mavuong
  • Hạng 349
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 35
  • Tỉ lệ thắng 63.94%
  • Chỉ số xã hội 208
  • Chỉ số đam mê 4.50
  • Thời gian tham gia 4 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mavuong1 - 0 mailady
mavuong4 - 3 whatever1234
mavuong9 - 2 beyou123
mavuong1 - 0 kinkunkon
mavuong0 - 1 uizaaaaa
mavuong1 - 3 thanhphomuabay
mavuong1 - 0 thanhthao1004
mavuong2 - 1 bongbongmua12
mavuong1 - 0 hatuy2k3
mavuong3 - 0 aabbcc
mavuong2 - 0 gahapchao
mavuong1 - 0 tvlmanh
mavuong2 - 1 dksdud
mavuong4 - 0 minh256667tv
mavuong3 - 0 monchangcheo
mavuong2 - 1 mowgli
mavuong0 - 3 covid19
mavuong1 - 2 diemcaro04999
mavuong4 - 4 chichichanhchanh
mavuong2 - 1 tanlamvtpt96
mavuong2 - 1 nguyenthanh99
mavuong0 - 2 oxoxox
mavuong0 - 2 lamcaro2
mavuong1 - 0 top1carovn
mavuong3 - 10 gacondichoi
mavuong1 - 0 chinhcong
mavuong1 - 7 huongq
mavuong2 - 1 jackvjpro012345
mavuong2 - 3 sagocarer
mavuong4 - 1 khangisnewplayer
mavuong2 - 1 choitoanthang
mavuong2 - 0 fbngohai
mavuong5 - 1 muvodoi
mavuong1 - 3 tuongsinh
mavuong1 - 2 playboy
mavuong1 - 2 phuongkarry
mavuong0 - 2 lvtrung
mavuong1 - 0 bapcaingoc
mavuong0 - 5 tuantu123
mavuong1 - 0 huonggiang2013
mavuong1 - 6 pslangtu
mavuong6 - 0 phamtuantrinh
mavuong1 - 3 cpcnarin4
mavuong6 - 6 minhquan58
mavuong0 - 1 btp2k8
mavuong1 - 0 sakazuki3835t
mavuong3 - 9 arsenalfc96
mavuong2 - 2 carer
mavuong5 - 0 dath3n18
mavuong3 - 0 thanduykhanh
mavuong2 - 3 ok12345
mavuong4 - 0 hombua
mavuong1 - 0 yondaki
mavuong1 - 0 thuhuong
mavuong1 - 0 lejun
mavuong0 - 1 london5
mavuong3 - 6 nguyenvancu
mavuong4 - 0 quang12a3
mavuong1 - 8 caothudauroi123
mavuong1 - 0 anhkhadeptrai
mavuong2 - 0 kukabp1993
mavuong13 - 9 kentpham
mavuong1 - 0 vuaphapthuatkybi
mavuong0 - 3 gup222
mavuong7 - 8 huongjep
mavuong3 - 10 yellowrain
mavuong8 - 0 minhhao
mavuong2 - 0 maivien
mavuong1 - 0 saitohajime
mavuong3 - 0 immaaa
mavuong0 - 1 nhocyeusky
mavuong1 - 0 lanthanh
mavuong0 - 3 ngocluan
mavuong1 - 2 saosaysua
mavuong2 - 0 serahwang
mavuong1 - 1 nhibuong
mavuong7 - 7 mailinh
mavuong1 - 0 feefive
mavuong7 - 1 vittroi
mavuong0 - 1 dangky1lan
mavuong4 - 0 nhanhago1234
mavuong1 - 0 luvuphat89
mavuong1 - 0 heheh
mavuong2 - 0 mykim1401
mavuong2 - 0 anhanh12345
mavuong0 - 6 honeymoon1991
mavuong10 - 2 thanhnguyen
mavuong2 - 0 cogaidentuhuvo
mavuong3 - 1 ngocvy
mavuong3 - 0 miu1234
mavuong9 - 0 greenland
mavuong3 - 0 phuong1
mavuong2 - 0 p180598
mavuong5 - 3 hathanh0619f
mavuong4 - 0 trua9x
mavuong0 - 1 donmikey0
mavuong2 - 0 nonamelmao
mavuong2 - 0 thaovan123
mavuong0 - 5 buumbuum
mavuong3 - 0 ptkcvbnn