cobebencuaso
  • Hạng 77
  • Ngọc 1,290
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.99%
  • Chỉ số xã hội 464
  • Chỉ số đam mê 1.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cobebencuaso5 - 0 hollanddd9822
cobebencuaso2 - 6 rocket290671
cobebencuaso18 - 20 mayakieu
cobebencuaso1 - 1 sonasdasd
cobebencuaso8 - 9 trailangthang
cobebencuaso1 - 4 huuduong
cobebencuaso17 - 17 phuongkarry
cobebencuaso10 - 4 ekxanh
cobebencuaso12 - 11 tranhang07
cobebencuaso22 - 18 khiconjx
cobebencuaso1 - 0 mrchipone
cobebencuaso1 - 0 hoatiso
cobebencuaso2 - 6 aikhongsotui
cobebencuaso3 - 3 trucmai
cobebencuaso2 - 0 apkpvm098
cobebencuaso4 - 0 longbi133
cobebencuaso3 - 9 huongjep
cobebencuaso10 - 13 siro2012
cobebencuaso3 - 6 docuong
cobebencuaso4 - 8 kienmai
cobebencuaso3 - 0 nhakycantho
cobebencuaso3 - 8 winxp
cobebencuaso1 - 0 vqhuy29042006
cobebencuaso6 - 14 cocvang
cobebencuaso4 - 20 nganbali
cobebencuaso1 - 8 meohoang123
cobebencuaso11 - 1 mapple
cobebencuaso4 - 0 letung01qwe
cobebencuaso7 - 6 newnewnew
cobebencuaso8 - 7 tungk3
cobebencuaso8 - 1 deptraihocgioi
cobebencuaso1 - 0 khanhhunghj
cobebencuaso2 - 0 simthuy
cobebencuaso1 - 0 vaan211
cobebencuaso2 - 0 chudinhluan
cobebencuaso2 - 0 nhanlag
cobebencuaso6 - 6 chupchup
cobebencuaso3 - 11 nhatnhatsl
cobebencuaso1 - 0 sabara2k7
cobebencuaso0 - 1 caroforfun99999
cobebencuaso3 - 0 eistibus
cobebencuaso4 - 1 ryanle94
cobebencuaso3 - 9 chachacha
cobebencuaso5 - 3 qtbpro1205
cobebencuaso1 - 0 metvcl1234
cobebencuaso5 - 1 charlieluca
cobebencuaso10 - 6 plmink03
cobebencuaso3 - 2 cumeo
cobebencuaso2 - 0 vanlh11
cobebencuaso4 - 0 thinhdom
cobebencuaso3 - 4 sabo2412
cobebencuaso2 - 0 huytrucksnb
cobebencuaso8 - 2 trucbao2012
cobebencuaso5 - 0 intesgo
cobebencuaso1 - 0 trantuananh12
cobebencuaso3 - 3 ltb0605
cobebencuaso1 - 0 paytowin3
cobebencuaso1 - 1 kenlazy
cobebencuaso3 - 1 jacobsproducer
cobebencuaso1 - 0 ssrankss
cobebencuaso4 - 5 chumchum
cobebencuaso2 - 0 thanhngaho
cobebencuaso4 - 6 vuabip
cobebencuaso2 - 0 minhtrungduong83
cobebencuaso3 - 1 phucnguyen301299
cobebencuaso0 - 1 tomcuamuc
cobebencuaso6 - 0 trungkiene12
cobebencuaso0 - 1 amazon
cobebencuaso5 - 3 admingo
cobebencuaso2 - 0 liuhuy314
cobebencuaso5 - 2 vitsenpaii
cobebencuaso2 - 0 koora
cobebencuaso4 - 0 shychi
cobebencuaso11 - 0 kingkhelang
cobebencuaso2 - 0 axtcaro
cobebencuaso1 - 0 nolg1029
cobebencuaso2 - 0 tebosa
cobebencuaso0 - 1 neverletmewin
cobebencuaso3 - 3 minhtoicodon52
cobebencuaso6 - 0 hoangdeptraivcl
cobebencuaso2 - 1 tondan
cobebencuaso0 - 4 mmmon
cobebencuaso3 - 0 njhvuughbkn
cobebencuaso27 - 0 thaoykl0708
cobebencuaso0 - 1 gomukupro33333
cobebencuaso0 - 1 pity08
cobebencuaso5 - 36 phuongkitty
cobebencuaso3 - 1 egavldunggiete
cobebencuaso2 - 0 minhhhhhhhhhhhhhhhh
cobebencuaso3 - 0 anquadepzai
cobebencuaso4 - 2 duybeo1234
cobebencuaso1 - 0 trinhquocbao205
cobebencuaso4 - 3 namvietkyvuong9999
cobebencuaso7 - 2 lamquennha
cobebencuaso3 - 9 relax
cobebencuaso4 - 7 veeee0032
cobebencuaso1 - 2 pqhung200
cobebencuaso3 - 4 tronghieun995
cobebencuaso11 - 0 yuienyui
cobebencuaso2 - 0 embdiu