thaomoc
  • Hạng 200
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 13
  • Tỉ lệ thắng 67.81%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thaomoc7 - 3 jerry
thaomoc1 - 0 anhkhadeptrai
thaomoc7 - 4 playboy
thaomoc1 - 0 bebebe
thaomoc1 - 1 bmnbmbmbm
thaomoc2 - 7 lamcaro
thaomoc1 - 0 mayakieu
thaomoc1 - 6 ltb0506
thaomoc7 - 1 danhbnbnbnbn
thaomoc0 - 1 emgalam
thaomoc0 - 1 viphung
thaomoc5 - 11 thanhlong
thaomoc12 - 0 shuu1234
thaomoc0 - 9 scp67892021
thaomoc6 - 3 gup222
thaomoc4 - 0 kain98
thaomoc4 - 1 bb1234
thaomoc3 - 0 qwerrrrrrr
thaomoc2 - 20 matbiec
thaomoc1 - 0 hidsa2323
thaomoc9 - 1 nguyendaotam
thaomoc1 - 0 mnamna22
thaomoc1 - 0 havi110
thaomoc8 - 30 phuongkitty
thaomoc1 - 0 alooooooooooo
thaomoc1 - 0 gialinhsuun
thaomoc4 - 0 pandacute
thaomoc3 - 0 yiyi090
thaomoc1 - 0 fghjuhkb
thaomoc1 - 0 bevivi
thaomoc2 - 2 dangky1lan
thaomoc9 - 3 zombie
thaomoc1 - 0 azakai
thaomoc0 - 1 tralacmi
thaomoc1 - 0 vanvolang
thaomoc0 - 1 chuotbobo
thaomoc5 - 0 panda
thaomoc14 - 24 buitoi21
thaomoc2 - 0 lyly2005
thaomoc1 - 0 phangiahuy
thaomoc2 - 0 dechematnao
thaomoc2 - 0 yenle123
thaomoc3 - 0 quangman2008
thaomoc1 - 0 buibuon
thaomoc6 - 0 mamzz
thaomoc1 - 1 fanmu
thaomoc4 - 0 dinhnq
thaomoc3 - 4 matngu1
thaomoc2 - 0 vodanh
thaomoc4 - 0 jjjjjjbgtrfbhuyhj
thaomoc1 - 0 locyeu204
thaomoc0 - 1 hanhphucvotan
thaomoc1 - 0 poimu
thaomoc5 - 14 yellowrain
thaomoc5 - 0 anhkiet2021
thaomoc4 - 0 minhtuan
thaomoc0 - 2 vitconhaman
thaomoc2 - 0 pthao3799
thaomoc2 - 3 nguvcc
thaomoc4 - 3 akutsu
thaomoc1 - 0 pthaopuka26
thaomoc2 - 0 quockongsan
thaomoc1 - 0 htlong
thaomoc1 - 1 army12
thaomoc0 - 1 totoro
thaomoc1 - 4 kentpham
thaomoc0 - 1 rip001
thaomoc2 - 1 hieuhieuhieu
thaomoc2 - 0 mellyn2007
thaomoc0 - 2 dembuon
thaomoc2 - 0 tranmy
thaomoc0 - 2 army10
thaomoc0 - 1 tranhang07
thaomoc2 - 0 huongjep
thaomoc4 - 0 binbin1999
thaomoc1 - 0 foxtv1302
thaomoc0 - 2 pingpong
thaomoc1 - 0 eobiethihi
thaomoc3 - 0 dinhhuycaro
thaomoc0 - 1 phuongxoan
thaomoc3 - 1 amamory
thaomoc2 - 0 dfdfsdfsdfsdfsdf
thaomoc7 - 17 gatamky2020
thaomoc1 - 2 khiconjx
thaomoc2 - 0 meoooo
thaomoc0 - 1 tranvancu
thaomoc3 - 0 tranducbo
thaomoc1 - 0 nguyenlinh04052008
thaomoc1 - 0 linhcute
thaomoc2 - 0 nguyetdinh98
thaomoc0 - 2 khoangcach
thaomoc8 - 0 mocnhien1133
thaomoc6 - 0 chouchou2611
thaomoc2 - 0 longc3hn111
thaomoc2 - 0 pvp2022
thaomoc5 - 0 kivi123
thaomoc0 - 1 trunghieu87
thaomoc1 - 0 lexuan22
thaomoc0 - 1 binhnhi
thaomoc1 - 1 serahwang