alphax
  • Hạng 153
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 66.32%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
alphax7 - 48 phuongkitty
alphax0 - 1 lamcaro2
alphax2 - 11 yellowrain
alphax1 - 0 tuoiconrong
alphax4 - 2 nini10
alphax2 - 0 meoooo
alphax10 - 3 xanhlacay
alphax3 - 1 nhancorei98
alphax4 - 23 thanhlong
alphax1 - 0 tuyetxinhdep
alphax2 - 0 chung123456789
alphax6 - 0 khongbietchoihaha
alphax2 - 1 mayakieu
alphax0 - 1 binhnhi
alphax0 - 1 nkocdethuong
alphax1 - 1 hoaanhdao2008
alphax1 - 2 thuykien
alphax1 - 0 nttthuy
alphax3 - 1 bb1234
alphax2 - 0 dch1826
alphax4 - 0 tranleducduong2009
alphax2 - 0 xingchha
alphax0 - 1 nonamevn
alphax7 - 3 saobang
alphax1 - 0 nicky123
alphax4 - 0 haicaro
alphax0 - 2 forfun
alphax2 - 0 ancoi
alphax7 - 12 lamcaro
alphax0 - 10 matbiec
alphax3 - 1 hihikolo
alphax3 - 1 hehehehe
alphax3 - 0 huonghoa
alphax0 - 1 nhibuong
alphax0 - 2 changtraivotinh035
alphax0 - 1 vesau
alphax1 - 0 h2so4
alphax0 - 2 heoconhamchoi
alphax1 - 0 ngocsonhb
alphax1 - 9 poppai
alphax7 - 32 pokemon
alphax4 - 4 anhcuongprovcl
alphax0 - 1 daudoxaomang04
alphax1 - 0 huliekun
alphax1 - 0 justdoit
alphax1 - 0 vuacotrongmo
alphax4 - 0 idontknow23
alphax1 - 0 luachua
alphax20 - 5 yiyi000
alphax1 - 0 dieuden12
alphax1 - 0 mamzz
alphax1 - 0 binhcute332007
alphax1 - 0 bling
alphax0 - 1 khiconjx
alphax6 - 1 fanmu
alphax1 - 1 anhiuem
alphax2 - 0 kim222
alphax2 - 0 hienle1620
alphax1 - 0 hieenr2021
alphax1 - 0 vodanh
alphax1 - 0 hieu12345
alphax1 - 0 peterr
alphax2 - 0 toancfm
alphax1 - 3 beyeupk
alphax2 - 7 kentpham
alphax0 - 2 heoconhamhoc
alphax1 - 0 phamvancuong
alphax5 - 1 cupcake123
alphax3 - 0 satthu06cool94
alphax2 - 0 hungaof
alphax2 - 0 thanh66
alphax4 - 1 namchot21
alphax2 - 12 scp67892021
alphax8 - 0 hieuyeuyen
alphax1 - 0 hnim089
alphax2 - 0 marvis
alphax2 - 0 vietnam2
alphax0 - 1 army12
alphax3 - 0 zombie
alphax1 - 0 impro
alphax4 - 4 nhatnguyenyb97
alphax4 - 9 ltb0506
alphax2 - 0 mssbeat
alphax3 - 1 levanlinh
alphax1 - 2 tancong6789
alphax2 - 0 jadbc
alphax0 - 2 director
alphax3 - 0 hoangthanh
alphax1 - 0 phatcute
alphax2 - 1 nguyen09
alphax0 - 1 bacanh
alphax7 - 2 trungsonak13
alphax2 - 10 rip001
alphax1 - 0 hungnguyn
alphax1 - 1 army10
alphax2 - 0 gioitinh
alphax11 - 17 gatamky2020
alphax0 - 5 cuong97
alphax5 - 3 b1998
alphax3 - 0 ngoctrung2007