kidboy
  • Hạng ...
  • Ngọc 788
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.30%
  • Chỉ số xã hội 493
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kidboy1 - 0 dungrua141
kidboy13 - 2 lamtungg10
kidboy5 - 2 lexuan22
kidboy19 - 13 saosaysua
kidboy1 - 0 nhanchiphan
kidboy10 - 8 suoingoc
kidboy5 - 13 hanalov1
kidboy8 - 3 vnnguyendung
kidboy17 - 17 quachdozz
kidboy5 - 4 thaomoc
kidboy0 - 1 lucatin
kidboy4 - 8 nganbali
kidboy1 - 0 nhamthaolinh
kidboy1 - 3 tomcuamuc
kidboy1 - 0 thegioicuavanh
kidboy4 - 0 tinhkt79
kidboy2 - 0 ccsssssas
kidboy1 - 1 vuabip
kidboy5 - 5 shinnijin
kidboy5 - 0 lapqp0
kidboy3 - 0 thanhngaho
kidboy4 - 2 ntntntnt
kidboy3 - 0 namnhut
kidboy0 - 3 nhibuong
kidboy4 - 1 oniichanbaka
kidboy2 - 0 doanthikimyen0512
kidboy1 - 0 tnminh2302
kidboy3 - 4 thuykien
kidboy1 - 0 vankhaig
kidboy7 - 8 cocvang
kidboy6 - 7 sabo2412
kidboy2 - 0 at0p1xt
kidboy1 - 4 amazon
kidboy2 - 0 lylokutee
kidboy2 - 8 duclioiu
kidboy1 - 0 vozahahao27
kidboy1 - 0 vozanhxyz
kidboy3 - 10 hdmi2000
kidboy1 - 0 tthh5392
kidboy4 - 0 dohoangquan
kidboy0 - 1 hrhud7
kidboy9 - 0 luuhaphuong
kidboy6 - 4 zauysd
kidboy0 - 1 carokhet
kidboy7 - 0 kaicryst
kidboy1 - 0 tinatina
kidboy4 - 0 sthswrong
kidboy5 - 5 giodaingan
kidboy4 - 0 trasuatrada
kidboy2 - 2 njhvuughbkn
kidboy0 - 1 caroforfun99999
kidboy1 - 0 adadadadadad
kidboy2 - 0 kain98
kidboy0 - 1 muaxuanden
kidboy1 - 0 kient27
kidboy3 - 0 cocarom
kidboy0 - 2 kiendz12
kidboy3 - 0 hunghandsome
kidboy3 - 0 ngoquangphu
kidboy6 - 41 phuongkitty
kidboy0 - 7 gomukupro33333
kidboy2 - 5 pity08
kidboy3 - 1 nguyendinhchieu2000
kidboy1 - 3 thepro
kidboy3 - 2 egavldunggiete
kidboy1 - 0 thoant
kidboy2 - 0 mppop
kidboy4 - 7 evanst
kidboy1 - 0 letzgo
kidboy4 - 3 kakachieu030201
kidboy1 - 0 suthatchico1
kidboy1 - 0 tieumong
kidboy3 - 7 lamcaro2
kidboy0 - 4 vivacoffee
kidboy2 - 2 nguyennhisopoor
kidboy1 - 0 kaitokun
kidboy7 - 16 phumyhung
kidboy5 - 2 noodles
kidboy2 - 2 ozonevietnam
kidboy0 - 1 sondoan1w
kidboy5 - 0 ngvietanh204
kidboy0 - 1 anhlatrumday
kidboy3 - 0 kanhhh
kidboy0 - 2 anh3khia
kidboy2 - 0 kieucnk
kidboy13 - 0 vupham
kidboy3 - 0 liplu123
kidboy0 - 1 huyluxz
kidboy0 - 1 koka262
kidboy0 - 2 kiencon
kidboy3 - 6 cocuser
kidboy3 - 0 nguyenhuong90
kidboy2 - 0 nguyenhoangthien
kidboy3 - 0 potatodragon
kidboy6 - 0 cogk6
kidboy2 - 0 asdwe112
kidboy2 - 0 halee93vp
kidboy1 - 1 linhcute
kidboy1 - 0 takemichi
kidboy2 - 0 thedang