saosaysua
  • Hạng 130
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 3
  • Tỉ lệ thắng 67.92%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saosaysua1 - 0 tuannghduc2004
saosaysua1 - 0 trung1276
saosaysua7 - 20 thanhlong
saosaysua1 - 11 phuongkitty
saosaysua1 - 0 h2so4
saosaysua9 - 1 zoomn
saosaysua0 - 5 cuong97
saosaysua1 - 6 yellowrain
saosaysua1 - 0 tanloc95
saosaysua4 - 10 scp67892021
saosaysua0 - 1 ngocruby9x
saosaysua0 - 1 chauky77
saosaysua0 - 1 nhocyeusky
saosaysua1 - 1 nguyenhonganh
saosaysua1 - 6 forfun
saosaysua2 - 0 huemyu142
saosaysua5 - 0 khanhvy
saosaysua0 - 2 rip001
saosaysua5 - 0 vuabip
saosaysua2 - 0 nguvaicadai123q
saosaysua1 - 0 katze
saosaysua2 - 14 kehuydiet2802
saosaysua4 - 0 pehan12
saosaysua2 - 0 tranhang07
saosaysua1 - 0 happy123
saosaysua4 - 2 playboy
saosaysua10 - 2 ruangu
saosaysua2 - 0 minhthang11
saosaysua5 - 0 buitoi21
saosaysua1 - 0 phuong291092
saosaysua2 - 0 tuyetvan1102
saosaysua2 - 0 linhcute
saosaysua1 - 0 congiola
saosaysua3 - 1 orang
saosaysua3 - 0 ttttt
saosaysua1 - 0 sonduonghp
saosaysua2 - 0 huyaaaa1
saosaysua6 - 4 bacanh
saosaysua0 - 1 vientuong
saosaysua2 - 0 trang11
saosaysua2 - 0 hangnguyenthi
saosaysua2 - 0 camly2603
saosaysua1 - 0 dinh739
saosaysua1 - 0 moderntalking1984
saosaysua1 - 2 nan007
saosaysua7 - 5 qh9999
saosaysua1 - 0 truonganhnguyen2k7
saosaysua0 - 1 hieuhieuhieu
saosaysua3 - 0 phatcute95
saosaysua1 - 0 kingtuannv
saosaysua1 - 1 heoxixoan
saosaysua1 - 0 fuyfjgft5
saosaysua1 - 0 thetuong
saosaysua1 - 0 giang
saosaysua1 - 0 spicylime
saosaysua2 - 3 skywalker
saosaysua2 - 0 kienepi
saosaysua4 - 2 asdmobile
saosaysua1 - 0 notlost2k
saosaysua4 - 0 bellanguyen
saosaysua2 - 0 kha9i
saosaysua5 - 0 sang7410
saosaysua0 - 1 kidboy
saosaysua1 - 0 pthao3799
saosaysua3 - 2 ga12345
saosaysua0 - 3 gatamky2020
saosaysua3 - 1 lanthanh
saosaysua3 - 0 khanhvjppro
saosaysua1 - 0 tancong6789
saosaysua0 - 2 buumbuum
saosaysua1 - 1 lyquoc
saosaysua1 - 0 nhimxu
saosaysua6 - 0 legiabao2004
saosaysua0 - 3 t2ent6six
saosaysua0 - 1 gomoku
saosaysua3 - 0 leson121211
saosaysua0 - 1 datdeptrai
saosaysua0 - 3 thanhthanh2k7
saosaysua1 - 1 nguyentri10x
saosaysua1 - 0 canho
saosaysua1 - 1 buonnhoem
saosaysua1 - 0 dung0975146154
saosaysua1 - 7 ladieubong
saosaysua1 - 0 anhthuongg
saosaysua4 - 5 dinhvanvoi
saosaysua4 - 0 ronprovip
saosaysua5 - 6 gatamky2014
saosaysua7 - 1 anhninh9x
saosaysua4 - 1 ngoc19
saosaysua1 - 1 dangmtpfc
saosaysua3 - 0 sugerdaddy123123
saosaysua3 - 1 beyou123
saosaysua2 - 0 longnguyen
saosaysua1 - 0 truong1017
saosaysua0 - 3 lamcaro
saosaysua2 - 0 okiyasan
saosaysua2 - 0 thuytinhkhoc
saosaysua3 - 0 vesau
saosaysua6 - 0 finn2003
saosaysua1 - 0 kenttok