saosaysua
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.36%
  • Chỉ số xã hội 441
  • Chỉ số đam mê 1.17
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saosaysua1 - 1 nganbali
saosaysua12 - 17 suoingoc
saosaysua0 - 6 newnewnew
saosaysua13 - 7 thaomoc
saosaysua0 - 1 alienware
saosaysua9 - 9 quachdozz
saosaysua7 - 3 hanalov1
saosaysua11 - 6 lexuan22
saosaysua10 - 10 sabo2412
saosaysua1 - 0 chuyenconho
saosaysua2 - 4 hdmi2000
saosaysua4 - 1 ozonevietnam
saosaysua14 - 21 kidboy
saosaysua1 - 0 dungrua141
saosaysua3 - 0 trangiabao
saosaysua2 - 0 truongdzxyz123
saosaysua6 - 8 vnnguyendung
saosaysua4 - 13 cocvang
saosaysua2 - 0 tien09
saosaysua2 - 0 duogghuyy2706
saosaysua0 - 1 ginsosad
saosaysua1 - 0 ccsssssas
saosaysua5 - 1 vuabip
saosaysua1 - 1 shogomakishima
saosaysua3 - 7 anh3khia
saosaysua0 - 2 kythutudo
saosaysua3 - 1 khiemtop1caro
saosaysua4 - 1 ncc123fcerce
saosaysua1 - 0 thuynganho
saosaysua1 - 4 travahuong
saosaysua1 - 0 chumchum
saosaysua1 - 0 lapqp0
saosaysua2 - 1 halowin12345
saosaysua1 - 0 ntntntnt
saosaysua1 - 0 tadinhtai08
saosaysua3 - 0 nhavnha
saosaysua3 - 3 hungbd
saosaysua2 - 0 geazy26
saosaysua10 - 0 anhvuhoang
saosaysua1 - 1 thutoan10
saosaysua1 - 0 hjkil57
saosaysua1 - 1 giodaingan
saosaysua1 - 0 hunghaohan24
saosaysua1 - 0 hung11sd21
saosaysua4 - 0 ngotngaotq
saosaysua1 - 0 hrhud7
saosaysua0 - 2 carokhet
saosaysua2 - 1 sonccccc
saosaysua1 - 0 trasuatrada
saosaysua1 - 0 nhibuong
saosaysua0 - 2 caroforfun99999
saosaysua1 - 2 muaxuanden
saosaysua1 - 25 phuongkitty
saosaysua3 - 0 huyhoangnguyen
saosaysua0 - 5 lamcaro
saosaysua2 - 0 quanvodoi
saosaysua2 - 0 nionghiu978
saosaysua2 - 4 lunguyencong
saosaysua1 - 0 letzgo
saosaysua3 - 0 pokaolala
saosaysua10 - 10 ok123456
saosaysua5 - 1 thuyhoa
saosaysua2 - 0 nhineechan1405
saosaysua6 - 4 lamnhi
saosaysua3 - 0 yuukimisuna
saosaysua2 - 0 kimhanlong
saosaysua1 - 1 kqabc
saosaysua1 - 0 mimicandy4710
saosaysua1 - 0 xuankieu
saosaysua1 - 4 lamcaro2
saosaysua1 - 3 wibunotsimpttv2k7
saosaysua1 - 0 carocanhet
saosaysua2 - 0 heliosxyz
saosaysua1 - 0 loannn
saosaysua1 - 10 hotmitmeo
saosaysua0 - 2 haianthui
saosaysua0 - 1 lucatback
saosaysua1 - 1 kain98
saosaysua2 - 1 nuamaah10
saosaysua5 - 0 skoanyl12
saosaysua5 - 6 lonufa123
saosaysua2 - 0 vixisthebest
saosaysua2 - 0 koka262
saosaysua2 - 0 hancutefomaiwe1
saosaysua8 - 1 thuyhc
saosaysua2 - 0 hu5hhhh
saosaysua1 - 0 giainghi11
saosaysua3 - 1 vweioq123
saosaysua1 - 0 sungirl
saosaysua3 - 0 nguyenducphatabc123
saosaysua3 - 1 meeyi
saosaysua2 - 1 linhcute
saosaysua1 - 0 nguyensh0ck1
saosaysua1 - 0 brirk2
saosaysua0 - 2 benana
saosaysua1 - 0 thuykien
saosaysua3 - 1 sonngocvn
saosaysua0 - 2 evanst
saosaysua10 - 0 kiopin17
saosaysua2 - 0 hoantran2711