huongkute
  • Hạng 429
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,404
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.84%
  • Chỉ số xã hội 406
  • Chỉ số đam mê 4.97
  • Thời gian tham gia 7 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huongkute0 - 2 nhatvy2291
huongkute0 - 2 dangtiendung
huongkute4 - 5 nguyenhuong90
huongkute4 - 1 dudrmaghd
huongkute3 - 0 giainghi11
huongkute0 - 3 muxuden2021
huongkute3 - 0 tuitenthuan2004
huongkute0 - 1 yephdith
huongkute6 - 0 hibannho
huongkute2 - 0 fdfsdsd
huongkute2 - 0 nguyennga67
huongkute6 - 4 kiennguyen
huongkute7 - 4 manetg
huongkute1 - 0 vobuky12
huongkute2 - 0 clanchung
huongkute2 - 5 nguyenduyduc
huongkute2 - 0 thanhbac
huongkute0 - 1 manetc
huongkute1 - 7 carocuibap28
huongkute2 - 1 travahuong
huongkute1 - 0 trinhtranphuongtuan
huongkute0 - 7 carohcm
huongkute2 - 0 trannhat
huongkute1 - 2 quangmetro
huongkute0 - 2 dolphin
huongkute5 - 8 lucatin
huongkute1 - 0 namle0113
huongkute2 - 7 phumyhung
huongkute0 - 10 wibunotsimpttv2k7
huongkute1 - 0 canho
huongkute5 - 2 minhpham
huongkute3 - 3 huyenmai96
huongkute1 - 0 dongsongbang19
huongkute3 - 0 quangkhang
huongkute3 - 0 sieunhando1234
huongkute1 - 1 giapvip16
huongkute6 - 2 huongjep
huongkute1 - 5 belen3
huongkute1 - 0 moimoimoimoi
huongkute1 - 0 namvietam
huongkute2 - 4 quoccanh03
huongkute0 - 2 silverfang
huongkute2 - 0 nhuluan93
huongkute0 - 3 akirakun
huongkute3 - 6 linda
huongkute14 - 5 nganhuynhshop
huongkute1 - 0 haohaotomchuacay
huongkute1 - 0 thusieudepgai
huongkute1 - 1 higahyeb123
huongkute1 - 2 linhlucden
huongkute3 - 0 hoangbrl89
huongkute0 - 7 waifu207otaku
huongkute0 - 4 astrazeneca
huongkute2 - 5 hdmi2000
huongkute3 - 0 mochasa
huongkute0 - 2 timkiem
huongkute5 - 4 adung89hy
huongkute4 - 0 vungocanh1
huongkute3 - 0 choemsin
huongkute5 - 1 veeee0032
huongkute3 - 0 hongphuc0997
huongkute8 - 2 playcaro20
huongkute2 - 0 babyboohihi0704
huongkute2 - 3 sabo2412
huongkute1 - 0 mmsk2
huongkute1 - 0 hoanghon23
huongkute3 - 0 lamtung99
huongkute0 - 1 tuongpromax
huongkute1 - 0 chienhp
huongkute1 - 0 tiendznhattraidat
huongkute1 - 0 duytrung1991
huongkute2 - 0 congcore2021
huongkute2 - 0 trumtretrau
huongkute2 - 1 nhatjason
huongkute0 - 2 nh0xackekeect
huongkute3 - 0 kim93
huongkute3 - 0 maithao
huongkute1 - 0 domdomjack2009
huongkute1 - 0 rongar
huongkute4 - 1 minhhuy1108
huongkute0 - 2 poseidon
huongkute1 - 0 pquarngfeb5th
huongkute1 - 0 vienpd
huongkute4 - 0 thinhnhp
huongkute2 - 0 nmk9906
huongkute1 - 3 nguyenmanhlama01
huongkute0 - 4 manhlama01
huongkute7 - 11 hoangtugio010
huongkute3 - 0 minhyb
huongkute1 - 0 choicaro
huongkute3 - 1 thiengon123
huongkute3 - 1 letsgoled
huongkute2 - 0 choidep2021
huongkute2 - 0 kamuchan
huongkute0 - 6 kingofflags
huongkute2 - 0 crisdevilgamer
huongkute1 - 0 warrent
huongkute3 - 0 stdrjt
huongkute9 - 2 chickenindustry
huongkute1 - 1 danbienday