thuytinhkhoc
  • Hạng 772
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 12
  • Tỉ lệ thắng 64.84%
  • Chỉ số xã hội 273
  • Chỉ số đam mê 7.33
  • Thời gian tham gia 4 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuytinhkhoc1 - 1 totoro
thuytinhkhoc0 - 1 tuanlongtt
thuytinhkhoc0 - 1 quangmetro
thuytinhkhoc0 - 1 heokool
thuytinhkhoc1 - 3 nhimxu
thuytinhkhoc22 - 14 huongjep
thuytinhkhoc1 - 0 werfgh
thuytinhkhoc1 - 0 tom2456
thuytinhkhoc0 - 1 balong
thuytinhkhoc1 - 3 lamcaro2
thuytinhkhoc4 - 1 hieploi
thuytinhkhoc1 - 2 hieulnt
thuytinhkhoc6 - 0 han2027
thuytinhkhoc1 - 0 dksdud
thuytinhkhoc6 - 0 jackvjpro012345
thuytinhkhoc1 - 0 minh256667tv
thuytinhkhoc2 - 0 reyouready
thuytinhkhoc1 - 0 whatever1234
thuytinhkhoc0 - 4 baygiothangmay
thuytinhkhoc1 - 8 diemcaro04999
thuytinhkhoc1 - 0 bangdaokeo
thuytinhkhoc1 - 5 chubin1999
thuytinhkhoc3 - 0 huynhthehau
thuytinhkhoc7 - 15 saobang
thuytinhkhoc1 - 0 phanmai
thuytinhkhoc3 - 0 nguyenthanh99
thuytinhkhoc2 - 0 chinhngocong
thuytinhkhoc1 - 0 thuyentran98
thuytinhkhoc1 - 1 sabo2412
thuytinhkhoc2 - 7 zalinh
thuytinhkhoc2 - 0 gacontapdi1
thuytinhkhoc2 - 10 trungtc
thuytinhkhoc7 - 8 yingying
thuytinhkhoc0 - 1 bapcaingoc
thuytinhkhoc3 - 0 chinhngo
thuytinhkhoc8 - 0 fjryf
thuytinhkhoc3 - 0 johanliebert
thuytinhkhoc2 - 1 rinbebe
thuytinhkhoc2 - 6 arsenalfc96
thuytinhkhoc4 - 1 hyemin12
thuytinhkhoc1 - 1 tanlamvtpt96
thuytinhkhoc3 - 1 nambinh1471
thuytinhkhoc9 - 1 bacha
thuytinhkhoc3 - 0 libra
thuytinhkhoc1 - 6 gacondichoi
thuytinhkhoc0 - 2 thanhthanh2k7
thuytinhkhoc0 - 1 sagocarer
thuytinhkhoc2 - 0 iop123123123
thuytinhkhoc8 - 4 peishijinxian
thuytinhkhoc7 - 7 minhquan58
thuytinhkhoc0 - 6 tuantu123
thuytinhkhoc1 - 5 cpcnarin2
thuytinhkhoc2 - 0 khachmankhien
thuytinhkhoc3 - 1 ok12345
thuytinhkhoc0 - 4 vodanh123
thuytinhkhoc9 - 2 m1nhh
thuytinhkhoc11 - 3 greenland
thuytinhkhoc0 - 1 nttthuy
thuytinhkhoc17 - 1 juneyuh
thuytinhkhoc7 - 0 nqt1234vbn
thuytinhkhoc1 - 1 yeess
thuytinhkhoc2 - 0 phanquy00
thuytinhkhoc1 - 0 son23
thuytinhkhoc3 - 0 moon2011
thuytinhkhoc5 - 7 nampro
thuytinhkhoc5 - 13 ltb0506
thuytinhkhoc1 - 1 baniphonere
thuytinhkhoc6 - 0 jason999
thuytinhkhoc1 - 0 hyugasanji
thuytinhkhoc4 - 0 tomtep
thuytinhkhoc1 - 9 vuhoang21
thuytinhkhoc1 - 0 kevinke
thuytinhkhoc2 - 0 tuykoco
thuytinhkhoc1 - 0 trongnghia13
thuytinhkhoc3 - 0 thxthn
thuytinhkhoc1 - 0 endvie
thuytinhkhoc1 - 20 dunglun
thuytinhkhoc9 - 1 traidep97
thuytinhkhoc7 - 3 thanhdat19992894
thuytinhkhoc2 - 0 huynhbaobao
thuytinhkhoc1 - 0 dungtrieu
thuytinhkhoc0 - 1 mailady
thuytinhkhoc1 - 0 thythy2021
thuytinhkhoc4 - 0 nguyenlinh04052008
thuytinhkhoc1 - 0 shgdvacacsfdtc7
thuytinhkhoc1 - 1 hochitrung
thuytinhkhoc1 - 0 phanquy1221
thuytinhkhoc17 - 16 nguyenvancu
thuytinhkhoc5 - 1 idontknow23
thuytinhkhoc4 - 0 vuvan
thuytinhkhoc3 - 0 hiennc
thuytinhkhoc2 - 0 immaaa
thuytinhkhoc1 - 0 mayakieu
thuytinhkhoc0 - 1 khoailangnuong
thuytinhkhoc8 - 16 kentpham
thuytinhkhoc1 - 0 tung261283
thuytinhkhoc3 - 6 trungtcc
thuytinhkhoc1 - 7 honeymoon1991
thuytinhkhoc1 - 1 nguyentri10x
thuytinhkhoc5 - 30 gomoko