dangky1lan
  • Hạng 99
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 215
  • Tỉ lệ thắng 62.37%
  • Chỉ số xã hội 93
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 4 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dangky1lan3 - 2 hoangduy357
dangky1lan6 - 5 hamynn
dangky1lan6 - 0 kidboy
dangky1lan1 - 0 khoadz
dangky1lan1 - 0 thang1234
dangky1lan5 - 2 vanvolang
dangky1lan7 - 7 lyquoc
dangky1lan0 - 2 ltb0605
dangky1lan2 - 0 vientuong
dangky1lan2 - 0 vangbacdaquy
dangky1lan4 - 0 hannie
dangky1lan5 - 2 nohssiwi
dangky1lan1 - 1 heoway
dangky1lan17 - 7 tralacmi
dangky1lan4 - 0 nguyenhonganh
dangky1lan1 - 0 tranhang07
dangky1lan1 - 0 tahuuson
dangky1lan1 - 0 matrom37
dangky1lan2 - 1 changtraivotinh035
dangky1lan5 - 2 chuotmom
dangky1lan5 - 1 binhnhi
dangky1lan2 - 0 sieutron
dangky1lan6 - 2 thaomoc
dangky1lan12 - 1 giodaingan
dangky1lan0 - 1 julia2000
dangky1lan1 - 0 nguyenthu25234623
dangky1lan5 - 3 nguyenvancu
dangky1lan1 - 0 mavuong
dangky1lan0 - 2 haicuibap
dangky1lan2 - 1 jang80
dangky1lan1 - 0 yinhamnhac
dangky1lan0 - 1 duchuydz
dangky1lan20 - 6 bapcaingoc
dangky1lan2 - 4 honeymoon1991
dangky1lan16 - 6 hoaanhdao2008
dangky1lan9 - 5 goomi
dangky1lan1 - 2 maruko
dangky1lan3 - 4 bangtam2312
dangky1lan1 - 1 quangmetro
dangky1lan2 - 2 serahwang
dangky1lan3 - 0 cr71412
dangky1lan4 - 0 canho
dangky1lan12 - 3 tuanlongtt
dangky1lan6 - 2 nkocdethuong
dangky1lan10 - 2 luckystar
dangky1lan0 - 1 activate
dangky1lan3 - 1 nttthuy
dangky1lan0 - 1 vesau
dangky1lan15 - 15 chuotbobo
dangky1lan0 - 2 thuykien
dangky1lan9 - 2 beyeupk
dangky1lan1 - 0 khiconjx
dangky1lan3 - 1 trucmai
dangky1lan7 - 1 paduc
dangky1lan0 - 1 thutrang
dangky1lan1 - 1 hanhphucvotan
dangky1lan5 - 4 onlytrust
dangky1lan4 - 0 dungtrieu
dangky1lan1 - 0 xingchha
dangky1lan5 - 2 xuanthupro
dangky1lan1 - 3 alphax
dangky1lan0 - 1 hbh888
dangky1lan3 - 2 toanluf
dangky1lan7 - 2 mayakieu
dangky1lan1 - 2 matrom2
dangky1lan2 - 1 heoconhamchoi
dangky1lan3 - 1 socnau
dangky1lan4 - 0 mailady
dangky1lan3 - 0 cuccu
dangky1lan0 - 1 ngannguyen
dangky1lan0 - 1 phungtien
dangky1lan0 - 1 nhiculaiduccuop
dangky1lan3 - 2 nhibuong
dangky1lan1 - 1 yoshida
dangky1lan9 - 4 nhimxu
dangky1lan2 - 4 mikochan
dangky1lan4 - 2 cobebencuaso
dangky1lan5 - 1 thienthan999
dangky1lan2 - 2 ampen
dangky1lan1 - 0 totoro
dangky1lan1 - 2 qindy
dangky1lan1 - 3 dolphin
dangky1lan3 - 0 viphung
dangky1lan1 - 1 lvtrung
dangky1lan1 - 3 thuphuongle99
dangky1lan3 - 3 vnnguyendung
dangky1lan1 - 0 playboy
dangky1lan0 - 1 tuoiconrong
dangky1lan3 - 0 giacatluong11
dangky1lan8 - 8 trunghieu87
dangky1lan11 - 3 lejun
dangky1lan3 - 4 luke911
dangky1lan4 - 4 nhipcautre21