nammien
  • Hạng 944
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,186
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.38%
  • Chỉ số xã hội 346
  • Chỉ số đam mê 4.77
  • Thời gian tham gia 7 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nammien2 - 0 xmen117
nammien1 - 0 leopham
nammien0 - 1 veeee0032
nammien1 - 0 yeeuem99
nammien1 - 0 toanyabai
nammien0 - 1 karuizawa
nammien0 - 2 dangtiendo
nammien1 - 3 tralena12
nammien0 - 1 nguyennhisoreall
nammien0 - 5 buomchua
nammien2 - 2 giainghi11
nammien3 - 0 shcoolsad
nammien1 - 2 vuabip
nammien0 - 3 yephdith
nammien1 - 0 hupfull
nammien2 - 0 tussp123
nammien1 - 1 luumanh
nammien2 - 0 quynhaa
nammien3 - 3 hophuc261
nammien1 - 2 travahuong
nammien5 - 0 banghoang
nammien3 - 4 sabo2412
nammien4 - 0 kiopin17
nammien0 - 2 muaxuanden
nammien2 - 14 lamcaro2
nammien2 - 0 nguyentrantinh
nammien4 - 1 tramparma
nammien1 - 0 bphuc
nammien2 - 0 chinhanvo012
nammien2 - 0 hoangphihung
nammien4 - 2 chieunewbie
nammien0 - 2 linhlucden
nammien5 - 1 yoshida
nammien1 - 1 nhabanbo
nammien0 - 2 luan191luan
nammien2 - 0 thdleeee
nammien1 - 3 heliosxyz
nammien1 - 0 hohaison
nammien1 - 0 cloudrn
nammien0 - 2 alecharry91
nammien5 - 0 playcaro20
nammien4 - 0 thuyhoa
nammien0 - 2 lihn98
nammien1 - 8 akirakun
nammien3 - 0 giamm
nammien0 - 2 dannyvnn
nammien0 - 1 gecko88
nammien2 - 0 diquathoigian
nammien1 - 0 martinchannel
nammien0 - 1 kiencon
nammien3 - 0 dinhthuy203
nammien2 - 0 bsao276
nammien0 - 1 wibunotsimpttv2k7
nammien0 - 3 carohcm
nammien38 - 1 lusmm46
nammien1 - 4 nangcanhhoaroi
nammien1 - 2 vikend
nammien2 - 0 heodat91
nammien1 - 0 jang80
nammien1 - 0 lucky
nammien1 - 0 mrboo
nammien2 - 0 bemuoi
nammien1 - 1 teemovnkg01
nammien2 - 5 tayngang66
nammien5 - 0 karanguyen
nammien0 - 4 phongan1
nammien1 - 0 nganpham
nammien1 - 0 ananhdi8868
nammien0 - 1 vantannguyen
nammien1 - 0 toilachinhtoi
nammien2 - 9 quoccanh03
nammien3 - 1 ngocgiau04
nammien2 - 1 honeyy
nammien0 - 1 yukii
nammien4 - 2 nguyenthuc82
nammien1 - 0 vannhu
nammien2 - 2 hxmb26
nammien1 - 1 nhavodichmoi
nammien0 - 1 nmhtachi
nammien0 - 6 endlesslove
nammien0 - 4 zaique
nammien2 - 0 bluewhite
nammien2 - 0 thanhtuyenbroland
nammien1 - 0 luc297lyl
nammien1 - 0 tranhoabroland
nammien3 - 1 ikuchi
nammien0 - 1 tammy56
nammien0 - 3 corona
nammien1 - 0 julliavan
nammien3 - 7 chopper
nammien5 - 0 xemphim2022
nammien0 - 1 covid19
nammien0 - 5 gomoko
nammien1 - 4 choidep2021
nammien5 - 5 vanduchung
nammien2 - 0 kamichan
nammien1 - 0 domdomjack2009
nammien3 - 0 baosuhuynh
nammien2 - 0 vienpd
nammien1 - 4 demonhon