changtraivotinh035
  • Hạng 301
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 50
  • Tỉ lệ thắng 57.56%
  • Chỉ số xã hội 238
  • Chỉ số đam mê 6.90
  • Thời gian tham gia 5 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
changtraivotinh0351 - 0 duongproga
changtraivotinh0350 - 1 doneforme
changtraivotinh0350 - 2 cutibinhchau
changtraivotinh0351 - 7 perhaps
changtraivotinh0353 - 62 concua1
changtraivotinh0350 - 11 concua
changtraivotinh0351 - 0 quanglb2001
changtraivotinh0350 - 3 dungnhinlai
changtraivotinh0358 - 14 hoangtuanemb
changtraivotinh0350 - 3 sabo2412
changtraivotinh0350 - 1 thichbia
changtraivotinh0352 - 0 phanmai
changtraivotinh0352 - 0 kevin
changtraivotinh0355 - 1 nohssiwi
changtraivotinh0350 - 2 cuong97
changtraivotinh0351 - 0 reyouready
changtraivotinh0351 - 10 nhamdoanhdoanh
changtraivotinh0352 - 0 luyen
changtraivotinh0351 - 3 tuongsinh
changtraivotinh0353 - 0 bangdaokeo
changtraivotinh0350 - 2 tinhthoixotxa
changtraivotinh0351 - 1 hitlerhainao
changtraivotinh0352 - 2 top1carovn
changtraivotinh0352 - 0 gacontapdi1
changtraivotinh0353 - 2 son23
changtraivotinh0350 - 1 sagocarer
changtraivotinh0350 - 1 khoailangnuong
changtraivotinh0352 - 12 trungtc
changtraivotinh0351 - 4 minhquan58
changtraivotinh0356 - 42 dunglun
changtraivotinh0354 - 3 nhatmai
changtraivotinh0352 - 1 vncaro
changtraivotinh0350 - 4 cpcnarin11
changtraivotinh0352 - 0 hsl123
changtraivotinh0359 - 3 xanhlacay
changtraivotinh0350 - 1 lamcaro2
changtraivotinh0355 - 1 trang5925
changtraivotinh0351 - 0 nonono
changtraivotinh0351 - 0 fbngohai
changtraivotinh0355 - 1 hellokitty
changtraivotinh0353 - 2 sisi99
changtraivotinh0354 - 8 cpcnarin4
changtraivotinh0350 - 2 hoaanhdao2008
changtraivotinh0353 - 10 gatsby
changtraivotinh0359 - 4 greenland
changtraivotinh0352 - 0 shgdvacacsfdtc7
changtraivotinh0351 - 0 sakazuki3835t
changtraivotinh0354 - 1 playboy
changtraivotinh0352 - 0 huydatinh1678
changtraivotinh0350 - 3 arsenalfc96
changtraivotinh0353 - 5 zalinh
changtraivotinh03513 - 3 player20
changtraivotinh0351 - 0 huanhoahong78
changtraivotinh0352 - 3 diemcaro04999
changtraivotinh0354 - 0 kevinke
changtraivotinh0354 - 0 phamvannam99
changtraivotinh0351 - 2 tsunami9x
changtraivotinh0351 - 1 vang1983
changtraivotinh0350 - 1 minhoanh
changtraivotinh0352 - 0 lucamq
changtraivotinh0350 - 4 london4
changtraivotinh0353 - 0 socnau
changtraivotinh0350 - 3 matrom37
changtraivotinh0351 - 1 dolphin
changtraivotinh0351 - 2 dangky1lan
changtraivotinh0350 - 7 mothaibabon
changtraivotinh0351 - 0 p180598
changtraivotinh0351 - 0 ngocvy
changtraivotinh0355 - 2 huongjep
changtraivotinh0352 - 0 honggiau20
changtraivotinh0352 - 0 tuuyenxl2k
changtraivotinh0353 - 0 mrb0yb4tl
changtraivotinh0353 - 4 theblue
changtraivotinh0351 - 0 ssssss
changtraivotinh0352 - 7 sbc1111
changtraivotinh0352 - 1 thanhshaker
changtraivotinh0351 - 0 tueanh
changtraivotinh0351 - 1 tuoiconrong
changtraivotinh0351 - 0 tomas
changtraivotinh0357 - 11 kentpham
changtraivotinh0351 - 0 luke911
changtraivotinh0351 - 0 truong12102002
changtraivotinh0350 - 1 lejun
changtraivotinh0351 - 0 nhok123
changtraivotinh0353 - 20 buitoi21
changtraivotinh0353 - 0 idontknow23
changtraivotinh0350 - 3 phongvan
changtraivotinh0351 - 0 jhduegf
changtraivotinh0351 - 0 dungsading
changtraivotinh0352 - 0 yaimma
changtraivotinh0352 - 12 yellowrain
changtraivotinh03523 - 0 truyenvtvtb
changtraivotinh0352 - 0 bogay
changtraivotinh0353 - 0 khanhquynhks1
changtraivotinh0356 - 0 kienhylk123
changtraivotinh0351 - 0 sdfhgj
changtraivotinh0352 - 2 matngu16
changtraivotinh0351 - 0 nguyenvancu
changtraivotinh0350 - 10 poppai
changtraivotinh0353 - 0 kmmmm