huongkute
  • Hạng 490
  • Cấp bậc Sơ cấp II
  • Ngọc 24
  • Tỉ lệ thắng 59.42%
  • Chỉ số xã hội 276
  • Chỉ số đam mê 8.13
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongkute1 - 0 trannhat
huongkute4 - 0 san123123
huongkute1 - 2 toanluf
huongkute1 - 1 bangtam2312
huongkute0 - 1 dungnhinlai
huongkute1 - 54 lamcaro2
huongkute1 - 2 thuy1995
huongkute1 - 2 oxoxox
huongkute0 - 4 trungquan1602
huongkute2 - 0 bebi78543
huongkute7 - 0 rintohsaka
huongkute3 - 0 annaa99
huongkute1 - 0 nhatmai
huongkute2 - 0 huong2k6
huongkute3 - 0 monchangcheo
huongkute0 - 3 phuhung
huongkute2 - 0 huynhthehau
huongkute4 - 2 diemcaro04999
huongkute1 - 0 gacontapdi1
huongkute1 - 0 thuyentran98
huongkute1 - 30 cpcnarin14
huongkute2 - 2 hiccc
huongkute4 - 8 top1carovn
huongkute4 - 0 bangdaokeo
huongkute2 - 5 tanlamvtpt96
huongkute1 - 3 linda
huongkute4 - 3 muvodoi
huongkute2 - 0 chanhhhh
huongkute2 - 2 sagocarer
huongkute3 - 1 caroonlinesej1072021
huongkute13 - 2 chinhngocong
huongkute2 - 0 cachepomdua
huongkute1 - 2 mikochan
huongkute0 - 20 vichea3
huongkute4 - 2 hochitrung
huongkute3 - 2 chuotmom
huongkute1 - 1 yingying
huongkute1 - 6 saysinxongvohem
huongkute17 - 7 peishijinxian
huongkute3 - 0 oounis
huongkute2 - 4 tuan191992
huongkute0 - 1 sabo2412
huongkute3 - 14 london8
huongkute2 - 0 khoailangnuong
huongkute7 - 9 kentpham
huongkute1 - 3 cpcnarin10
huongkute1 - 1 badboy
huongkute1 - 2 ilovekimyen1999
huongkute2 - 0 ta19991vn
huongkute3 - 2 tigermetal9x
huongkute4 - 0 vudoan98
huongkute2 - 0 danhtoanthua
huongkute0 - 4 option
huongkute0 - 2 moublo
huongkute0 - 2 kingcaroone
huongkute3 - 0 nonono
huongkute7 - 16 minhquan58
huongkute3 - 2 greenland
huongkute0 - 4 minhkhai
huongkute0 - 4 nhavodich
huongkute5 - 10 pslangtu
huongkute3 - 0 phamngoctrungkr1996
huongkute0 - 3 cpcnarin4
huongkute2 - 0 wewewe
huongkute4 - 0 kevinke
huongkute2 - 4 huongq
huongkute4 - 2 huongjep
huongkute2 - 1 hieulnt
huongkute1 - 0 carer
huongkute7 - 10 ltb0506
huongkute1 - 2 vodanh123
huongkute3 - 0 vuaphapthuatkybi
huongkute3 - 0 heokute
huongkute1 - 7 nampro
huongkute0 - 3 ltb0605
huongkute1 - 1 thuphuongle99
huongkute1 - 0 vanvolang
huongkute2 - 0 lejun
huongkute7 - 2 tuananh3009
huongkute0 - 4 london6
huongkute1 - 0 donnanhan24
huongkute0 - 4 vikend
huongkute2 - 4 lqdoan
huongkute0 - 3 huy11
huongkute1 - 0 silverske
huongkute0 - 3 tinhthoixotxa
huongkute0 - 2 tomhe
huongkute2 - 2 minhkhoi
huongkute0 - 6 dunglun
huongkute283 - 0 london2
huongkute1 - 0 hoagiay123
huongkute2 - 1 ladan8
huongkute1 - 0 lycatieu
huongkute10 - 26 scp67892021
huongkute2 - 0 ngocvy
huongkute0 - 2 matrom31
huongkute2 - 0 hannbao1911
huongkute9 - 3 anhbk06
huongkute3 - 0 conan
huongkute1 - 0 ssssss