nkocdethuong
  • Hạng 208
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 61.70%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nkocdethuong3 - 0 khanhjayzz
nkocdethuong0 - 7 sauminh
nkocdethuong3 - 0 anhkhadeptrai
nkocdethuong1 - 0 alphax
nkocdethuong4 - 0 damviethoa2107
nkocdethuong1 - 0 chuotbobo
nkocdethuong6 - 10 lamcaro
nkocdethuong1 - 0 mikochan
nkocdethuong1 - 1 nt03214
nkocdethuong3 - 0 xinlun123
nkocdethuong2 - 1 annq120608
nkocdethuong1 - 0 nguyenkinhduc11
nkocdethuong0 - 1 nhatmai
nkocdethuong1 - 0 bb1234
nkocdethuong1 - 2 xanhlacay
nkocdethuong0 - 7 yellowrain
nkocdethuong3 - 0 trangpham
nkocdethuong1 - 0 sbc1111
nkocdethuong0 - 1 riin1
nkocdethuong0 - 1 ltb0506
nkocdethuong4 - 0 hieu2007
nkocdethuong1 - 20 phuongkitty
nkocdethuong0 - 4 hieula
nkocdethuong2 - 5 nguvcc
nkocdethuong0 - 1 vitconhaman
nkocdethuong1 - 0 anhngo1990
nkocdethuong3 - 0 army11
nkocdethuong4 - 0 anndanguongmilo
nkocdethuong1 - 1 heoconhamhoc
nkocdethuong0 - 1 army10
nkocdethuong7 - 0 huyy2k66
nkocdethuong17 - 25 gatamky2020
nkocdethuong1 - 1 oooook
nkocdethuong5 - 5 buitoi21
nkocdethuong3 - 6 kentpham
nkocdethuong0 - 1 maruko
nkocdethuong1 - 0 quangmetro
nkocdethuong1 - 0 phuongxoan
nkocdethuong7 - 0 xukawai2
nkocdethuong0 - 2 taimaychonnhe
nkocdethuong3 - 0 imlgbt
nkocdethuong2 - 0 vanthi123
nkocdethuong4 - 0 tramtien
nkocdethuong0 - 8 scp67892021
nkocdethuong8 - 2 nguvaicadai123q
nkocdethuong0 - 1 tranngocbaothy
nkocdethuong1 - 0 hunghh
nkocdethuong10 - 0 maihanhi2005
nkocdethuong3 - 0 tranhang07
nkocdethuong1 - 5 nguyenvancu
nkocdethuong0 - 7 newnew
nkocdethuong1 - 1 canhnd94
nkocdethuong2 - 0 asdmobile1
nkocdethuong2 - 1 cauvangchammamtom
nkocdethuong2 - 6 kehuydiet2802
nkocdethuong2 - 0 baohan
nkocdethuong2 - 6 skywalker
nkocdethuong0 - 1 hoagiay123
nkocdethuong1 - 6 forfun
nkocdethuong4 - 0 pthuu
nkocdethuong5 - 0 babybeo
nkocdethuong3 - 1 phucxo
nkocdethuong1 - 0 vietpro123789
nkocdethuong4 - 0 dddddddd
nkocdethuong3 - 0 buingoc2
nkocdethuong1 - 0 kocanny
nkocdethuong2 - 0 namjapan12345
nkocdethuong1 - 0 hangnguyenthi
nkocdethuong9 - 0 quynhnt
nkocdethuong5 - 0 saguru
nkocdethuong15 - 0 khuekhoi123
nkocdethuong2 - 2 andrew
nkocdethuong3 - 0 caro10a3
nkocdethuong0 - 1 lieucongtu2003
nkocdethuong5 - 0 khanglimvip
nkocdethuong2 - 0 hoaly
nkocdethuong6 - 1 buivanhop
nkocdethuong0 - 1 jachsoon128890
nkocdethuong0 - 1 nan007
nkocdethuong6 - 3 echcon
nkocdethuong1 - 0 conccuchammuoi5
nkocdethuong0 - 1 kidboy
nkocdethuong1 - 0 nhibuong
nkocdethuong0 - 2 heoconhamchoi
nkocdethuong0 - 1 chauky77
nkocdethuong6 - 0 kuboy275
nkocdethuong3 - 0 nguyenvanphi
nkocdethuong4 - 1 anchu
nkocdethuong2 - 1 beyou123
nkocdethuong2 - 0 longahihiconcua
nkocdethuong6 - 2 okiyasan
nkocdethuong1 - 0 tructoan
nkocdethuong3 - 0 phuongha
nkocdethuong5 - 0 sinhme