thuytinhkhoc
  • Hạng 186
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 25
  • Tỉ lệ thắng 67.30%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuytinhkhoc13 - 4 taixiurikvip88
thuytinhkhoc0 - 1 pslangtu
thuytinhkhoc0 - 1 matngu14
thuytinhkhoc7 - 1 tranhuuloc2503
thuytinhkhoc1 - 0 gfhjtvs
thuytinhkhoc1 - 0 hungnguyn
thuytinhkhoc16 - 4 nguyenvancu
thuytinhkhoc0 - 1 thuykien
thuytinhkhoc2 - 0 nhinhi321
thuytinhkhoc2 - 13 yellowrain
thuytinhkhoc4 - 0 trannguyenhongngoc
thuytinhkhoc6 - 3 nt03214
thuytinhkhoc2 - 1 lanthanh
thuytinhkhoc1 - 1 nguyenhonganh
thuytinhkhoc3 - 0 bb1234
thuytinhkhoc3 - 4 nonamevn
thuytinhkhoc6 - 1 haovinh
thuytinhkhoc1 - 2 thathu
thuytinhkhoc1 - 0 minhanhyeudung
thuytinhkhoc3 - 0 vuacotrongmo
thuytinhkhoc3 - 0 vokophi
thuytinhkhoc1 - 0 ancoi
thuytinhkhoc2 - 0 dechematnao
thuytinhkhoc7 - 0 s2thuphuongs2
thuytinhkhoc0 - 1 matngu2
thuytinhkhoc13 - 3 hieenr2021
thuytinhkhoc4 - 9 ltb0506
thuytinhkhoc1 - 0 uttrang001
thuytinhkhoc0 - 2 sieutron
thuytinhkhoc0 - 1 hoaanhdao2008
thuytinhkhoc0 - 2 lexuan22
thuytinhkhoc1 - 0 heodat91
thuytinhkhoc0 - 2 mikochan
thuytinhkhoc7 - 12 kentpham
thuytinhkhoc1 - 0 vietdaica1994
thuytinhkhoc2 - 0 kakairi1
thuytinhkhoc3 - 0 pthao3799
thuytinhkhoc3 - 0 tian1412
thuytinhkhoc12 - 2 znguoixauz
thuytinhkhoc2 - 0 b1998
thuytinhkhoc0 - 3 h2so4
thuytinhkhoc2 - 0 thuong95
thuytinhkhoc1 - 2 kyhoi
thuytinhkhoc1 - 0 cuccu
thuytinhkhoc1 - 1 mavuong
thuytinhkhoc1 - 0 dolphin
thuytinhkhoc1 - 0 binbin1999
thuytinhkhoc7 - 19 lamcaro
thuytinhkhoc3 - 0 longto2005
thuytinhkhoc1 - 0 nguoivohinh
thuytinhkhoc1 - 1 thienthan999
thuytinhkhoc1 - 7 cuong97
thuytinhkhoc1 - 0 minhhq
thuytinhkhoc1 - 9 phuongkitty
thuytinhkhoc11 - 0 myvo12345
thuytinhkhoc1 - 3 vuabip
thuytinhkhoc1 - 0 phongtuan
thuytinhkhoc1 - 0 suzuku27
thuytinhkhoc0 - 2 canhty
thuytinhkhoc12 - 2 thuthu2021
thuytinhkhoc1 - 0 chi123
thuytinhkhoc1 - 8 nhatmai
thuytinhkhoc2 - 0 tranhang07
thuytinhkhoc3 - 0 linhcute
thuytinhkhoc8 - 2 buitoi21
thuytinhkhoc11 - 3 noname05e
thuytinhkhoc2 - 0 hoangkhang64qc
thuytinhkhoc6 - 7 pepopo
thuytinhkhoc0 - 5 newnew
thuytinhkhoc12 - 13 gatamky2020
thuytinhkhoc1 - 0 loveyou3000
thuytinhkhoc1 - 0 hangnguyenthi
thuytinhkhoc4 - 0 xanhnhatnhoa
thuytinhkhoc9 - 6 duy0009
thuytinhkhoc0 - 1 kienepi
thuytinhkhoc1 - 0 phucdztv
thuytinhkhoc0 - 3 lovekr01
thuytinhkhoc3 - 0 tuyetvan1102
thuytinhkhoc2 - 8 kehuydiet2802
thuytinhkhoc5 - 0 gavailol12
thuytinhkhoc3 - 2 vunguyendangkhoi
thuytinhkhoc0 - 10 scp67892021
thuytinhkhoc2 - 0 phuongvh6696
thuytinhkhoc2 - 1 hieuhieuhieu
thuytinhkhoc10 - 0 sinhme
thuytinhkhoc5 - 0 mrkita9999
thuytinhkhoc1 - 4 dinhvanvoi
thuytinhkhoc1 - 0 concanho
thuytinhkhoc2 - 0 sumi29092009
thuytinhkhoc0 - 1 carophi
thuytinhkhoc2 - 0 anbinh01
thuytinhkhoc4 - 3 thanhjerry
thuytinhkhoc4 - 0 anhnongdan
thuytinhkhoc0 - 3 forfun
thuytinhkhoc1 - 0 brenna
thuytinhkhoc10 - 0 vincenttrung123
thuytinhkhoc1 - 0 makina007
thuytinhkhoc5 - 0 anhhn20
thuytinhkhoc0 - 1 vnmotor
thuytinhkhoc4 - 2 bogay