tahuuson
  • Hạng 716
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,448
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.76%
  • Chỉ số xã hội 341
  • Chỉ số đam mê 3.53
  • Thời gian tham gia 7 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tahuuson3 - 0 heolovemusic
tahuuson3 - 1 giainghi11
tahuuson2 - 1 halico
tahuuson2 - 0 vananhxik
tahuuson1 - 0 phamdat27
tahuuson1 - 0 ngaokatana1
tahuuson6 - 0 donghoang111
tahuuson0 - 2 yephdith
tahuuson3 - 0 nghiacaro
tahuuson4 - 0 phatloc100
tahuuson1 - 0 anhhong9011
tahuuson2 - 0 lovelyday
tahuuson5 - 2 veeee0032
tahuuson5 - 0 nonamefire
tahuuson0 - 5 hocchoicaro
tahuuson5 - 0 taolagiang
tahuuson5 - 0 nqgxi
tahuuson1 - 0 sunshine
tahuuson5 - 0 cocuser
tahuuson0 - 3 wibunotsimpttv2k7
tahuuson1 - 0 vuongthip
tahuuson2 - 0 thanhpt
tahuuson1 - 1 vanvolang
tahuuson0 - 4 dangtiendo
tahuuson2 - 2 tai1703
tahuuson4 - 0 caupengokngeck
tahuuson0 - 1 hihahuhu
tahuuson0 - 2 nguyenquanglinh
tahuuson2 - 0 lucatin
tahuuson2 - 0 kain98
tahuuson2 - 1 minhpham
tahuuson2 - 0 baobinh24
tahuuson1 - 0 onlytrust
tahuuson2 - 1 nhocyeusky
tahuuson5 - 1 thuphuongle99
tahuuson1 - 0 nguyenphuongnam
tahuuson2 - 0 zower
tahuuson2 - 0 phutrong13
tahuuson1 - 0 hoanglap
tahuuson2 - 0 khanhdzai6666666
tahuuson1 - 0 nhatvi1808
tahuuson1 - 0 cravenaz07
tahuuson3 - 6 nguyenduyduc
tahuuson2 - 0 triuphu
tahuuson0 - 1 ampen
tahuuson1 - 0 martinchannel
tahuuson1 - 0 hanakimm21
tahuuson1 - 0 cooll123456
tahuuson3 - 10 carohcm
tahuuson3 - 0 nguyentunglam
tahuuson0 - 2 benanhkhovaysao
tahuuson0 - 3 vuabip
tahuuson5 - 3 nmthu
tahuuson1 - 0 cocaa
tahuuson2 - 0 hiihiihii
tahuuson1 - 0 leduyluong97
tahuuson6 - 7 nangcanhhoaroi
tahuuson0 - 2 phiacuoiconduong
tahuuson1 - 0 hoangthienxa
tahuuson0 - 2 happy123
tahuuson8 - 1 loojc1000
tahuuson2 - 2 phongan1
tahuuson2 - 0 pluto242
tahuuson0 - 1 chienbinh
tahuuson0 - 1 ducatuan2020
tahuuson4 - 8 vtvtvtv2022
tahuuson4 - 0 hoangbrl89
tahuuson1 - 5 byeyou
tahuuson1 - 0 zaique
tahuuson8 - 0 samsam19
tahuuson5 - 2 phamgiahao
tahuuson4 - 0 tqtnprovip2010
tahuuson4 - 0 khoaitay2k6
tahuuson0 - 2 khanh200175
tahuuson3 - 0 donkimarap
tahuuson7 - 6 bongbongmua12
tahuuson2 - 0 thinhbrland
tahuuson1 - 0 xinchao
tahuuson2 - 0 hkyen739
tahuuson1 - 0 thangtruong2004
tahuuson8 - 2 playcaro20
tahuuson4 - 1 chienhp
tahuuson0 - 3 celeron4ghz
tahuuson1 - 5 toloveru
tahuuson7 - 7 sonyvaio99
tahuuson4 - 1 trangnon
tahuuson1 - 0 dangnhan90
tahuuson3 - 0 dai1dai2
tahuuson3 - 0 tamabc
tahuuson4 - 0 khumkhoai2
tahuuson2 - 0 vuquangduc1
tahuuson0 - 1 donghocat
tahuuson2 - 0 bonnie1234
tahuuson3 - 0 namqs
tahuuson1 - 0 thiengon123
tahuuson1 - 1 sangtt
tahuuson1 - 0 choicaro
tahuuson2 - 1 sruruj
tahuuson0 - 2 trongdat28
tahuuson1 - 1 sabo2412