khoailangnuong
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 192
  • Tỉ lệ thắng 63.10%
  • Chỉ số xã hội 355
  • Chỉ số đam mê 6.47
  • Thời gian tham gia 6 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khoailangnuong0 - 2 carohcm
khoailangnuong1 - 4 latalaaa
khoailangnuong2 - 1 toilachinhtoi
khoailangnuong4 - 0 longdeptai2512
khoailangnuong14 - 22 nangcanhhoaroi
khoailangnuong2 - 4 quoccanh03
khoailangnuong1 - 0 dannyvnn
khoailangnuong2 - 0 leenbrl
khoailangnuong1 - 0 vannhu
khoailangnuong1 - 0 tuyettuyet92
khoailangnuong1 - 0 hxmb26
khoailangnuong4 - 0 hoanganhvp88
khoailangnuong1 - 0 hoangbrl89
khoailangnuong2 - 1 nmhtachi
khoailangnuong3 - 0 sinbadx
khoailangnuong3 - 3 tammy56
khoailangnuong1 - 0 nguoilichsu
khoailangnuong10 - 12 nuhondanhroi
khoailangnuong1 - 0 hehihoha
khoailangnuong9 - 8 noname06
khoailangnuong3 - 1 sonyvaio99
khoailangnuong1 - 4 tranminh90
khoailangnuong0 - 4 gomoko
khoailangnuong4 - 4 lee16
khoailangnuong5 - 4 candy
khoailangnuong1 - 0 kim93
khoailangnuong0 - 2 dangtiendung
khoailangnuong2 - 4 taladanbienma
khoailangnuong1 - 6 poseidon
khoailangnuong1 - 3 manhlama01
khoailangnuong7 - 1 ducnguyen12
khoailangnuong0 - 1 nammien
khoailangnuong1 - 0 hermes
khoailangnuong3 - 1 sabo2412
khoailangnuong1 - 0 pqd1306
khoailangnuong0 - 1 kingofflags
khoailangnuong1 - 0 baonguyena01
khoailangnuong4 - 0 osaka
khoailangnuong2 - 1 phuongly
khoailangnuong5 - 0 abuadi
khoailangnuong1 - 0 blackwidow
khoailangnuong1 - 0 nevergiveup
khoailangnuong2 - 0 hancutefomaiwe1
khoailangnuong0 - 3 danbienday
khoailangnuong1 - 0 wuang035
khoailangnuong2 - 0 ytr6gfb5r5f
khoailangnuong0 - 2 phamvo
khoailangnuong0 - 2 kuurama48
khoailangnuong12 - 1 thuyleub30
khoailangnuong10 - 1 choidep2021
khoailangnuong10 - 0 longchupapiponhanho
khoailangnuong7 - 8 saobang
khoailangnuong3 - 1 nguoidoi19
khoailangnuong0 - 1 kungfugirl
khoailangnuong1 - 1 tu8160
khoailangnuong0 - 1 saphia
khoailangnuong2 - 1 loojc1000
khoailangnuong0 - 2 trong981
khoailangnuong4 - 1 maibungbu220412
khoailangnuong5 - 9 hetyeulinh
khoailangnuong1 - 6 lamcaro2
khoailangnuong1 - 0 minhhuy1108
khoailangnuong1 - 3 detutlong
khoailangnuong6 - 4 tungcaro
khoailangnuong10 - 1 anhihihi
khoailangnuong2 - 2 beyou123
khoailangnuong4 - 0 bongbongmua12
khoailangnuong1 - 0 vanto281
khoailangnuong1 - 0 raidam20
khoailangnuong1 - 1 phanquy12211
khoailangnuong6 - 3 hoangtugio010
khoailangnuong0 - 1 macbookpro
khoailangnuong1 - 5 concua6
khoailangnuong2 - 0 namhoacai
khoailangnuong1 - 0 vinhhung2802
khoailangnuong5 - 4 pthao3799
khoailangnuong9 - 0 werfgh
khoailangnuong3 - 0 nhocksox07
khoailangnuong3 - 0 thao9202
khoailangnuong0 - 1 thienmenh
khoailangnuong11 - 2 tramphong
khoailangnuong2 - 1 soy1706
khoailangnuong10 - 10 shgdvacacsfdtc7
khoailangnuong3 - 0 phanmai
khoailangnuong1 - 0 phonghung
khoailangnuong3 - 0 thuy91
khoailangnuong0 - 3 huongq
khoailangnuong0 - 2 son23
khoailangnuong0 - 15 nhamdoanhdoanh
khoailangnuong1 - 0 yoshida
khoailangnuong3 - 0 zu2kreal
khoailangnuong2 - 3 dungnghia
khoailangnuong4 - 1 tranghuong1234567890
khoailangnuong0 - 21 london11
khoailangnuong2 - 1 hiccc
khoailangnuong1 - 0 dolphin
khoailangnuong1 - 0 hannie
khoailangnuong1 - 3 giodaingan
khoailangnuong1 - 0 changtraivotinh035
khoailangnuong2 - 4 kingcaroone