nguyenhonganh
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 450
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.93%
  • Chỉ số xã hội 415
  • Chỉ số đam mê 3.80
  • Thời gian tham gia 7 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenhonganh2 - 0 jdgsksh0211
nguyenhonganh0 - 1 yephdith
nguyenhonganh3 - 0 cuthaona86
nguyenhonganh2 - 1 nhatpromax
nguyenhonganh7 - 8 halico
nguyenhonganh7 - 1 playersieucapvjp888
nguyenhonganh3 - 0 serazs
nguyenhonganh4 - 1 cocuser
nguyenhonganh2 - 0 quangdv13
nguyenhonganh1 - 1 travahuong
nguyenhonganh0 - 5 kyhoi
nguyenhonganh1 - 1 cuccu
nguyenhonganh1 - 0 tenthenaolachat101
nguyenhonganh0 - 4 voky88
nguyenhonganh4 - 1 vomyna1
nguyenhonganh0 - 4 phumyhung
nguyenhonganh1 - 2 tapchoilon
nguyenhonganh1 - 0 phungbinhminh2008
nguyenhonganh1 - 0 martinchannel
nguyenhonganh0 - 3 hdmi2000
nguyenhonganh3 - 3 gaconghiep1
nguyenhonganh3 - 0 aszx9anh9645
nguyenhonganh2 - 6 sonyvaio99
nguyenhonganh0 - 6 thachlam2011
nguyenhonganh5 - 2 dongsongbang19
nguyenhonganh1 - 1 catrongao
nguyenhonganh1 - 3 mavuong
nguyenhonganh1 - 0 bsao276
nguyenhonganh1 - 0 baoboll12345
nguyenhonganh1 - 3 vuabip
nguyenhonganh3 - 1 duchuynh1109
nguyenhonganh1 - 0 pedothepolarbear
nguyenhonganh1 - 0 giainghi11
nguyenhonganh2 - 0 tuanduong555
nguyenhonganh2 - 1 buonnhoem
nguyenhonganh1 - 0 suoingoc
nguyenhonganh8 - 13 carohcm
nguyenhonganh1 - 0 daniilpetrakov
nguyenhonganh5 - 3 nguyenduyduc
nguyenhonganh0 - 1 cucci
nguyenhonganh3 - 1 passvn
nguyenhonganh4 - 0 ngaaaaaaa
nguyenhonganh1 - 5 kiencon
nguyenhonganh11 - 0 lonong
nguyenhonganh5 - 0 danhuule89
nguyenhonganh2 - 0 kenruhuynh
nguyenhonganh3 - 5 quoccanh03
nguyenhonganh1 - 2 huyenmai96
nguyenhonganh0 - 2 linhlucden
nguyenhonganh6 - 0 hiedtth123
nguyenhonganh1 - 0 vtvtvtv2022
nguyenhonganh2 - 0 tammy56
nguyenhonganh6 - 0 gigamax
nguyenhonganh17 - 27 nuhondanhroi
nguyenhonganh1 - 0 hungnguyencs
nguyenhonganh4 - 1 pouralways
nguyenhonganh1 - 0 pocnet
nguyenhonganh1 - 0 frfcfkij
nguyenhonganh6 - 8 opponeo
nguyenhonganh2 - 0 duytrung1991
nguyenhonganh6 - 3 choicaro
nguyenhonganh2 - 4 sabo2412
nguyenhonganh0 - 4 taladanbienma
nguyenhonganh7 - 0 vuthz
nguyenhonganh1 - 0 tehee
nguyenhonganh3 - 7 dangkyqd
nguyenhonganh0 - 3 tinhanh66
nguyenhonganh0 - 2 byeyou
nguyenhonganh2 - 0 happykid76
nguyenhonganh0 - 5 jiji001
nguyenhonganh6 - 1 hhgbjrlehyf
nguyenhonganh8 - 1 vinhpt235
nguyenhonganh0 - 1 robin
nguyenhonganh1 - 1 quylinh97
nguyenhonganh8 - 2 lan226688
nguyenhonganh0 - 1 linhsongda
nguyenhonganh6 - 4 minhbz2
nguyenhonganh10 - 17 phihung2021
nguyenhonganh0 - 4 aquadogkr1
nguyenhonganh3 - 2 kingcaronoloss
nguyenhonganh0 - 8 arsenalfc96
nguyenhonganh0 - 3 tranminh90
nguyenhonganh0 - 2 danbienday
nguyenhonganh2 - 0 thuacocaro
nguyenhonganh0 - 1 huuminh1989
nguyenhonganh0 - 1 lamcaro2
nguyenhonganh1 - 0 phuongdza01
nguyenhonganh2 - 2 dietcovid
nguyenhonganh5 - 5 tungcaro
nguyenhonganh0 - 2 tuongsinh
nguyenhonganh2 - 0 dksdud
nguyenhonganh0 - 2 emdangicachly
nguyenhonganh1 - 0 cuacua123
nguyenhonganh3 - 0 phuhau0904
nguyenhonganh4 - 4 yeuduoi
nguyenhonganh0 - 2 conmuaphun
nguyenhonganh2 - 0 thuyyy
nguyenhonganh1 - 0 duongproga
nguyenhonganh2 - 0 nnn22
nguyenhonganh2 - 0 kngoccccc16