cobebencuaso
  • Hạng 100
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 18
  • Tỉ lệ thắng 60.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cobebencuaso1 - 1 army13
cobebencuaso2 - 0 ngoc90
cobebencuaso6 - 0 ducvu
cobebencuaso2 - 4 dangky1lan
cobebencuaso0 - 1 mjetran
cobebencuaso3 - 0 hieuyeuyen
cobebencuaso1 - 1 binhnhi
cobebencuaso1 - 2 kentpham
cobebencuaso0 - 2 luke911
cobebencuaso4 - 25 moitapchoi1
cobebencuaso1 - 1 lanhphong
cobebencuaso1 - 2 nonamevn
cobebencuaso1 - 0 eobiethihi
cobebencuaso1 - 1 b1998
cobebencuaso8 - 0 phuongtrang
cobebencuaso4 - 3 xanhlacay
cobebencuaso0 - 1 hoaanhdao2008
cobebencuaso0 - 3 cuong97
cobebencuaso16 - 24 gatamky2020
cobebencuaso2 - 0 kimanh2001
cobebencuaso16 - 0 viethungbka
cobebencuaso6 - 0 hoangthu
cobebencuaso2 - 0 pthao3799
cobebencuaso2 - 0 chouchou2611
cobebencuaso3 - 0 hieuawersome123
cobebencuaso1 - 0 ngoctrung2007
cobebencuaso1 - 2 nhatnguyenyb97
cobebencuaso1 - 0 lamlam
cobebencuaso1 - 0 tahuuson
cobebencuaso5 - 0 wibukhongthichchoi
cobebencuaso2 - 0 linhcute
cobebencuaso0 - 3 hieuhieuhieu
cobebencuaso13 - 0 wasabi
cobebencuaso7 - 0 huynnnnn
cobebencuaso0 - 2 rip001
cobebencuaso1 - 0 cuccutthan
cobebencuaso2 - 0 imlgbt
cobebencuaso0 - 3 tronghieu
cobebencuaso1 - 0 huongkute
cobebencuaso4 - 14 phuongkitty
cobebencuaso3 - 1 nguvaicadai123q
cobebencuaso11 - 0 maihanhi2005
cobebencuaso4 - 0 noname05e
cobebencuaso3 - 0 nhiluu1010
cobebencuaso1 - 1 lejun
cobebencuaso10 - 10 quanghung9999
cobebencuaso1 - 0 han12
cobebencuaso2 - 0 uchiha104
cobebencuaso1 - 1 dhkdhk333
cobebencuaso0 - 1 tranngocbaothy
cobebencuaso2 - 6 scp67892021
cobebencuaso2 - 0 longkhanh
cobebencuaso6 - 1 thuthu2012
cobebencuaso10 - 3 kienepi
cobebencuaso0 - 11 thanhthanh2k7
cobebencuaso4 - 0 trido2407
cobebencuaso5 - 0 accdif
cobebencuaso4 - 0 knockout
cobebencuaso3 - 0 khanhtran
cobebencuaso2 - 3 ttttt
cobebencuaso5 - 0 fanir
cobebencuaso1 - 1 pepopo
cobebencuaso2 - 7 lamcaro
cobebencuaso7 - 1 trang14
cobebencuaso2 - 0 lethong
cobebencuaso3 - 1 lekhoi
cobebencuaso3 - 1 tancong6789
cobebencuaso1 - 0 quynhgiao
cobebencuaso0 - 2 kehuydiet2802
cobebencuaso1 - 0 coca123
cobebencuaso1 - 3 yellowrain
cobebencuaso2 - 0 pekhoaitay269
cobebencuaso0 - 1 phuongminh
cobebencuaso1 - 0 carong
cobebencuaso2 - 0 hanniii
cobebencuaso2 - 0 cushin789456
cobebencuaso0 - 1 thanhthanh2k8
cobebencuaso1 - 0 okiyama
cobebencuaso4 - 0 meido
cobebencuaso7 - 0 huyzzz
cobebencuaso5 - 0 anh123776
cobebencuaso0 - 1 thuyanh
cobebencuaso2 - 1 camly2603
cobebencuaso5 - 0 khang2009nek
cobebencuaso16 - 0 khanhvy2k3
cobebencuaso2 - 0 abcminhlaai
cobebencuaso0 - 3 nan007
cobebencuaso2 - 1 jachsoon128890
cobebencuaso3 - 6 dangphuoctri
cobebencuaso3 - 3 linhphuong2013
cobebencuaso5 - 0 hangnguyenthi
cobebencuaso0 - 1 lovekr01
cobebencuaso8 - 4 imchery
cobebencuaso1 - 1 beyou123
cobebencuaso5 - 0 luuhuytoan
cobebencuaso2 - 0 hishis
cobebencuaso1 - 0 quangthinh
cobebencuaso1 - 0 dung0975146154
cobebencuaso6 - 0 anchu111
cobebencuaso7 - 0 hanpham