mikochan
  • Hạng 42
  • Ngọc 1,528
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.95%
  • Chỉ số xã hội 511
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mikochan19 - 0 thualathang
mikochan3 - 5 heoway
mikochan16 - 14 thuyt1
mikochan11 - 8 thienthan999
mikochan16 - 12 luckystar
mikochan5 - 6 trunghieu87
mikochan6 - 13 badboy
mikochan0 - 2 rocket290671
mikochan1 - 0 datquoc399
mikochan16 - 19 xuanthupro
mikochan2 - 6 aikhongsotui
mikochan3 - 0 bachhakim111
mikochan20 - 18 lvtrung
mikochan18 - 0 honsoida2012
mikochan2 - 0 beyeungoc1996
mikochan2 - 0 huy9tuoi
mikochan4 - 2 caochuyen94
mikochan5 - 0 bestplaycaro2010
mikochan1 - 3 quynhgiao
mikochan0 - 1 dieusao282007
mikochan1 - 0 tuandz123
mikochan1 - 3 winxp
mikochan0 - 4 tenry
mikochan0 - 1 muaxuanden
mikochan2 - 2 abcdhk0879
mikochan4 - 6 docuong
mikochan10 - 0 tonywong
mikochan16 - 19 hdmi2000
mikochan0 - 3 phamphuhung
mikochan1 - 0 mualaphongdo
mikochan1 - 0 canhnd94
mikochan1 - 0 crystalmask
mikochan6 - 0 akirabada144
mikochan2 - 0 phonglsk3
mikochan2 - 1 minhtuntun
mikochan7 - 5 principiamathematica
mikochan2 - 1 lynnsayhii29
mikochan1 - 5 newnewnew
mikochan1 - 0 hailongdo29
mikochan6 - 0 peng1703th
mikochan2 - 0 amaan
mikochan2 - 0 thxon
mikochan2 - 6 biktytop1gamethu
mikochan2 - 1 dinhhung2k8
mikochan3 - 0 hohuuduyquang
mikochan21 - 44 nganbali
mikochan1 - 0 pororoha20
mikochan1 - 0 hhhrv4
mikochan1 - 0 hgswwx
mikochan0 - 1 at0p1xt
mikochan1 - 0 khskkkk1234
mikochan19 - 1 xamxudi1113
mikochan2 - 0 yenkim
mikochan1 - 16 caroforfun99999
mikochan4 - 0 khanhhp123
mikochan2 - 1 anhvuok12314
mikochan3 - 0 hihello
mikochan1 - 0 sshinee
mikochan1 - 0 ztrungnvz
mikochan0 - 2 nguyenmanhlama01
mikochan2 - 3 manhlamm
mikochan8 - 0 tiaxter
mikochan5 - 0 phuongw
mikochan3 - 0 ankkhoi2009
mikochan1 - 0 namnopro
mikochan1 - 3 hongkong1
mikochan7 - 0 caohoangtrung1234567
mikochan2 - 0 hichle
mikochan5 - 6 sabo2412
mikochan2 - 0 riochii
mikochan8 - 1 ngochan416rls
mikochan1 - 6 zer0iq
mikochan1 - 0 thtruc
mikochan7 - 6 monsieurtuna
mikochan0 - 1 aceg123
mikochan1 - 1 ihieudl
mikochan4 - 10 vuabip
mikochan2 - 0 ginsosad
mikochan9 - 0 hisinku
mikochan0 - 1 laidangthach123
mikochan1 - 0 ggez113
mikochan2 - 0 truongdeptrai0708
mikochan1 - 0 quizni
mikochan1 - 0 baoson
mikochan5 - 2 hoangoanhabc
mikochan3 - 0 tnmp2014
mikochan9 - 1 soibactr
mikochan1 - 0 bruno678
mikochan2 - 2 thinpham
mikochan2 - 0 janis
mikochan8 - 1 toilacucarot1
mikochan3 - 0 phamphuphu
mikochan1 - 0 lylokutee
mikochan3 - 2 chuotmom
mikochan0 - 10 cocvang
mikochan0 - 1 comchienduongchau
mikochan8 - 4 nguyenvanbin
mikochan5 - 0 adidas
mikochan1 - 0 hamona
mikochan6 - 5 fush1ma