tuoiconrong
  • Hạng 55
  • Ngọc 1,457
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.60%
  • Chỉ số xã hội 484
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuoiconrong25 - 16 vnhello
tuoiconrong32 - 28 lovewinter
tuoiconrong6 - 18 beteoteosg
tuoiconrong8 - 12 loclatoi
tuoiconrong5 - 24 aikhongsotui
tuoiconrong1 - 0 nghiapb4444
tuoiconrong6 - 10 ellis
tuoiconrong12 - 15 thuydung25
tuoiconrong4 - 9 ov2nd
tuoiconrong3 - 0 cruel
tuoiconrong0 - 3 xuantung91
tuoiconrong9 - 8 alphax
tuoiconrong12 - 24 hoangphuc2040
tuoiconrong2 - 0 huyndai113113
tuoiconrong0 - 6 muaxuanden
tuoiconrong2 - 0 kchi1204
tuoiconrong0 - 1 ngocdztukado
tuoiconrong3 - 0 hungbaobinh1912
tuoiconrong6 - 7 giabaord2
tuoiconrong2 - 0 pxduy
tuoiconrong3 - 17 rocket290671
tuoiconrong8 - 2 tralacmi
tuoiconrong2 - 0 meiying1011
tuoiconrong0 - 1 tungchi123
tuoiconrong3 - 0 phiyenle
tuoiconrong3 - 0 tomeseomi23
tuoiconrong3 - 1 phongnha
tuoiconrong0 - 1 dangkhoisg
tuoiconrong5 - 11 cocvang
tuoiconrong1 - 2 huongjep
tuoiconrong1 - 0 dangthuan
tuoiconrong2 - 0 vaio6a1
tuoiconrong3 - 5 winxp
tuoiconrong1 - 2 quynhgiao
tuoiconrong4 - 1 docuong
tuoiconrong4 - 0 johnson
tuoiconrong11 - 5 canminhtu
tuoiconrong3 - 0 quanoc16092003
tuoiconrong1 - 0 nguyenanhthong
tuoiconrong12 - 2 toninguyen
tuoiconrong0 - 4 hdmi2000
tuoiconrong3 - 0 namleevn
tuoiconrong6 - 2 minhpham
tuoiconrong0 - 1 hoanghkmc5
tuoiconrong5 - 0 doouuth
tuoiconrong3 - 1 greycattt
tuoiconrong3 - 1 happynewyear
tuoiconrong3 - 0 tradaooo
tuoiconrong10 - 7 carokid
tuoiconrong2 - 5 silverfang
tuoiconrong1 - 0 anthonyty
tuoiconrong2 - 7 nganbali
tuoiconrong1 - 2 thaiuumm
tuoiconrong7 - 5 sabo2412
tuoiconrong3 - 4 nhatnhatsl
tuoiconrong4 - 5 anh3khia
tuoiconrong4 - 0 phuclanhat
tuoiconrong2 - 1 maimanh192005
tuoiconrong4 - 0 dodoanhnhi123
tuoiconrong1 - 2 doanthanhgod
tuoiconrong1 - 0 dangtrungchinh63
tuoiconrong0 - 1 manhhh
tuoiconrong2 - 4 nguyenmanhlama01
tuoiconrong17 - 3 thanhhiennnq
tuoiconrong1 - 0 tranduongdaigia
tuoiconrong6 - 0 senku2202zz
tuoiconrong0 - 1 minhnewbie
tuoiconrong2 - 3 lucatin
tuoiconrong14 - 2 lazil
tuoiconrong3 - 1 nqduy1984
tuoiconrong5 - 0 kenhao2013
tuoiconrong2 - 0 folontilo
tuoiconrong2 - 0 aceg123
tuoiconrong3 - 2 overkill
tuoiconrong8 - 0 banhphu123
tuoiconrong1 - 0 ezed12hy
tuoiconrong4 - 0 trinhbx1
tuoiconrong1 - 0 halm2000
tuoiconrong1 - 0 duydaubuoirerach
tuoiconrong1 - 0 kentboys
tuoiconrong0 - 3 wibunotsimpttv2k7
tuoiconrong2 - 0 ttntvt
tuoiconrong10 - 6 admingo
tuoiconrong0 - 1 at0p1xt
tuoiconrong3 - 0 lehuudao
tuoiconrong20 - 6 dongcoxanh123
tuoiconrong3 - 0 vgthreen
tuoiconrong1 - 0 dioda
tuoiconrong3 - 3 thanhvan2021
tuoiconrong0 - 2 lolovp
tuoiconrong2 - 0 thutoan10
tuoiconrong1 - 0 nguyenthehuan7a1
tuoiconrong0 - 1 amazon
tuoiconrong3 - 0 lylokutee
tuoiconrong4 - 0 besthackwin
tuoiconrong0 - 2 porsche911
tuoiconrong7 - 0 daithinhle
tuoiconrong0 - 3 travahuong
tuoiconrong1 - 0 thevinh25xd
tuoiconrong2 - 0 sochinno