phuongkarry
  • Hạng 707
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,478
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.83%
  • Chỉ số xã hội 346
  • Chỉ số đam mê 5.27
  • Thời gian tham gia 7 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkarry2 - 0 bentenyson
phuongkarry7 - 6 sonyvaio99
phuongkarry1 - 1 johanliebert
phuongkarry3 - 2 cbzxuanquang
phuongkarry5 - 2 taolahacker123
phuongkarry6 - 4 cocuser
phuongkarry0 - 1 thaidinh
phuongkarry0 - 2 muxuden2021
phuongkarry3 - 9 lamcaro2
phuongkarry2 - 0 tranngocbaouyen
phuongkarry1 - 0 kunhihi95
phuongkarry1 - 0 animexyz
phuongkarry0 - 1 dangtiendung
phuongkarry2 - 1 trucmai
phuongkarry0 - 5 nhockiv
phuongkarry4 - 1 tpl0410
phuongkarry19 - 0 ennki
phuongkarry0 - 1 mayakieu
phuongkarry8 - 6 hoangphihung
phuongkarry0 - 3 hocchoicaro
phuongkarry1 - 5 muaxuanden
phuongkarry2 - 0 thuatpham2k3
phuongkarry1 - 0 anhxachdep
phuongkarry0 - 5 alecharry91
phuongkarry0 - 3 vuicaro2021
phuongkarry0 - 1 gnahk
phuongkarry2 - 3 wibunotsimpttv2k7
phuongkarry3 - 0 tuquyen22620
phuongkarry1 - 0 letam
phuongkarry0 - 1 ledieu22803
phuongkarry1 - 0 lahire
phuongkarry2 - 0 thanhleee
phuongkarry1 - 0 thuykim7979
phuongkarry3 - 0 mora88
phuongkarry1 - 0 thanhhanh2k1
phuongkarry2 - 0 htrantoan
phuongkarry5 - 1 catrongao
phuongkarry1 - 6 ngocgiau04
phuongkarry3 - 3 nhokcute
phuongkarry4 - 1 yennhiiiii
phuongkarry1 - 2 bihiem
phuongkarry0 - 1 moimoimoimoi
phuongkarry1 - 0 tussp123
phuongkarry1 - 0 haleduyanh
phuongkarry1 - 0 thusieudepgai
phuongkarry14 - 0 mymethui
phuongkarry2 - 8 carohcm
phuongkarry8 - 4 sabo2412
phuongkarry1 - 2 tapchoilon
phuongkarry1 - 1 aahdraa
phuongkarry1 - 2 umbra123
phuongkarry2 - 0 kegiamao
phuongkarry1 - 0 kyduyenn
phuongkarry1 - 9 nangcanhhoaroi
phuongkarry2 - 0 vtvtvtv2022
phuongkarry1 - 0 newdog
phuongkarry2 - 0 teemovnkg01
phuongkarry1 - 0 zronice
phuongkarry13 - 13 voky88
phuongkarry2 - 5 byeyou
phuongkarry1 - 1 embeoden
phuongkarry1 - 1 tungk3
phuongkarry1 - 2 tranhang07
phuongkarry3 - 2 khiconjx
phuongkarry1 - 0 thinpham
phuongkarry3 - 4 nuhondanhroi
phuongkarry11 - 14 phumyhung
phuongkarry2 - 0 heoway
phuongkarry2 - 3 huongjep
phuongkarry1 - 1 cobebencuaso
phuongkarry2 - 5 dangkyqd
phuongkarry0 - 1 black
phuongkarry6 - 3 hoangtuhieu95
phuongkarry1 - 0 thiengon123
phuongkarry0 - 3 tuyetmuahe
phuongkarry1 - 0 tumotden8
phuongkarry0 - 2 chopper
phuongkarry1 - 4 romantic
phuongkarry4 - 9 matrancaro
phuongkarry13 - 0 minhcaro
phuongkarry0 - 2 sonbinnnnn
phuongkarry1 - 7 acaroo1
phuongkarry0 - 1 toiyeuem
phuongkarry0 - 1 vietlong79
phuongkarry9 - 20 arsenalfc96
phuongkarry0 - 1 trailangthang
phuongkarry4 - 11 phihung2021
phuongkarry1 - 0 estelle
phuongkarry2 - 0 sirqq
phuongkarry1 - 0 bonam
phuongkarry6 - 1 bongbongmua12
phuongkarry1 - 5 hdmi2000
phuongkarry0 - 2 saphia
phuongkarry0 - 1 baonguyena01
phuongkarry1 - 1 son23
phuongkarry3 - 0 tuss2009
phuongkarry0 - 3 waifu207otaku
phuongkarry1 - 3 tu8160
phuongkarry2 - 0 binhkimny
phuongkarry2 - 10 nguyenhungthcsvts