mavuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 535
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.33%
  • Chỉ số xã hội 446
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mavuong1 - 1 ronaldomessicr7lm10
mavuong4 - 16 docuong
mavuong3 - 1 thanhbon85
mavuong23 - 14 nttthuy
mavuong17 - 22 huongjep
mavuong6 - 7 ngocluan
mavuong16 - 19 vientuong
mavuong16 - 24 frankho
mavuong1 - 1 cocvang
mavuong1 - 0 cuocsongvatva
mavuong5 - 0 haiphonghp22
mavuong11 - 19 buonnhoem
mavuong5 - 17 nguyenhonganh
mavuong2 - 0 nguyendungdaica
mavuong0 - 2 lop2a
mavuong0 - 5 tomcuamuc
mavuong2 - 0 luongmaihau
mavuong2 - 0 vanbaquocsy
mavuong1 - 0 hhjoo
mavuong3 - 3 cuccu
mavuong3 - 6 chauky77
mavuong5 - 4 sabo2412
mavuong0 - 1 steamon
mavuong3 - 0 globalban
mavuong2 - 11 ellis
mavuong2 - 0 dungbrocaro
mavuong0 - 1 winxp
mavuong4 - 0 hieulongkz1994
mavuong0 - 1 imminhbao
mavuong1 - 0 ngphgdeptrai
mavuong0 - 1 lucatin
mavuong1 - 7 nganbali
mavuong1 - 1 ftsai
mavuong0 - 1 kythutudo
mavuong4 - 0 quannnpegasus2
mavuong0 - 2 ltb0605
mavuong5 - 0 nguyenthuyptrinh0909
mavuong1 - 3 chumchum
mavuong3 - 0 thuynganho
mavuong2 - 0 thanhngaho
mavuong3 - 2 hdmi2000
mavuong1 - 0 at0p1xt
mavuong2 - 0 hapororo94
mavuong2 - 0 tgiabao008
mavuong1 - 0 bestrong21
mavuong2 - 0 lnsusan
mavuong2 - 0 dktlevis
mavuong8 - 2 huynhtridoan
mavuong5 - 0 namkitga
mavuong4 - 0 duytanbestcaro
mavuong1 - 0 duyxamxi
mavuong3 - 0 toilacucarot1
mavuong1 - 0 chienkx123
mavuong3 - 0 minhreal23
mavuong2 - 2 bapcaingoc
mavuong3 - 0 nguyencongthanhdatdt
mavuong2 - 0 cutisnhorne
mavuong2 - 2 kikokiko
mavuong1 - 6 lebaokhang
mavuong3 - 2 ngoctin
mavuong0 - 2 wibunotsimpttv2k7
mavuong2 - 0 kieutien
mavuong3 - 1 neverlose
mavuong2 - 0 heheiuanhat
mavuong3 - 1 lanhphong
mavuong1 - 0 hangover
mavuong1 - 0 pooh8294
mavuong1 - 0 minhmomxinh
mavuong2 - 0 ahrix123
mavuong3 - 0 hansome1999
mavuong1 - 0 huyung
mavuong0 - 1 muaxuanden
mavuong4 - 0 hoangnhatthanh
mavuong1 - 0 hhhhhgtvhbh
mavuong0 - 2 qhis123
mavuong1 - 2 anh3khia
mavuong0 - 1 caroforfun99999
mavuong3 - 8 travahuong
mavuong4 - 0 duyhungt5
mavuong2 - 0 happynewyear
mavuong2 - 0 vuphamdai
mavuong7 - 1 khoiyangho
mavuong5 - 0 hieunguyenza9
mavuong5 - 1 lamquennha
mavuong0 - 30 phuongkitty
mavuong1 - 1 phamduythanh
mavuong3 - 6 lunguyencong
mavuong4 - 3 lolololo
mavuong14 - 0 user2
mavuong3 - 7 carohcm
mavuong3 - 0 tamhang2211
mavuong0 - 1 lovekr01
mavuong3 - 1 thuyhoa
mavuong0 - 5 lamcaro2
mavuong0 - 2 nguyennhisopoor
mavuong12 - 0 kimhanlong
mavuong0 - 8 haianthui
mavuong1 - 1 kyhoi
mavuong1 - 1 giodaingan
mavuong6 - 0 chin2k4