nguoivohinh
  • Hạng 89
  • Ngọc 1,372
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.32%
  • Chỉ số xã hội 486
  • Chỉ số đam mê 3.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguoivohinh13 - 16 nganbali
nguoivohinh5 - 6 huongkute
nguoivohinh2 - 2 nkocdethuong
nguoivohinh7 - 17 at0p1xt
nguoivohinh5 - 15 winxp
nguoivohinh1 - 2 miumin
nguoivohinh2 - 0 qmhuyfo4
nguoivohinh1 - 0 danhthithanhlam
nguoivohinh12 - 9 thutrang
nguoivohinh22 - 12 phungtien
nguoivohinh2 - 0 tienbaka
nguoivohinh5 - 5 manhlamm
nguoivohinh6 - 3 canho
nguoivohinh12 - 8 trannhat
nguoivohinh12 - 7 dungtrieu
nguoivohinh5 - 0 aimar
nguoivohinh10 - 12 h2so4
nguoivohinh2 - 3 dolphin
nguoivohinh2 - 0 phim1hay
nguoivohinh2 - 7 sabo2412
nguoivohinh7 - 5 haizzzzzzzzzzzzz
nguoivohinh1 - 3 nguyenthanhdo
nguoivohinh0 - 1 duongchilamth7
nguoivohinh1 - 0 quynhquynhquynnnh
nguoivohinh1 - 0 tuanpiu
nguoivohinh1 - 1 cocvang
nguoivohinh1 - 0 lappppo
nguoivohinh2 - 0 khai2mais
nguoivohinh4 - 0 c0sm0s
nguoivohinh3 - 0 carosking
nguoivohinh11 - 0 sledonfu
nguoivohinh0 - 3 vuabip
nguoivohinh4 - 0 bibobipbip
nguoivohinh2 - 0 minzzc
nguoivohinh1 - 8 kythutudo
nguoivohinh1 - 0 hahaimagain
nguoivohinh1 - 0 lynamvuong99
nguoivohinh1 - 0 fguhjk
nguoivohinh0 - 1 travahuong
nguoivohinh4 - 0 lehne9
nguoivohinh3 - 1 thanhngaho
nguoivohinh0 - 2 lucatin
nguoivohinh3 - 0 hoaphudunghoaithuong
nguoivohinh0 - 6 destiny
nguoivohinh0 - 2 vokhacthang
nguoivohinh4 - 2 annangoc12
nguoivohinh1 - 0 dinhdan
nguoivohinh0 - 1 tiennhanholo
nguoivohinh0 - 1 admingo
nguoivohinh1 - 0 hungnq
nguoivohinh6 - 0 ngoclinhsaothuy
nguoivohinh2 - 0 nguoicuais
nguoivohinh7 - 0 emmak
nguoivohinh0 - 1 phuongxoan
nguoivohinh2 - 0 joevnpro
nguoivohinh0 - 1 trucly
nguoivohinh2 - 1 quanbich581874
nguoivohinh5 - 0 cothanh
nguoivohinh1 - 3 maruko
nguoivohinh1 - 0 dinhlamdao2710
nguoivohinh2 - 4 hdmi2000
nguoivohinh0 - 4 vuhoangnguyen
nguoivohinh6 - 2 thanhtanbinh
nguoivohinh0 - 2 lebaokhang
nguoivohinh0 - 1 comchienduongchau
nguoivohinh1 - 0 meocute30t
nguoivohinh3 - 1 heheiuanhat
nguoivohinh1 - 1 iambao
nguoivohinh1 - 5 wibunotsimpttv2k7
nguoivohinh0 - 1 alencino
nguoivohinh3 - 2 cocarom
nguoivohinh0 - 1 caroforfun99999
nguoivohinh1 - 0 adadadadadad
nguoivohinh3 - 0 thekingcaro
nguoivohinh1 - 0 tapbeoo0312
nguoivohinh1 - 4 truongsinh
nguoivohinh0 - 1 muaxuanden
nguoivohinh2 - 0 dangthithuy
nguoivohinh3 - 2 lambien011
nguoivohinh0 - 1 conket
nguoivohinh2 - 0 mdsun
nguoivohinh2 - 1 khongmotai012
nguoivohinh1 - 0 simple00000
nguoivohinh1 - 0 hoangbeyuni
nguoivohinh10 - 7 maskeeee13623
nguoivohinh2 - 0 ngocdz2k
nguoivohinh17 - 1 kimhanlong
nguoivohinh0 - 2 minhtoanwin
nguoivohinh1 - 0 lolololo
nguoivohinh5 - 0 leonard12345
nguoivohinh1 - 0 lamquennha
nguoivohinh1 - 0 jumnu084
nguoivohinh0 - 5 lamcaro2
nguoivohinh1 - 0 tiebuikoi879
nguoivohinh0 - 3 haianthui
nguoivohinh3 - 0 thoaihm
nguoivohinh2 - 5 nguyennhisopoor
nguoivohinh0 - 1 noodles
nguoivohinh6 - 11 hienvq
nguoivohinh0 - 2 anhlatrumday