phuongkarry
  • Hạng 144
  • Ngọc 1,117
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.43%
  • Chỉ số xã hội 465
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkarry12 - 11 cobebencuaso
phuongkarry7 - 5 tungk3
phuongkarry6 - 6 mayakieu
phuongkarry1 - 3 newbielok
phuongkarry6 - 12 trailangthang
phuongkarry2 - 4 vitsenpaii
phuongkarry3 - 2 meohoang123
phuongkarry11 - 8 khiconjx
phuongkarry1 - 0 kinid
phuongkarry1 - 0 dsuhdsudhsudhsuhds
phuongkarry2 - 2 newnewnew
phuongkarry1 - 2 dinhhung2k8
phuongkarry5 - 0 letung01qwe
phuongkarry0 - 1 nguyenmanhlama01
phuongkarry5 - 0 sodaica09
phuongkarry2 - 0 deptraihocgioi
phuongkarry12 - 13 tranhang07
phuongkarry1 - 0 vaan211
phuongkarry7 - 13 cocvang
phuongkarry2 - 0 maluong
phuongkarry4 - 1 khoitm5
phuongkarry4 - 16 nganbali
phuongkarry8 - 11 sabo2412
phuongkarry0 - 1 sanbangtaca123
phuongkarry1 - 0 kippyquyen2410
phuongkarry0 - 1 winxp
phuongkarry3 - 8 nhatnhatsl
phuongkarry2 - 4 ekxanh
phuongkarry2 - 0 eistibus
phuongkarry1 - 4 chachacha
phuongkarry1 - 1 adachi
phuongkarry1 - 0 depchaisieucap
phuongkarry2 - 0 jzbzug
phuongkarry5 - 8 hdmi2000
phuongkarry6 - 1 metvcl1234
phuongkarry2 - 0 nmaanx
phuongkarry2 - 0 mrthang78
phuongkarry3 - 0 tonducnam
phuongkarry1 - 0 vanlh11
phuongkarry10 - 0 thanlapnickmoi1241
phuongkarry1 - 0 herewegooo
phuongkarry1 - 1 huytrucksnb
phuongkarry9 - 6 vuabip
phuongkarry1 - 0 suthimi
phuongkarry0 - 1 ltb0605
phuongkarry4 - 1 nakime3769
phuongkarry9 - 0 ssrankss
phuongkarry2 - 0 linhooo2
phuongkarry2 - 0 newbiecaros14
phuongkarry2 - 0 thanhngaho
phuongkarry2 - 1 chebuoi
phuongkarry1 - 0 ggez113
phuongkarry3 - 2 ducdz
phuongkarry1 - 1 emiya
phuongkarry1 - 0 tonyduytran05
phuongkarry1 - 1 liuhuy314
phuongkarry1 - 0 bachu142ace
phuongkarry1 - 4 xuninak
phuongkarry1 - 0 chudanghien1234
phuongkarry1 - 0 phuongsaigon
phuongkarry0 - 1 x0nguoidanhco0x
phuongkarry1 - 6 muaxuanden
phuongkarry1 - 3 thanhdhhp
phuongkarry2 - 0 toilacucarot1
phuongkarry1 - 1 hoangthuc
phuongkarry0 - 1 amazon
phuongkarry9 - 6 admingo
phuongkarry6 - 0 tungkhy64
phuongkarry2 - 5 trucmai
phuongkarry4 - 0 axtcaro
phuongkarry1 - 0 truongvodoi
phuongkarry1 - 0 thoemcaro
phuongkarry2 - 10 lebaokhang
phuongkarry13 - 1 yourmomahoe
phuongkarry0 - 2 quanglb2001
phuongkarry0 - 1 alienware
phuongkarry0 - 3 saphia
phuongkarry2 - 0 anh3khia
phuongkarry4 - 2 ngoctin
phuongkarry0 - 1 caroforfun99999
phuongkarry1 - 0 hinemi
phuongkarry1 - 2 muncute
phuongkarry1 - 0 duongngotsenpai
phuongkarry0 - 1 tfchicken
phuongkarry3 - 1 korean
phuongkarry8 - 0 pehihihi
phuongkarry11 - 1 huyhoangnguyen
phuongkarry2 - 0 thethan1994
phuongkarry2 - 0 fjfufyfyij
phuongkarry3 - 0 yuihandsome
phuongkarry2 - 0 tieumong
phuongkarry0 - 4 lovekr01
phuongkarry4 - 2 nonameme
phuongkarry4 - 5 hoangnam124ha
phuongkarry0 - 4 lunguyencong
phuongkarry1 - 3 evanst
phuongkarry1 - 4 xogang123
phuongkarry2 - 3 ngang123
phuongkarry0 - 3 thienanlk113
phuongkarry1 - 0 lamquennha