hanhphucvotan
  • Hạng 1249
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,036
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 66.08%
  • Chỉ số xã hội 398
  • Chỉ số đam mê 2.63
  • Thời gian tham gia 7 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hanhphucvotan3 - 3 lyquoc
hanhphucvotan0 - 1 ngannguyen
hanhphucvotan1 - 0 tieuyeutinh
hanhphucvotan3 - 4 yuli777
hanhphucvotan6 - 1 khunglonglong
hanhphucvotan0 - 1 yephdith
hanhphucvotan1 - 0 kunhihi95
hanhphucvotan5 - 4 muxuden2021
hanhphucvotan3 - 1 umsang
hanhphucvotan0 - 2 boncha
hanhphucvotan2 - 1 superken2k4
hanhphucvotan3 - 0 thusieudepgai
hanhphucvotan2 - 0 phamtri207
hanhphucvotan5 - 0 tungdtrai
hanhphucvotan0 - 1 alecharry91
hanhphucvotan3 - 0 leanhkhoi1990
hanhphucvotan6 - 1 cocuser
hanhphucvotan3 - 7 silverfang
hanhphucvotan3 - 0 nghiacaro
hanhphucvotan1 - 0 tranvet2907
hanhphucvotan1 - 0 kimio
hanhphucvotan2 - 1 nhanlikenhu
hanhphucvotan0 - 2 phumyhung
hanhphucvotan0 - 3 dangtiendo
hanhphucvotan3 - 0 abct36
hanhphucvotan7 - 8 vuabip
hanhphucvotan2 - 0 martinchannel
hanhphucvotan7 - 0 nhan88acr7
hanhphucvotan5 - 5 vt1992m
hanhphucvotan10 - 0 vuhoanhtt
hanhphucvotan1 - 0 tiendat2k12
hanhphucvotan1 - 8 sauminh
hanhphucvotan5 - 0 adung89hy
hanhphucvotan2 - 0 hieudeptryhp05943
hanhphucvotan1 - 0 embeoden
hanhphucvotan0 - 3 byeyou
hanhphucvotan2 - 2 huyenmai96
hanhphucvotan6 - 4 nhanhui
hanhphucvotan0 - 1 pingpong
hanhphucvotan14 - 1 nhuyeee124
hanhphucvotan1 - 0 phuong2jjj9036
hanhphucvotan3 - 0 ngaaaaaaa
hanhphucvotan0 - 2 linhlucden
hanhphucvotan6 - 15 anhtuteoteo
hanhphucvotan10 - 7 nguyenhuong90
hanhphucvotan1 - 0 hongrobin
hanhphucvotan0 - 3 aquadogkr1
hanhphucvotan3 - 0 playcaro20
hanhphucvotan9 - 0 ongtrumcaro2021
hanhphucvotan2 - 0 nhatvi1808
hanhphucvotan1 - 0 nguyentantai2507
hanhphucvotan2 - 1 vtvtvtv2022
hanhphucvotan5 - 0 riccute
hanhphucvotan2 - 0 peoooo
hanhphucvotan1 - 0 nhathaobrl
hanhphucvotan1 - 5 carohcm
hanhphucvotan10 - 0 teemovnkg01
hanhphucvotan3 - 1 chienhp
hanhphucvotan1 - 5 hdmi2000
hanhphucvotan3 - 11 covid19
hanhphucvotan6 - 0 jackass
hanhphucvotan3 - 0 hoangdung01
hanhphucvotan1 - 0 minhnoobno1
hanhphucvotan0 - 1 lunox
hanhphucvotan6 - 0 duycore
hanhphucvotan2 - 0 nhuhoangde
hanhphucvotan1 - 0 bongbongmua12
hanhphucvotan0 - 4 firouz
hanhphucvotan0 - 6 romantic
hanhphucvotan6 - 4 veeee0032
hanhphucvotan1 - 4 dungnhinlai
hanhphucvotan17 - 2 playcocaro
hanhphucvotan1 - 1 suthatchico1
hanhphucvotan4 - 0 toidaidot
hanhphucvotan3 - 0 hongnhi
hanhphucvotan0 - 3 toloveru
hanhphucvotan9 - 0 shipper
hanhphucvotan2 - 0 tussp123
hanhphucvotan0 - 1 lee16
hanhphucvotan2 - 1 hungth4fpt
hanhphucvotan2 - 0 greenland
hanhphucvotan3 - 0 corona
hanhphucvotan4 - 5 phihung2021
hanhphucvotan4 - 0 chamender100
hanhphucvotan19 - 3 anhbeo88
hanhphucvotan4 - 1 nevergiveup
hanhphucvotan3 - 0 monchangcheo
hanhphucvotan1 - 0 thiknhacremix
hanhphucvotan0 - 8 robin
hanhphucvotan1 - 1 linhmiu
hanhphucvotan1 - 4 rubikson
hanhphucvotan3 - 2 sabo2412
hanhphucvotan4 - 5 hoangtugio010
hanhphucvotan0 - 1 chopper
hanhphucvotan3 - 2 choidep2021
hanhphucvotan2 - 0 tien12345
hanhphucvotan1 - 0 lan1990
hanhphucvotan2 - 0 minhhieu2035
hanhphucvotan1 - 0 dksdud
hanhphucvotan3 - 5 tenshi