tuoiconrong
  • Hạng 797
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,331
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.19%
  • Chỉ số xã hội 345
  • Chỉ số đam mê 4.80
  • Thời gian tham gia 7 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuoiconrong1 - 0 tungduy7690
tuoiconrong1 - 0 tonyparker
tuoiconrong0 - 2 luungocbich3367
tuoiconrong17 - 3 thuyhoa
tuoiconrong0 - 4 linhlucden
tuoiconrong0 - 2 fanfcb10
tuoiconrong1 - 0 truongcoi123
tuoiconrong2 - 3 carohcm
tuoiconrong1 - 8 dangtiendo
tuoiconrong1 - 0 yqhgiudahusd
tuoiconrong2 - 3 heliosxyz
tuoiconrong7 - 0 lovelyday
tuoiconrong2 - 1 thaidinh
tuoiconrong1 - 1 nguyennhisoreall
tuoiconrong1 - 1 lovewinter
tuoiconrong1 - 0 honhanductue
tuoiconrong0 - 1 yephdith
tuoiconrong1 - 0 namnam2222dz
tuoiconrong1 - 7 balong
tuoiconrong2 - 0 nqgxi
tuoiconrong7 - 2 hieuhd123kl
tuoiconrong1 - 0 thanhvan2021
tuoiconrong1 - 0 vomyna1
tuoiconrong1 - 0 hquoan
tuoiconrong1 - 0 dangquangadc03
tuoiconrong0 - 2 carocuibap28
tuoiconrong1 - 1 ltdat0112
tuoiconrong1 - 0 khangnongrdo
tuoiconrong0 - 1 travahuong
tuoiconrong3 - 0 nguyenthanhna1905
tuoiconrong9 - 0 tramparma
tuoiconrong2 - 0 myanhtran04
tuoiconrong3 - 6 belen3
tuoiconrong5 - 0 thanhhanh2k1
tuoiconrong2 - 0 nghiacaro
tuoiconrong3 - 0 martinchannel
tuoiconrong8 - 13 nguyenhuong90
tuoiconrong1 - 1 lenka
tuoiconrong0 - 1 chiukonoi
tuoiconrong2 - 0 giamm
tuoiconrong14 - 2 ngulampas1
tuoiconrong2 - 1 sabo2412
tuoiconrong1 - 0 xmrlimx
tuoiconrong3 - 1 yuli777
tuoiconrong0 - 1 nguyenchausang
tuoiconrong1 - 1 sonbinnnnn
tuoiconrong1 - 0 huyskyden104
tuoiconrong1 - 0 phantuananh123
tuoiconrong3 - 0 hehihoha
tuoiconrong3 - 0 lechiphucgioi
tuoiconrong4 - 0 ducatuan2020
tuoiconrong1 - 0 asthesun
tuoiconrong0 - 1 rimurusama1707
tuoiconrong0 - 1 notme1611
tuoiconrong2 - 1 vngn175
tuoiconrong3 - 1 maohi1527
tuoiconrong1 - 3 silverfang
tuoiconrong1 - 0 tralacmi
tuoiconrong1 - 5 phumyhung
tuoiconrong1 - 0 loclatoi
tuoiconrong9 - 18 gomoko
tuoiconrong22 - 23 nuhondanhroi
tuoiconrong4 - 0 buiminhthu
tuoiconrong8 - 1 noname06
tuoiconrong1 - 0 huynhuyn
tuoiconrong4 - 0 haihuan
tuoiconrong5 - 0 goodgame
tuoiconrong2 - 0 coconcac
tuoiconrong2 - 0 vuabip
tuoiconrong0 - 1 firouz
tuoiconrong8 - 8 xemphim2022
tuoiconrong4 - 0 kim93
tuoiconrong1 - 0 lemaipa
tuoiconrong0 - 1 tamthuong262
tuoiconrong3 - 0 xuantocdo
tuoiconrong1 - 1 corona
tuoiconrong1 - 3 caibang
tuoiconrong1 - 5 voky88
tuoiconrong4 - 0 bongbongmua12
tuoiconrong1 - 0 ghghgh
tuoiconrong0 - 1 husky
tuoiconrong7 - 0 nhinho98
tuoiconrong0 - 3 waifu207otaku
tuoiconrong1 - 2 sinbad
tuoiconrong1 - 0 bichthuy
tuoiconrong0 - 1 timexiu
tuoiconrong2 - 0 ninidahehe
tuoiconrong1 - 0 superzeku
tuoiconrong1 - 0 hoainhu
tuoiconrong2 - 3 nguyenmanhlama01
tuoiconrong5 - 7 saobang
tuoiconrong4 - 0 hohocute
tuoiconrong2 - 10 nganhuong
tuoiconrong2 - 0 hungpc
tuoiconrong2 - 0 rytic
tuoiconrong6 - 1 vpbongin
tuoiconrong3 - 0 dksdud
tuoiconrong1 - 0 thusieudepgai
tuoiconrong0 - 2 hdmi2000
tuoiconrong5 - 1 vantrung