui
sieutron0 - 1 nguyennhisopoor
sieutron2 - 0 yuukimisuna
sieutron0 - 1 vientuong
sieutron1 - 0 choichovui