thaomoc
  • Hạng ...
  • Ngọc 613
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.65%
  • Chỉ số xã hội 512
  • Chỉ số đam mê 1.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thaomoc16 - 18 giodaingan
thaomoc0 - 3 aikhongsotui
thaomoc8 - 15 saosaysua
thaomoc3 - 0 ngocchau2022
thaomoc0 - 1 rocket290671
thaomoc20 - 21 ozonevietnam
thaomoc17 - 16 suoingoc
thaomoc9 - 8 kidboy
thaomoc11 - 11 happykid76
thaomoc11 - 0 ghostlee
thaomoc6 - 0 phuongbip123
thaomoc3 - 5 phongnha
thaomoc12 - 1 blackcandy1309
thaomoc25 - 20 lexuan22
thaomoc3 - 5 kyhoi
thaomoc0 - 2 zhaile181z
thaomoc1 - 5 thanhthanh2k7
thaomoc3 - 0 xikun2356
thaomoc1 - 0 docuong
thaomoc2 - 0 doananh123
thaomoc1 - 4 muaxuanden
thaomoc12 - 13 huongjep
thaomoc4 - 0 zietbinh133
thaomoc2 - 18 newnewnew
thaomoc1 - 0 minhpham
thaomoc1 - 2 winxp
thaomoc2 - 0 nopromese124
thaomoc3 - 5 cocvang
thaomoc1 - 0 vinnie
thaomoc1 - 0 anhdungtl
thaomoc6 - 1 simple00000
thaomoc0 - 1 ellis
thaomoc1 - 3 nganbali
thaomoc3 - 0 khuuu
thaomoc20 - 30 tigerzing
thaomoc3 - 1 giaminhlevu
thaomoc1 - 1 tomcuamuc
thaomoc3 - 0 phoebediep
thaomoc0 - 1 greycattt
thaomoc4 - 0 leethanhthuy
thaomoc1 - 0 dinhhung2k8
thaomoc6 - 15 sabo2412
thaomoc2 - 0 nguyenvietphuong1109
thaomoc0 - 1 songgionana
thaomoc6 - 20 qnhat1501
thaomoc0 - 1 alienware
thaomoc0 - 2 amazon
thaomoc0 - 4 caroforfun99999
thaomoc2 - 2 hongkong1
thaomoc11 - 7 vananhhnanav
thaomoc3 - 0 truongdzxyz123
thaomoc7 - 4 htranq
thaomoc3 - 0 phanthanhphuc291007
thaomoc2 - 1 lienbui
thaomoc2 - 0 nhamthaolinh
thaomoc3 - 2 kythutudo
thaomoc1 - 0 rimurunopro
thaomoc5 - 0 herewegooo
thaomoc1 - 0 tranhuynh
thaomoc2 - 0 vehinlo
thaomoc2 - 0 kamakenzo
thaomoc6 - 0 halowin12345
thaomoc1 - 1 ntntntnt
thaomoc3 - 0 huynhtridoan
thaomoc4 - 0 admingo
thaomoc4 - 0 hongbeoi
thaomoc1 - 0 vuacarocari
thaomoc6 - 1 dongcoxanh123
thaomoc3 - 2 quachdozz
thaomoc1 - 2 travahuong
thaomoc1 - 0 hjkil57
thaomoc2 - 0 xuandinh
thaomoc7 - 0 qrintian
thaomoc1 - 0 cothanh
thaomoc4 - 8 vuhoangnguyen
thaomoc5 - 0 khapham118
thaomoc3 - 1 cuccu
thaomoc0 - 2 dangtiendung
thaomoc5 - 0 hung11sd21
thaomoc1 - 0 tthh5392
thaomoc10 - 0 tlinhnguyen88
thaomoc0 - 1 vujuly
thaomoc1 - 2 hungadfaker1
thaomoc4 - 0 dung0975146154
thaomoc2 - 0 hrhud7
thaomoc0 - 1 anh3khia
thaomoc1 - 5 wibunotsimpttv2k7
thaomoc1 - 5 lebaokhang
thaomoc7 - 0 hansome1999
thaomoc1 - 0 kiemkhachgiangho
thaomoc1 - 0 tinatina
thaomoc2 - 0 maddison
thaomoc0 - 3 hdmi2000
thaomoc1 - 0 trasuatrada
thaomoc1 - 0 saphia
thaomoc0 - 1 kuroky
thaomoc1 - 2 trongpham123
thaomoc4 - 0 phamnam
thaomoc1 - 0 vietyvu0
thaomoc4 - 0 theheirx