khoailangnuong
  • Hạng 155
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 30
  • Tỉ lệ thắng 65.53%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khoailangnuong2 - 2 oqc123
khoailangnuong11 - 0 listimdn
khoailangnuong3 - 3 arsenalfc96
khoailangnuong2 - 0 viettrong
khoailangnuong2 - 0 nguyenbaophuc123
khoailangnuong1 - 0 edric284
khoailangnuong1 - 0 ddibar
khoailangnuong5 - 5 huongjep
khoailangnuong2 - 0 fbngohai
khoailangnuong0 - 1 gubigo
khoailangnuong1 - 0 mackelele
khoailangnuong2 - 0 trucnguyen08
khoailangnuong0 - 7 vuhoang21
khoailangnuong8 - 0 hoadung
khoailangnuong1 - 2 totoro
khoailangnuong0 - 1 thutrang
khoailangnuong0 - 1 lyquoc
khoailangnuong2 - 0 anhdaytop1
khoailangnuong1 - 0 cohen
khoailangnuong0 - 3 minhquan58
khoailangnuong1 - 2 ladan6
khoailangnuong0 - 1 kay9999
khoailangnuong1 - 0 shgdvacacsfdtc7
khoailangnuong3 - 2 thanhdat19992894
khoailangnuong8 - 12 scp67892021
khoailangnuong0 - 2 scp56782021
khoailangnuong1 - 0 ngoclamtran111
khoailangnuong1 - 0 thuytinhkhoc
khoailangnuong1 - 0 tranhang07
khoailangnuong2 - 2 hochitrung
khoailangnuong0 - 1 cuonganwc
khoailangnuong12 - 0 long234
khoailangnuong5 - 3 luuthevinh1988
khoailangnuong0 - 3 ladieubong
khoailangnuong2 - 0 hannbao1911
khoailangnuong2 - 2 quangcaothachhoa
khoailangnuong1 - 0 bearlovezum
khoailangnuong1 - 0 bmt152
khoailangnuong0 - 1 heodat91
khoailangnuong0 - 2 beyeupk
khoailangnuong3 - 0 siiib
khoailangnuong1 - 0 mingming
khoailangnuong3 - 0 twitravel
khoailangnuong3 - 0 hi1234
khoailangnuong3 - 0 khangbestcaro
khoailangnuong9 - 0 idontknow23
khoailangnuong0 - 2 sieucapvippro
khoailangnuong6 - 12 matrom17
khoailangnuong0 - 1 minh7979
khoailangnuong5 - 3 pthao3799
khoailangnuong2 - 1 ok123456
khoailangnuong2 - 0 mexor
khoailangnuong3 - 0 xexichlo
khoailangnuong1 - 0 ngocvy
khoailangnuong9 - 2 matrom15
khoailangnuong1 - 0 anhkhadeptrai
khoailangnuong1 - 0 kain98
khoailangnuong0 - 2 caothudauroi123
khoailangnuong1 - 0 dongphuongtu
khoailangnuong0 - 4 moitapchoi22
khoailangnuong5 - 7 p180598
khoailangnuong0 - 2 nguyentam2k
khoailangnuong1 - 0 nguoivohinh
khoailangnuong5 - 0 hwang
khoailangnuong1 - 0 vannn
khoailangnuong2 - 0 datjzzz
khoailangnuong0 - 1 yumkhin
khoailangnuong0 - 1 mjetran
khoailangnuong1 - 0 giodaingan
khoailangnuong2 - 0 toxuanhoang
khoailangnuong1 - 2 vnnguyendung
khoailangnuong7 - 1 jhduegf
khoailangnuong2 - 0 linhabc
khoailangnuong3 - 0 stalink98
khoailangnuong3 - 0 hamada
khoailangnuong1 - 0 alphax
khoailangnuong2 - 0 maruko
khoailangnuong25 - 9 yuuryeyewear
khoailangnuong0 - 1 rip001
khoailangnuong1 - 0 okokokok
khoailangnuong0 - 1 nguyentri10x
khoailangnuong5 - 4 buibuon
khoailangnuong2 - 0 cumeo
khoailangnuong1 - 3 kentpham
khoailangnuong2 - 6 sauminh
khoailangnuong4 - 0 hoadacochu
khoailangnuong2 - 0 kien11321
khoailangnuong2 - 0 hentai
khoailangnuong3 - 0 hungkk
khoailangnuong3 - 0 mrkita9999
khoailangnuong1 - 0 masterboy
khoailangnuong11 - 8 danhnguvcl
khoailangnuong0 - 5 longcutee
khoailangnuong1 - 0 hientrang
khoailangnuong6 - 1 vuong2007
khoailangnuong2 - 0 sekki
khoailangnuong3 - 0 bb1234
khoailangnuong1 - 3 nt03214
khoailangnuong1 - 0 heokool
khoailangnuong2 - 0 lyly2005