tahuuson
  • Hạng 211
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 79
  • Tỉ lệ thắng 59.45%
  • Chỉ số xã hội 217
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tahuuson0 - 4 conmuaphun
tahuuson2 - 6 fanskytran
tahuuson3 - 0 thuphuongle99
tahuuson0 - 10 concua7
tahuuson3 - 0 tu8160
tahuuson1 - 0 phuongminh
tahuuson3 - 6 muaxuan123
tahuuson1 - 0 bon2k7
tahuuson0 - 3 dungnhinlai
tahuuson5 - 3 petun
tahuuson2 - 0 bemuoi
tahuuson2 - 1 thupham6754
tahuuson4 - 0 bibo2601
tahuuson0 - 2 thaibinhduong
tahuuson1 - 6 roimaitoiduaem
tahuuson1 - 1 tim09
tahuuson2 - 0 dksdud
tahuuson5 - 0 ngaexodo
tahuuson1 - 1 nagaru
tahuuson4 - 0 playcaro20
tahuuson0 - 3 nhamdoanhdoanh
tahuuson5 - 5 oxoxox
tahuuson15 - 6 hochitrung
tahuuson1 - 0 minhtu2007
tahuuson13 - 8 peishijinxian
tahuuson1 - 3 linda
tahuuson2 - 1 tanlamvtpt96
tahuuson2 - 0 lamtruong
tahuuson1 - 19 trungtc
tahuuson3 - 0 tunghunterhp15
tahuuson6 - 0 kenvinquang
tahuuson5 - 0 fps60
tahuuson5 - 6 nohssiwi
tahuuson2 - 0 dungnghia
tahuuson4 - 0 tuyetngan92
tahuuson2 - 14 vichea4
tahuuson1 - 0 xucanaa
tahuuson1 - 1 sunami
tahuuson1 - 0 sabo2412
tahuuson3 - 1 sagocarer
tahuuson3 - 0 lungvlog
tahuuson1 - 0 duan193
tahuuson0 - 1 lamcaro2
tahuuson1 - 0 chuotbobo
tahuuson0 - 5 khiconjx
tahuuson2 - 4 cora36
tahuuson1 - 0 alphax
tahuuson3 - 5 hoaanhdao2008
tahuuson3 - 1 huyyeurin
tahuuson0 - 1 minhkhai
tahuuson2 - 0 bemeocute
tahuuson0 - 6 minhkhoi
tahuuson2 - 3 pslangtu
tahuuson5 - 0 thuancutcho123
tahuuson4 - 5 minhquan58
tahuuson1 - 3 hoamoclan
tahuuson2 - 0 mikamir
tahuuson6 - 4 huongjep
tahuuson0 - 4 cpcnarin5
tahuuson1 - 0 nguoioi1090
tahuuson3 - 0 tompro11026789
tahuuson0 - 2 careone
tahuuson2 - 4 arsenalfc96
tahuuson0 - 1 happy123
tahuuson1 - 0 demon97
tahuuson1 - 0 trucmai
tahuuson4 - 0 dinh2109
tahuuson1 - 0 diemngoc3112
tahuuson14 - 0 meimei
tahuuson2 - 3 london7
tahuuson8 - 13 sisi99
tahuuson7 - 0 phuongthao8912
tahuuson0 - 1 mailady
tahuuson3 - 0 yeess
tahuuson1 - 0 vuaphapthuatkybi
tahuuson1 - 0 khachmankhien
tahuuson3 - 1 tyna1003
tahuuson0 - 6 baniphonere
tahuuson2 - 0 tomtep
tahuuson8 - 11 diemcaro04999
tahuuson2 - 10 lqdoan
tahuuson2 - 0 donnanhan24
tahuuson4 - 1 lalaza777
tahuuson0 - 1 dangky1lan
tahuuson1 - 1 xingchha
tahuuson12 - 5 idontknow23
tahuuson1 - 12 scp67892021
tahuuson1 - 0 phidaobang
tahuuson8 - 0 nguyenlinh04052008
tahuuson2 - 0 ngocvy
tahuuson1 - 2 matrom35
tahuuson2 - 0 immaaa
tahuuson3 - 0 t2030418
tahuuson0 - 1 hanhphucvotan
tahuuson1 - 0 p180598
tahuuson1 - 3 mothaibabon
tahuuson1 - 2 kipoi995
tahuuson1 - 0 vuchinguyen
tahuuson0 - 1 bangbang
tahuuson0 - 6 saobang