phuongkarry
  • Hạng ...
  • Ngọc 798
  • Tỉ lệ thắng 60.70%
  • Chỉ số xã hội 486
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkarry22 - 21 cobebencuaso
phuongkarry14 - 20 trailangthang
phuongkarry23 - 25 tranhang07
phuongkarry0 - 1 quangpro9e
phuongkarry1 - 0 khongbaogiothua
phuongkarry10 - 6 tungk3
phuongkarry3 - 0 bear3month
phuongkarry1 - 0 lekiendep
phuongkarry2 - 0 daominhquan1133
phuongkarry11 - 12 mayakieu
phuongkarry3 - 19 beteoteosg
phuongkarry6 - 8 huongjep
phuongkarry5 - 0 vietnamcom
phuongkarry2 - 10 aikhongsotui
phuongkarry0 - 2 xuantung91
phuongkarry2 - 6 ekxanh
phuongkarry14 - 12 khiconjx
phuongkarry1 - 0 vinhcccc82
phuongkarry6 - 0 dannt22
phuongkarry2 - 1 hollanddd9822
phuongkarry1 - 5 rocket290671
phuongkarry1 - 0 huuduong
phuongkarry3 - 1 apkpvm098
phuongkarry0 - 1 docuong
phuongkarry2 - 0 huyotaku
phuongkarry10 - 16 cocvang
phuongkarry0 - 3 winxp
phuongkarry1 - 0 tungdeptrai
phuongkarry1 - 0 vuiveplaycarovuive
phuongkarry2 - 10 muaxuanden
phuongkarry4 - 0 thquan123
phuongkarry3 - 4 vitsenpaii
phuongkarry1 - 1 mualaphongdo
phuongkarry1 - 3 newbielok
phuongkarry3 - 2 meohoang123
phuongkarry1 - 0 kinid
phuongkarry1 - 0 dsuhdsudhsudhsuhds
phuongkarry2 - 2 newnewnew
phuongkarry1 - 2 dinhhung2k8
phuongkarry5 - 0 letung01qwe
phuongkarry0 - 1 nguyenmanhlama01
phuongkarry5 - 0 sodaica09
phuongkarry2 - 0 deptraihocgioi
phuongkarry1 - 0 vaan211
phuongkarry2 - 0 maluong
phuongkarry4 - 1 khoitm5
phuongkarry4 - 16 nganbali
phuongkarry8 - 11 sabo2412
phuongkarry0 - 1 sanbangtaca123
phuongkarry1 - 0 kippyquyen2410
phuongkarry3 - 8 nhatnhatsl
phuongkarry2 - 0 eistibus
phuongkarry1 - 4 chachacha
phuongkarry1 - 1 adachi
phuongkarry1 - 0 depchaisieucap
phuongkarry2 - 0 jzbzug
phuongkarry5 - 8 hdmi2000
phuongkarry6 - 1 metvcl1234
phuongkarry2 - 0 nmaanx
phuongkarry2 - 0 mrthang78
phuongkarry3 - 0 tonducnam
phuongkarry1 - 0 vanlh11
phuongkarry10 - 0 thanlapnickmoi1241
phuongkarry1 - 0 herewegooo
phuongkarry1 - 1 huytrucksnb
phuongkarry9 - 6 vuabip
phuongkarry1 - 0 suthimi
phuongkarry0 - 1 ltb0605
phuongkarry4 - 1 nakime3769
phuongkarry9 - 0 ssrankss
phuongkarry2 - 0 linhooo2
phuongkarry2 - 0 newbiecaros14
phuongkarry2 - 0 thanhngaho
phuongkarry2 - 1 chebuoi
phuongkarry1 - 0 ggez113
phuongkarry3 - 2 ducdz
phuongkarry1 - 1 emiya
phuongkarry1 - 0 tonyduytran05
phuongkarry1 - 1 liuhuy314
phuongkarry1 - 0 bachu142ace
phuongkarry1 - 4 xuninak
phuongkarry1 - 0 chudanghien1234
phuongkarry1 - 0 phuongsaigon
phuongkarry0 - 1 x0nguoidanhco0x
phuongkarry1 - 3 thanhdhhp
phuongkarry2 - 0 toilacucarot1
phuongkarry1 - 1 hoangthuc
phuongkarry0 - 1 amazon
phuongkarry9 - 6 admingo
phuongkarry6 - 0 tungkhy64
phuongkarry2 - 5 trucmai
phuongkarry4 - 0 axtcaro
phuongkarry1 - 0 truongvodoi
phuongkarry1 - 0 thoemcaro
phuongkarry2 - 10 lebaokhang
phuongkarry13 - 1 yourmomahoe
phuongkarry0 - 2 quanglb2001
phuongkarry0 - 1 alienware
phuongkarry0 - 3 saphia
phuongkarry2 - 0 anh3khia