kidboy
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 426
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.28%
  • Chỉ số xã hội 403
  • Chỉ số đam mê 3.47
  • Thời gian tham gia 7 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kidboy2 - 8 halico
kidboy5 - 1 nghiacaro
kidboy0 - 1 happykid76
kidboy5 - 0 lovelyday
kidboy2 - 0 nguyenngocbaouyen
kidboy1 - 2 cocuser
kidboy1 - 0 animexyz
kidboy1 - 0 oml123456789
kidboy4 - 0 binhntl
kidboy2 - 3 quachdozz
kidboy0 - 7 linhlucden
kidboy2 - 3 dangtiendo
kidboy2 - 0 loloti
kidboy2 - 2 hoangphihung
kidboy2 - 0 trongloveclinh2
kidboy1 - 2 suoingoc
kidboy2 - 6 maylangthang
kidboy3 - 1 myanhtran04
kidboy1 - 0 monchangcheo
kidboy0 - 5 belen3
kidboy5 - 2 luan191luan
kidboy0 - 1 vuicaro2021
kidboy5 - 1 nlhoang1911
kidboy0 - 1 nhibuong
kidboy7 - 0 linxinhne2
kidboy1 - 4 sabo2412
kidboy1 - 0 giainghi11
kidboy1 - 0 phongan1
kidboy1 - 0 khoadaumoi
kidboy4 - 0 mocdonpx
kidboy1 - 0 baoboll12345
kidboy2 - 0 datcuteaw
kidboy1 - 0 duchuynh1109
kidboy2 - 0 miormy235
kidboy2 - 1 saosaysua
kidboy2 - 3 thuykien
kidboy1 - 1 ozonevietnam
kidboy0 - 1 daniilpetrakov
kidboy3 - 3 giodaingan
kidboy1 - 0 phantuananh123
kidboy0 - 1 quoccanh03
kidboy1 - 4 vanluc
kidboy3 - 0 huythanh08
kidboy1 - 0 danhuule89
kidboy1 - 0 kenruhuynh
kidboy1 - 0 ntttam2408
kidboy1 - 0 akirakun
kidboy0 - 1 candy
kidboy3 - 4 noname06
kidboy7 - 15 phumyhung
kidboy0 - 2 ctctqlk
kidboy9 - 0 ttnta2006
kidboy3 - 0 thiengon123
kidboy1 - 0 thengoc
kidboy2 - 0 thinh7a9zzz
kidboy3 - 0 danhuy1402
kidboy0 - 5 cobemongmo
kidboy1 - 0 trieuvanquanglinh
kidboy1 - 0 thaomoc
kidboy1 - 3 hanalov1
kidboy1 - 0 duytrung1991
kidboy1 - 0 shion
kidboy2 - 0 loojc1000
kidboy1 - 0 trangbo995
kidboy1 - 0 shiomi
kidboy1 - 3 tuyetmuahe
kidboy1 - 1 hxmb26
kidboy9 - 1 nevergiveup
kidboy2 - 0 veeee0032
kidboy7 - 8 buher
kidboy1 - 0 choidep2021
kidboy0 - 1 sinbad
kidboy0 - 3 robin
kidboy1 - 0 hermes
kidboy0 - 1 dungnhinlai
kidboy1 - 0 baonguyena01
kidboy1 - 2 sonbinnnnn
kidboy8 - 7 dangkyqd
kidboy9 - 4 choiluon
kidboy1 - 0 huan123
kidboy11 - 16 chopper
kidboy0 - 2 tranminh90
kidboy0 - 3 aquadogkr1
kidboy1 - 1 kuurama48
kidboy3 - 1 rasaa
kidboy0 - 3 dangtiendung
kidboy1 - 1 opponeo
kidboy2 - 0 james007
kidboy0 - 3 endlesslove
kidboy12 - 1 xxgdinogxx
kidboy1 - 2 carohcm
kidboy0 - 4 trong981
kidboy1 - 0 tuss2009e
kidboy3 - 9 hdmi2000
kidboy0 - 3 tayphuongthatbai
kidboy1 - 0 hanabi
kidboy4 - 1 kimngan1991
kidboy0 - 4 cutibinhchau
kidboy1 - 0 nguyennhatminh
kidboy2 - 0 kingcaronoloss