chuotbobo
  • Hạng ...
  • Ngọc 626
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.72%
  • Chỉ số xã hội 496
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuotbobo3 - 1 duyen10
chuotbobo0 - 1 neverletmewin
chuotbobo1 - 0 dithadieu
chuotbobo1 - 0 ltv1312002
chuotbobo10 - 1 hunghandsome
chuotbobo3 - 2 mailady
chuotbobo3 - 3 bapcaingoc
chuotbobo1 - 1 congvang
chuotbobo1 - 0 kwanguyaaa
chuotbobo3 - 2 hoangnhatthanh
chuotbobo0 - 1 ngocluan
chuotbobo4 - 3 thythy2021
chuotbobo4 - 3 sieutron
chuotbobo1 - 0 bosotsuki2012
chuotbobo1 - 0 behanh00
chuotbobo2 - 3 travahuong
chuotbobo1 - 0 hunggb
chuotbobo0 - 2 muaxuanden
chuotbobo0 - 1 datngan
chuotbobo1 - 3 changtraivotinh035
chuotbobo2 - 2 lanhphong
chuotbobo7 - 3 minhanngu978
chuotbobo1 - 0 vuphamdai
chuotbobo5 - 2 dbqg000
chuotbobo1 - 3 nttthuy
chuotbobo9 - 4 thuyhoa
chuotbobo1 - 0 bethukute
chuotbobo2 - 0 zauysd
chuotbobo2 - 12 lunguyencong
chuotbobo2 - 0 hiuhu
chuotbobo1 - 0 fuushi
chuotbobo1 - 0 aibicgiau
chuotbobo1 - 2 nguyennhisopoor
chuotbobo4 - 0 diemxinhzai12bennuoc
chuotbobo1 - 0 yuifeg
chuotbobo1 - 0 mrjin
chuotbobo2 - 0 loloti
chuotbobo2 - 0 kieucnk
chuotbobo5 - 8 mblife2021
chuotbobo1 - 0 mogghg
chuotbobo2 - 0 ngankimhoang
chuotbobo0 - 2 anh3khia
chuotbobo2 - 0 deahhhhhhh
chuotbobo1 - 0 nguyennhisoreall
chuotbobo1 - 1 artdk
chuotbobo0 - 8 hdmi2000
chuotbobo1 - 0 giunyo12
chuotbobo4 - 4 chauky77
chuotbobo1 - 0 hancutefomaiwe1
chuotbobo1 - 0 managerx1
chuotbobo2 - 0 meeyi
chuotbobo4 - 0 huysh
chuotbobo2 - 0 hungbeond
chuotbobo4 - 31 phuongkitty
chuotbobo7 - 0 emnho
chuotbobo2 - 5 vuabip
chuotbobo1 - 0 amaan
chuotbobo13 - 0 xxcrushxx
chuotbobo3 - 0 iamrose84
chuotbobo2 - 2 tralena12
chuotbobo2 - 0 giainghi11
chuotbobo6 - 7 noodles
chuotbobo3 - 6 sabo2412
chuotbobo3 - 3 evanst
chuotbobo0 - 4 mmmon
chuotbobo3 - 0 kiopin17
chuotbobo0 - 4 yephdith
chuotbobo5 - 0 buithanhrong
chuotbobo1 - 0 vozanhxyz
chuotbobo2 - 0 thusieudepgai
chuotbobo7 - 0 serazs
chuotbobo0 - 1 abcdeg
chuotbobo1 - 0 chinhcuber
chuotbobo2 - 0 greateagle
chuotbobo6 - 0 hieuhd123kl
chuotbobo0 - 1 dangtiendo
chuotbobo2 - 0 trangbt
chuotbobo0 - 2 hocchoicaro
chuotbobo1 - 1 nghiacaro
chuotbobo4 - 4 spmit
chuotbobo4 - 1 knoe99
chuotbobo2 - 0 xtienx007
chuotbobo1 - 0 gameezezez
chuotbobo4 - 0 khangnongrdo
chuotbobo2 - 0 alecharry91
chuotbobo1 - 0 martinchannel
chuotbobo0 - 2 yangyang
chuotbobo0 - 3 nguyenhuong90
chuotbobo3 - 0 trantandung2308
chuotbobo1 - 2 heliosxyz
chuotbobo1 - 1 nomad
chuotbobo0 - 1 gomokumaster
chuotbobo2 - 0 soido181106
chuotbobo7 - 1 duchuynh1109
chuotbobo1 - 0 ntkhanh1901
chuotbobo1 - 0 phantuananh123
chuotbobo1 - 0 akirakun
chuotbobo0 - 2 namhello
chuotbobo2 - 0 caroooow222
chuotbobo1 - 0 danhuule89