nammien
  • Hạng 378
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 30
  • Tỉ lệ thắng 58.88%
  • Chỉ số xã hội 214
  • Chỉ số đam mê 6.17
  • Thời gian tham gia 4 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nammien4 - 0 kk507
nammien3 - 0 bongbongmua12
nammien1 - 1 tu8160
nammien2 - 2 fanskytran
nammien1 - 0 khanh200175
nammien5 - 7 arsenalfc96
nammien7 - 1 dksomi07
nammien2 - 0 bemeocute
nammien1 - 13 lamcaro2
nammien1 - 0 thaibinh17
nammien1 - 0 sabo2412
nammien3 - 0 jrking9086
nammien2 - 0 beyou123
nammien1 - 1 dksdud
nammien0 - 2 congiola
nammien2 - 0 vixinhdep
nammien1 - 0 phonghung
nammien1 - 0 kimdoi04
nammien1 - 1 annaa99
nammien0 - 1 tanbinh2001
nammien1 - 0 longlee510
nammien1 - 12 nhamdoanhdoanh
nammien2 - 1 yoshida
nammien5 - 0 zu2kreal
nammien6 - 6 phuongtung1982
nammien6 - 1 lylthuong
nammien1 - 0 ngocbotony
nammien8 - 4 nohssiwi
nammien1 - 7 trungtc
nammien0 - 6 tuantu123
nammien1 - 0 khoaarb
nammien0 - 2 vikend
nammien1 - 0 nonono
nammien2 - 4 huongq
nammien2 - 0 tabaco9
nammien1 - 1 tranhang07
nammien1 - 0 luke911
nammien1 - 0 phuongkarry
nammien12 - 21 doinhat
nammien3 - 0 muvodoi
nammien1 - 1 hitlerhainao
nammien1 - 0 duc2004
nammien2 - 4 ok123456
nammien22 - 1 sieutritue98
nammien0 - 1 quangmetro
nammien19 - 27 hoamoclan
nammien2 - 0 ffghvhjvgy
nammien0 - 4 cuong97
nammien0 - 1 mailady
nammien0 - 1 yingying
nammien1 - 2 lqdoan
nammien1 - 4 london6
nammien7 - 3 hanie
nammien4 - 10 minhquan58
nammien1 - 0 tomhe
nammien236 - 0 london5
nammien2 - 1 uyenuye3130
nammien2 - 0 yoko1102
nammien0 - 5 saobang
nammien2 - 4 namden2232
nammien3 - 0 phamvannam99
nammien1 - 0 khachmankhien
nammien1 - 0 vodanh123
nammien4 - 4 london4
nammien1 - 0 maruko
nammien4 - 1 rainy54
nammien2 - 0 baniphonere
nammien3 - 3 carer
nammien2 - 0 ddibar
nammien2 - 1 phonglol
nammien1 - 0 anubis2020
nammien6 - 6 thanhdat19992894
nammien0 - 1 london1
nammien6 - 17 trungtcc
nammien5 - 5 nampleiku81
nammien0 - 3 caothudauroi123
nammien3 - 0 phuongbeo96
nammien12 - 2 t2030418
nammien1 - 0 shgdvacacsfdtc7
nammien0 - 6 vuhoang21
nammien6 - 3 hochitrung
nammien7 - 6 huongjep
nammien4 - 1 chichichanhchanh
nammien2 - 4 diemcaro04999
nammien3 - 8 thanhlong
nammien4 - 2 dangthu209
nammien2 - 0 hannie
nammien2 - 1 nkocdethuong
nammien0 - 1 thuydung25
nammien0 - 2 nhimxu
nammien10 - 0 thienthanhchi2222
nammien4 - 4 mothaibabon
nammien6 - 0 niemtindamat
nammien3 - 0 annguyen
nammien1 - 0 ngocmonkey
nammien1 - 0 jinzshh
nammien1 - 3 botbien
nammien2 - 0 yorn12345
nammien0 - 1 gup222
nammien1 - 0 vuchinguyen