chuotbobo
  • Hạng 159
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 68.49%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotbobo4 - 30 phuongkitty
chuotbobo1 - 0 toanzbtv
chuotbobo4 - 0 hhhh020309
chuotbobo1 - 0 sibal
chuotbobo8 - 6 dangky1lan
chuotbobo0 - 1 matngu14
chuotbobo0 - 1 nkocdethuong
chuotbobo0 - 1 nammien
chuotbobo1 - 0 quachdozz
chuotbobo1 - 1 nguoivohinh
chuotbobo1 - 0 bapcaingoc
chuotbobo0 - 1 pingpong
chuotbobo4 - 0 anhquyen98
chuotbobo1 - 0 thaomoc
chuotbobo3 - 1 heliosss
chuotbobo5 - 0 anhkhadeptrai
chuotbobo3 - 7 thanhlong
chuotbobo2 - 0 ololololquan
chuotbobo3 - 0 vodanh
chuotbobo1 - 0 luke911
chuotbobo1 - 0 binh2009
chuotbobo7 - 0 hieenr2021
chuotbobo1 - 1 socnau
chuotbobo3 - 0 baoquyen0935
chuotbobo2 - 0 marvis
chuotbobo1 - 0 anhngo1990
chuotbobo8 - 20 lamcaro
chuotbobo0 - 5 ltb0506
chuotbobo0 - 1 oooooooooooooooooooo
chuotbobo1 - 0 admincaro
chuotbobo2 - 0 leevi
chuotbobo0 - 1 matngu
chuotbobo3 - 8 dongphuongbatbai
chuotbobo1 - 2 cocara123
chuotbobo0 - 2 oclmm
chuotbobo1 - 0 loanphuong
chuotbobo3 - 0 gaco1505
chuotbobo0 - 1 cuibap
chuotbobo0 - 3 tuoilon
chuotbobo1 - 1 happy123
chuotbobo1 - 0 phuongxoan
chuotbobo1 - 1 vnnguyendung
chuotbobo1 - 0 vangbacdaquy
chuotbobo3 - 0 hhhhhhhhhh1111111111
chuotbobo1 - 0 milesuni30012009
chuotbobo3 - 0 huongjep
chuotbobo1 - 0 army12
chuotbobo2 - 1 nonamevn
chuotbobo2 - 0 meoooo
chuotbobo6 - 0 binbin1999
chuotbobo5 - 0 luckygirl
chuotbobo3 - 0 minhdo
chuotbobo5 - 2 thangnh35
chuotbobo5 - 0 mytha
chuotbobo4 - 0 hoangngochieu12345
chuotbobo3 - 14 scp67892021
chuotbobo6 - 3 army10
chuotbobo5 - 21 galam
chuotbobo13 - 18 gatamky2020
chuotbobo0 - 2 yellowrain
chuotbobo8 - 1 buitoi21
chuotbobo1 - 0 tepdz3108
chuotbobo3 - 1 trump
chuotbobo1 - 0 nck11111111
chuotbobo1 - 0 nguyenphuc
chuotbobo5 - 0 fubetaro
chuotbobo5 - 2 ngoc78
chuotbobo9 - 1 phamhung
chuotbobo1 - 0 hautrang113
chuotbobo6 - 0 lamlam
chuotbobo2 - 0 ngock3
chuotbobo1 - 0 totoro
chuotbobo5 - 0 ffffffffffff
chuotbobo2 - 0 nguyetdinh98
chuotbobo0 - 6 nhatmai
chuotbobo6 - 0 wibukhongthichchoido
chuotbobo1 - 0 rip001
chuotbobo17 - 4 bacanhh
chuotbobo2 - 0 tanhieu86
chuotbobo3 - 0 xukawai2
chuotbobo1 - 0 linhcute
chuotbobo15 - 0 nutifood
chuotbobo10 - 0 nhiihn
chuotbobo1 - 0 lytq001
chuotbobo1 - 0 tsunami
chuotbobo1 - 1 tranngocbaothy
chuotbobo7 - 14 kehuydiet2802
chuotbobo3 - 4 hieuhieuhieu
chuotbobo1 - 0 blvckvine
chuotbobo0 - 3 trungma16k
chuotbobo2 - 3 nguyenvuhoang21
chuotbobo1 - 0 gggrr
chuotbobo1 - 2 happykid76
chuotbobo8 - 0 sonbacdau
chuotbobo1 - 0 phanviettien
chuotbobo4 - 2 kentpham
chuotbobo2 - 0 maiho1055
chuotbobo5 - 0 knockout
chuotbobo2 - 2 andrew
chuotbobo1 - 0 hoang10