tranhang07
  • Hạng 229
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 56
  • Tỉ lệ thắng 59.88%
  • Chỉ số xã hội 334
  • Chỉ số đam mê 10.13
  • Thời gian tham gia 4 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tranhang0711 - 15 nguyenhungthcsvts
tranhang074 - 1 quanvovan
tranhang071 - 0 nakime3769
tranhang071 - 0 sangp7785
tranhang071 - 0 dksdud
tranhang071 - 0 jhjyjyjyhy
tranhang075 - 6 tu8160
tranhang072 - 0 hatuy2k3
tranhang071 - 1 oxoxox
tranhang070 - 4 nhamdoanhdoanh
tranhang077 - 0 beyou123
tranhang077 - 0 truong123
tranhang070 - 1 phuhung
tranhang072 - 0 phamvanphuong
tranhang071 - 0 huongbui123
tranhang0720 - 1 anan99
tranhang075 - 8 zalinh
tranhang072 - 0 brenl723954
tranhang073 - 0 umbra123
tranhang073 - 1 hochitrung
tranhang070 - 8 uizaaaaa
tranhang071 - 0 cpcnarin13
tranhang073 - 0 tuanlongtt
tranhang073 - 0 tanlamvtpt96
tranhang078 - 3 jumbi
tranhang0710 - 4 minhnhat
tranhang074 - 1 nonono
tranhang071 - 1 ok123456
tranhang071 - 0 khoa999hd
tranhang072 - 1 cilent
tranhang071 - 1 nammien
tranhang071 - 7 lamcaro2
tranhang071 - 0 jupiter0303
tranhang071 - 1 vanvolang
tranhang072 - 4 doinhat
tranhang072 - 26 dunglun
tranhang071 - 2 saphia
tranhang071 - 0 tuan97
tranhang0712 - 8 diemcaro04999
tranhang074 - 1 ndndnd
tranhang070 - 3 xingchha
tranhang071 - 0 muvodoi
tranhang074 - 0 sieutritue98
tranhang072 - 11 arsenalfc96
tranhang071 - 0 nohssiwi
tranhang071 - 4 sabo2412
tranhang071 - 1 hitlerhainao
tranhang070 - 1 bangtam2312
tranhang072 - 18 cpcnarin6
tranhang072 - 0 cachepomdua
tranhang072 - 4 saysinxongvohem
tranhang0719 - 14 baniphonere
tranhang074 - 1 hoang14
tranhang070 - 7 huyyeurin
tranhang072 - 0 sagocarer
tranhang072 - 0 bacgiang
tranhang073 - 0 gacontapdi1
tranhang072 - 0 lamphuc142536
tranhang070 - 1 cora36
tranhang071 - 3 nkocdethuong
tranhang077 - 0 dhuynh
tranhang071 - 3 sisi99
tranhang072 - 0 miunhonnhon2011
tranhang070 - 2 tuantu123
tranhang076 - 9 huongq
tranhang072 - 0 nightmie15
tranhang074 - 2 caothuvn
tranhang071 - 0 khachmankhien
tranhang071 - 0 gauxam199
tranhang072 - 6 minhquan58
tranhang075 - 13 cpcnarin1
tranhang071 - 0 sakazuki3835t
tranhang074 - 0 meilin
tranhang070 - 1 pingpong
tranhang070 - 3 cpcnarin
tranhang0720 - 24 hellokitty
tranhang073 - 0 lenguha
tranhang0726 - 17 gatsby
tranhang075 - 3 carer
tranhang072 - 8 london5
tranhang070 - 2 quynhbuddy7103
tranhang073 - 0 tsunami9x
tranhang0715 - 1 mrb0yb4tl
tranhang071 - 0 toandeptrai
tranhang072 - 11 fucklife
tranhang070 - 4 lqdoan
tranhang072 - 0 akirai
tranhang070 - 8 london4
tranhang071 - 0 tomtep
tranhang075 - 0 lucamq
tranhang072 - 10 london2
tranhang074 - 1 immaaa
tranhang071 - 0 m1nhh
tranhang076 - 1 anhkhadeptrai
tranhang070 - 1 lejun
tranhang071 - 1 haicuibap
tranhang072 - 3 bogay
tranhang071 - 5 landan
tranhang070 - 1 dangky1lan
tranhang071 - 1 phungtien