trucmai
  • Hạng 160
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 54.87%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trucmai8 - 13 ltb0506
trucmai7 - 5 nguyenvancu
trucmai1 - 0 sibal
trucmai3 - 0 nonameless
trucmai6 - 12 poppai
trucmai3 - 0 dechematnao
trucmai2 - 2 vipnomon
trucmai2 - 0 dvdvsvv5565
trucmai6 - 0 binhcute332007
trucmai4 - 2 anhanh
trucmai4 - 0 tuanh05
trucmai3 - 1 itkhithang
trucmai8 - 2 uttrang001
trucmai1 - 0 sieutron
trucmai2 - 5 kentpham
trucmai4 - 0 hieuyeuyen
trucmai2 - 0 vodanh
trucmai1 - 0 pthao3799
trucmai2 - 0 yenle123
trucmai2 - 3 matngu
trucmai1 - 4 nguvcc
trucmai1 - 2 cuibap
trucmai1 - 0 nhibuong
trucmai1 - 0 locyeu204
trucmai2 - 1 socnau
trucmai4 - 4 hungaof
trucmai1 - 1 giapvip16
trucmai5 - 1 hieenr2021
trucmai1 - 0 nguyenhonganh
trucmai1 - 0 fannie
trucmai0 - 2 gatamky2020
trucmai0 - 9 scp67892021
trucmai5 - 0 datdeptrai
trucmai1 - 0 chauky77
trucmai6 - 0 gl135
trucmai0 - 6 cuong97
trucmai3 - 8 galam
trucmai3 - 6 thanhlong
trucmai3 - 0 rosepk
trucmai1 - 0 cubitoto20h
trucmai4 - 0 nhatmaiquytu
trucmai1 - 0 linhkka205
trucmai0 - 1 bacanhh
trucmai0 - 6 nhatmai
trucmai4 - 5 buitoi21
trucmai3 - 0 zawarudo
trucmai1 - 0 linhcute
trucmai2 - 0 khang2003
trucmai7 - 16 lamcaro
trucmai2 - 0 noname05e
trucmai1 - 0 baotran
trucmai1 - 10 yellowrain
trucmai2 - 3 thulinhcatra
trucmai2 - 0 tailaso2002
trucmai4 - 0 datzero
trucmai0 - 1 huongkute
trucmai0 - 1 asean
trucmai1 - 3 lvtrung
trucmai1 - 1 hamynn
trucmai1 - 3 binhnhi
trucmai0 - 1 quachdozz
trucmai1 - 0 phuc1231
trucmai0 - 1 qqqqqq12
trucmai1 - 0 gggggg
trucmai10 - 0 ngvn222
trucmai2 - 0 buonnhoem
trucmai12 - 26 skywalker
trucmai2 - 0 heodat91
trucmai10 - 0 pthuu
trucmai2 - 0 player2
trucmai8 - 10 pepopo
trucmai2 - 0 greenland
trucmai3 - 0 nguvaicadai123q
trucmai0 - 1 nht1309
trucmai0 - 1 kehuydiet2802
trucmai6 - 0 moonlight
trucmai1 - 1 sirenheadvs
trucmai2 - 0 danly1320
trucmai2 - 1 phuongkitty
trucmai2 - 2 pemocute
trucmai0 - 1 thythy2021
trucmai1 - 2 mikochan
trucmai0 - 1 vanvolang
trucmai0 - 2 cumeo
trucmai0 - 1 vesau
trucmai0 - 1 thanhthanh2k7
trucmai1 - 0 brenna
trucmai5 - 1 beyou123
trucmai0 - 1 tranhang07
trucmai0 - 4 ladieubong
trucmai1 - 0 nhimxu
trucmai3 - 0 quanghung19
trucmai1 - 1 voduy2k6
trucmai7 - 0 nn208205
trucmai5 - 0 thanhfphats
trucmai0 - 1 nan007
trucmai1 - 0 trunghieu87
trucmai0 - 2 xumy123321
trucmai0 - 1 sp0797979
trucmai1 - 0 sunny