tahuuson
  • Hạng 136
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 2
  • Tỉ lệ thắng 60.27%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tahuuson1 - 1 matbiec
tahuuson1 - 11 scp67892021
tahuuson0 - 1 h2so4
tahuuson1 - 6 kentpham
tahuuson1 - 0 luke911
tahuuson0 - 2 pistachio
tahuuson0 - 1 chauky77
tahuuson1 - 0 yumkhin
tahuuson2 - 12 cuong97
tahuuson0 - 4 galam
tahuuson2 - 20 phuongkitty
tahuuson3 - 2 hainam2
tahuuson3 - 0 fubetaro
tahuuson1 - 1 hoagiay123
tahuuson1 - 0 binhnhi
tahuuson0 - 1 cobebencuaso
tahuuson5 - 1 phamha102
tahuuson3 - 8 lamcaro
tahuuson7 - 0 nguyenlinh04052008
tahuuson3 - 5 yellowrain
tahuuson0 - 1 vodanh
tahuuson3 - 0 jadyeuthuong
tahuuson11 - 13 gatamky2020
tahuuson4 - 7 bacanhh
tahuuson1 - 0 zeinad
tahuuson2 - 0 mon69
tahuuson2 - 0 pvp2022
tahuuson2 - 7 asdmobile1
tahuuson0 - 2 nan007
tahuuson1 - 0 trannhat
tahuuson1 - 0 heoconhamchoi
tahuuson1 - 0 nhocyeusky
tahuuson13 - 2 haihai2123
tahuuson6 - 0 huhuhu
tahuuson1 - 0 huynhthinhuy
tahuuson2 - 0 caro10a3
tahuuson1 - 0 thuykien
tahuuson5 - 1 huy1607
tahuuson4 - 0 pthao3799
tahuuson1 - 0 binhsd123
tahuuson2 - 3 rip001
tahuuson0 - 2 shiomi
tahuuson17 - 0 levan24
tahuuson1 - 0 noname3564
tahuuson0 - 2 canhty
tahuuson0 - 7 kehuydiet2802
tahuuson4 - 0 duckminh
tahuuson1 - 0 badlove
tahuuson3 - 0 khuekhoi123
tahuuson4 - 5 pepopo
tahuuson3 - 2 tailoc9971
tahuuson1 - 0 thanhhoang
tahuuson0 - 3 tancong6789
tahuuson2 - 0 nguvaicadai123q
tahuuson3 - 0 hoang18012001
tahuuson1 - 2 thanhthanh2k7
tahuuson2 - 0 nguyentri10x
tahuuson0 - 1 silvermoon
tahuuson1 - 0 yenvuong
tahuuson1 - 0 dung99hg
tahuuson1 - 0 nguyenlove2k4
tahuuson1 - 0 linhlinhasdwgbrtwr
tahuuson2 - 0 along1112
tahuuson0 - 1 congiola
tahuuson4 - 1 vophiluc
tahuuson0 - 2 romantic
tahuuson3 - 0 tranletrithuc
tahuuson0 - 2 hoanglan
tahuuson3 - 0 beyou123
tahuuson1 - 0 baotran
tahuuson1 - 0 quachdozz
tahuuson4 - 0 jeane
tahuuson8 - 1 phungmy10