trucmai
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.85%
  • Chỉ số xã hội 486
  • Chỉ số đam mê 2.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trucmai3 - 4 newnewnew
trucmai18 - 17 ekxanh
trucmai16 - 11 thinpham
trucmai19 - 7 heoway
trucmai5 - 12 cumeo
trucmai2 - 4 thienthan999
trucmai3 - 12 nganbali
trucmai3 - 2 cobebencuaso
trucmai6 - 1 elonmusk
trucmai5 - 30 meohoang123
trucmai8 - 12 khiconjx
trucmai1 - 0 trinhxi1
trucmai1 - 0 dotuanhung20
trucmai2 - 0 chudinhluan
trucmai1 - 0 srukervn1
trucmai1 - 5 chachacha
trucmai4 - 8 at0p1xt
trucmai1 - 0 songgionana
trucmai3 - 0 carokhongdoithu0011
trucmai13 - 12 mayakieu
trucmai2 - 1 nuocloc
trucmai1 - 0 kennhoc1992
trucmai0 - 1 nhatnhatsl
trucmai2 - 0 ngovuphat79
trucmai0 - 1 winxp
trucmai2 - 0 hungvngan18
trucmai2 - 7 caroforfun99999
trucmai1 - 1 anhvuok12314
trucmai1 - 0 hihello
trucmai2 - 0 lulipham
trucmai3 - 7 sabo2412
trucmai1 - 0 depchaisieucap
trucmai2 - 0 binh2k8nopro
trucmai2 - 0 dungvanthai2332
trucmai0 - 1 hongkong1
trucmai2 - 1 minhhoang322
trucmai5 - 0 huuvo
trucmai1 - 0 haira
trucmai4 - 0 nghiave
trucmai1 - 0 vuabeo
trucmai3 - 1 huyhoangnguyen
trucmai1 - 0 spotifydkt
trucmai3 - 0 hoangthithanhthuy
trucmai3 - 0 vodoithu123456789
trucmai2 - 0 kuuyk
trucmai0 - 2 lucatin
trucmai0 - 1 vuabip
trucmai2 - 0 hoaphudunghoaithuong
trucmai2 - 0 khangnopro
trucmai3 - 0 paytowin3
trucmai6 - 0 thiengia21
trucmai1 - 0 thanhngaho
trucmai5 - 12 cocvang
trucmai2 - 0 mamrotten
trucmai1 - 2 ttntvt
trucmai2 - 4 nnttat4
trucmai2 - 0 phamphuphu
trucmai0 - 1 x0nguoidanhco0x
trucmai2 - 3 luckystar
trucmai3 - 0 hdt2k4
trucmai1 - 0 toilathinhvn
trucmai8 - 14 hdmi2000
trucmai1 - 0 hoangthuc
trucmai1 - 0 anhtuanle146
trucmai1 - 0 hcycycvuvuuh
trucmai5 - 3 thutoan10
trucmai1 - 2 sonccccc
trucmai4 - 9 loanloan
trucmai1 - 0 knopwither
trucmai5 - 2 phuongkarry
trucmai5 - 1 jena123
trucmai3 - 0 thvcuatui
trucmai1 - 0 kingkhelang
trucmai9 - 0 vuvietphuoc1234
trucmai1 - 0 quanglb2001
trucmai0 - 1 alienware
trucmai3 - 1 fushima
trucmai0 - 4 lebaokhang
trucmai7 - 0 postmalone
trucmai5 - 3 muncute
trucmai1 - 0 rosiea
trucmai3 - 1 tondan
trucmai7 - 0 njhvuughbkn
trucmai1 - 0 pleducanh
trucmai1 - 0 yuihandsome
trucmai15 - 2 anhngoc9x
trucmai7 - 26 phuongkitty
trucmai0 - 2 duybeo1234
trucmai2 - 23 nonameme
trucmai2 - 5 lvtrung
trucmai6 - 2 hungricih
trucmai0 - 5 lunguyencong
trucmai2 - 0 teon828
trucmai1 - 0 pqhung200
trucmai6 - 7 bhghie4311
trucmai2 - 4 travahuong
trucmai5 - 0 doanduong
trucmai2 - 0 lamquennha
trucmai3 - 1 juemru11668
trucmai2 - 4 nguyennhisopoor