nkocdethuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 724
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.04%
  • Chỉ số xã hội 453
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nkocdethuong31 - 36 canho
nkocdethuong25 - 26 maruko
nkocdethuong1 - 20 beteoteosg
nkocdethuong11 - 7 phungtien
nkocdethuong2 - 0 dungnn
nkocdethuong1 - 0 qwertasdfg
nkocdethuong0 - 13 aikhongsotui
nkocdethuong15 - 16 thutrang
nkocdethuong11 - 8 vangbacdaquy
nkocdethuong13 - 18 phuongxoan
nkocdethuong0 - 7 nhakhach175
nkocdethuong5 - 5 hannie
nkocdethuong3 - 4 nguoivohinh
nkocdethuong0 - 6 muaxuanden
nkocdethuong8 - 2 tungnalux
nkocdethuong5 - 22 rocket290671
nkocdethuong8 - 10 hatcatnho
nkocdethuong5 - 14 hdmi2000
nkocdethuong4 - 0 giungo
nkocdethuong1 - 0 sakurajp
nkocdethuong24 - 2 ngominhhoa
nkocdethuong1 - 0 dangkhoisg
nkocdethuong2 - 0 duongthuan1999
nkocdethuong0 - 6 lovekr01
nkocdethuong1 - 0 nhimnha
nkocdethuong0 - 1 ellis
nkocdethuong3 - 0 copepandiem
nkocdethuong4 - 0 trailang298a
nkocdethuong2 - 0 tamhe112
nkocdethuong2 - 1 docuong
nkocdethuong4 - 0 zietbinh133
nkocdethuong0 - 1 winxp
nkocdethuong0 - 3 silverfang
nkocdethuong1 - 0 bestall
nkocdethuong1 - 0 hainam89hy
nkocdethuong2 - 0 hiimcg01
nkocdethuong6 - 0 toankan1111
nkocdethuong3 - 0 buonvuvo
nkocdethuong0 - 2 lunox
nkocdethuong2 - 0 newbielok
nkocdethuong36 - 12 lanfengxiaotian
nkocdethuong5 - 1 carmen123
nkocdethuong3 - 0 phamnguyen79
nkocdethuong0 - 2 newnewnew
nkocdethuong3 - 2 hoangyenlinh97
nkocdethuong1 - 0 muyto1123
nkocdethuong1 - 0 nguyenvietphuong1109
nkocdethuong12 - 1 danhot00
nkocdethuong1 - 0 dungcondo
nkocdethuong6 - 0 htavan248
nkocdethuong0 - 1 maohiem123
nkocdethuong0 - 3 nganbali
nkocdethuong10 - 1 quocluongtran
nkocdethuong3 - 2 kennhoc1992
nkocdethuong1 - 8 nhatnhatsl
nkocdethuong1 - 0 zaninovn1324
nkocdethuong6 - 11 sabo2412
nkocdethuong2 - 0 dragonvietnam155
nkocdethuong0 - 2 nguyenmanhlama01
nkocdethuong1 - 0 elninot9
nkocdethuong6 - 2 nguyenthanhdo
nkocdethuong1 - 0 dungnq
nkocdethuong2 - 0 gobruh
nkocdethuong1 - 0 shinnijin
nkocdethuong6 - 1 tongtuan
nkocdethuong2 - 0 htranq
nkocdethuong6 - 1 nguyenduclong
nkocdethuong3 - 0 mrlinhnguyen101
nkocdethuong2 - 2 chumchum
nkocdethuong1 - 0 adswzxcvbnm
nkocdethuong1 - 0 lynamvuong99
nkocdethuong1 - 3 vokhacthang
nkocdethuong2 - 2 huynhtridoan
nkocdethuong2 - 0 tultc5
nkocdethuong2 - 3 admingo
nkocdethuong2 - 0 vkid68
nkocdethuong26 - 22 damphucanh
nkocdethuong1 - 0 imsagi1001
nkocdethuong0 - 3 travahuong
nkocdethuong1 - 0 lykkk
nkocdethuong1 - 0 lylun00123
nkocdethuong5 - 2 trannhat
nkocdethuong2 - 1 h2so4
nkocdethuong3 - 3 vuongkhanh
nkocdethuong1 - 0 minhreal23
nkocdethuong3 - 0 hoangngocminh2006
nkocdethuong3 - 0 lylokute
nkocdethuong6 - 0 gianglee2011
nkocdethuong6 - 0 katenhikate2008
nkocdethuong1 - 0 windken2008
nkocdethuong1 - 0 trungrpg
nkocdethuong1 - 0 guided
nkocdethuong2 - 0 heheiuanhat
nkocdethuong2 - 0 vuong18cm
nkocdethuong4 - 0 phant0m
nkocdethuong1 - 7 binzzz98
nkocdethuong1 - 0 enceallu
nkocdethuong7 - 0 hoangnhatthanh
nkocdethuong1 - 0 minhmomxinh
nkocdethuong0 - 2 tonngokhong9