changtraivotinh035
  • Hạng 123
  • Ngọc 1,072
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.99%
  • Chỉ số xã hội 487
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
changtraivotinh03525 - 27 thaonguyencafe
changtraivotinh03517 - 17 heokool
changtraivotinh03513 - 16 duyen10
changtraivotinh0353 - 2 gemmado
changtraivotinh0352 - 2 at0p1xt
changtraivotinh0355 - 29 beteoteosg
changtraivotinh0355 - 6 mailady
changtraivotinh03519 - 24 qindy
changtraivotinh0352 - 8 aikhongsotui
changtraivotinh03511 - 9 osin2k
changtraivotinh0352 - 1 vietnamcom
changtraivotinh0352 - 0 quyenkimkim
changtraivotinh0356 - 7 thythy2021
changtraivotinh0354 - 5 thacoanxuong
changtraivotinh0351 - 0 nguoimoichoi
changtraivotinh0350 - 5 muaxuanden
changtraivotinh0353 - 0 fh2unfjn4ff
changtraivotinh0352 - 0 tanniemei
changtraivotinh0356 - 2 acwydracolla
changtraivotinh0350 - 7 hdmi2000
changtraivotinh0350 - 5 rocket290671
changtraivotinh0353 - 0 ngocchau2022
changtraivotinh0350 - 2 hieunobrain
changtraivotinh0351 - 2 phucvodich
changtraivotinh0351 - 0 taigame123
changtraivotinh0352 - 6 docuong
changtraivotinh0351 - 0 zenitsu
changtraivotinh0353 - 0 kaioh
changtraivotinh0351 - 0 luuquy
changtraivotinh0350 - 1 hochitrung
changtraivotinh0351 - 0 lukedt
changtraivotinh0351 - 0 david1712dxt
changtraivotinh0352 - 3 winxp
changtraivotinh0359 - 13 phucname
changtraivotinh03511 - 12 huongjep
changtraivotinh0356 - 7 cocvang
changtraivotinh0351 - 0 vitkhongngu
changtraivotinh0351 - 0 hainam89hy
changtraivotinh0353 - 0 dungxiao1142
changtraivotinh0351 - 0 huankhongbanh08
changtraivotinh03511 - 21 siro2012
changtraivotinh0351 - 0 namkhai123654789
changtraivotinh03513 - 0 caronew2022
changtraivotinh0352 - 0 kissmax8989
changtraivotinh0351 - 0 minhpham
changtraivotinh0356 - 14 nganbali
changtraivotinh0352 - 0 zikra
changtraivotinh0353 - 0 principiamathematica
changtraivotinh0351 - 0 neolklk
changtraivotinh0354 - 1 umbra123
changtraivotinh0352 - 9 newnewnew
changtraivotinh0356 - 1 danganhthu
changtraivotinh0352 - 0 pahhnz
changtraivotinh0356 - 2 ysoseriuss
changtraivotinh0351 - 2 manhlamm
changtraivotinh0352 - 1 hongkong1
changtraivotinh0355 - 2 truongiq000000
changtraivotinh0356 - 0 huanzing1322009
changtraivotinh0352 - 0 onghung12a2
changtraivotinh0351 - 0 phanxyz186
changtraivotinh0351 - 0 phim1hay
changtraivotinh0353 - 0 mylovevip
changtraivotinh0354 - 1 heophuc012
changtraivotinh0351 - 0 thuyhc
changtraivotinh0358 - 0 scotr
changtraivotinh0356 - 0 ccsssssas
changtraivotinh0350 - 8 sabo2412
changtraivotinh0350 - 1 jeffnotfound29
changtraivotinh0353 - 0 minthichchoicaro
changtraivotinh0353 - 3 tien09
changtraivotinh0353 - 5 lucatin
changtraivotinh0351 - 0 caotrivn
changtraivotinh0351 - 3 chumchum
changtraivotinh0351 - 0 reese0208
changtraivotinh0353 - 8 tomcuamuc
changtraivotinh0351 - 2 nguyenkhoi540729
changtraivotinh0351 - 0 haimxnn
changtraivotinh0351 - 1 travahuong
changtraivotinh0351 - 0 zxnguyenhaixz
changtraivotinh0353 - 1 tamnguyenngoc
changtraivotinh0352 - 0 ngogiabao0902
changtraivotinh0353 - 0 hocongnhat
changtraivotinh0354 - 0 nguyendat1301aaa
changtraivotinh0355 - 0 milkyway1998
changtraivotinh0352 - 1 toidanhga
changtraivotinh0352 - 0 vivivi0006
changtraivotinh0353 - 0 ninhdng37
changtraivotinh0352 - 1 tanphuc
changtraivotinh0352 - 1 sieutron
changtraivotinh0353 - 7 sonccccc
changtraivotinh0352 - 2 nhimxu
changtraivotinh0350 - 1 porsche911
changtraivotinh0351 - 0 thivanlekhoa
changtraivotinh0350 - 2 thichcarolam
changtraivotinh0350 - 1 tintindongnghia1708
changtraivotinh0353 - 0 chuotcuteosodach1231
changtraivotinh0350 - 2 hikaru
changtraivotinh0350 - 3 binhnhi
changtraivotinh0355 - 0 yourmomahoe
changtraivotinh0351 - 0 congvang