kidboy
  • Hạng 92
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 32
  • Tỉ lệ thắng 68.82%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kidboy3 - 0 pthao3799
kidboy8 - 0 nggoo
kidboy2 - 0 quyduong
kidboy2 - 0 loncoi1194
kidboy3 - 0 nguuenthingochan
kidboy5 - 0 duyhunggalove
kidboy2 - 2 thehung13
kidboy0 - 4 scp67892021
kidboy1 - 0 tramtien
kidboy9 - 0 tranhoan
kidboy2 - 7 cuong97
kidboy1 - 0 huyoi
kidboy6 - 21 phuongkitty
kidboy2 - 8 buumbuum
kidboy3 - 4 lamcaro
kidboy6 - 1 huytq
kidboy0 - 4 thanhlong
kidboy8 - 1 paw1304
kidboy2 - 0 lamhaidang2701
kidboy1 - 8 forfun
kidboy3 - 12 gatamky2020
kidboy3 - 0 caronopro
kidboy2 - 1 worldisad
kidboy2 - 2 thangchin
kidboy3 - 0 jakinasumi
kidboy1 - 0 huemyu142
kidboy1 - 0 phuongminh
kidboy1 - 0 zeinad
kidboy0 - 5 nguyenvuhoang21
kidboy1 - 0 linhcute
kidboy1 - 0 feararchy
kidboy3 - 2 nobotang123412
kidboy2 - 1 chupachup
kidboy3 - 0 zicohangaram
kidboy0 - 2 nhocyeusky
kidboy2 - 5 yellowrain
kidboy4 - 0 canhnd94
kidboy2 - 0 mailan235993
kidboy5 - 1 orang
kidboy2 - 0 eunhye
kidboy2 - 0 annathu
kidboy1 - 0 hisskyone
kidboy2 - 0 tka1991
kidboy19 - 3 buitoi21
kidboy1 - 0 hkjk115
kidboy1 - 0 adadadadada
kidboy1 - 0 fhhhfjdhv
kidboy2 - 1 anmylinh
kidboy6 - 0 trang11
kidboy2 - 0 voducmanh
kidboy6 - 0 provipxxx
kidboy2 - 0 baotran
kidboy1 - 0 traxanh
kidboy3 - 0 quandeptrai
kidboy0 - 1 rip001
kidboy1 - 0 nguvaicadai123q
kidboy5 - 19 skywalker
kidboy6 - 5 caro12
kidboy1 - 0 zanhth01
kidboy0 - 1 chauky77
kidboy1 - 0 dolphin
kidboy1 - 0 saosaysua
kidboy0 - 1 chuotmom
kidboy2 - 5 nguyenvancu
kidboy0 - 9 sauminh
kidboy8 - 2 draaagggoo
kidboy2 - 0 buingoc2
kidboy1 - 0 mikochan
kidboy0 - 2 nhatvy2291
kidboy2 - 0 lexuan22
kidboy1 - 0 toanluf
kidboy2 - 0 pekhoaitay269
kidboy1 - 0 carong
kidboy1 - 3 nan007
kidboy1 - 0 nkocdethuong
kidboy0 - 4 thanhthanh2k7
kidboy0 - 1 heodat91
kidboy1 - 0 kimngan08
kidboy2 - 0 khanhne2k7
kidboy3 - 0 beyou123
kidboy2 - 1 boy1993bg3
kidboy1 - 0 nguvaidai
kidboy1 - 3 congiola
kidboy3 - 0 solitude
kidboy2 - 1 phuongxoan
kidboy1 - 1 khiconjx
kidboy0 - 1 heoway
kidboy0 - 1 luke911
kidboy1 - 0 heoconhamchoi
kidboy0 - 7 nhatmai
kidboy1 - 0 cobebencuaso
kidboy0 - 1 chuotbobo
kidboy1 - 0 thuydung25