huongkute
  • Hạng 73
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 61.68%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongkute10 - 24 scp67892021
huongkute2 - 1 happy123
huongkute19 - 0 unha4533
huongkute2 - 9 cuong97
huongkute3 - 14 army10
huongkute3 - 0 hienle1620
huongkute2 - 0 kimanh2001
huongkute2 - 5 gatamky2020
huongkute1 - 1 huyoi
huongkute1 - 3 tronghieu
huongkute1 - 0 phatcute
huongkute1 - 1 ngannguyen
huongkute2 - 1 trunghieu87
huongkute0 - 1 luke911
huongkute0 - 2 tralacmi
huongkute0 - 2 thuydung25
huongkute1 - 0 phuongkarry
huongkute9 - 0 kimdun
huongkute1 - 2 buitoi21
huongkute8 - 6 thulinhcatra
huongkute8 - 15 lamcaro
huongkute0 - 1 canhty
huongkute2 - 1 lanhphong
huongkute1 - 2 tranvancu
huongkute0 - 1 hamynn
huongkute1 - 0 trucmai
huongkute0 - 1 cobebencuaso
huongkute1 - 0 nhocyeusky
huongkute0 - 1 beyeupk
huongkute1 - 0 socnau
huongkute2 - 0 suoingoc
huongkute2 - 1 heodat91
huongkute0 - 1 sieutron
huongkute2 - 2 khiconjx
huongkute2 - 0 huytruong04
huongkute2 - 0 nguyenvanthu
huongkute1 - 1 ngocphuong
huongkute3 - 0 karu1106
huongkute1 - 0 traxanh
huongkute3 - 0 baotran
huongkute1 - 0 bogay
huongkute1 - 0 quandeptrai
huongkute0 - 2 rip001
huongkute1 - 1 tranngocbaothy
huongkute1 - 0 camly2603
huongkute1 - 0 dhkdhk333
huongkute1 - 0 zerozui
huongkute1 - 0 moderntalking1984
huongkute3 - 0 namlun23052009
huongkute1 - 0 btcong2510
huongkute2 - 0 huynhthinhuy
huongkute2 - 0 chuthanhphuoc
huongkute0 - 1 kehuydiet2802
huongkute2 - 0 tula012
huongkute3 - 1 buithanhdat
huongkute0 - 3 lovekr01
huongkute2 - 0 hangnguyenthi
huongkute2 - 3 yellowrain
huongkute2 - 0 vietpro123789
huongkute3 - 7 xm123
huongkute2 - 0 thanhpvp2007
huongkute4 - 1 mon69
huongkute3 - 0 pepopo
huongkute1 - 0 khanhvjppro
huongkute2 - 0 moonlight
huongkute4 - 4 hchau2006
huongkute1 - 1 heoconhamchoi
huongkute0 - 1 thanhthanh2k7
huongkute1 - 3 nan007
huongkute2 - 0 luuhuytoan
huongkute1 - 0 phuongminh
huongkute3 - 1 t123456
huongkute5 - 1 xuanduy1911
huongkute3 - 0 fenrir35071875
huongkute2 - 3 silvermoon
huongkute2 - 0 pthao3799
huongkute1 - 0 julia
huongkute0 - 1 dinhvanvoi
huongkute0 - 4 thanhthanh2k8
huongkute1 - 0 khoailangnuong
huongkute2 - 1 hanhphucvotan
huongkute2 - 1 alphax
huongkute0 - 2 gatamky2014
huongkute0 - 3 ladieubong
huongkute1 - 0 kyhoi
huongkute3 - 0 boosin
huongkute3 - 0 feyfeyybts
huongkute14 - 0 niannianyouyu
huongkute1 - 0 happykid76
huongkute2 - 0 samytran321
huongkute5 - 1 thanhhoang
huongkute4 - 0 yumiii
huongkute1 - 0 munmun
huongkute1 - 0 quocviet77
huongkute0 - 3 tapchoico
huongkute0 - 1 vientuong
huongkute2 - 0 phucle12334
huongkute2 - 6 husky0403
huongkute3 - 6 shupapol
huongkute1 - 0 long1