bangtam2312
  • Hạng 74
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 69.16%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bangtam231217 - 16 hungaof
bangtam23120 - 11 moitapchoi1
bangtam23122 - 0 ducduyho
bangtam23120 - 2 happy123
bangtam23124 - 2 kentpham
bangtam23124 - 0 noname05e
bangtam23121 - 0 yuiop
bangtam23122 - 0 qwerty
bangtam23124 - 0 sonchodien
bangtam23124 - 4 buitoi21
bangtam23122 - 10 matbiec
bangtam23121 - 0 totoro
bangtam23121 - 0 qindy
bangtam23121 - 7 cuong97
bangtam23127 - 12 gatamky2020
bangtam23125 - 4 ltb0506
bangtam23124 - 2 lamcaro
bangtam23123 - 0 kimanh2001
bangtam23121 - 0 mrbryan
bangtam23122 - 1 gioitinh
bangtam23125 - 1 heobeomapdit
bangtam23121 - 9 rip001
bangtam23121 - 3 yellowrain
bangtam23121 - 3 canhty
bangtam231216 - 0 nhatmaiquytu
bangtam23120 - 1 thanhlong
bangtam23124 - 0 viethungbka
bangtam23121 - 0 nguyetdinh98
bangtam23124 - 0 thinu0612
bangtam23125 - 0 khuekhoi123
bangtam231216 - 5 jadyeuthuong
bangtam23120 - 1 tranvancu
bangtam23122 - 0 maeeeei8
bangtam23129 - 0 ggssgs
bangtam23126 - 22 phuongkitty
bangtam23127 - 5 dellacc
bangtam23122 - 4 kengh
bangtam23123 - 15 scp67892021
bangtam23121 - 0 kienepi
bangtam23123 - 1 longkhanh
bangtam23127 - 0 khoahuy3d
bangtam23120 - 2 heokool
bangtam23122 - 1 heoway
bangtam23120 - 1 chuotmom
bangtam23121 - 0 viphung
bangtam23121 - 1 buonnhoem
bangtam23121 - 0 lvtrung
bangtam23121 - 0 accdif
bangtam23124 - 0 bjyxszd
bangtam23121 - 5 kehuydiet2802
bangtam23120 - 2 forfun
bangtam23122 - 1 cauvangchammamtom
bangtam23121 - 0 yuuphiu
bangtam23127 - 1 fuyfjgft5
bangtam23122 - 0 khadz
bangtam23120 - 1 mjetran
bangtam23122 - 6 nguyenvuhoang21
bangtam23122 - 0 giakhanhba
bangtam23124 - 0 kingofnoobie
bangtam23121 - 0 linh04052008
bangtam23123 - 0 duonghonghanh56
bangtam23121 - 0 lhuuphuc
bangtam23120 - 1 thuykien
bangtam23124 - 1 knockout
bangtam23122 - 0 asdmobile
bangtam23121 - 1 ttttt
bangtam23122 - 0 tuyetvan1102
bangtam23123 - 0 ngoc88
bangtam23122 - 0 hoaly
bangtam23121 - 1 scp106
bangtam23121 - 0 mon69
bangtam23125 - 0 tula012
bangtam23123 - 0 maria97
bangtam23123 - 3 pepopo
bangtam23121 - 0 damiwa
bangtam23123 - 1 khatran
bangtam23122 - 0 camly2603
bangtam23122 - 2 dembuon
bangtam23121 - 1 kyaccount
bangtam231215 - 14 xyz456
bangtam23125 - 1 cosuoriginals
bangtam23122 - 0 buivanhop
bangtam23121 - 2 changtraivotinh035
bangtam23124 - 0 dkmad
bangtam23124 - 0 jamesvu13123
bangtam23122 - 0 onewor
bangtam23121 - 0 beotay2016
bangtam23122 - 0 toinoobcaro
bangtam23121 - 0 abc31
bangtam23120 - 2 silvermoon
bangtam23121 - 0 ditcamap
bangtam23121 - 8 playcarojustforfun
bangtam23123 - 3 gatamky2014
bangtam23125 - 0 cent12
bangtam23122 - 5 tapchoico
bangtam23120 - 1 ladieubong
bangtam23121 - 0 mikochan
bangtam23124 - 3 long1
bangtam23122 - 0 lynguyen2004
bangtam23122 - 0 datnguyen