phuongkarry
  • Hạng 651
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 14
  • Tỉ lệ thắng 62.34%
  • Chỉ số xã hội 239
  • Chỉ số đam mê 7.33
  • Thời gian tham gia 4 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkarry6 - 0 phan123
phuongkarry0 - 2 lamcaro2
phuongkarry9 - 10 diemcaro04999
phuongkarry0 - 30 laban7
phuongkarry0 - 2 botran
phuongkarry0 - 4 keyofbeauty
phuongkarry9 - 3 beyou123
phuongkarry2 - 1 phong2681993
phuongkarry11 - 0 playcaro20
phuongkarry4 - 0 hkhrghy466
phuongkarry4 - 0 trucmai178
phuongkarry13 - 10 shgdvacacsfdtc7
phuongkarry4 - 7 dietcovid
phuongkarry2 - 3 sabo2412
phuongkarry8 - 11 nagaru
phuongkarry2 - 0 fbngohai
phuongkarry4 - 1 greenland
phuongkarry3 - 0 phuclam18
phuongkarry1 - 4 phamphuhung
phuongkarry1 - 0 danhtoanthua
phuongkarry5 - 0 brenl723954
phuongkarry2 - 0 sakura8899
phuongkarry0 - 2 uizaaaaa
phuongkarry1 - 0 yourname1707
phuongkarry1 - 0 thuyentran98
phuongkarry0 - 1 sagocarer
phuongkarry3 - 0 muvodoi
phuongkarry1 - 0 bangdaokeo
phuongkarry1 - 0 oxoxox
phuongkarry0 - 1 nammien
phuongkarry5 - 1 tanlamvtpt96
phuongkarry37 - 27 baniphonere
phuongkarry0 - 1 saphia
phuongkarry0 - 5 caothutapchoi
phuongkarry3 - 0 playboy
phuongkarry0 - 2 khiconjx
phuongkarry1 - 0 kingcaroone
phuongkarry1 - 1 cpcnarin10
phuongkarry5 - 7 alphax
phuongkarry15 - 2 huydatinh1678
phuongkarry9 - 18 arsenalfc96
phuongkarry1 - 1 yumkhin
phuongkarry5 - 11 kentpham
phuongkarry2 - 1 mavuong
phuongkarry12 - 0 hoabaylac
phuongkarry14 - 23 sisi99
phuongkarry2 - 0 huuan87772664
phuongkarry3 - 0 tranduc29
phuongkarry2 - 0 linh1
phuongkarry0 - 1 huanhoahong78
phuongkarry1 - 0 lolmemay
phuongkarry4 - 9 gatsby
phuongkarry0 - 1 baocr7
phuongkarry12 - 0 quanghuy2k4
phuongkarry8 - 6 yingying
phuongkarry2 - 13 dunglun
phuongkarry0 - 4 tapsu
phuongkarry6 - 0 moon2011
phuongkarry5 - 7 minhquan58
phuongkarry1 - 2 london5
phuongkarry2 - 0 tunhu
phuongkarry2 - 0 jason999
phuongkarry2 - 3 hamy073
phuongkarry2 - 9 ltb0506
phuongkarry1 - 0 son23
phuongkarry12 - 0 phuong1311
phuongkarry0 - 2 maruko
phuongkarry2 - 0 yeess
phuongkarry5 - 3 shin255
phuongkarry5 - 8 m1nhh
phuongkarry1 - 0 hyugasanji
phuongkarry0 - 1 beyeupk
phuongkarry1 - 2 giodaingan
phuongkarry1 - 0 qindy
phuongkarry1 - 0 tralacmi
phuongkarry0 - 12 scp67892021
phuongkarry1 - 7 vuhoang21
phuongkarry14 - 6 kakakkkkk
phuongkarry1 - 0 saitohajime
phuongkarry4 - 9 nguyenvancu
phuongkarry2 - 0 hieunguyenhy
phuongkarry1 - 1 immaaa
phuongkarry25 - 55 gup222
phuongkarry10 - 0 ladan5
phuongkarry2 - 1 ngocruby9x
phuongkarry1 - 2 bapcaingoc
phuongkarry2 - 0 lanhphong
phuongkarry0 - 1 hoaanhdao2008
phuongkarry1 - 0 duong2605
phuongkarry2 - 0 hieu1234567899
phuongkarry7 - 7 mailinh
phuongkarry3 - 0 idontknow23
phuongkarry1 - 0 nhatmai
phuongkarry2 - 0 kidboy
phuongkarry2 - 1 buonnhoem
phuongkarry1 - 0 tuoiconrong
phuongkarry0 - 1 hanhphucvotan
phuongkarry0 - 1 yoshida
phuongkarry5 - 1 kiennh1991
phuongkarry3 - 7 matrom28