thuytinhkhoc
  • Hạng 700
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,487
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.86%
  • Chỉ số xã hội 412
  • Chỉ số đam mê 4.57
  • Thời gian tham gia 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuytinhkhoc2 - 0 minminh2003
thuytinhkhoc10 - 1 datdalat
thuytinhkhoc28 - 22 huongjep
thuytinhkhoc1 - 0 giangltn
thuytinhkhoc0 - 2 yephdith
thuytinhkhoc3 - 1 nghiacaro
thuytinhkhoc4 - 4 cocuser
thuytinhkhoc0 - 2 hocgomoku
thuytinhkhoc2 - 0 phamtri207
thuytinhkhoc2 - 2 remkeomut
thuytinhkhoc0 - 1 fyodordostoevsky
thuytinhkhoc1 - 0 nghiadonthurt
thuytinhkhoc1 - 0 asthemoon
thuytinhkhoc1 - 0 thienlongmaster
thuytinhkhoc1 - 0 ankiney001
thuytinhkhoc1 - 0 nonamefire
thuytinhkhoc7 - 13 phumyhung
thuytinhkhoc5 - 1 spmit
thuytinhkhoc10 - 0 kiopin17
thuytinhkhoc1 - 0 anhkhangbspro94hn
thuytinhkhoc1 - 0 hoainhu
thuytinhkhoc2 - 0 longvn
thuytinhkhoc1 - 0 ngango
thuytinhkhoc0 - 4 linhlucden
thuytinhkhoc2 - 0 minhpham
thuytinhkhoc1 - 4 nhimxu
thuytinhkhoc1 - 0 socnau
thuytinhkhoc0 - 2 wibunotsimpttv2k7
thuytinhkhoc0 - 7 vissly
thuytinhkhoc0 - 2 hieuga
thuytinhkhoc0 - 1 energygirl23
thuytinhkhoc1 - 0 ricardokaka23
thuytinhkhoc2 - 1 nomad
thuytinhkhoc2 - 0 duccutephomaique123
thuytinhkhoc4 - 0 ngaaaaaaa
thuytinhkhoc0 - 5 belen3
thuytinhkhoc3 - 9 heliosxyz
thuytinhkhoc1 - 0 bollbao12356
thuytinhkhoc0 - 1 dangtiendung
thuytinhkhoc0 - 1 vngn175
thuytinhkhoc6 - 2 mocdonpx
thuytinhkhoc1 - 0 kakachieu030201
thuytinhkhoc1 - 0 xinloiem
thuytinhkhoc6 - 0 angg12jk
thuytinhkhoc1 - 1 heokool
thuytinhkhoc2 - 0 ntkhanh1901
thuytinhkhoc0 - 1 vantannguyen
thuytinhkhoc5 - 1 hihicocl
thuytinhkhoc5 - 0 running
thuytinhkhoc4 - 1 phankhai
thuytinhkhoc2 - 0 truong2000t
thuytinhkhoc1 - 0 namhello
thuytinhkhoc4 - 0 ongtrumcaro2021
thuytinhkhoc1 - 1 minimartthemle
thuytinhkhoc2 - 0 hoadongtien00
thuytinhkhoc0 - 4 nangcanhhoaroi
thuytinhkhoc4 - 2 huyenmai96
thuytinhkhoc1 - 0 sangbinhminh06
thuytinhkhoc2 - 0 ttnta2006
thuytinhkhoc1 - 0 newdog
thuytinhkhoc5 - 0 namken
thuytinhkhoc0 - 2 astrazeneca
thuytinhkhoc1 - 6 byeyou
thuytinhkhoc4 - 0 tranquanminh
thuytinhkhoc1 - 0 lucadeptrai
thuytinhkhoc2 - 1 vungocanh1
thuytinhkhoc0 - 1 tammy56
thuytinhkhoc2 - 0 giabaovu
thuytinhkhoc1 - 0 choemsin
thuytinhkhoc3 - 0 hdmi2000
thuytinhkhoc6 - 0 samsam19
thuytinhkhoc1 - 0 chienhp
thuytinhkhoc1 - 8 firouz
thuytinhkhoc0 - 6 phamphuhung
thuytinhkhoc7 - 15 carohcm
thuytinhkhoc6 - 0 lananhhhhh
thuytinhkhoc2 - 0 maimeo99
thuytinhkhoc1 - 2 celeron4ghz
thuytinhkhoc10 - 1 yogahai22
thuytinhkhoc2 - 0 administrator
thuytinhkhoc0 - 1 nuhondanhroi
thuytinhkhoc10 - 6 xemphim2022
thuytinhkhoc5 - 1 pouralways
thuytinhkhoc10 - 0 dongtham91
thuytinhkhoc1 - 0 playcaro20
thuytinhkhoc3 - 0 kim93
thuytinhkhoc2 - 1 choidep2021
thuytinhkhoc1 - 0 veeee0032
thuytinhkhoc2 - 9 iamkevin79nhatrang
thuytinhkhoc0 - 3 nguyenmanhlama01
thuytinhkhoc0 - 1 manhlama01
thuytinhkhoc10 - 0 onnytvdf
thuytinhkhoc3 - 0 choicaro
thuytinhkhoc19 - 0 bossdautay
thuytinhkhoc1 - 0 hyeo24
thuytinhkhoc1 - 3 tayngang66
thuytinhkhoc0 - 1 scenario
thuytinhkhoc2 - 0 maithao
thuytinhkhoc1 - 0 minhhsma01
thuytinhkhoc0 - 1 hello