tuoiconrong
  • Hạng 270
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 55
  • Tỉ lệ thắng 64.96%
  • Chỉ số xã hội 234
  • Chỉ số đam mê 5.63
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuoiconrong5 - 1 tungcaro
tuoiconrong1 - 0 rayes
tuoiconrong1 - 1 tantan123123
tuoiconrong2 - 0 chunghv
tuoiconrong0 - 1 dungnhinlai
tuoiconrong1 - 0 hamy073
tuoiconrong2 - 1 vittroi
tuoiconrong2 - 2 minhbz2
tuoiconrong1 - 0 baotran0811
tuoiconrong2 - 1 truong2000t
tuoiconrong1 - 0 beyou123
tuoiconrong2 - 0 vantrung
tuoiconrong1 - 0 thanhvinh1707
tuoiconrong5 - 0 huynguyen
tuoiconrong0 - 2 huycbr
tuoiconrong1 - 0 sanjin
tuoiconrong1 - 0 dksdud
tuoiconrong2 - 4 hoangtuanemb
tuoiconrong13 - 3 werfgh
tuoiconrong1 - 0 kain98
tuoiconrong0 - 2 balong
tuoiconrong0 - 3 hochitrung
tuoiconrong2 - 0 tam102
tuoiconrong1 - 0 phonghung
tuoiconrong2 - 0 quanglb2001
tuoiconrong1 - 0 tanlamvtpt96
tuoiconrong0 - 2 chubin1999
tuoiconrong1 - 0 kudoshinichi
tuoiconrong0 - 2 huyyeurin
tuoiconrong1 - 3 phuhung
tuoiconrong4 - 0 chichemdi
tuoiconrong1 - 5 chimvaolangquen
tuoiconrong2 - 0 sabo2412
tuoiconrong10 - 2 donhattu
tuoiconrong0 - 3 gacondichoi
tuoiconrong2 - 0 quynhnhi
tuoiconrong3 - 1 gacontapdi1
tuoiconrong1 - 0 danhtoanthua
tuoiconrong2 - 0 muvodoi
tuoiconrong1 - 2 vanvolang
tuoiconrong1 - 0 dungtrieu
tuoiconrong7 - 2 bacha
tuoiconrong1 - 1 vncaro
tuoiconrong0 - 9 cpcnarin11
tuoiconrong5 - 1 chichichanhchanh
tuoiconrong1 - 0 hyemin12
tuoiconrong0 - 2 thesadboy1989
tuoiconrong3 - 0 kentpham
tuoiconrong1 - 0 cpcnarin10
tuoiconrong2 - 0 bangdaokeo
tuoiconrong0 - 9 uizaaaaa
tuoiconrong0 - 1 huongq
tuoiconrong5 - 2 dothiha
tuoiconrong3 - 0 shgdvacacsfdtc7
tuoiconrong0 - 8 tuantu123
tuoiconrong2 - 0 quynhnhu2602
tuoiconrong0 - 7 london5
tuoiconrong1 - 0 donnanhan24
tuoiconrong1 - 7 dunglun
tuoiconrong1 - 0 khachmankhien
tuoiconrong1 - 3 minhquan58
tuoiconrong2 - 0 yeess
tuoiconrong2 - 0 mayakieu
tuoiconrong1 - 3 matrom34
tuoiconrong3 - 10 matrom33
tuoiconrong3 - 15 trungtcc
tuoiconrong3 - 0 nguyencute
tuoiconrong5 - 0 trongkute
tuoiconrong0 - 1 phuongkarry
tuoiconrong1 - 3 quangmetro
tuoiconrong1 - 0 bonghe
tuoiconrong5 - 0 youlose123
tuoiconrong1 - 0 luuthevinh1988
tuoiconrong1 - 0 idontknow23
tuoiconrong1 - 1 hathanh0619f
tuoiconrong4 - 4 cupcake123
tuoiconrong0 - 2 botbien
tuoiconrong2 - 0 heoway
tuoiconrong1 - 0 onlytrust
tuoiconrong2 - 1 thaomoc
tuoiconrong1 - 3 canho
tuoiconrong1 - 1 ngannguyen
tuoiconrong1 - 1 changtraivotinh035
tuoiconrong3 - 0 trannhat
tuoiconrong1 - 0 hieula
tuoiconrong0 - 1 dolphin
tuoiconrong1 - 0 happy123
tuoiconrong11 - 29 thanhlong
tuoiconrong3 - 0 minhtammm
tuoiconrong1 - 7 sbc1111
tuoiconrong2 - 1 lamnhuyyy1307hm0811
tuoiconrong2 - 12 sauminh
tuoiconrong3 - 1 gyrjs97
tuoiconrong1 - 15 phongvan
tuoiconrong4 - 0 hautrang113
tuoiconrong1 - 0 aladin22
tuoiconrong4 - 4 p180598
tuoiconrong3 - 0 hieulx118
tuoiconrong2 - 0 duongtran1801
tuoiconrong3 - 0 sekki