chuotbobo
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.19%
  • Chỉ số xã hội 563
  • Chỉ số đam mê 1.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotbobo16 - 13 mailady
chuotbobo1 - 4 aikhongsotui
chuotbobo3 - 7 rocket290671
chuotbobo0 - 1 hoangtien2819
chuotbobo7 - 13 lanhphong
chuotbobo1 - 0 cuncun
chuotbobo8 - 6 duyen10
chuotbobo16 - 16 bapcaingoc
chuotbobo19 - 21 thythy2021
chuotbobo14 - 28 sieutron
chuotbobo6 - 3 thaonguyencafe
chuotbobo5 - 6 chauky77
chuotbobo1 - 0 luuquy
chuotbobo1 - 5 nganbali
chuotbobo1 - 0 nora187
chuotbobo0 - 1 titno
chuotbobo1 - 0 hoangsamc3
chuotbobo3 - 0 ctyitplus14
chuotbobo9 - 16 huongjep
chuotbobo1 - 0 ahihe
chuotbobo1 - 0 chungpirlo
chuotbobo0 - 1 bapcoi
chuotbobo17 - 1 nguyendavid
chuotbobo1 - 0 thubin89x
chuotbobo3 - 1 docuong
chuotbobo1 - 0 monachen88
chuotbobo8 - 3 tigerzing
chuotbobo0 - 5 ellis
chuotbobo4 - 0 danganhthu
chuotbobo2 - 1 nguyenlamm
chuotbobo2 - 0 hiepduong01
chuotbobo3 - 0 songtg2746
chuotbobo3 - 0 thietdz2k5
chuotbobo1 - 0 pahhnz
chuotbobo2 - 1 khanh16phi
chuotbobo0 - 1 mrking
chuotbobo0 - 1 winxp
chuotbobo0 - 1 caroforfun99999
chuotbobo6 - 0 dcmmaaaaaaaaaaa
chuotbobo0 - 9 newnewnew
chuotbobo2 - 0 aimar
chuotbobo1 - 0 taolanguoidepchai
chuotbobo2 - 1 karogamingss999
chuotbobo3 - 4 sanbangtaca123
chuotbobo4 - 0 vuabeo
chuotbobo2 - 0 lollllllllll
chuotbobo1 - 1 yangabcd
chuotbobo2 - 0 mnbvbhyb123
chuotbobo1 - 0 phanthanhphuc291007
chuotbobo3 - 0 leeanhthuw12
chuotbobo4 - 1 phngth213
chuotbobo1 - 1 tien09
chuotbobo3 - 7 sabo2412
chuotbobo4 - 2 chumchum
chuotbobo1 - 0 qhfpq1994
chuotbobo1 - 4 lucatin
chuotbobo9 - 0 fcvtygn
chuotbobo2 - 0 immaprocaro
chuotbobo6 - 1 nguyensang
chuotbobo1 - 0 choconngocngech12zmc
chuotbobo1 - 0 quynhcham
chuotbobo14 - 10 duyanh
chuotbobo3 - 0 dioda
chuotbobo0 - 1 cuacang3333
chuotbobo10 - 0 hongbeoi
chuotbobo2 - 7 cocvang
chuotbobo7 - 0 meomunday
chuotbobo0 - 1 xuninak
chuotbobo3 - 0 paopi
chuotbobo2 - 0 vivivi0006
chuotbobo2 - 4 travahuong
chuotbobo4 - 1 haphuonggg23100
chuotbobo1 - 8 hdmi2000
chuotbobo1 - 0 minhgyeu123
chuotbobo5 - 0 lylokutee
chuotbobo1 - 1 cothanh
chuotbobo1 - 0 imdaisy
chuotbobo1 - 0 songjiang
chuotbobo0 - 1 neverletmewin
chuotbobo1 - 0 dithadieu
chuotbobo1 - 0 ltv1312002
chuotbobo10 - 1 hunghandsome
chuotbobo1 - 1 congvang
chuotbobo1 - 0 kwanguyaaa
chuotbobo3 - 2 hoangnhatthanh
chuotbobo0 - 1 ngocluan
chuotbobo1 - 0 bosotsuki2012
chuotbobo1 - 0 behanh00
chuotbobo1 - 0 hunggb
chuotbobo0 - 2 muaxuanden
chuotbobo0 - 1 datngan
chuotbobo1 - 3 changtraivotinh035
chuotbobo7 - 3 minhanngu978
chuotbobo1 - 0 vuphamdai
chuotbobo5 - 2 dbqg000
chuotbobo1 - 3 nttthuy
chuotbobo9 - 4 thuyhoa
chuotbobo1 - 0 bethukute
chuotbobo2 - 0 zauysd
chuotbobo2 - 12 lunguyencong