nguoivohinh
  • Hạng 120
  • Ngọc 1,047
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.05%
  • Chỉ số xã hội 527
  • Chỉ số đam mê 0.57
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguoivohinh18 - 17 thutrang
nguoivohinh33 - 20 phungtien
nguoivohinh3 - 6 siro2012
nguoivohinh2 - 0 gingl22
nguoivohinh0 - 4 nguoingoaihanhtinh
nguoivohinh1 - 0 hungdeptraquavay
nguoivohinh0 - 2 congtrinh
nguoivohinh0 - 2 ellis
nguoivohinh17 - 16 h2so4
nguoivohinh5 - 5 cocvang
nguoivohinh9 - 11 huongkute
nguoivohinh1 - 17 beteoteosg
nguoivohinh12 - 8 canho
nguoivohinh25 - 19 trannhat
nguoivohinh3 - 0 cmmclmn
nguoivohinh4 - 3 nkocdethuong
nguoivohinh2 - 2 aikhongsotui
nguoivohinh1 - 0 tungnalux
nguoivohinh15 - 10 hatcatnho
nguoivohinh3 - 7 hdmi2000
nguoivohinh0 - 6 rocket290671
nguoivohinh3 - 4 docuong
nguoivohinh2 - 0 mvhung
nguoivohinh0 - 5 muaxuanden
nguoivohinh4 - 0 luongneae
nguoivohinh2 - 0 phgdepchai
nguoivohinh3 - 0 chaydii2
nguoivohinh2 - 0 lalamu
nguoivohinh1 - 0 giangneee
nguoivohinh3 - 0 vule2k9kk
nguoivohinh2 - 4 ginsosad
nguoivohinh3 - 0 caochuyen94
nguoivohinh15 - 16 nganbali
nguoivohinh2 - 0 a168trif
nguoivohinh5 - 10 huongjep
nguoivohinh4 - 1 john99john
nguoivohinh3 - 1 shogomakishima
nguoivohinh0 - 2 lunox
nguoivohinh6 - 18 winxp
nguoivohinh12 - 8 dungtrieu
nguoivohinh4 - 0 emameo
nguoivohinh6 - 4 duonghienlanh
nguoivohinh4 - 0 tungcoc1995
nguoivohinh6 - 0 hoaquynhhoa
nguoivohinh1 - 0 ngoduclinh1974
nguoivohinh1 - 0 kdungcutis1tg
nguoivohinh2 - 0 huulesiudepzai
nguoivohinh2 - 2 principiamathematica
nguoivohinh0 - 2 meohoang123
nguoivohinh8 - 1 noobvip2k8
nguoivohinh0 - 1 newnewnew
nguoivohinh1 - 0 cxtrung170903
nguoivohinh1 - 1 hellobangioi2k8
nguoivohinh1 - 0 tennaydeptrai
nguoivohinh3 - 0 gaheo2281994
nguoivohinh7 - 17 at0p1xt
nguoivohinh1 - 2 miumin
nguoivohinh2 - 0 qmhuyfo4
nguoivohinh1 - 0 danhthithanhlam
nguoivohinh2 - 0 tienbaka
nguoivohinh5 - 5 manhlamm
nguoivohinh5 - 0 aimar
nguoivohinh2 - 3 dolphin
nguoivohinh2 - 0 phim1hay
nguoivohinh2 - 7 sabo2412
nguoivohinh7 - 5 haizzzzzzzzzzzzz
nguoivohinh1 - 3 nguyenthanhdo
nguoivohinh0 - 1 duongchilamth7
nguoivohinh1 - 0 quynhquynhquynnnh
nguoivohinh1 - 0 tuanpiu
nguoivohinh1 - 0 lappppo
nguoivohinh2 - 0 khai2mais
nguoivohinh4 - 0 c0sm0s
nguoivohinh3 - 0 carosking
nguoivohinh11 - 0 sledonfu
nguoivohinh0 - 3 vuabip
nguoivohinh4 - 0 bibobipbip
nguoivohinh2 - 0 minzzc
nguoivohinh1 - 8 kythutudo
nguoivohinh1 - 0 hahaimagain
nguoivohinh1 - 0 lynamvuong99
nguoivohinh1 - 0 fguhjk
nguoivohinh0 - 1 travahuong
nguoivohinh4 - 0 lehne9
nguoivohinh3 - 1 thanhngaho
nguoivohinh0 - 2 lucatin
nguoivohinh3 - 0 hoaphudunghoaithuong
nguoivohinh0 - 6 destiny
nguoivohinh0 - 2 vokhacthang
nguoivohinh4 - 2 annangoc12
nguoivohinh1 - 0 dinhdan
nguoivohinh0 - 1 tiennhanholo
nguoivohinh0 - 1 admingo
nguoivohinh1 - 0 hungnq
nguoivohinh6 - 0 ngoclinhsaothuy
nguoivohinh2 - 0 nguoicuais
nguoivohinh7 - 0 emmak
nguoivohinh0 - 1 phuongxoan
nguoivohinh2 - 0 joevnpro
nguoivohinh0 - 1 trucly