tranhang07
  • Hạng 211
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 59.30%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tranhang074 - 1 hang12
tranhang071 - 0 bdfbxbb
tranhang075 - 0 anhkhadeptrai
tranhang076 - 16 dembuon
tranhang075 - 1 mnamna22
tranhang075 - 0 erictrancuteeee
tranhang070 - 4 ltb0506
tranhang077 - 5 nguyenvancu
tranhang073 - 0 hoangtranxt
tranhang078 - 2 playboy
tranhang074 - 8 lamcaro
tranhang075 - 0 giangiutran
tranhang073 - 0 haovinh
tranhang0722 - 1 thon2506
tranhang070 - 1 dolphin
tranhang072 - 0 idontknow23
tranhang070 - 1 dorabase
tranhang070 - 1 heoway
tranhang075 - 0 ytp221
tranhang070 - 1 lamcaro2
tranhang075 - 0 pthao3799
tranhang075 - 0 duykhoi
tranhang071 - 6 moitapchoi
tranhang072 - 2 matngu3
tranhang071 - 0 ancoi
tranhang071 - 4 saosaysua
tranhang075 - 5 buibuon
tranhang0749 - 44 hungaof
tranhang076 - 0 hieu12345
tranhang071 - 0 chinh2104
tranhang070 - 1 minhtuan
tranhang070 - 2 happy123
tranhang074 - 4 kongking0891
tranhang071 - 0 gfgfgffg111
tranhang076 - 0 hgfexxxxcf
tranhang076 - 6 khaica
tranhang071 - 0 huytlahuy
tranhang074 - 1 hieenr2021
tranhang074 - 10 yellowrain
tranhang071 - 0 thaomoc
tranhang071 - 0 ampen
tranhang072 - 2 wwwwwwwww
tranhang070 - 1 jadyeuthuong
tranhang073 - 14 phuongkitty
tranhang070 - 3 scp67892021
tranhang074 - 1 tramtien
tranhang071 - 1 quachdozz
tranhang070 - 1 tuoiconrong
tranhang071 - 0 khiconjx
tranhang070 - 1 duyen10
tranhang072 - 2 buitoi21
tranhang071 - 1 linhcute
tranhang074 - 0 panda
tranhang073 - 0 kainu
tranhang073 - 8 nguyenvuhoang21
tranhang070 - 2 thuytinhkhoc
tranhang070 - 1 bacanhh
tranhang070 - 1 nhatmai
tranhang0718 - 1 bantien01
tranhang073 - 0 canhnd94
tranhang070 - 2 tranngocbaothy
tranhang075 - 13 gatamky2020
tranhang070 - 2 qindy
tranhang070 - 3 nkocdethuong
tranhang071 - 1 nttthuy
tranhang071 - 0 bapcaingoc
tranhang072 - 0 tinh77
tranhang071 - 0 trang11
tranhang073 - 8 forfun
tranhang0713 - 0 tsunami
tranhang076 - 0 kentpham
tranhang074 - 0 vientuong
tranhang070 - 3 nan007
tranhang072 - 1 pepopo
tranhang071 - 0 heloel
tranhang074 - 1 uchiha104
tranhang071 - 0 ahihi1234
tranhang070 - 1 yoshida
tranhang072 - 0 haidien
tranhang077 - 0 sansofficial
tranhang071 - 1 thuykien
tranhang073 - 1 asdmobile
tranhang071 - 0 phihung
tranhang074 - 1 nguyenngochai
tranhang073 - 0 ngoc11
tranhang074 - 0 phat123pro
tranhang079 - 0 maiho1055
tranhang074 - 1 hieuhieuhieu
tranhang071 - 1 scp106
tranhang071 - 1 tancong6789
tranhang070 - 5 xm123
tranhang071 - 0 superken2k4
tranhang074 - 0 adaddadadada
tranhang074 - 0 khanhly123
tranhang073 - 2 legiabao2004
tranhang075 - 0 beyou123
tranhang070 - 2 sieucaothu0508
tranhang071 - 0 thythy2021
tranhang070 - 1 thiralamay
tranhang071 - 0 greenland