kiencon
  • Hạng 29
  • Khiên ...
  • Ngọc 50,940
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 78.79%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 2.90
  • Thời gian tham gia 6 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có