bangtam2312
  • Hạng 664
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 14
  • Tỉ lệ thắng 65.92%
  • Chỉ số xã hội 267
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bangtam23121 - 1 huongkute
bangtam23121 - 0 beyou123
bangtam23122 - 0 quangnam
bangtam23120 - 8 balong
bangtam23120 - 4 lamcaro2
bangtam23126 - 5 letan
bangtam23120 - 4 missnl
bangtam23124 - 0 nguyendinhtho31198
bangtam23125 - 5 diemcaro04999
bangtam23121 - 0 monchangcheo
bangtam23122 - 2 tu8160
bangtam23123 - 0 playcaro20
bangtam23127 - 1 thichbia
bangtam23123 - 6 yingying
bangtam231211 - 0 dungtran
bangtam23121 - 0 quangmetro
bangtam23120 - 1 tuanlongtt
bangtam23120 - 1 phameco
bangtam23121 - 1 nhatvy2291
bangtam23120 - 5 phamphuhung
bangtam23121 - 0 saobang
bangtam23123 - 0 thuyentran98
bangtam23123 - 10 pslangtu
bangtam23121 - 0 trang5925
bangtam23123 - 6 hochitrung
bangtam23122 - 1 sagocarer
bangtam23121 - 0 gacontapdi1
bangtam23128 - 7 nohssiwi
bangtam23120 - 5 thesadboy1989
bangtam23122 - 0 hung2592002
bangtam231210 - 0 mina123
bangtam23123 - 0 kaylin
bangtam23125 - 0 chienthang051087
bangtam23121 - 0 kingcaroone
bangtam23122 - 0 hieulnt
bangtam23128 - 16 fucklife
bangtam23122 - 0 oxoxox
bangtam23121 - 3 white
bangtam23121 - 1 daucatmoi
bangtam23122 - 0 hyemin12
bangtam23124 - 3 baniphonere
bangtam23120 - 4 caothutapchoi
bangtam23120 - 1 huongq
bangtam23121 - 0 nguyenlinh04052008
bangtam231231 - 1 dahac
bangtam23120 - 10 vichea
bangtam23121 - 0 tabaco9
bangtam23122 - 2 son23
bangtam23122 - 0 nhly123
bangtam23122 - 0 tynahang198x
bangtam23125 - 0 phudeptrai
bangtam23121 - 0 tanlamvtpt96
bangtam23122 - 3 kiennh1991
bangtam23121 - 17 dunglun
bangtam23123 - 0 johanliebert
bangtam23120 - 1 sabo2412
bangtam23123 - 0 nonono
bangtam23126 - 1 kain98
bangtam23120 - 3 saphia
bangtam23120 - 4 minhkhai
bangtam23120 - 3 yumkhin
bangtam23121 - 1 trannhat
bangtam23121 - 2 serahwang
bangtam23121 - 1 mjetran
bangtam23121 - 0 tranhang07
bangtam23127 - 2 player20
bangtam23120 - 10 gup222
bangtam23125 - 0 huynhlongan
bangtam23121 - 12 vodanh123
bangtam23122 - 0 phamtuantrinh
bangtam23122 - 0 sakazuki3835t
bangtam23120 - 4 ladieubong
bangtam23121 - 0 hannbao1911
bangtam23121 - 6 lqdoan
bangtam23125 - 5 ltb0506
bangtam23122 - 3 justinnguyen15102
bangtam23122 - 0 chuabietthang
bangtam23123 - 1 askib123
bangtam23121 - 0 bangcoc
bangtam23121 - 0 fbngohai
bangtam23122 - 0 pthao3799
bangtam23120 - 1 bluesky12
bangtam23124 - 0 lalaza
bangtam231210 - 2 greenland
bangtam23120 - 2 bangbang
bangtam23128 - 0 ladan8
bangtam23122 - 0 immaaa
bangtam23122 - 0 bechanh113
bangtam23121 - 0 bangcoctl
bangtam23123 - 1 anhdaytop1
bangtam23120 - 2 nhatmai
bangtam23121 - 4 vuhoang21
bangtam23123 - 3 nampleiku81
bangtam23120 - 4 tinhthoixotxa
bangtam231212 - 0 ladan6
bangtam23121 - 0 stupid
bangtam23121 - 1 mayakieu
bangtam23122 - 3 t2030418
bangtam23121 - 0 hanhphucvotan
bangtam23125 - 1 nguyenvancu