tuoiconrong
  • Hạng 88
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 48
  • Tỉ lệ thắng 66.96%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuoiconrong2 - 0 noname05e
tuoiconrong7 - 0 lalisa
tuoiconrong8 - 0 hoangngochieu12345
tuoiconrong1 - 0 milesuni30012009
tuoiconrong12 - 0 russion
tuoiconrong1 - 1 heoconhamhoc
tuoiconrong1 - 0 huongjep
tuoiconrong6 - 0 phucnv115
tuoiconrong1 - 0 quangdat
tuoiconrong3 - 12 cuong97
tuoiconrong1 - 0 trungsonak13
tuoiconrong1 - 0 hatv7
tuoiconrong7 - 20 gatamky2020
tuoiconrong2 - 1 gioitinh1
tuoiconrong2 - 0 hungnguyn
tuoiconrong2 - 0 hainam2
tuoiconrong2 - 0 hoangtran2
tuoiconrong6 - 2 gioitinh
tuoiconrong7 - 0 nguyennguyen
tuoiconrong0 - 5 leehaa
tuoiconrong9 - 1 anhanhdat
tuoiconrong1 - 0 elobe
tuoiconrong5 - 10 scp67892021
tuoiconrong1 - 6 thanhlong
tuoiconrong5 - 2 b1998
tuoiconrong0 - 5 galam
tuoiconrong24 - 1 khonthangduoctot
tuoiconrong0 - 1 tranvancu
tuoiconrong0 - 2 hieuhieuhieu
tuoiconrong3 - 0 tu2901
tuoiconrong3 - 0 tinh77
tuoiconrong5 - 0 dai13899
tuoiconrong3 - 0 monsieurkiss0304
tuoiconrong6 - 8 pslangtu
tuoiconrong8 - 1 ffffffffffff
tuoiconrong1 - 0 hanakim12
tuoiconrong0 - 10 rip001
tuoiconrong4 - 0 huemyu142
tuoiconrong5 - 0 khanhvy
tuoiconrong7 - 4 nguvaicadai123q
tuoiconrong1 - 0 wasabi
tuoiconrong20 - 28 phuongkitty
tuoiconrong1 - 0 thuydung25
tuoiconrong1 - 2 canhty
tuoiconrong1 - 0 tranhang07
tuoiconrong3 - 0 vsjnjsnfgjn
tuoiconrong3 - 0 dong2k6
tuoiconrong7 - 15 lamcaro
tuoiconrong5 - 6 pepopo
tuoiconrong3 - 0 nhiihn
tuoiconrong1 - 0 hunghh
tuoiconrong0 - 2 gafbuwj
tuoiconrong0 - 1 buonnhoem
tuoiconrong7 - 0 angela
tuoiconrong0 - 4 nan007
tuoiconrong1 - 0 trang11
tuoiconrong5 - 0 hangnguyenthi
tuoiconrong7 - 4 nhien1508
tuoiconrong3 - 1 mrdtdung
tuoiconrong2 - 0 pthao3799
tuoiconrong0 - 1 tranngocbaothy
tuoiconrong5 - 2 auvanlong
tuoiconrong2 - 0 danly1320
tuoiconrong4 - 0 mnmnmnmnm
tuoiconrong2 - 10 sauminh
tuoiconrong0 - 4 nguyenvuhoang21
tuoiconrong4 - 0 caro10a3
tuoiconrong1 - 5 yellowrain
tuoiconrong0 - 1 happykid76
tuoiconrong7 - 0 accdif
tuoiconrong15 - 1 qh9999
tuoiconrong2 - 0 manchausa
tuoiconrong2 - 0 vyga123
tuoiconrong3 - 0 lhuuphuc
tuoiconrong1 - 0 lolif1
tuoiconrong2 - 0 lehoangnhan2k7
tuoiconrong0 - 1 nguyenhonganh
tuoiconrong5 - 0 khanhvjppro
tuoiconrong1 - 0 mokim1066
tuoiconrong1 - 0 bhan2701
tuoiconrong1 - 0 hatht2211
tuoiconrong6 - 0 lyphen
tuoiconrong1 - 1 goodman151136
tuoiconrong2 - 0 hangnguyen
tuoiconrong0 - 1 hanhplayboys
tuoiconrong2 - 0 thanhtu100394
tuoiconrong5 - 0 khang2009nek
tuoiconrong3 - 0 nvtapsu
tuoiconrong1 - 0 tan2k
tuoiconrong1 - 0 ngoc87
tuoiconrong4 - 0 dercember
tuoiconrong1 - 0 dangky1lan
tuoiconrong1 - 0 vanvolang
tuoiconrong1 - 1 quangmetro
tuoiconrong3 - 1 phuongminh
tuoiconrong1 - 1 vientuong
tuoiconrong0 - 1 thuykien
tuoiconrong1 - 1 thaomoc
tuoiconrong4 - 0 lauthapcam
tuoiconrong2 - 1 linhlinhasdwgbrtwr