mikochan
  • Hạng ...
  • Ngọc 815
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.98%
  • Chỉ số xã hội 488
  • Chỉ số đam mê 2.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mikochan14 - 13 thuyt1
mikochan13 - 17 xuanthupro
mikochan2 - 0 phonglsk3
mikochan2 - 1 minhtuntun
mikochan14 - 6 luckystar
mikochan7 - 5 principiamathematica
mikochan1 - 1 winxp
mikochan2 - 1 lynnsayhii29
mikochan1 - 5 newnewnew
mikochan3 - 6 trunghieu87
mikochan1 - 0 hailongdo29
mikochan6 - 0 peng1703th
mikochan9 - 6 thienthan999
mikochan2 - 0 amaan
mikochan14 - 17 lvtrung
mikochan3 - 4 heoway
mikochan2 - 0 thxon
mikochan2 - 6 biktytop1gamethu
mikochan2 - 1 dinhhung2k8
mikochan3 - 9 badboy
mikochan3 - 0 hohuuduyquang
mikochan21 - 44 nganbali
mikochan1 - 0 pororoha20
mikochan1 - 0 hhhrv4
mikochan1 - 0 hgswwx
mikochan0 - 1 at0p1xt
mikochan1 - 0 khskkkk1234
mikochan19 - 1 xamxudi1113
mikochan2 - 0 yenkim
mikochan1 - 16 caroforfun99999
mikochan12 - 14 hdmi2000
mikochan4 - 0 khanhhp123
mikochan2 - 1 anhvuok12314
mikochan3 - 0 hihello
mikochan1 - 0 sshinee
mikochan1 - 0 ztrungnvz
mikochan0 - 2 nguyenmanhlama01
mikochan2 - 3 manhlamm
mikochan8 - 0 tiaxter
mikochan5 - 0 phuongw
mikochan3 - 0 ankkhoi2009
mikochan1 - 0 namnopro
mikochan1 - 3 hongkong1
mikochan7 - 0 caohoangtrung1234567
mikochan2 - 0 hichle
mikochan5 - 6 sabo2412
mikochan2 - 0 riochii
mikochan8 - 1 ngochan416rls
mikochan1 - 6 zer0iq
mikochan1 - 0 thtruc
mikochan7 - 6 monsieurtuna
mikochan0 - 1 aceg123
mikochan1 - 1 ihieudl
mikochan4 - 10 vuabip
mikochan2 - 0 ginsosad
mikochan9 - 0 hisinku
mikochan0 - 1 laidangthach123
mikochan1 - 0 ggez113
mikochan2 - 0 truongdeptrai0708
mikochan1 - 0 quizni
mikochan1 - 0 baoson
mikochan5 - 2 hoangoanhabc
mikochan3 - 0 tnmp2014
mikochan9 - 1 soibactr
mikochan1 - 0 bruno678
mikochan2 - 2 thinpham
mikochan2 - 0 janis
mikochan8 - 1 toilacucarot1
mikochan3 - 0 phamphuphu
mikochan1 - 0 lylokutee
mikochan3 - 2 chuotmom
mikochan0 - 10 cocvang
mikochan0 - 1 comchienduongchau
mikochan8 - 4 nguyenvanbin
mikochan5 - 0 adidas
mikochan1 - 0 hamona
mikochan6 - 5 fush1ma
mikochan1 - 0 depgaigai
mikochan0 - 1 yephdith
mikochan1 - 0 truongsinh
mikochan2 - 3 binzzz98
mikochan2 - 0 gucfhgd
mikochan3 - 0 nguyensyanh123
mikochan1 - 0 tuanbui
mikochan1 - 1 hoaanhdao2008
mikochan1 - 5 tranthuahoai
mikochan2 - 1 tondan
mikochan1 - 0 chauminhdn
mikochan2 - 0 linhanh2112
mikochan1 - 0 gkfa123
mikochan3 - 2 cameramttg
mikochan2 - 3 travahuong
mikochan4 - 0 hdang2k
mikochan1 - 0 darkinside
mikochan1 - 0 lamquennha
mikochan9 - 0 haiamen
mikochan4 - 0 pully234
mikochan2 - 27 phuongkitty
mikochan1 - 4 abccuti
mikochan2 - 1 rptvanh