nkocdethuong
  • Hạng 573
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,785
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 57.10%
  • Chỉ số xã hội 324
  • Chỉ số đam mê 4.43
  • Thời gian tham gia 7 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nkocdethuong2 - 0 boobru
nkocdethuong2 - 1 dungtrieu
nkocdethuong2 - 0 leannhhoang
nkocdethuong7 - 10 zerosoul
nkocdethuong3 - 1 kiwt13
nkocdethuong1 - 1 serazs
nkocdethuong1 - 0 anhkhangbspro94hn
nkocdethuong0 - 1 tuilaanh
nkocdethuong1 - 1 xmen117
nkocdethuong7 - 6 veeee0032
nkocdethuong4 - 11 lamcaro2
nkocdethuong4 - 1 vobuky12
nkocdethuong1 - 0 aimbot
nkocdethuong0 - 2 muxuden2021
nkocdethuong5 - 0 jahi123
nkocdethuong0 - 1 alecharry91
nkocdethuong2 - 0 jgfjhgvgkjg
nkocdethuong1 - 3 sabo2412
nkocdethuong1 - 6 hocchoicaro
nkocdethuong3 - 1 cocuser
nkocdethuong1 - 2 maruko
nkocdethuong2 - 4 dangtiendo
nkocdethuong1 - 6 phumyhung
nkocdethuong1 - 0 ltdat0112
nkocdethuong3 - 0 giainghi11
nkocdethuong2 - 0 trannguyenhan
nkocdethuong0 - 4 vuhaidang16
nkocdethuong0 - 6 linhlucden
nkocdethuong10 - 2 tanphatt
nkocdethuong11 - 0 nanokpt123
nkocdethuong1 - 3 canho
nkocdethuong2 - 2 phungtien
nkocdethuong1 - 5 phoboialy
nkocdethuong1 - 0 tuankhoapro
nkocdethuong6 - 0 lazycoco
nkocdethuong1 - 0 kietpro223
nkocdethuong1 - 2 nomad
nkocdethuong0 - 1 tuturu1234
nkocdethuong2 - 0 moimoimoimoi
nkocdethuong3 - 0 sonmountain
nkocdethuong1 - 0 akirakun
nkocdethuong3 - 0 vhunggodplzyer
nkocdethuong1 - 0 vivian
nkocdethuong4 - 0 danghongphuc2006
nkocdethuong3 - 4 ngocgiau04
nkocdethuong4 - 8 ahbakhia
nkocdethuong1 - 2 nangcanhhoaroi
nkocdethuong0 - 4 chiukonoi
nkocdethuong0 - 1 vngn175
nkocdethuong8 - 4 choidep2021
nkocdethuong0 - 2 giacmomh
nkocdethuong3 - 14 carohcm
nkocdethuong1 - 0 tranhoabroland
nkocdethuong0 - 1 tamthuong262
nkocdethuong0 - 1 silverfang
nkocdethuong1 - 0 loloti
nkocdethuong7 - 3 vuabip
nkocdethuong1 - 0 vungocanh1
nkocdethuong2 - 0 trnhnhcm
nkocdethuong0 - 1 congiola
nkocdethuong1 - 1 bongbongmua12
nkocdethuong1 - 0 nguyenhoangphuc6793
nkocdethuong1 - 0 duyanh
nkocdethuong1 - 0 zronice
nkocdethuong1 - 1 hetyeulinh
nkocdethuong3 - 0 nmhtachi
nkocdethuong1 - 1 cindynana
nkocdethuong1 - 0 bluewhite
nkocdethuong4 - 0 nguyenphamdinhtoan
nkocdethuong1 - 0 hehihoha
nkocdethuong2 - 4 carovuihok
nkocdethuong3 - 1 toloveru
nkocdethuong1 - 1 maithao
nkocdethuong2 - 0 krysapr
nkocdethuong2 - 0 playcaro20
nkocdethuong14 - 1 mautraunhatxom
nkocdethuong0 - 1 zeny1303
nkocdethuong1 - 2 tayngang66
nkocdethuong0 - 2 waifu207otaku
nkocdethuong5 - 0 ducna8fpt
nkocdethuong1 - 0 ngocdinh
nkocdethuong2 - 2 phuongxoan
nkocdethuong1 - 0 vangbacdaquy
nkocdethuong2 - 1 trannhat
nkocdethuong0 - 2 vuongkhanh
nkocdethuong9 - 1 loojc1000
nkocdethuong1 - 0 cuongnguyen
nkocdethuong1 - 4 celeron4ghz
nkocdethuong5 - 0 estelle
nkocdethuong2 - 2 danbienday
nkocdethuong0 - 1 hxmb26
nkocdethuong2 - 0 chaptruochainuoc
nkocdethuong13 - 6 choiluon
nkocdethuong1 - 1 yangyang
nkocdethuong2 - 0 metroinha
nkocdethuong1 - 3 romantic
nkocdethuong1 - 3 heoboyoio
nkocdethuong1 - 1 thutrang
nkocdethuong1 - 2 phihung2021
nkocdethuong2 - 0 phamquocnam1