lovekr01
  • Hạng 167
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 46
  • Tỉ lệ thắng 87.50%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có