nguyenhonganh
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.61%
  • Chỉ số xã hội 534
  • Chỉ số đam mê 1.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenhonganh5 - 11 huongjep
nguyenhonganh0 - 6 docuong
nguyenhonganh2 - 6 drthanhpham
nguyenhonganh2 - 0 danghusa
nguyenhonganh14 - 21 vientuong
nguyenhonganh21 - 17 frankho
nguyenhonganh6 - 21 kyhoi
nguyenhonganh12 - 7 happykid76
nguyenhonganh2 - 0 minhpham
nguyenhonganh7 - 9 nganbali
nguyenhonganh19 - 16 cuccu
nguyenhonganh2 - 0 thesunn
nguyenhonganh3 - 0 cuocsongvatva
nguyenhonganh17 - 2 vqhuy29042006
nguyenhonganh17 - 5 mavuong
nguyenhonganh0 - 1 ellis
nguyenhonganh9 - 0 zikra
nguyenhonganh1 - 1 abctr
nguyenhonganh4 - 1 cuncun
nguyenhonganh4 - 0 vanbaquocsy
nguyenhonganh2 - 7 winxp
nguyenhonganh3 - 0 danhot00
nguyenhonganh2 - 8 newnewnew
nguyenhonganh1 - 0 babyboss
nguyenhonganh2 - 1 nguyenvietphuong1109
nguyenhonganh0 - 1 nitriboots123
nguyenhonganh5 - 1 nttthuy
nguyenhonganh1 - 0 dangthutra2002
nguyenhonganh1 - 0 hoangthanh9x27042002
nguyenhonganh2 - 0 gheghe123
nguyenhonganh1 - 1 ralov
nguyenhonganh0 - 2 amazon
nguyenhonganh7 - 5 buonnhoem
nguyenhonganh12 - 2 thaiuumm
nguyenhonganh1 - 0 hongkong1
nguyenhonganh7 - 0 caohoangtrung1234567
nguyenhonganh0 - 1 chachacha
nguyenhonganh1 - 1 sadyyss555
nguyenhonganh1 - 1 cocvang
nguyenhonganh1 - 0 phamthevinh1997
nguyenhonganh2 - 4 nhuantg
nguyenhonganh5 - 0 hiepvh
nguyenhonganh2 - 0 huyenvu1
nguyenhonganh1 - 0 huynhthanhnguyen10ti
nguyenhonganh0 - 2 herewegooo
nguyenhonganh4 - 3 ozonevietnam
nguyenhonganh0 - 1 shibangulem
nguyenhonganh0 - 2 yephdith
nguyenhonganh1 - 0 truonghuynh
nguyenhonganh3 - 0 phucnguyen301299
nguyenhonganh4 - 1 quanghuyaa1801
nguyenhonganh2 - 0 toilacucarot1
nguyenhonganh2 - 0 at0p1xt
nguyenhonganh0 - 1 nhatvn
nguyenhonganh3 - 1 laidangthach123
nguyenhonganh1 - 0 dktlevis
nguyenhonganh1 - 0 meomeotino
nguyenhonganh10 - 0 ngohongnhutnam
nguyenhonganh23 - 11 cuacang3333
nguyenhonganh11 - 3 nhidor
nguyenhonganh3 - 0 buiquoctu
nguyenhonganh5 - 4 travahuong
nguyenhonganh11 - 4 dongcoxanh123
nguyenhonganh1 - 1 vankhaig
nguyenhonganh7 - 7 moneylam
nguyenhonganh3 - 0 yenthaptam
nguyenhonganh1 - 7 hdmi2000
nguyenhonganh1 - 0 chienkx123
nguyenhonganh1 - 0 hailolhihi98
nguyenhonganh1 - 0 lylokutee
nguyenhonganh3 - 0 baminh1432009
nguyenhonganh4 - 1 tranvanmuoi
nguyenhonganh2 - 0 congvang
nguyenhonganh6 - 7 admingo
nguyenhonganh0 - 1 dangtiendung
nguyenhonganh2 - 0 tlinhnguyen88
nguyenhonganh3 - 0 giodaingan
nguyenhonganh13 - 3 luuhaphuong
nguyenhonganh3 - 0 huudan8903
nguyenhonganh3 - 0 kieutien
nguyenhonganh3 - 0 oatsapbro11
nguyenhonganh1 - 1 heheiuanhat
nguyenhonganh2 - 0 binzzz98
nguyenhonganh2 - 0 tranngochan2380
nguyenhonganh1 - 0 bhzx123
nguyenhonganh4 - 7 minhtoicodon52
nguyenhonganh4 - 8 lebaokhang
nguyenhonganh2 - 0 njhvuughbkn
nguyenhonganh1 - 1 hoangvanhung
nguyenhonganh0 - 6 caroforfun99999
nguyenhonganh4 - 0 vinhquang19292
nguyenhonganh2 - 5 sabo2412
nguyenhonganh3 - 0 namphuclam
nguyenhonganh13 - 2 hoangthienphuc123890
nguyenhonganh2 - 0 myhievu980
nguyenhonganh2 - 0 lamquennha
nguyenhonganh4 - 1 serazs
nguyenhonganh8 - 14 carohcm
nguyenhonganh0 - 5 lunguyencong
nguyenhonganh1 - 41 phuongkitty