huongkute
  • Hạng ...
  • Ngọc 925
  • Tỉ lệ thắng 61.81%
  • Chỉ số xã hội 563
  • Chỉ số đam mê 1.03
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongkute5 - 40 beteoteosg
huongkute24 - 21 h2so4
huongkute30 - 19 dungtrieu
huongkute17 - 21 trannhat
huongkute0 - 2 congtrinh
huongkute9 - 0 vohuynhitinmyke444
huongkute5 - 16 aikhongsotui
huongkute5 - 1 vitunghoang84
huongkute11 - 9 nguoivohinh
huongkute1 - 0 pthaoctu3136
huongkute3 - 6 phungtien
huongkute16 - 10 dolphin
huongkute0 - 1 amitabha
huongkute1 - 0 anhhoanggpc2k9
huongkute1 - 0 tahoangphong
huongkute3 - 0 hieunien
huongkute1 - 0 phngth213
huongkute1 - 0 tungchi321hp
huongkute1 - 7 rocket290671
huongkute1 - 0 davidkhanh
huongkute6 - 9 toanluf
huongkute10 - 7 totoro
huongkute2 - 1 shinnosuke
huongkute5 - 9 cuncun
huongkute1 - 0 xanhz
huongkute1 - 1 phgdepchai
huongkute1 - 0 emtenbaok9
huongkute0 - 2 phongnha
huongkute2 - 0 goblinnnnn
huongkute1 - 0 nitriboots123
huongkute0 - 1 ginsosad
huongkute1 - 2 docuong
huongkute1 - 0 enray
huongkute1 - 0 zhaile181z
huongkute0 - 11 muaxuanden
huongkute2 - 0 hangochihihii9
huongkute1 - 3 lee16
huongkute0 - 1 lephuochau
huongkute4 - 3 nguyenvanphap
huongkute1 - 0 hainam89hy
huongkute2 - 11 hdmi2000
huongkute4 - 0 nguyengiahuyoke
huongkute6 - 19 nganbali
huongkute7 - 3 minhpham
huongkute1 - 2 winxp
huongkute2 - 0 huulesiudepzai
huongkute2 - 1 principiamathematica
huongkute1 - 0 hoangngungoc
huongkute2 - 0 hiepvinh89
huongkute1 - 3 meohoang123
huongkute2 - 1 dinhhung2k8
huongkute2 - 6 cocvang
huongkute6 - 0 hellobangioi2k8
huongkute2 - 0 mhehehehe
huongkute1 - 0 lop2a
huongkute3 - 0 greycattt
huongkute10 - 2 dqbao123
huongkute2 - 0 anhkhoax23
huongkute1 - 0 trahaykhoc231102
huongkute11 - 9 carokid
huongkute11 - 10 qnhat1501
huongkute0 - 1 chupchup
huongkute2 - 0 quyen0123456789aaaaa
huongkute0 - 2 danhthithanhlam
huongkute5 - 7 sabo2412
huongkute1 - 0 tienbaka
huongkute1 - 0 babymoon11700
huongkute4 - 0 quockenfan
huongkute4 - 0 ezbronze0911
huongkute0 - 4 tomcuamuc
huongkute0 - 1 hieuhomhinh
huongkute0 - 1 hongkong1
huongkute1 - 0 phim1hay
huongkute2 - 0 duongchilamth7
huongkute1 - 0 huynhquangthao1206
huongkute2 - 2 lycoris
huongkute2 - 3 tuanpiu
huongkute3 - 0 xvideo
huongkute1 - 3 vuabip
huongkute11 - 17 lucatin
huongkute2 - 0 lehne9
huongkute3 - 1 vmkdepzai
huongkute2 - 0 hoaphudunghoaithuong
huongkute1 - 1 huynhtridoan
huongkute1 - 0 thanhthanhxlvqk
huongkute1 - 0 dangnguyenphu2
huongkute0 - 1 tiennhanholo
huongkute1 - 0 tudang13264869
huongkute2 - 0 hoanhmanh93
huongkute5 - 0 dieinternal
huongkute3 - 4 quangmetro
huongkute0 - 1 shin255
huongkute2 - 0 trucly
huongkute7 - 0 kiemkim1102
huongkute9 - 4 admingo
huongkute1 - 0 minhlong123lo
huongkute3 - 2 minhreal23
huongkute2 - 0 nguyenthehuan7a1
huongkute3 - 0 dinhlamdao2710
huongkute2 - 0 haohanchuacay