chuotbobo
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 783
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 64.49%
  • Chỉ số xã hội 414
  • Chỉ số đam mê 7.13
  • Thời gian tham gia 6 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotbobo1 - 0 giainghi11
chuotbobo1 - 0 ntkhanh1901
chuotbobo1 - 0 phantuananh123
chuotbobo1 - 0 akirakun
chuotbobo0 - 2 namhello
chuotbobo2 - 0 caroooow222
chuotbobo1 - 0 danhuule89
chuotbobo7 - 13 byeyou
chuotbobo3 - 0 kenruhuynh
chuotbobo2 - 0 lethanhnhan01
chuotbobo3 - 2 embeoden
chuotbobo4 - 0 chaucute
chuotbobo1 - 3 candyly
chuotbobo1 - 0 mavuong
chuotbobo1 - 2 osin2k
chuotbobo0 - 1 vngn175
chuotbobo0 - 2 linhlucden
chuotbobo5 - 3 veeee0032
chuotbobo4 - 0 choidep2021
chuotbobo1 - 0 khangdj00
chuotbobo3 - 0 thiengon123
chuotbobo1 - 0 peoooo
chuotbobo1 - 0 anhbeo88
chuotbobo1 - 1 lunox
chuotbobo6 - 11 nuhondanhroi
chuotbobo2 - 0 tuongpromax
chuotbobo6 - 0 nhatvi1808
chuotbobo13 - 0 minhtuan15dot08
chuotbobo4 - 0 duyhungmobile
chuotbobo1 - 1 pouralways
chuotbobo1 - 0 hehihoha
chuotbobo1 - 17 northstar2000
chuotbobo0 - 6 hdmi2000
chuotbobo20 - 4 xemphim2022
chuotbobo5 - 0 bongbongmua12
chuotbobo10 - 0 smd258
chuotbobo2 - 0 hihidautay
chuotbobo3 - 3 rongar
chuotbobo2 - 2 carohcm
chuotbobo5 - 12 chopper
chuotbobo1 - 2 shinken
chuotbobo9 - 9 waifu207otaku
chuotbobo1 - 0 baonguyena01
chuotbobo0 - 2 nguyenmanhlama01
chuotbobo0 - 2 buher
chuotbobo2 - 0 fireship
chuotbobo2 - 0 suthatchico1
chuotbobo0 - 1 sinbad
chuotbobo0 - 5 robin
chuotbobo5 - 1 vietkb
chuotbobo1 - 0 ngocsonhb
chuotbobo1 - 0 sieutron
chuotbobo1 - 4 thienanlk113
chuotbobo1 - 3 sabo2412
chuotbobo12 - 0 kim93
chuotbobo1 - 0 minhvodich
chuotbobo1 - 6 madfad
chuotbobo1 - 0 ytr6gfb5r5f
chuotbobo2 - 0 taikhoan
chuotbobo5 - 2 ok123456
chuotbobo2 - 0 thoconnha
chuotbobo1 - 0 thuylien
chuotbobo2 - 0 hanpas
chuotbobo4 - 0 playcaro20
chuotbobo1 - 2 phuczelo
chuotbobo0 - 2 thythy2021
chuotbobo2 - 4 chauky77
chuotbobo4 - 2 buonnhoem
chuotbobo0 - 2 nttthuy
chuotbobo3 - 0 nhi9897
chuotbobo1 - 0 duyen10
chuotbobo2 - 0 vuthai
chuotbobo2 - 0 caro2610
chuotbobo3 - 0 phong2k10
chuotbobo1 - 0 trumcarovn98
chuotbobo2 - 1 cupcake123
chuotbobo2 - 1 giangbg1999
chuotbobo0 - 4 arsenalfc96
chuotbobo3 - 11 danbienday
chuotbobo3 - 8 tuyetmuahe
chuotbobo2 - 2 huunhu66
chuotbobo0 - 2 thienthansau
chuotbobo2 - 1 ngang123
chuotbobo1 - 1 bikty
chuotbobo6 - 1 thuyyy
chuotbobo3 - 0 mha01
chuotbobo0 - 4 lamcaro2
chuotbobo0 - 14 abccuti
chuotbobo0 - 2 tuongsinh
chuotbobo18 - 6 cuacua123
chuotbobo2 - 0 thuongthanhto
chuotbobo5 - 5 diemcaro04999
chuotbobo3 - 0 nnn22
chuotbobo1 - 0 trungquan2k
chuotbobo0 - 1 doneforme
chuotbobo2 - 0 duongproga
chuotbobo1 - 1 gahapchao
chuotbobo5 - 2 dfhvdhgj
chuotbobo2 - 7 longhung
chuotbobo0 - 4 divangdaxa