duyanh
  • Hạng 161
  • Khiên ...
  • Ngọc 4,081
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 56
  • Chỉ số đam mê 4.50
  • Thời gian tham gia 6 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có