kidboy
  • Hạng ...
  • Ngọc 967
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.67%
  • Chỉ số xã hội 512
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kidboy1 - 2 quenduocthiquen
kidboy30 - 18 saosaysua
kidboy7 - 10 lexuan22
kidboy6 - 1 thailong2806
kidboy5 - 8 covid19
kidboy6 - 7 thaomoc
kidboy12 - 12 huongjep
kidboy14 - 15 cocvang
kidboy16 - 12 suoingoc
kidboy13 - 7 vnnguyendung
kidboy4 - 11 nganbali
kidboy20 - 22 quachdozz
kidboy6 - 23 newnewnew
kidboy0 - 5 nhibuong
kidboy8 - 2 jazknowscaro
kidboy1 - 0 tinatran
kidboy6 - 13 hanalov1
kidboy4 - 2 carokid
kidboy2 - 0 tixinh
kidboy1 - 0 godfather
kidboy1 - 1 pnthihihehe
kidboy1 - 4 hongkong1
kidboy0 - 2 ruanchinfeng
kidboy0 - 1 datyeugaixinh1
kidboy1 - 0 nmanope1208
kidboy1 - 0 thuythoitha
kidboy0 - 2 caroforfun99999
kidboy3 - 11 hdmi2000
kidboy2 - 0 chuyenconho
kidboy2 - 0 unknowns
kidboy1 - 0 phucnguyen301299
kidboy6 - 0 nguybjjbb111333
kidboy1 - 0 dungrua141
kidboy13 - 2 lamtungg10
kidboy1 - 0 nhanchiphan
kidboy0 - 1 lucatin
kidboy1 - 0 nhamthaolinh
kidboy1 - 3 tomcuamuc
kidboy1 - 0 thegioicuavanh
kidboy4 - 0 tinhkt79
kidboy2 - 0 ccsssssas
kidboy1 - 1 vuabip
kidboy5 - 5 shinnijin
kidboy5 - 0 lapqp0
kidboy3 - 0 thanhngaho
kidboy4 - 2 ntntntnt
kidboy3 - 0 namnhut
kidboy4 - 1 oniichanbaka
kidboy2 - 0 doanthikimyen0512
kidboy1 - 0 tnminh2302
kidboy3 - 4 thuykien
kidboy1 - 0 vankhaig
kidboy6 - 7 sabo2412
kidboy2 - 0 at0p1xt
kidboy1 - 4 amazon
kidboy2 - 0 lylokutee
kidboy2 - 8 duclioiu
kidboy1 - 0 vozahahao27
kidboy1 - 0 vozanhxyz
kidboy1 - 0 tthh5392
kidboy4 - 0 dohoangquan
kidboy0 - 1 hrhud7
kidboy9 - 0 luuhaphuong
kidboy6 - 4 zauysd
kidboy0 - 1 carokhet
kidboy7 - 0 kaicryst
kidboy1 - 0 tinatina
kidboy4 - 0 sthswrong
kidboy5 - 5 giodaingan
kidboy4 - 0 trasuatrada
kidboy2 - 2 njhvuughbkn
kidboy1 - 0 adadadadadad
kidboy2 - 0 kain98
kidboy0 - 1 muaxuanden
kidboy1 - 0 kient27
kidboy3 - 0 cocarom
kidboy0 - 2 kiendz12
kidboy3 - 0 hunghandsome
kidboy3 - 0 ngoquangphu
kidboy6 - 41 phuongkitty
kidboy0 - 7 gomukupro33333
kidboy2 - 5 pity08
kidboy3 - 1 nguyendinhchieu2000
kidboy1 - 3 thepro
kidboy3 - 2 egavldunggiete
kidboy1 - 0 thoant
kidboy2 - 0 mppop
kidboy4 - 7 evanst
kidboy1 - 0 letzgo
kidboy4 - 3 kakachieu030201
kidboy1 - 0 suthatchico1
kidboy1 - 0 tieumong
kidboy3 - 7 lamcaro2
kidboy0 - 4 vivacoffee
kidboy2 - 2 nguyennhisopoor
kidboy1 - 0 kaitokun
kidboy7 - 16 phumyhung
kidboy5 - 2 noodles
kidboy2 - 2 ozonevietnam
kidboy0 - 1 sondoan1w