huongkute
  • Hạng ...
  • Ngọc 656
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.08%
  • Chỉ số xã hội 519
  • Chỉ số đam mê 2.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongkute6 - 6 nguoivohinh
huongkute2 - 0 anhkhoax23
huongkute1 - 0 trahaykhoc231102
huongkute5 - 5 totoro
huongkute11 - 9 carokid
huongkute2 - 9 hdmi2000
huongkute16 - 10 h2so4
huongkute10 - 14 trannhat
huongkute11 - 10 qnhat1501
huongkute0 - 1 chupchup
huongkute6 - 18 nganbali
huongkute2 - 0 quyen0123456789aaaaa
huongkute3 - 2 phungtien
huongkute4 - 6 toanluf
huongkute0 - 2 danhthithanhlam
huongkute16 - 8 dungtrieu
huongkute5 - 7 sabo2412
huongkute1 - 0 tienbaka
huongkute11 - 7 dolphin
huongkute1 - 0 babymoon11700
huongkute4 - 0 quockenfan
huongkute4 - 0 ezbronze0911
huongkute0 - 4 tomcuamuc
huongkute0 - 1 hieuhomhinh
huongkute0 - 1 hongkong1
huongkute1 - 0 phim1hay
huongkute2 - 0 duongchilamth7
huongkute1 - 0 huynhquangthao1206
huongkute2 - 2 lycoris
huongkute2 - 3 tuanpiu
huongkute3 - 0 xvideo
huongkute1 - 3 vuabip
huongkute11 - 17 lucatin
huongkute2 - 0 lehne9
huongkute3 - 1 vmkdepzai
huongkute2 - 0 hoaphudunghoaithuong
huongkute1 - 1 huynhtridoan
huongkute1 - 0 thanhthanhxlvqk
huongkute1 - 0 dangnguyenphu2
huongkute0 - 1 tiennhanholo
huongkute1 - 0 tudang13264869
huongkute2 - 0 hoanhmanh93
huongkute5 - 0 dieinternal
huongkute3 - 4 quangmetro
huongkute0 - 1 shin255
huongkute2 - 0 trucly
huongkute7 - 0 kiemkim1102
huongkute9 - 4 admingo
huongkute1 - 0 minhlong123lo
huongkute3 - 2 minhreal23
huongkute2 - 0 nguyenthehuan7a1
huongkute3 - 0 dinhlamdao2710
huongkute0 - 8 muaxuanden
huongkute2 - 0 haohanchuacay
huongkute0 - 1 thichcarolam
huongkute5 - 1 nguyenvanbin
huongkute0 - 4 comchienduongchau
huongkute1 - 2 tintindongnghia1708
huongkute7 - 4 pqchinh84
huongkute2 - 3 toigalam
huongkute2 - 12 lebaokhang
huongkute0 - 5 meocute30t
huongkute2 - 0 phamtai
huongkute4 - 1 enceallu
huongkute2 - 1 nhimcoi100120
huongkute3 - 2 travahuong
huongkute1 - 0 luungocbich3367
huongkute1 - 0 postmalone
huongkute0 - 1 caroforfun99999
huongkute3 - 0 namthien8875
huongkute3 - 1 bongbongmua12
huongkute1 - 1 dangkytaikhoan
huongkute0 - 4 cocvang
huongkute3 - 5 gayboi
huongkute3 - 0 tapbeoo0312
huongkute5 - 0 ducdnh
huongkute4 - 0 legendneverdied
huongkute0 - 2 truongsinh
huongkute0 - 1 lemyha
huongkute0 - 1 gomukupro33333
huongkute0 - 11 wibunotsimpttv2k7
huongkute4 - 4 huynhthehau
huongkute39 - 4 tenlagi1999
huongkute4 - 0 namminhz1
huongkute1 - 0 ttntvt
huongkute7 - 1 anhngoc9x
huongkute2 - 0 kitosaka
huongkute1 - 1 maskeeee13623
huongkute1 - 0 abccuti
huongkute0 - 1 minhtoanwin
huongkute0 - 12 phuongkitty
huongkute1 - 0 nmc2k5
huongkute0 - 1 builoam980
huongkute2 - 5 anh3khia
huongkute0 - 3 nhatvy2291
huongkute10 - 15 crisis
huongkute4 - 0 teroulele
huongkute1 - 0 lamquennha
huongkute1 - 2 evanst
huongkute3 - 0 rptvanh