tranhang07
  • Hạng 96
  • Ngọc 1,474
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.48%
  • Chỉ số xã hội 501
  • Chỉ số đam mê 2.77
  • Thời gian tham gia 11 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tranhang071 - 0 pqchinh84
tranhang071 - 0 hamona
tranhang070 - 4 hdmi2000
tranhang072 - 0 kingkhelang
tranhang076 - 0 axtcaro
tranhang070 - 1 wibunotsimpttv2k7
tranhang074 - 7 trailangthang
tranhang072 - 0 gokuto
tranhang071 - 0 kaikento
tranhang076 - 0 quanglb2001
tranhang074 - 2 ngoctin
tranhang071 - 3 saphia
tranhang071 - 0 xuanzhuang90
tranhang078 - 0 nakime3769
tranhang073 - 0 mayakieu
tranhang070 - 4 anh3khia
tranhang070 - 12 caroforfun99999
tranhang073 - 0 nguyenvonglinh98796
tranhang073 - 4 njhvuughbkn
tranhang075 - 2 phuongkarry
tranhang074 - 4 khiconjx
tranhang072 - 0 bosotsuki2012
tranhang076 - 0 hanzxinkdep
tranhang072 - 0 hongnguquetui66
tranhang072 - 0 pehihihi
tranhang075 - 3 cobebencuaso
tranhang071 - 5 pity08
tranhang071 - 0 nguoichoiso08
tranhang071 - 3 tungk3
tranhang076 - 34 phuongkitty
tranhang070 - 2 koka262
tranhang072 - 0 buithjloam897
tranhang072 - 1 serazs
tranhang070 - 3 nonameme
tranhang075 - 3 umsangcon
tranhang073 - 0 nguyenminhtri96
tranhang070 - 4 travahuong
tranhang071 - 0 lamquennha
tranhang071 - 0 wanzin247133
tranhang070 - 1 nguyennhisopoor
tranhang074 - 1 minhpham
tranhang072 - 1 vietanhvietanhh
tranhang073 - 4 watersame100
tranhang077 - 2 thanhthanmh0107
tranhang072 - 3 evanst
tranhang071 - 3 vitsenpaii
tranhang070 - 1 phiacuoiconduong
tranhang071 - 1 liuhuy314
tranhang072 - 0 thinpham
tranhang071 - 0 vioanh0512
tranhang071 - 0 hancutefomaiwe1
tranhang074 - 1 phatke
tranhang073 - 1 levananh2001
tranhang073 - 0 mykute
tranhang071 - 2 cocuser
tranhang071 - 0 topservervietnam
tranhang073 - 1 thuyhoa
tranhang077 - 0 nghiemduong
tranhang071 - 1 jumioppoq1
tranhang071 - 0 mikngulam
tranhang072 - 0 lothikien124
tranhang071 - 0 thedang
tranhang070 - 1 tapchoigomoku
tranhang073 - 1 manhnhanaz
tranhang070 - 1 yephdith
tranhang071 - 0 levanhoai11
tranhang072 - 2 karuizawa
tranhang072 - 0 abcdeg
tranhang071 - 7 linhlucden
tranhang072 - 0 cahuvui
tranhang072 - 0 cbzxuanquang
tranhang072 - 0 lucatback
tranhang071 - 0 thanhddo12
tranhang072 - 0 chinhanvo012
tranhang070 - 3 muxuden2021
tranhang077 - 5 manetg
tranhang071 - 1 vobuky12
tranhang075 - 0 kiopin17
tranhang076 - 1 huyenmai96
tranhang070 - 3 phumyhung
tranhang074 - 5 chachacha
tranhang074 - 2 lekhuong22
tranhang073 - 7 byeyou
tranhang071 - 0 lauthaitom
tranhang075 - 0 quangdc1
tranhang070 - 2 kiencon
tranhang071 - 0 yukki2007
tranhang072 - 4 luungocbich3367
tranhang070 - 3 muonmang
tranhang070 - 1 kairos
tranhang073 - 4 dangtiendo
tranhang071 - 4 linda
tranhang0718 - 1 hienluongg
tranhang072 - 0 khoipham
tranhang076 - 0 minhmanmoi1
tranhang075 - 0 hihahuhu
tranhang072 - 0 tuquyen22620
tranhang074 - 13 ngocgiau04
tranhang072 - 4 hungbo139
tranhang072 - 0 matroi