saosaysua
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 733
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.01%
  • Chỉ số xã hội 336
  • Chỉ số đam mê 2.17
  • Thời gian tham gia 6 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saosaysua0 - 1 nangcanhhoaroi
saosaysua0 - 2 kidboy
saosaysua1 - 0 cheesepow
saosaysua1 - 0 asthesun
saosaysua3 - 0 asiandurian011125
saosaysua4 - 0 minhmanmoi1
saosaysua1 - 1 phantuananh123
saosaysua4 - 0 lionking
saosaysua3 - 0 duchoai123456
saosaysua0 - 1 akirakun
saosaysua0 - 8 chiukonoi
saosaysua4 - 5 phumyhung
saosaysua1 - 0 choemsin
saosaysua1 - 2 muonmang
saosaysua1 - 2 nuhondanhroi
saosaysua1 - 0 quancarl19077
saosaysua1 - 0 quachdozz
saosaysua2 - 0 veeee0032
saosaysua11 - 0 baosuhuynh
saosaysua0 - 3 iamkevin79nhatrang
saosaysua2 - 0 vivi216
saosaysua1 - 0 trangbo995
saosaysua1 - 1 ozonevietnam
saosaysua1 - 0 choicaro
saosaysua1 - 3 suoingoc
saosaysua2 - 0 thaomoc
saosaysua1 - 0 lexuan22
saosaysua2 - 0 jdivwug3752
saosaysua1 - 0 hdmi2000
saosaysua0 - 1 phuongly
saosaysua1 - 1 suthatchico1
saosaysua0 - 1 robin
saosaysua0 - 1 sinbad
saosaysua1 - 0 baonguyena01
saosaysua2 - 1 waifu207otaku
saosaysua3 - 0 ghghgh
saosaysua0 - 1 kingofflags
saosaysua3 - 1 kim93
saosaysua2 - 0 huanhoahong78
saosaysua1 - 0 minhbaoa01
saosaysua6 - 3 baolong85
saosaysua3 - 4 phuczelo
saosaysua3 - 1 mokemoke
saosaysua3 - 0 playcaro20
saosaysua0 - 2 kocoten111
saosaysua3 - 0 ytr6gfb5r5f
saosaysua1 - 1 homaitrucmy
saosaysua0 - 1 chopper
saosaysua4 - 12 choiluon
saosaysua2 - 0 ok1230ok
saosaysua1 - 0 tussp123
saosaysua1 - 1 namgh
saosaysua5 - 0 phol96
saosaysua1 - 0 kuurama48
saosaysua0 - 14 linhlucden
saosaysua0 - 2 doneforme
saosaysua3 - 0 lnthieu123
saosaysua5 - 0 linhsongda
saosaysua1 - 2 congiola
saosaysua0 - 4 carohcm
saosaysua1 - 0 chawy
saosaysua6 - 0 hanabi
saosaysua4 - 0 khdagfslgj
saosaysua0 - 3 phihung2021
saosaysua0 - 1 thuyyy
saosaysua1 - 0 tuss2009
saosaysua2 - 0 dongbin1401
saosaysua4 - 0 minhbz2
saosaysua0 - 1 kungfugirl
saosaysua0 - 1 batbai5397
saosaysua0 - 6 saphia
saosaysua0 - 2 launchsite
saosaysua3 - 0 trungvn
saosaysua3 - 4 huunhu66
saosaysua0 - 1 danbienday
saosaysua3 - 7 perhaps
saosaysua1 - 0 bikty
saosaysua1 - 0 nhatmai
saosaysua2 - 0 ducatuan2020
saosaysua1 - 3 lamcaro2
saosaysua2 - 0 thusieudepgai
saosaysua2 - 1 dietcovid
saosaysua11 - 3 trungkien123
saosaysua1 - 0 chaodaica
saosaysua9 - 3 beyou123
saosaysua7 - 3 cuacua123
saosaysua1 - 0 julliavan
saosaysua3 - 0 tungcaro
saosaysua0 - 2 riengmotgoctroi
saosaysua0 - 6 arsenalfc96
saosaysua2 - 8 ionplus
saosaysua1 - 0 raidam20
saosaysua4 - 10 embht
saosaysua3 - 0 danly1320
saosaysua3 - 0 kngoccccc16
saosaysua1 - 0 nagaru
saosaysua1 - 0 wandering
saosaysua3 - 0 nhokcute
saosaysua2 - 0 ogjohjs
saosaysua2 - 3 sabo2412