sieutron
  • Hạng 476
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 22
  • Tỉ lệ thắng 66.27%
  • Chỉ số xã hội 249
  • Chỉ số đam mê 5.63
  • Thời gian tham gia 4 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sieutron3 - 0 danhnguyendo
sieutron3 - 0 vuivehongquao
sieutron1 - 3 lamcaro2
sieutron4 - 1 meomeo123abc
sieutron9 - 1 werfgh
sieutron1 - 0 ankuni108
sieutron0 - 2 hai22hai
sieutron4 - 1 bongbongmua12
sieutron0 - 2 longhung
sieutron0 - 7 uizaaaaa
sieutron4 - 5 duyduyduy
sieutron12 - 0 yendd
sieutron1 - 0 lanhphong
sieutron1 - 1 bapcaingoc
sieutron5 - 1 meoooo
sieutron2 - 0 mina123
sieutron7 - 3 thanh7890
sieutron1 - 8 trungtc
sieutron0 - 1 shiomi
sieutron3 - 0 bemeocute
sieutron1 - 0 tanlamvtpt96
sieutron0 - 2 saysinxongvohem
sieutron5 - 8 kentpham
sieutron6 - 0 hainovidai
sieutron3 - 0 hiensushar
sieutron1 - 0 khangisnewplayer
sieutron2 - 0 oxoxox
sieutron0 - 2 sagocarer
sieutron0 - 1 kingcaroone
sieutron7 - 2 ok123456
sieutron1 - 35 vichea10
sieutron3 - 2 white
sieutron1 - 0 nhatmai
sieutron0 - 5 phamphuhung
sieutron1 - 0 muvodoi
sieutron3 - 1 hitlerhainao
sieutron5 - 6 arsenalfc96
sieutron5 - 2 shgdvacacsfdtc7
sieutron0 - 3 tinhthoixotxa
sieutron1 - 0 phantuan03
sieutron1 - 3 ltb0506
sieutron7 - 3 moon2011
sieutron3 - 0 vittroi
sieutron1 - 0 okrrurr
sieutron3 - 5 baniphonere
sieutron1 - 1 hok9x01
sieutron1 - 1 carer
sieutron2 - 0 phinhung2
sieutron2 - 0 happykid76
sieutron1 - 0 toanluf
sieutron0 - 1 chauky77
sieutron0 - 1 luckystar
sieutron1 - 1 heoconhamchoi
sieutron2 - 0 badboy
sieutron5 - 0 pookhongngu
sieutron2 - 6 vuhoang21
sieutron9 - 2 greenland
sieutron1 - 0 fbngohai
sieutron2 - 0 bangcoc
sieutron5 - 3 votinh001
sieutron0 - 4 minhkhoi
sieutron0 - 1 tralacmi
sieutron1 - 3 kyhoi
sieutron1 - 0 nhocyeusky
sieutron0 - 2 maruko
sieutron1 - 2 ladieubong
sieutron1 - 0 alphax
sieutron0 - 2 chuotmom
sieutron0 - 2 dangky1lan
sieutron0 - 2 matrom35
sieutron3 - 2 hoadongtien00
sieutron6 - 10 tuanbond
sieutron1 - 0 thuykien
sieutron14 - 1 vietthai
sieutron0 - 1 nttthuy
sieutron1 - 3 tuanlongtt
sieutron16 - 0 zunkmeo
sieutron0 - 3 richard89
sieutron3 - 0 amy826
sieutron22 - 9 huongjep
sieutron1 - 0 trang228811
sieutron1 - 2 haiauden
sieutron0 - 8 scp67892021
sieutron0 - 1 diemcaro04999
sieutron1 - 0 bichtram123
sieutron6 - 2 quyho
sieutron2 - 2 p180598
sieutron2 - 0 winner
sieutron2 - 0 baoquyen0935
sieutron5 - 0 matrom26
sieutron3 - 3 hoangminhvnnv
sieutron13 - 12 hieunguyenhy
sieutron1 - 0 hahavi2
sieutron32 - 0 matrom24
sieutron4 - 0 nguyenvancu
sieutron1 - 0 kelvin06
sieutron1 - 0 dundun1
sieutron1 - 0 thaovan123
sieutron4 - 0 huonggiangg
sieutron1 - 0 immaaa