alphax
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.84%
  • Chỉ số xã hội 437
  • Chỉ số đam mê 4.27
  • Thời gian tham gia 7 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
alphax0 - 3 wibunotsimpttv2k7
alphax2 - 0 tonyparker
alphax1 - 0 luungocbich3367
alphax3 - 0 mjttooss95
alphax1 - 0 nhokpkem123
alphax0 - 1 chinhcuber
alphax3 - 2 nghiacaro
alphax1 - 0 nguyennhisoreall
alphax4 - 4 cocuser
alphax3 - 6 linhlucden
alphax1 - 3 rongar
alphax2 - 5 carohcm
alphax1 - 0 nguyenduyduc
alphax1 - 0 tralacmi
alphax4 - 0 bohai7641
alphax0 - 1 yephdith
alphax2 - 1 dinhdu2001
alphax2 - 0 travahuong
alphax1 - 0 duycuongdraven
alphax1 - 0 snoweee011
alphax4 - 1 remkeomut
alphax3 - 0 lethamm
alphax0 - 1 hocchoicaro
alphax5 - 0 ledieu22803
alphax1 - 0 lahire
alphax2 - 0 caclodaisu
alphax4 - 0 minzxje
alphax3 - 1 huongjep
alphax0 - 1 asthemoon
alphax3 - 1 luan191luan
alphax0 - 1 keluomxac2411
alphax2 - 0 nhatvi1808
alphax0 - 1 byeyou
alphax23 - 3 mini1boss
alphax4 - 1 doremon3210
alphax5 - 2 dinhvanthai
alphax4 - 0 vyvyvy
alphax4 - 4 winxp
alphax1 - 0 bsao276
alphax2 - 0 dragoncity113
alphax2 - 0 phanquanghung
alphax1 - 1 playcaro20
alphax1 - 0 phat4327hfdi
alphax1 - 0 xhisunee
alphax1 - 1 endlesslove
alphax1 - 0 ov2nd
alphax2 - 1 son23
alphax2 - 0 buher
alphax3 - 0 jangho266
alphax1 - 4 sabo2412
alphax3 - 0 penaldocr7
alphax8 - 1 teemovnkg01
alphax1 - 0 hphiphi
alphax2 - 0 nganhuynhshop
alphax1 - 0 nguyenphuonguyen2007
alphax8 - 1 khanh2k6roi
alphax2 - 0 nguyenhuong90
alphax2 - 4 silverfang
alphax2 - 3 vanluc
alphax2 - 6 congiola
alphax1 - 0 cuquanghuy2004
alphax1 - 0 levanhoai11
alphax3 - 0 buiminhthu
alphax4 - 0 noname06
alphax3 - 2 candy
alphax0 - 2 feliks
alphax0 - 3 phumyhung
alphax0 - 1 dungnhinlai
alphax6 - 0 chuchiemxx
alphax0 - 3 a4toto
alphax0 - 3 rubikson
alphax6 - 2 nuhondanhroi
alphax1 - 12 thienthansau
alphax0 - 1 tamthuong262
alphax2 - 3 loojc1000
alphax2 - 0 silktop7
alphax1 - 2 dietcovid
alphax8 - 2 bongbongmua12
alphax2 - 0 huynmopg
alphax1 - 1 waifu207otaku
alphax1 - 1 dangnhungoclinh
alphax3 - 1 nevergiveup
alphax1 - 0 wocovn
alphax1 - 0 dorabase
alphax0 - 1 lovewinter
alphax0 - 2 direcottr
alphax3 - 0 ytr6gfb5r5f
alphax0 - 1 chopper
alphax4 - 2 huanhoahong78
alphax6 - 0 choidep2021
alphax3 - 0 snowwind01
alphax4 - 0 matrancaro
alphax0 - 1 tieutiennu
alphax1 - 0 hanpas
alphax7 - 14 saobang
alphax1 - 0 thuydung25
alphax5 - 2 beyou123
alphax3 - 0 chungdz123
alphax2 - 11 sweetberry
alphax1 - 0 dksdud