kidboy
  • Hạng 702
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 14
  • Tỉ lệ thắng 65.98%
  • Chỉ số xã hội 291
  • Chỉ số đam mê 8.27
  • Thời gian tham gia 4 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kidboy1 - 0 cuacua123
kidboy1 - 0 dammaybongbenh
kidboy1 - 0 blackwidow
kidboy3 - 3 annnnnnnnn
kidboy0 - 2 arsenalfc96
kidboy0 - 2 roimaitoiduaem
kidboy3 - 1 thaivanbi
kidboy8 - 0 kngoccccc16
kidboy0 - 1 huyennnn54188
kidboy3 - 0 tu8160
kidboy6 - 3 meomeo123abc
kidboy4 - 1 bebi78543
kidboy5 - 1 tanlamvtpt96
kidboy3 - 11 shgdvacacsfdtc7
kidboy6 - 8 oxoxox
kidboy0 - 2 phamphuhung
kidboy0 - 2 baniphonere
kidboy0 - 14 nhamdoanhdoanh
kidboy6 - 0 huongbui123
kidboy3 - 0 anna99
kidboy2 - 0 saitamass3
kidboy1 - 1 suoingoc
kidboy0 - 2 linda
kidboy2 - 0 zu2kreal
kidboy1 - 11 cpcnarin15
kidboy0 - 2 hanalov1
kidboy0 - 1 chimtrongnoinho
kidboy1 - 1 kyhoi
kidboy1 - 0 alphax
kidboy8 - 0 minhchau11
kidboy7 - 0 kiennguyen
kidboy1 - 0 nohssiwi
kidboy9 - 1 minhtrung
kidboy0 - 12 vichea12
kidboy1 - 0 chinhngocong
kidboy3 - 4 huongq
kidboy0 - 2 kingcaroone
kidboy0 - 1 thanhthanh2k8
kidboy1 - 0 hieulnt
kidboy8 - 0 chickenbabyvip
kidboy8 - 0 hainovidai
kidboy2 - 1 lamtruong
kidboy0 - 5 trungtc
kidboy4 - 3 sagocarer
kidboy0 - 26 vichea7
kidboy0 - 1 ok123456
kidboy2 - 2 giodaingan
kidboy1 - 3 serahwang
kidboy1 - 1 paduc
kidboy1 - 0 ampen
kidboy0 - 3 sabo2412
kidboy1 - 0 diemcaro04999
kidboy1 - 2 uefalona
kidboy3 - 0 surewin
kidboy1 - 3 hochitrung
kidboy3 - 0 thanh250893
kidboy3 - 4 tuongsinh
kidboy1 - 0 hehe3110
kidboy4 - 13 tuantu123
kidboy4 - 0 pthao3799
kidboy5 - 0 fgty2002
kidboy0 - 2 doinhat
kidboy4 - 9 pslangtu
kidboy1 - 1 khanhthethoi
kidboy1 - 0 danhtoanthua
kidboy1 - 0 hoagiay123
kidboy2 - 0 cobebencuaso
kidboy6 - 7 gaolang
kidboy1 - 1 nonono
kidboy2 - 0 nvhlong1212
kidboy3 - 0 khachmankhien
kidboy12 - 11 huongjep
kidboy0 - 2 onecaro
kidboy6 - 0 michely9911
kidboy3 - 0 linh1
kidboy1 - 7 cpcnarin1
kidboy0 - 1 gatsby
kidboy1 - 4 son23
kidboy1 - 13 dunglun
kidboy1 - 0 yeess
kidboy3 - 5 ilovekimyen1999
kidboy0 - 1 nttthuy
kidboy1 - 0 quynhbuddy7103
kidboy0 - 6 dangky1lan
kidboy0 - 4 duyen10
kidboy3 - 1 phamvannam99
kidboy3 - 0 vuongvuong1998
kidboy5 - 0 chiho
kidboy0 - 4 minhquan58
kidboy3 - 0 kimlam1203
kidboy9 - 1 trangchitkill
kidboy10 - 27 ltb0506
kidboy49 - 0 london4
kidboy0 - 2 edric284
kidboy31 - 0 ladan6
kidboy0 - 4 nhocyeusky
kidboy24 - 8 skylonely
kidboy3 - 0 long234
kidboy3 - 12 thanhlong
kidboy3 - 1 vuaphapthuatkybi