kiencon
  • Hạng ...
  • Ngọc 126,457
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.26%
  • Chỉ số xã hội 92
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kiencon3 - 0 binhphonui
kiencon2 - 0 dorabase
kiencon2 - 0 heodat91
kiencon2 - 1 paduc
kiencon2 - 0 loclatoi
kiencon4 - 0 vixisthebest
kiencon3 - 0 lucatin
kiencon0 - 5 tranthuahoai
kiencon2 - 0 kidboy
kiencon3 - 3 huemy
kiencon4 - 2 dannyvnn
kiencon1 - 1 winxp
kiencon1 - 2 thichankeo
kiencon2 - 2 thienloi
kiencon1 - 0 mrrua
kiencon5 - 3 trienchill
kiencon2 - 1 nhocyeusky
kiencon3 - 1 yoshida
kiencon2 - 1 thanhvan2021
kiencon2 - 0 phuongxoan
kiencon8 - 4 vitty
kiencon4 - 4 sonyvaio99
kiencon1 - 0 truongiiiphong
kiencon2 - 0 heolovemusic
kiencon1 - 1 tieuholy
kiencon2 - 0 ngocsonhb
kiencon1 - 0 aiamcaro
kiencon3 - 4 hannie
kiencon5 - 1 meokitty
kiencon0 - 1 redwolf
kiencon3 - 1 kakachieu030201
kiencon3 - 0 lovewinter
kiencon2 - 0 mjetran
kiencon4 - 0 lemaipa
kiencon3 - 0 thuykien
kiencon4 - 0 thuyt1
kiencon5 - 4 chauky77
kiencon2 - 0 tranhang07
kiencon2 - 0 trailangthang
kiencon3 - 2 hoangthienxa
kiencon1 - 0 nghiacaro
kiencon1 - 1 pingpong
kiencon1 - 0 kairos
kiencon3 - 0 gugdndmo
kiencon0 - 1 bikty
kiencon0 - 6 yephdith
kiencon2 - 0 nakime3769
kiencon4 - 4 thinpham
kiencon4 - 2 ngocanhgalaxy
kiencon9 - 4 peheo
kiencon4 - 1 bangtam2312
kiencon2 - 0 lanhphong
kiencon2 - 0 vuamui
kiencon2 - 0 nhimxu
kiencon0 - 1 nguyenchausang
kiencon1 - 0 nammien
kiencon2 - 0 aconnongthon
kiencon1 - 0 trunghieu87
kiencon1 - 0 nhabanbo
kiencon4 - 0 btran2912
kiencon1 - 0 nhatruc2014
kiencon2 - 0 dungtrieu
kiencon5 - 1 nguyenhonganh
kiencon2 - 0 crystal
kiencon2 - 0 vnhello
kiencon2 - 0 tungk3
kiencon1 - 0 yoona
kiencon2 - 1 linda
kiencon4 - 1 diquathoigian
kiencon2 - 1 nguyenchinh85
kiencon3 - 2 kulito
kiencon0 - 4 ctctqlk
kiencon2 - 1 carohcm
kiencon2 - 7 myhangsg
kiencon1 - 0 comeback9x
kiencon2 - 6 dongianlaso1
kiencon2 - 3 nhipcautre21
kiencon5 - 1 kamichan
kiencon9 - 2 thuyyy
kiencon2 - 0 coretrunghung
kiencon1 - 0 hongnhi
kiencon3 - 0 supersen
kiencon1 - 1 leksyenjtrankg
kiencon1 - 4 racingboy
kiencon2 - 1 dungnhinlai
kiencon3 - 0 caoquynhhuong96
kiencon2 - 0 quangquang
kiencon1 - 0 vule2603
kiencon1 - 0 ngocluan
kiencon3 - 1 lanthanh
kiencon2 - 1 nan007
kiencon2 - 0 baohehehe