saosaysua
  • Hạng 37
  • Ngọc 2,086
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.05%
  • Chỉ số xã hội 477
  • Chỉ số đam mê 1.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saosaysua5 - 0 hollanddd9822
saosaysua14 - 20 suoingoc
saosaysua15 - 8 thaomoc
saosaysua16 - 11 lexuan22
saosaysua9 - 13 vnnguyendung
saosaysua1 - 0 jessicajsc157221537
saosaysua3 - 5 rocket290671
saosaysua13 - 17 quachdozz
saosaysua0 - 4 aikhongsotui
saosaysua3 - 0 dinh24102005ok
saosaysua21 - 35 kidboy
saosaysua5 - 6 baocohoc
saosaysua9 - 4 hanalov1
saosaysua1 - 0 mrtienthanh
saosaysua2 - 10 mrchipone
saosaysua0 - 4 phongnha
saosaysua1 - 1 cuncun
saosaysua1 - 0 trmuy
saosaysua0 - 1 docuong
saosaysua3 - 1 nhibuong
saosaysua1 - 0 lukedt
saosaysua6 - 0 nmlg16
saosaysua1 - 6 muaxuanden
saosaysua0 - 2 quynhgiao
saosaysua2 - 6 hdmi2000
saosaysua6 - 1 ggdifriend
saosaysua3 - 0 hittrang123
saosaysua6 - 7 tenry
saosaysua1 - 0 quenduocthiquen
saosaysua1 - 0 minhkk98
saosaysua1 - 0 dangphuongnam1234567
saosaysua2 - 0 jiosaji094
saosaysua0 - 1 ngaaaaaaa
saosaysua1 - 0 namkhai123654789
saosaysua1 - 2 covid19
saosaysua3 - 0 zinbop0513
saosaysua0 - 3 winxp
saosaysua3 - 5 siro2012
saosaysua2 - 2 nganbali
saosaysua7 - 6 tigerzing
saosaysua3 - 0 dragonwar
saosaysua1 - 2 meohoang123
saosaysua1 - 5 lop2a
saosaysua2 - 0 dinhhung2k8
saosaysua11 - 15 sabo2412
saosaysua22 - 4 lishiyan201
saosaysua1 - 0 tixinh
saosaysua0 - 2 ginsosad
saosaysua2 - 1 hongkong1
saosaysua0 - 6 newnewnew
saosaysua0 - 1 alienware
saosaysua1 - 0 chuyenconho
saosaysua4 - 1 ozonevietnam
saosaysua1 - 0 dungrua141
saosaysua3 - 0 trangiabao
saosaysua2 - 0 truongdzxyz123
saosaysua4 - 13 cocvang
saosaysua2 - 0 tien09
saosaysua2 - 0 duogghuyy2706
saosaysua1 - 0 ccsssssas
saosaysua5 - 1 vuabip
saosaysua1 - 1 shogomakishima
saosaysua3 - 7 anh3khia
saosaysua0 - 2 kythutudo
saosaysua3 - 1 khiemtop1caro
saosaysua4 - 1 ncc123fcerce
saosaysua1 - 0 thuynganho
saosaysua1 - 4 travahuong
saosaysua1 - 0 chumchum
saosaysua1 - 0 lapqp0
saosaysua2 - 1 halowin12345
saosaysua1 - 0 ntntntnt
saosaysua1 - 0 tadinhtai08
saosaysua3 - 0 nhavnha
saosaysua3 - 3 hungbd
saosaysua2 - 0 geazy26
saosaysua10 - 0 anhvuhoang
saosaysua1 - 1 thutoan10
saosaysua1 - 0 hjkil57
saosaysua1 - 1 giodaingan
saosaysua1 - 0 hunghaohan24
saosaysua1 - 0 hung11sd21
saosaysua4 - 0 ngotngaotq
saosaysua1 - 0 hrhud7
saosaysua0 - 2 carokhet
saosaysua2 - 1 sonccccc
saosaysua1 - 0 trasuatrada
saosaysua0 - 2 caroforfun99999
saosaysua1 - 25 phuongkitty
saosaysua3 - 0 huyhoangnguyen
saosaysua0 - 5 lamcaro
saosaysua2 - 0 quanvodoi
saosaysua2 - 0 nionghiu978
saosaysua2 - 4 lunguyencong
saosaysua1 - 0 letzgo
saosaysua3 - 0 pokaolala
saosaysua10 - 10 ok123456
saosaysua5 - 1 thuyhoa
saosaysua2 - 0 nhineechan1405
saosaysua6 - 4 lamnhi