cobebencuaso
  • Hạng 432
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,076
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 59.50%
  • Chỉ số xã hội 321
  • Chỉ số đam mê 2.67
  • Thời gian tham gia 6 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cobebencuaso2 - 0 merio99999
cobebencuaso2 - 7 hdmi2000
cobebencuaso4 - 2 thiengon123
cobebencuaso2 - 0 abccuti
cobebencuaso0 - 1 akirakun
cobebencuaso4 - 4 mhuyen2704
cobebencuaso0 - 1 marionew
cobebencuaso3 - 1 kakashi8899
cobebencuaso2 - 0 mrsandt2410
cobebencuaso4 - 6 byeyou
cobebencuaso0 - 1 cobemongmo
cobebencuaso5 - 2 khanhdubrl
cobebencuaso1 - 0 baonguyena01
cobebencuaso2 - 0 thongbroland
cobebencuaso1 - 0 vitsenpaii
cobebencuaso6 - 13 phumyhung
cobebencuaso2 - 0 mayakieu
cobebencuaso9 - 5 nuhondanhroi
cobebencuaso1 - 3 iamkevin79nhatrang
cobebencuaso2 - 2 tranhang07
cobebencuaso1 - 1 phuongkarry
cobebencuaso1 - 0 trailangthang
cobebencuaso2 - 0 sonbinnnnn
cobebencuaso2 - 2 khiconjx
cobebencuaso0 - 1 robin
cobebencuaso1 - 1 tungk3
cobebencuaso1 - 1 letru
cobebencuaso3 - 2 ngang123
cobebencuaso1 - 0 hoavinhpq
cobebencuaso1 - 1 maithao
cobebencuaso0 - 1 hcaro
cobebencuaso2 - 0 nhaxd1ko2
cobebencuaso2 - 1 direcottr
cobebencuaso1 - 0 homaitrucmy
cobebencuaso1 - 0 maibaonghi
cobebencuaso0 - 2 chopper
cobebencuaso15 - 11 choiluon
cobebencuaso7 - 1 bongbongmua12
cobebencuaso0 - 1 kaitokun
cobebencuaso2 - 1 meoooo
cobebencuaso0 - 1 hieuga
cobebencuaso0 - 1 emdangicachly
cobebencuaso3 - 1 boynhinho
cobebencuaso1 - 0 chung12345
cobebencuaso1 - 0 thusieudepgai
cobebencuaso4 - 2 hungtbn
cobebencuaso8 - 0 duyduonglam
cobebencuaso8 - 1 miruno
cobebencuaso0 - 1 kungfugirl
cobebencuaso3 - 3 danbienday
cobebencuaso1 - 1 doanhkhanh123
cobebencuaso2 - 0 selina441
cobebencuaso2 - 0 playcaro20
cobebencuaso1 - 0 minhhuy1108
cobebencuaso0 - 4 lamcaro2
cobebencuaso4 - 5 huunhu66
cobebencuaso1 - 0 trucmai
cobebencuaso1 - 0 nhatmai
cobebencuaso6 - 2 aaaaa
cobebencuaso1 - 5 trongdat28
cobebencuaso1 - 1 tu8160
cobebencuaso0 - 3 anhtuteoteo
cobebencuaso1 - 0 julliavan
cobebencuaso9 - 10 diemcaro04999
cobebencuaso1 - 0 trantram
cobebencuaso2 - 0 tungcaro
cobebencuaso6 - 0 congthang912
cobebencuaso3 - 0 mannguyen
cobebencuaso0 - 7 tuyetmuahe
cobebencuaso1 - 2 cutibinhchau
cobebencuaso2 - 0 hoa123456za
cobebencuaso1 - 0 longbaylack1
cobebencuaso2 - 0 truong2000t
cobebencuaso1 - 0 muaxuan123
cobebencuaso0 - 1 huongjep
cobebencuaso3 - 0 thuyyy
cobebencuaso7 - 2 hominhtrikk
cobebencuaso4 - 3 ok123456
cobebencuaso2 - 5 dungnhinlai
cobebencuaso1 - 0 nakime3769
cobebencuaso1 - 0 ekxanh
cobebencuaso3 - 2 matrancaro
cobebencuaso26 - 2 werfgh
cobebencuaso4 - 4 shgdvacacsfdtc7
cobebencuaso4 - 3 huong2k6
cobebencuaso4 - 0 truongg
cobebencuaso1 - 0 riverl
cobebencuaso0 - 1 covid19
cobebencuaso0 - 4 nhamdoanhdoanh
cobebencuaso2 - 1 sabo2412
cobebencuaso4 - 10 fucklife
cobebencuaso0 - 3 trungtc
cobebencuaso14 - 3 hochitrung
cobebencuaso6 - 1 bangdaokeo
cobebencuaso0 - 1 hieula
cobebencuaso1 - 1 vesau
cobebencuaso0 - 2 vetthuonglong
cobebencuaso7 - 1 bacha
cobebencuaso0 - 12 thanhthanh2k7
cobebencuaso2 - 0 pkh2020