thuytinhkhoc
  • Hạng 33
  • Ngọc 1,568
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.74%
  • Chỉ số xã hội 570
  • Chỉ số đam mê 1.93
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuytinhkhoc34 - 17 beyeupk
thuytinhkhoc10 - 19 binhnhi
thuytinhkhoc32 - 27 hatcatnho
thuytinhkhoc0 - 2 banbebonphuong
thuytinhkhoc27 - 17 hoadongtien00
thuytinhkhoc6 - 11 ngocsonhb
thuytinhkhoc5 - 15 bangtam2312
thuytinhkhoc2 - 9 beteoteosg
thuytinhkhoc2 - 0 hiimstannie
thuytinhkhoc1 - 4 muaxuanden
thuytinhkhoc8 - 16 aikhongsotui
thuytinhkhoc1 - 0 sakurajp
thuytinhkhoc1 - 9 rocket290671
thuytinhkhoc2 - 0 luuquy
thuytinhkhoc2 - 1 concusieubu
thuytinhkhoc1 - 0 thualathang
thuytinhkhoc4 - 4 phameco
thuytinhkhoc1 - 0 ngocchau2022
thuytinhkhoc0 - 1 ncsson
thuytinhkhoc2 - 0 mastercaromelinh
thuytinhkhoc11 - 7 socnau
thuytinhkhoc1 - 0 chaphettuibay224
thuytinhkhoc0 - 3 yephdith
thuytinhkhoc5 - 5 stingtv
thuytinhkhoc1 - 0 docuong
thuytinhkhoc0 - 1 tuanmap
thuytinhkhoc1 - 0 thetxt234
thuytinhkhoc32 - 33 huongjep
thuytinhkhoc0 - 1 quynhgiao
thuytinhkhoc0 - 1 x0nguoidanhco0x
thuytinhkhoc1 - 2 siro2012
thuytinhkhoc0 - 3 thanhthanh2k7
thuytinhkhoc3 - 0 nora187
thuytinhkhoc11 - 0 dieusao282007
thuytinhkhoc1 - 0 mon29032010az
thuytinhkhoc3 - 2 hdmi2000
thuytinhkhoc0 - 1 kojy34
thuytinhkhoc1 - 0 weedst
thuytinhkhoc5 - 1 thongnt
thuytinhkhoc3 - 1 quangbulu
thuytinhkhoc10 - 0 minhpham
thuytinhkhoc4 - 0 letronganh93
thuytinhkhoc2 - 0 hunghai1
thuytinhkhoc3 - 0 sangdvnd1993
thuytinhkhoc7 - 5 a0988430222
thuytinhkhoc1 - 0 nguyendavid
thuytinhkhoc8 - 1 linhkhoa123
thuytinhkhoc1 - 7 meohoang123
thuytinhkhoc5 - 0 nguyenthivannga
thuytinhkhoc3 - 7 nhimxu
thuytinhkhoc4 - 0 truine
thuytinhkhoc1 - 0 mrking
thuytinhkhoc2 - 5 newnewnew
thuytinhkhoc0 - 1 caroforfun99999
thuytinhkhoc2 - 1 lionboydk
thuytinhkhoc7 - 5 nganbali
thuytinhkhoc1 - 0 kippyquyen2410
thuytinhkhoc11 - 1 vuongcaomoc
thuytinhkhoc1 - 0 dacoconut
thuytinhkhoc2 - 0 amypham91
thuytinhkhoc7 - 14 winxp
thuytinhkhoc2 - 0 namcutohi
thuytinhkhoc1 - 0 lahihi
thuytinhkhoc1 - 0 jojodaynetrui
thuytinhkhoc1 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
thuytinhkhoc7 - 2 nguyenthanhdo
thuytinhkhoc2 - 0 lamhienvu17010410
thuytinhkhoc1 - 0 hieuhomhinh
thuytinhkhoc1 - 0 kazull
thuytinhkhoc1 - 0 exdevilcaro04
thuytinhkhoc9 - 0 yuqifakenr123
thuytinhkhoc2 - 0 tonguyen12
thuytinhkhoc5 - 9 cocvang
thuytinhkhoc1 - 2 thienthansau
thuytinhkhoc5 - 3 thaidinh
thuytinhkhoc3 - 0 haicd2721
thuytinhkhoc2 - 0 seadragon
thuytinhkhoc1 - 2 sabo2412
thuytinhkhoc2 - 6 wibunotsimpttv2k7
thuytinhkhoc1 - 0 vinhthe1406
thuytinhkhoc1 - 0 thuynganho
thuytinhkhoc5 - 1 tan0choido
thuytinhkhoc9 - 0 haison2k7
thuytinhkhoc1 - 0 huynhkhang
thuytinhkhoc6 - 0 vuongcony
thuytinhkhoc1 - 0 gwbnmcbdh
thuytinhkhoc4 - 0 banhthilun0803
thuytinhkhoc1 - 4 letandat1234
thuytinhkhoc2 - 0 hunterkiller
thuytinhkhoc3 - 0 nguyenkhoi540729
thuytinhkhoc5 - 0 ruy2xbp3uygbp
thuytinhkhoc2 - 0 huyhoangnguyen
thuytinhkhoc2 - 6 lucatin
thuytinhkhoc2 - 0 phucluan
thuytinhkhoc2 - 4 tuanlongtt
thuytinhkhoc1 - 0 spamoke115
thuytinhkhoc4 - 1 admingo
thuytinhkhoc0 - 3 tomcuamuc
thuytinhkhoc1 - 0 hackerr27108
thuytinhkhoc1 - 0 thutoan10