mavuong
  • Hạng 168
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 40
  • Tỉ lệ thắng 57.78%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mavuong0 - 1 ngocluan
mavuong8 - 0 pnlinh28
mavuong1 - 0 p180598
mavuong0 - 3 pslangtu
mavuong1 - 0 pthao3799
mavuong1 - 0 erictrancuteeee
mavuong2 - 0 hoangtranxt
mavuong1 - 0 idontknow23
mavuong2 - 6 nguyenvancu
mavuong1 - 0 ngocruby9x
mavuong7 - 4 huongjep
mavuong2 - 0 huanjb3
mavuong5 - 2 saobang
mavuong7 - 0 quanque
mavuong1 - 0 bibibi
mavuong0 - 4 cuibap
mavuong0 - 1 saosaysua
mavuong8 - 11 hungaof
mavuong4 - 2 buibuon
mavuong0 - 1 nhibuong
mavuong7 - 8 kentpham
mavuong3 - 4 matngu
mavuong0 - 1 chimnon
mavuong0 - 2 forfun
mavuong3 - 0 xanhlacay
mavuong2 - 0 hamham
mavuong3 - 0 taetae
mavuong2 - 0 hannguyengia148
mavuong4 - 0 anhngo1990
mavuong3 - 0 duongquoclong
mavuong3 - 0 tranmy
mavuong1 - 1 thuytinhkhoc
mavuong2 - 5 thanhlong
mavuong1 - 0 heoconhamchoi
mavuong1 - 2 ltb0506
mavuong0 - 3 lamcaro
mavuong15 - 0 panda
mavuong2 - 7 yellowrain
mavuong6 - 2 subinnhi
mavuong3 - 0 vanbao1003
mavuong3 - 0 huynnnnn
mavuong1 - 1 duy2k7
mavuong6 - 12 skywalker
mavuong1 - 8 dembuon
mavuong1 - 0 minhvu1234566
mavuong0 - 1 heokool
mavuong3 - 0 mazuong2k
mavuong2 - 1 noname05e
mavuong1 - 4 pepopo
mavuong1 - 5 scp67892021
mavuong1 - 17 newnew
mavuong3 - 0 orang
mavuong12 - 22 gatamky2020
mavuong1 - 1 vientuong
mavuong3 - 0 buitoi21
mavuong0 - 1 cumeo
mavuong0 - 1 lvtrung
mavuong1 - 1 onlytrust
mavuong1 - 0 toxuanhoang
mavuong1 - 0 binhnhi
mavuong3 - 0 tanki
mavuong0 - 3 nguyenvuhoang21
mavuong1 - 0 totoro
mavuong7 - 1 giakhanhba
mavuong1 - 0 linh04052008
mavuong1 - 0 kingofnoobie
mavuong0 - 1 sieutron
mavuong2 - 0 ducvip1137
mavuong4 - 0 dangsorry
mavuong0 - 1 canhty
mavuong4 - 5 thanhjerry
mavuong1 - 4 ladieubong
mavuong1 - 0 phungtien
mavuong0 - 3 t2ent6six
mavuong2 - 0 binhdu
mavuong4 - 0 mlmlml
mavuong9 - 1 duyendethuong
mavuong5 - 0 phanam
mavuong0 - 3 thanhthanh2k8
mavuong3 - 0 socnau
mavuong2 - 0 happy123
mavuong1 - 0 suoingoc
mavuong1 - 0 hoagiay123
mavuong1 - 1 nhatvy2291
mavuong1 - 0 changtraivotinh035
mavuong1 - 0 tacoo
mavuong4 - 0 beyou123
mavuong0 - 1 hoangtuhieu99
mavuong1 - 0 solardaking
mavuong1 - 2 nan007