nguyenhonganh
  • Hạng 327
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 44
  • Tỉ lệ thắng 63.78%
  • Chỉ số xã hội 323
  • Chỉ số đam mê 7.90
  • Thời gian tham gia 4 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenhonganh1 - 0 duongproga
nguyenhonganh2 - 0 nnn22
nguyenhonganh2 - 0 kngoccccc16
nguyenhonganh0 - 1 endlesslove
nguyenhonganh1 - 4 dangkyqd
nguyenhonganh1 - 0 hiiiii
nguyenhonganh1 - 0 tabaco9
nguyenhonganh8 - 0 tuancong1998hd
nguyenhonganh3 - 1 werfgh
nguyenhonganh5 - 11 ltb0506
nguyenhonganh15 - 1 hieutran84
nguyenhonganh3 - 0 aabbcc
nguyenhonganh0 - 3 uizaaaaa
nguyenhonganh6 - 1 playcaro20
nguyenhonganh1 - 0 monchangcheo
nguyenhonganh1 - 9 nhamdoanhdoanh
nguyenhonganh1 - 0 huynhh
nguyenhonganh1 - 0 buonnhoem
nguyenhonganh0 - 1 kyhoi
nguyenhonganh0 - 1 dannyvnn
nguyenhonganh0 - 2 vnnguyendung
nguyenhonganh1 - 5 trungtc
nguyenhonganh5 - 5 lamtruong
nguyenhonganh1 - 1 mynguyen051996
nguyenhonganh0 - 2 danhtoanthua
nguyenhonganh6 - 1 bangdaokeo
nguyenhonganh5 - 2 ngochuanbn
nguyenhonganh3 - 16 nhatmai
nguyenhonganh2 - 0 meilin
nguyenhonganh2 - 3 sabo2412
nguyenhonganh3 - 0 jackvjpro012345
nguyenhonganh8 - 6 hitlerhainao
nguyenhonganh0 - 3 surewin
nguyenhonganh1 - 5 hochitrung
nguyenhonganh1 - 1 tanlamvtpt96
nguyenhonganh9 - 3 nnx2202
nguyenhonganh1 - 0 bulubulu
nguyenhonganh16 - 0 utpham
nguyenhonganh1 - 3 caothutapchoi
nguyenhonganh1 - 2 white
nguyenhonganh0 - 1 heomap
nguyenhonganh4 - 2 impxt105
nguyenhonganh3 - 22 cpcnarin12
nguyenhonganh2 - 0 oxoxox
nguyenhonganh6 - 0 truongmylinhkg123
nguyenhonganh1 - 1 huongq
nguyenhonganh6 - 5 cachepomdua
nguyenhonganh3 - 0 vugreen1102
nguyenhonganh6 - 1 xanhlacay
nguyenhonganh7 - 3 bacha
nguyenhonganh10 - 2 baniphonere
nguyenhonganh0 - 1 traitimbuon
nguyenhonganh3 - 7 huongjep
nguyenhonganh0 - 1 minhkhai
nguyenhonganh4 - 0 miunhonnhon2011
nguyenhonganh0 - 6 arsenalfc96
nguyenhonganh3 - 12 minhkhoi
nguyenhonganh1 - 0 tonyus
nguyenhonganh2 - 9 tuantu123
nguyenhonganh7 - 5 vodanh123
nguyenhonganh3 - 1 player20
nguyenhonganh1 - 0 cmlq1234
nguyenhonganh1 - 0 nonono
nguyenhonganh3 - 0 khachmankhien
nguyenhonganh1 - 0 quyphan1
nguyenhonganh0 - 1 ndndnd
nguyenhonganh3 - 1 shichi123
nguyenhonganh2 - 5 zalinh
nguyenhonganh2 - 0 carer
nguyenhonganh5 - 2 mainguyen9302
nguyenhonganh1 - 4 quanghn
nguyenhonganh1 - 0 cocailonditconbamay0
nguyenhonganh1 - 0 tralacmi
nguyenhonganh4 - 1 hoadongtien00
nguyenhonganh0 - 1 khiconjx
nguyenhonganh1 - 0 yeess
nguyenhonganh6 - 12 lqdoan
nguyenhonganh1 - 7 gup222
nguyenhonganh1 - 4 rtn0000
nguyenhonganh22 - 28 hoamoclan
nguyenhonganh3 - 0 jason999
nguyenhonganh8 - 13 minhquan58
nguyenhonganh9 - 1 hoadung
nguyenhonganh1 - 1 luke911
nguyenhonganh2 - 4 london4
nguyenhonganh8 - 0 nicknick
nguyenhonganh1 - 0 peishijinxian
nguyenhonganh0 - 2 bangbang
nguyenhonganh2 - 0 nqt1234vbn
nguyenhonganh1 - 0 huanhoahong78
nguyenhonganh1 - 0 luanphan2002
nguyenhonganh2 - 1 thanhtan301097
nguyenhonganh10 - 0 phuonganh329
nguyenhonganh10 - 7 votinh001
nguyenhonganh9 - 0 hanguyen
nguyenhonganh1 - 0 shin255
nguyenhonganh3 - 0 tieuchien
nguyenhonganh2 - 9 scp67892021
nguyenhonganh4 - 0 hok9x01
nguyenhonganh11 - 0 kain98