phuongkarry
  • Hạng 216
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 64.10%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkarry9 - 18 gup222
phuongkarry1 - 7 lamcaro
phuongkarry0 - 1 nhatnhatt04
phuongkarry2 - 0 sibal
phuongkarry1 - 0 fucklife
phuongkarry14 - 0 panda
phuongkarry2 - 0 trilop62
phuongkarry0 - 3 sauminh
phuongkarry10 - 25 phuongkitty
phuongkarry0 - 9 yellowrain
phuongkarry1 - 0 minhanh0110
phuongkarry1 - 0 bb1234
phuongkarry1 - 0 ameeisme
phuongkarry1 - 1 buonnhoem
phuongkarry0 - 1 giodaingan
phuongkarry6 - 2 cocara123
phuongkarry3 - 10 matbiec
phuongkarry3 - 1 thien1102
phuongkarry9 - 1 hungngu
phuongkarry2 - 8 ltb0506
phuongkarry3 - 0 anhngo1990
phuongkarry1 - 0 meoooo
phuongkarry1 - 0 nguyenkhoa2014
phuongkarry9 - 5 buibuon
phuongkarry1 - 0 hoanghjdj
phuongkarry5 - 1 znguoixauz
phuongkarry2 - 8 moitapchoi1
phuongkarry5 - 9 kentpham
phuongkarry10 - 2 giapvip16
phuongkarry2 - 0 tuananhmobile
phuongkarry4 - 6 nguyenvancu
phuongkarry2 - 1 phatpro123
phuongkarry0 - 10 scp67892021
phuongkarry1 - 1 kaiyaba
phuongkarry1 - 13 galam
phuongkarry10 - 1 hautrang113
phuongkarry0 - 1 huongkute
phuongkarry20 - 3 choigalam
phuongkarry6 - 8 pepopo
phuongkarry2 - 0 thuthu2021
phuongkarry1 - 5 kehuydiet2802
phuongkarry4 - 0 pehan12
phuongkarry0 - 2 ngocluan
phuongkarry3 - 1 serahwang
phuongkarry2 - 0 adadadadada
phuongkarry1 - 0 camly2603
phuongkarry0 - 3 rip001
phuongkarry1 - 0 trang11
phuongkarry13 - 0 thui123
phuongkarry1 - 0 mikochan
phuongkarry4 - 0 ducvip1137
phuongkarry8 - 10 gatamky2020
phuongkarry3 - 0 khanhvjppro
phuongkarry9 - 5 vuabip
phuongkarry0 - 5 tancong6789
phuongkarry1 - 2 lyquoc
phuongkarry0 - 3 buumbuum
phuongkarry6 - 3 nguvaicadai123q
phuongkarry0 - 2 thanhthanh2k8
phuongkarry6 - 0 tuine
phuongkarry1 - 0 kalaqui1358z
phuongkarry11 - 0 sirenheadvs
phuongkarry6 - 0 phongghe2021
phuongkarry0 - 1 okiyama
phuongkarry3 - 0 trongnhan123
phuongkarry0 - 1 sieutron
phuongkarry4 - 0 fuckboytapsu
phuongkarry1 - 0 pthao3799
phuongkarry1 - 0 helen
phuongkarry2 - 0 annhien
phuongkarry1 - 0 ldz2k7
phuongkarry2 - 0 quanj8
phuongkarry0 - 1 thanhthanh2k7
phuongkarry8 - 3 beyou123
phuongkarry3 - 0 sahara
phuongkarry0 - 1 thuyanh
phuongkarry6 - 0 tuanietkangnam
phuongkarry4 - 0 t123456
phuongkarry1 - 0 thanhhoang
phuongkarry1 - 1 bapcaingoc
phuongkarry0 - 17 lemon
phuongkarry6 - 7 forfun
phuongkarry1 - 0 phamvancuong
phuongkarry0 - 3 xumy123321
phuongkarry7 - 0 tct2000tct
phuongkarry10 - 0 sinhme
phuongkarry1 - 0 chuyengadit
phuongkarry2 - 0 chuyentoan
phuongkarry1 - 0 trunghieu87
phuongkarry2 - 0 yummy
phuongkarry1 - 0 trannhat
phuongkarry2 - 0 lethanhphu
phuongkarry2 - 0 toxuanhoang
phuongkarry1 - 0 qwert123
phuongkarry9 - 15 gatamky2014
phuongkarry6 - 2 shupapol
phuongkarry11 - 0 anh1101pvc327
phuongkarry5 - 1 huynhthanhnguyen
phuongkarry2 - 3 canhty
phuongkarry2 - 1 qtri9