nguoivohinh
  • Hạng 130
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 5
  • Tỉ lệ thắng 61.68%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguoivohinh3 - 0 tranhoan
nguoivohinh1 - 6 nguvcc
nguoivohinh3 - 0 pqthangpt
nguoivohinh0 - 10 phuongkitty
nguoivohinh1 - 0 huynhtridoan
nguoivohinh0 - 1 vitconhaman
nguoivohinh8 - 17 lamcaro
nguoivohinh3 - 10 forfun
nguoivohinh4 - 14 scp67892021
nguoivohinh2 - 0 duccaro
nguoivohinh3 - 0 suzuku27
nguoivohinh2 - 0 nguyenlinh04052008
nguoivohinh3 - 0 impro
nguoivohinh6 - 0 huynhnhi
nguoivohinh0 - 1 rip001
nguoivohinh1 - 0 eobiethihi
nguoivohinh0 - 1 thuytinhkhoc
nguoivohinh5 - 2 nguyentri10x
nguoivohinh0 - 1 xanhlacay
nguoivohinh1 - 0 nguvaicadai123q
nguoivohinh6 - 8 worldisad
nguoivohinh2 - 0 gsfgsgs
nguoivohinh2 - 0 dungtrieu
nguoivohinh1 - 0 carosenpai
nguoivohinh0 - 1 thuydung25
nguoivohinh3 - 5 yellowrain
nguoivohinh5 - 1 trang11
nguoivohinh4 - 16 skywalker
nguoivohinh8 - 0 vyga123
nguoivohinh2 - 2 pepopo
nguoivohinh1 - 0 kentpham
nguoivohinh13 - 3 qh9999
nguoivohinh4 - 0 nguoicohinh
nguoivohinh5 - 11 kehuydiet2802
nguoivohinh2 - 6 t2ent6six
nguoivohinh1 - 0 hieudeptri123
nguoivohinh2 - 0 tuananh123
nguoivohinh1 - 2 pthao3799
nguoivohinh2 - 1 nga0612
nguoivohinh2 - 4 gatamky2014
nguoivohinh1 - 1 emhuyduocdiem1
nguoivohinh1 - 0 hoaly
nguoivohinh3 - 1 ltb8419
nguoivohinh14 - 4 moonlight
nguoivohinh0 - 1 paduc
nguoivohinh2 - 0 julyno1st
nguoivohinh1 - 2 vhtsmart
nguoivohinh1 - 0 chipchipmeomeo
nguoivohinh1 - 1 vnnguyendung
nguoivohinh0 - 4 thanhthanh2k7
nguoivohinh2 - 0 khang2009nek
nguoivohinh1 - 0 julia
nguoivohinh7 - 3 beyou123
nguoivohinh7 - 0 kimlun
nguoivohinh3 - 0 ploi87
nguoivohinh2 - 1 cloverfield
nguoivohinh2 - 4 xm123
nguoivohinh2 - 1 sahara
nguoivohinh1 - 0 gcafe1103
nguoivohinh4 - 0 linhlinhasdwgbrtwr
nguoivohinh2 - 0 imchery
nguoivohinh4 - 14 fffff
nguoivohinh9 - 1 t123456
nguoivohinh10 - 9 sonla11051977
nguoivohinh0 - 1 binhnhi
nguoivohinh0 - 1 jachsoon128890
nguoivohinh2 - 0 changtraivotinh035
nguoivohinh1 - 0 happy123
nguoivohinh2 - 0 nhatvy2291
nguoivohinh1 - 2 huynhbaobao
nguoivohinh4 - 0 huy2006
nguoivohinh8 - 1 tedotenong
nguoivohinh6 - 0 asdfgh
nguoivohinh4 - 0 munmun1234abc
nguoivohinh1 - 2 congiola
nguoivohinh1 - 0 lauthapcam
nguoivohinh9 - 2 levinhthang
nguoivohinh4 - 0 pepocute
nguoivohinh2 - 0 tranletrithuc
nguoivohinh2 - 0 hihihi
nguoivohinh0 - 2 hahaha33
nguoivohinh1 - 0 daibang20
nguoivohinh4 - 1 duyanh
nguoivohinh3 - 0 arosy
nguoivohinh5 - 0 shark
nguoivohinh4 - 9 gatamky2020
nguoivohinh1 - 0 happykid76
nguoivohinh2 - 0 thythy2021
nguoivohinh1 - 0 heoconhamchoi
nguoivohinh0 - 1 trunghieu87
nguoivohinh2 - 0 khiconjx
nguoivohinh0 - 2 thaomoc
nguoivohinh1 - 0 socnau
nguoivohinh1 - 0 hoagiay123
nguoivohinh1 - 0 htxgnfgnx
nguoivohinh3 - 1 manhcr1906
nguoivohinh3 - 0 dangbalam
nguoivohinh0 - 1 nhimxu
nguoivohinh1 - 1 cobebencuaso
nguoivohinh0 - 1 trannhat