nguyenhonganh
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.62%
  • Chỉ số xã hội 554
  • Chỉ số đam mê 0.93
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenhonganh0 - 5 muaxuanden
nguyenhonganh5 - 19 beteoteosg
nguyenhonganh4 - 0 kuvet1610
nguyenhonganh1 - 0 leodragon113
nguyenhonganh3 - 7 sabo2412
nguyenhonganh0 - 10 docuong
nguyenhonganh10 - 0 chainsmoker777
nguyenhonganh22 - 31 vientuong
nguyenhonganh3 - 11 hatcatnho
nguyenhonganh22 - 21 cuccu
nguyenhonganh3 - 0 at0p1xt
nguyenhonganh6 - 3 ozonevietnam
nguyenhonganh1 - 0 set196
nguyenhonganh7 - 0 cuongkhung
nguyenhonganh9 - 26 kyhoi
nguyenhonganh9 - 25 aikhongsotui
nguyenhonganh22 - 9 mavuong
nguyenhonganh23 - 25 frankho
nguyenhonganh8 - 1 maqueanh001
nguyenhonganh14 - 12 happykid76
nguyenhonganh1 - 0 sakurajp
nguyenhonganh0 - 2 rocket290671
nguyenhonganh9 - 5 buonnhoem
nguyenhonganh2 - 0 tunghhhhh
nguyenhonganh1 - 0 oloncomha
nguyenhonganh4 - 0 giodaingan
nguyenhonganh1 - 0 saldj9082
nguyenhonganh7 - 1 nttthuy
nguyenhonganh4 - 5 lukedt
nguyenhonganh1 - 0 tharolys
nguyenhonganh4 - 0 satthanvodanh
nguyenhonganh6 - 1 knghit
nguyenhonganh2 - 1 cocaroonline
nguyenhonganh5 - 11 huongjep
nguyenhonganh2 - 6 drthanhpham
nguyenhonganh2 - 0 danghusa
nguyenhonganh2 - 0 minhpham
nguyenhonganh7 - 9 nganbali
nguyenhonganh2 - 0 thesunn
nguyenhonganh3 - 0 cuocsongvatva
nguyenhonganh17 - 2 vqhuy29042006
nguyenhonganh0 - 1 ellis
nguyenhonganh9 - 0 zikra
nguyenhonganh1 - 1 abctr
nguyenhonganh4 - 1 cuncun
nguyenhonganh4 - 0 vanbaquocsy
nguyenhonganh2 - 7 winxp
nguyenhonganh3 - 0 danhot00
nguyenhonganh2 - 8 newnewnew
nguyenhonganh1 - 0 babyboss
nguyenhonganh2 - 1 nguyenvietphuong1109
nguyenhonganh0 - 1 nitriboots123
nguyenhonganh1 - 0 dangthutra2002
nguyenhonganh1 - 0 hoangthanh9x27042002
nguyenhonganh2 - 0 gheghe123
nguyenhonganh1 - 1 ralov
nguyenhonganh0 - 2 amazon
nguyenhonganh12 - 2 thaiuumm
nguyenhonganh1 - 0 hongkong1
nguyenhonganh7 - 0 caohoangtrung1234567
nguyenhonganh0 - 1 chachacha
nguyenhonganh1 - 1 sadyyss555
nguyenhonganh1 - 1 cocvang
nguyenhonganh1 - 0 phamthevinh1997
nguyenhonganh2 - 4 nhuantg
nguyenhonganh5 - 0 hiepvh
nguyenhonganh2 - 0 huyenvu1
nguyenhonganh1 - 0 huynhthanhnguyen10ti
nguyenhonganh0 - 2 herewegooo
nguyenhonganh0 - 1 shibangulem
nguyenhonganh0 - 2 yephdith
nguyenhonganh1 - 0 truonghuynh
nguyenhonganh3 - 0 phucnguyen301299
nguyenhonganh4 - 1 quanghuyaa1801
nguyenhonganh2 - 0 toilacucarot1
nguyenhonganh0 - 1 nhatvn
nguyenhonganh3 - 1 laidangthach123
nguyenhonganh1 - 0 dktlevis
nguyenhonganh1 - 0 meomeotino
nguyenhonganh10 - 0 ngohongnhutnam
nguyenhonganh23 - 11 cuacang3333
nguyenhonganh11 - 3 nhidor
nguyenhonganh3 - 0 buiquoctu
nguyenhonganh5 - 4 travahuong
nguyenhonganh11 - 4 dongcoxanh123
nguyenhonganh1 - 1 vankhaig
nguyenhonganh7 - 7 moneylam
nguyenhonganh3 - 0 yenthaptam
nguyenhonganh1 - 7 hdmi2000
nguyenhonganh1 - 0 chienkx123
nguyenhonganh1 - 0 hailolhihi98
nguyenhonganh1 - 0 lylokutee
nguyenhonganh3 - 0 baminh1432009
nguyenhonganh4 - 1 tranvanmuoi
nguyenhonganh2 - 0 congvang
nguyenhonganh6 - 7 admingo
nguyenhonganh0 - 1 dangtiendung
nguyenhonganh2 - 0 tlinhnguyen88
nguyenhonganh13 - 3 luuhaphuong
nguyenhonganh3 - 0 huudan8903