mavuong
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 510
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.72%
  • Chỉ số xã hội 337
  • Chỉ số đam mê 3.37
  • Thời gian tham gia 7 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mavuong1 - 4 silverfang
mavuong1 - 0 mykute
mavuong0 - 1 abcdeg
mavuong0 - 1 yephdith
mavuong1 - 0 duongnguyen4opsp12
mavuong2 - 0 soomy
mavuong1 - 5 vuicaro2021
mavuong2 - 1 phongvuopsp17
mavuong4 - 8 boncha
mavuong1 - 0 tralena12
mavuong1 - 0 ozaki90
mavuong2 - 0 serazs
mavuong3 - 4 dangtiendo
mavuong1 - 0 yeucaro0701
mavuong0 - 1 cuccu
mavuong0 - 1 kyhoi
mavuong1 - 2 phumyhung
mavuong0 - 1 buonnhoem
mavuong1 - 4 ngocluan
mavuong5 - 0 nhatvi1808
mavuong1 - 1 ugfis238
mavuong6 - 2 chuabaogio
mavuong7 - 0 anhanhkjh963
mavuong1 - 4 thachlam2011
mavuong8 - 0 minhpham
mavuong1 - 0 kain98
mavuong0 - 2 linhlucden
mavuong3 - 1 nguyenhonganh
mavuong0 - 2 chauky77
mavuong0 - 1 lunox
mavuong1 - 0 khoadaumoi
mavuong7 - 0 adameocaro12
mavuong1 - 0 so2tglaa
mavuong2 - 0 rinbabyy
mavuong1 - 0 linxinhne2
mavuong1 - 0 martinchannel
mavuong2 - 0 cuonglecao111
mavuong1 - 0 bsao276
mavuong1 - 0 giainghi11
mavuong2 - 0 asthesun
mavuong0 - 4 byeyou
mavuong1 - 0 badboyxo
mavuong4 - 2 ngaaaaaaa
mavuong5 - 0 username
mavuong1 - 0 lethanhnhan01
mavuong4 - 0 playcaro20
mavuong2 - 1 murasaki
mavuong4 - 0 toilaerrr
mavuong2 - 0 sonluu
mavuong7 - 0 usdgfaoseugiog
mavuong1 - 0 lonong
mavuong2 - 0 giangka1
mavuong5 - 0 chaucute
mavuong1 - 0 phuong2jjj9036
mavuong3 - 0 duongdg
mavuong0 - 4 chiukonoi
mavuong0 - 1 chuotbobo
mavuong0 - 1 lanhphong
mavuong1 - 0 ozonevietnam
mavuong0 - 1 frankho
mavuong1 - 0 thaomoc
mavuong0 - 1 choidep2021
mavuong3 - 0 thinhbrland
mavuong2 - 1 veeee0032
mavuong1 - 0 florence00
mavuong1 - 0 teemovnkg01
mavuong3 - 0 anhdat65ff
mavuong2 - 0 tuongpromax
mavuong3 - 0 aothatday2001
mavuong5 - 3 duyanh
mavuong1 - 0 xxaint
mavuong3 - 0 thusieudepgai
mavuong1 - 7 iamkevin79nhatrang
mavuong3 - 5 carohcm
mavuong2 - 0 shipper
mavuong4 - 6 tuyetmuahe
mavuong2 - 0 tungvph1
mavuong1 - 0 fluffy
mavuong1 - 0 scenario
mavuong2 - 3 poseidon
mavuong3 - 0 hdmi2000
mavuong4 - 5 corona
mavuong4 - 1 bongbongmua12
mavuong0 - 1 trongdat28
mavuong4 - 0 thiengon123
mavuong2 - 0 gatreeee
mavuong2 - 0 songthu
mavuong3 - 7 comeback9x
mavuong1 - 0 suthatchico1
mavuong1 - 3 robin
mavuong0 - 3 tayngang66
mavuong4 - 0 vietkb
mavuong0 - 2 linda
mavuong0 - 2 iphone6splus
mavuong0 - 1 tranminh90
mavuong2 - 0 kiyecapcapkon
mavuong0 - 2 rubikson
mavuong0 - 1 kingofflags
mavuong2 - 0 stdrjt
mavuong1 - 1 direcottr