hanhphucvotan
  • Hạng 353
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 34
  • Tỉ lệ thắng 66.44%
  • Chỉ số xã hội 289
  • Chỉ số đam mê 4.63
  • Thời gian tham gia 4 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hanhphucvotan1 - 0 bon2k7
hanhphucvotan2 - 0 carimamamuda
hanhphucvotan1 - 0 ankhung123
hanhphucvotan34 - 20 huongjep
hanhphucvotan5 - 1 werfgh
hanhphucvotan2 - 0 vantruongpham
hanhphucvotan0 - 1 dungnhinlai
hanhphucvotan9 - 4 beyou123
hanhphucvotan1 - 3 arsenalfc96
hanhphucvotan3 - 0 tu8160
hanhphucvotan3 - 10 diemcaro04999
hanhphucvotan0 - 1 mjetran
hanhphucvotan0 - 3 choivuithoi
hanhphucvotan1 - 0 thuy91
hanhphucvotan1 - 7 nhamdoanhdoanh
hanhphucvotan0 - 2 tuan191992
hanhphucvotan2 - 0 vittroi
hanhphucvotan0 - 2 traxanh
hanhphucvotan2 - 4 muathulangquen
hanhphucvotan2 - 2 lyquoc
hanhphucvotan0 - 2 emthuonganh
hanhphucvotan4 - 0 dangxuantuyen
hanhphucvotan4 - 1 vivi216
hanhphucvotan3 - 3 nonono
hanhphucvotan1 - 8 huongq
hanhphucvotan17 - 9 nguyenvancu
hanhphucvotan0 - 5 caothutapchoi
hanhphucvotan5 - 7 nhatmai
hanhphucvotan0 - 2 lamcaro2
hanhphucvotan3 - 0 muvodoi
hanhphucvotan0 - 2 sabo2412
hanhphucvotan9 - 0 bangdaokeo
hanhphucvotan3 - 0 bachynhi25
hanhphucvotan3 - 1 chudda
hanhphucvotan0 - 1 tranphuockhanh
hanhphucvotan3 - 2 phuongxoan
hanhphucvotan2 - 0 nguyenphu97
hanhphucvotan3 - 0 phecontete
hanhphucvotan1 - 8 tuantu123
hanhphucvotan0 - 4 gacondichoi
hanhphucvotan1 - 2 baniphonere
hanhphucvotan1 - 3 minhquan58
hanhphucvotan17 - 0 huydatinh1678
hanhphucvotan0 - 1 vodanh123
hanhphucvotan6 - 11 ltb0506
hanhphucvotan1 - 0 hahavi2
hanhphucvotan1 - 0 huanhoahong78
hanhphucvotan11 - 5 gatsby
hanhphucvotan2 - 4 bogay
hanhphucvotan11 - 2 player20
hanhphucvotan1 - 0 phuong1311
hanhphucvotan1 - 0 meilin
hanhphucvotan3 - 1 taochaphet00
hanhphucvotan1 - 0 khangcena
hanhphucvotan3 - 0 dinh2109
hanhphucvotan2 - 6 cpcnarin1
hanhphucvotan2 - 2 trucmai
hanhphucvotan0 - 6 covid19
hanhphucvotan5 - 0 sakazuki3835t
hanhphucvotan0 - 1 son23
hanhphucvotan1 - 0 qewertddr
hanhphucvotan2 - 0 huynhlongan
hanhphucvotan4 - 2 danhbnbnbnbnv
hanhphucvotan1 - 0 ngocquy212
hanhphucvotan1 - 4 zalinh
hanhphucvotan10 - 20 gup222
hanhphucvotan1 - 0 thien52nt
hanhphucvotan0 - 1 namdnfa
hanhphucvotan1 - 5 minhkhoi
hanhphucvotan3 - 0 juneyuh
hanhphucvotan8 - 2 mrb0yb4tl
hanhphucvotan1 - 0 ngocsonhb
hanhphucvotan1 - 1 dobachthao
hanhphucvotan7 - 3 thxthn
hanhphucvotan2 - 0 phungtien
hanhphucvotan0 - 3 thuykien
hanhphucvotan3 - 2 vientuong
hanhphucvotan1 - 1 tranhang07
hanhphucvotan0 - 5 honeymoon1991
hanhphucvotan6 - 7 kentpham
hanhphucvotan1 - 0 nhimxu
hanhphucvotan1 - 0 tahuuson
hanhphucvotan0 - 1 bangtam2312
hanhphucvotan1 - 1 canho
hanhphucvotan1 - 0 phuongkarry
hanhphucvotan1 - 0 heoway
hanhphucvotan2 - 0 niemtindamat
hanhphucvotan2 - 0 idontknow23
hanhphucvotan11 - 1 long234
hanhphucvotan3 - 0 immaaa
hanhphucvotan2 - 0 youlose123
hanhphucvotan4 - 1 hatran6824
hanhphucvotan8 - 1 datha
hanhphucvotan1 - 2 trungtcc
hanhphucvotan16 - 6 jumbi
hanhphucvotan1 - 1 ddddidi
hanhphucvotan0 - 1 matrom27
hanhphucvotan3 - 0 amius
hanhphucvotan1 - 0 anhtuan910
hanhphucvotan3 - 30 scp67892021