nammien
  • Hạng 148
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 2
  • Tỉ lệ thắng 57.32%
  • Thời gian tham gia 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nammien1 - 1 anhkhadeptrai
nammien2 - 6 ltb95
nammien1 - 0 guide01
nammien1 - 0 kozsanova
nammien1 - 5 kentpham
nammien4 - 14 lamcaro
nammien1 - 1 longcutee
nammien2 - 1 pepopo
nammien1 - 0 chuotbobo
nammien2 - 3 buibuon
nammien2 - 0 nt03214
nammien6 - 30 phuongkitty
nammien1 - 1 yoshida
nammien6 - 0 kim222
nammien0 - 1 cuibap
nammien4 - 20 forfun
nammien0 - 3 nguvcc
nammien2 - 0 jadyeuthuong
nammien0 - 1 matngu
nammien4 - 13 ltb0506
nammien0 - 2 matbiec
nammien1 - 1 anhngo1990
nammien2 - 0 nhonho179
nammien0 - 3 dinhvanvoi
nammien1 - 0 nhquang
nammien0 - 2 yellowrain
nammien1 - 1 vodanh
nammien8 - 0 binbin1999
nammien1 - 0 changtraivotinh035
nammien3 - 0 eobiethihi
nammien0 - 1 pingpong
nammien1 - 0 nguuenthingochan
nammien3 - 7 thanhlong
nammien0 - 1 binhnhi
nammien7 - 0 billdawild
nammien3 - 0 vu1190
nammien2 - 0 minh112
nammien2 - 0 nguyenlinh04052008
nammien3 - 3 gatamky2020
nammien2 - 0 notname
nammien13 - 2 nhokem6000
nammien3 - 0 nhatvantong
nammien2 - 0 pehan12
nammien1 - 0 xd123
nammien5 - 0 nguvaicadai123q
nammien3 - 0 tiendung
nammien7 - 0 chautin
nammien6 - 1 longtrockinhmon
nammien0 - 7 rip001
nammien1 - 1 quachdozz
nammien0 - 3 scp67892021
nammien1 - 0 heodat91
nammien6 - 1 skywalker
nammien2 - 0 lgiahanpro
nammien2 - 0 cuccu
nammien2 - 1 longngong4
nammien0 - 2 kehuydiet2802
nammien5 - 0 khuekhoi123
nammien1 - 1 aries
nammien0 - 1 heoxixoan
nammien3 - 0 reality
nammien0 - 2 phungtien
nammien1 - 0 ngocruby9x
nammien1 - 0 nttthuy
nammien0 - 1 vientuong
nammien0 - 1 onlytrust
nammien8 - 3 qwer1234
nammien18 - 1 danly1320
nammien0 - 3 thanhthanh2k7
nammien0 - 1 tvtsino
nammien9 - 0 tan2k
nammien0 - 3 nan007
nammien1 - 0 quatroiphe
nammien2 - 0 anthunguyen
nammien2 - 0 huygianong
nammien2 - 0 nguyentri10x
nammien0 - 3 thanhthanh2k8
nammien6 - 0 pthao3799
nammien3 - 1 ngoc1920
nammien1 - 0 dungtrieu
nammien5 - 0 minhphong
nammien2 - 0 thuytinhkhoc