nkocdethuong
  • Hạng 317
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 39
  • Tỉ lệ thắng 58.06%
  • Chỉ số xã hội 217
  • Chỉ số đam mê 9.90
  • Thời gian tham gia 4 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nkocdethuong7 - 4 beyou123
nkocdethuong0 - 2 huyyeurin
nkocdethuong1 - 1 matrancaro
nkocdethuong1 - 0 hettien
nkocdethuong2 - 0 vunhunguyet259
nkocdethuong3 - 7 hdmi2000
nkocdethuong3 - 0 dungmai
nkocdethuong2 - 0 ranmori
nkocdethuong1 - 4 yingying
nkocdethuong1 - 0 kisei
nkocdethuong2 - 1 phuongxoan
nkocdethuong1 - 0 phungtien
nkocdethuong1 - 0 canho
nkocdethuong1 - 0 trannhat
nkocdethuong1 - 2 lamcaro2
nkocdethuong1 - 24 cpcnarin16
nkocdethuong9 - 0 hassever
nkocdethuong1 - 0 dat156
nkocdethuong5 - 3 sagocarer
nkocdethuong5 - 0 huytamx4
nkocdethuong36 - 3 bamboo
nkocdethuong1 - 0 ngocruby9x
nkocdethuong1 - 5 gacondichoi
nkocdethuong1 - 0 minhchau11
nkocdethuong2 - 0 danhtoanthua
nkocdethuong1 - 0 muvodoi
nkocdethuong8 - 0 tungdau0812
nkocdethuong1 - 0 gacontapdi1
nkocdethuong1 - 2 linda
nkocdethuong7 - 0 zu2kreal
nkocdethuong0 - 1 leminhthai
nkocdethuong3 - 2 playboy
nkocdethuong6 - 1 bangdaokeo
nkocdethuong2 - 3 covid19
nkocdethuong4 - 0 ducanh3007
nkocdethuong1 - 1 ok123456
nkocdethuong0 - 4 trungtc
nkocdethuong0 - 4 saobang
nkocdethuong0 - 1 lovekr01
nkocdethuong12 - 21 diemcaro04999
nkocdethuong0 - 2 thanhthanh2k8
nkocdethuong3 - 0 utpham
nkocdethuong3 - 0 diinehihi
nkocdethuong2 - 0 khachmankhien
nkocdethuong0 - 3 saphia
nkocdethuong3 - 18 london8
nkocdethuong0 - 2 sabo2412
nkocdethuong0 - 3 chimtrongnoinho
nkocdethuong4 - 2 suf3120
nkocdethuong4 - 1 tuantv
nkocdethuong1 - 2 ilovekimyen1999
nkocdethuong0 - 4 cpcnarin10
nkocdethuong5 - 1 huongjep
nkocdethuong2 - 1 nhavodich
nkocdethuong1 - 1 quangsama12
nkocdethuong0 - 2 kingcaroone
nkocdethuong0 - 4 gatsby
nkocdethuong3 - 5 huydatinh1678
nkocdethuong1 - 0 hsl123
nkocdethuong1 - 8 vuhoang21
nkocdethuong1 - 3 vikend
nkocdethuong2 - 0 hehe3110
nkocdethuong1 - 2 khoailangnuong
nkocdethuong1 - 2 heokool
nkocdethuong3 - 1 tranhang07
nkocdethuong1 - 6 lqdoan
nkocdethuong5 - 0 lehaiminh98
nkocdethuong1 - 0 nqt1234vbn
nkocdethuong2 - 0 moon2011
nkocdethuong2 - 4 baniphonere
nkocdethuong1 - 2 ladan8
nkocdethuong4 - 0 greenland
nkocdethuong0 - 1 pthao3799
nkocdethuong3 - 7 minhquan58
nkocdethuong3 - 0 idontknow23
nkocdethuong0 - 1 votinh001
nkocdethuong1 - 0 kay9999
nkocdethuong0 - 1 bangbang
nkocdethuong2 - 1 binhnon12
nkocdethuong1 - 1 hyugasanji
nkocdethuong0 - 4 minhkhoi
nkocdethuong5 - 2 shgdvacacsfdtc7
nkocdethuong0 - 10 scp67892021
nkocdethuong2 - 1 huanhoahong78
nkocdethuong2 - 0 hieu996
nkocdethuong2 - 0 cheems
nkocdethuong1 - 2 nammien
nkocdethuong4 - 6 kentpham
nkocdethuong1 - 1 hoadongtien00
nkocdethuong14 - 0 huonghuonghuong
nkocdethuong1 - 0 kasad29
nkocdethuong3 - 4 davidbrown2499
nkocdethuong1 - 2 matrom35
nkocdethuong6 - 2 hochitrung
nkocdethuong1 - 0 immaaa
nkocdethuong6 - 7 pslangtu
nkocdethuong2 - 1 chienthang051087
nkocdethuong1 - 1 vuaphapthuatkybi
nkocdethuong2 - 1 thanhtru75
nkocdethuong1 - 0 kinkunkon