changtraivotinh035
  • Hạng 604
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,719
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.11%
  • Chỉ số xã hội 339
  • Chỉ số đam mê 3.13
  • Thời gian tham gia 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
changtraivotinh03513 - 1 kiopin17
changtraivotinh0350 - 1 yephdith
changtraivotinh0352 - 0 buithanhrong
changtraivotinh0352 - 1 truongiiiphong
changtraivotinh0351 - 0 white
changtraivotinh0356 - 0 halico
changtraivotinh0351 - 0 quannguyen3
changtraivotinh0352 - 2 hocgomoku
changtraivotinh0350 - 2 superken2k4
changtraivotinh0350 - 1 hdmi2000
changtraivotinh0352 - 17 linhlucden
changtraivotinh0356 - 1 bohai7641
changtraivotinh0351 - 0 nonamefire
changtraivotinh0351 - 1 qindy
changtraivotinh0350 - 3 phumyhung
changtraivotinh0358 - 0 quangkohocgioi
changtraivotinh0350 - 4 vuicaro2021
changtraivotinh0354 - 0 xuanlocfnc06
changtraivotinh0354 - 1 bctqquynh99
changtraivotinh0350 - 1 yangyang
changtraivotinh0350 - 1 darkwaters2019
changtraivotinh0351 - 1 nhimxu
changtraivotinh0350 - 1 tuilaanh
changtraivotinh0350 - 2 chemhet
changtraivotinh0354 - 0 alecharry91
changtraivotinh0353 - 0 duyiq200
changtraivotinh0356 - 2 mocdonpx
changtraivotinh0350 - 2 xinloiem
changtraivotinh0353 - 1 ricardokaka23
changtraivotinh0351 - 0 heokool
changtraivotinh0353 - 1 huyenmai96
changtraivotinh0351 - 0 ngang123
changtraivotinh0353 - 2 phongan1
changtraivotinh0359 - 0 caroooow222
changtraivotinh0351 - 0 tranhoabroland
changtraivotinh0355 - 1 playcaro20
changtraivotinh0358 - 0 dsasdaaas
changtraivotinh0358 - 0 lechiphucgioi
changtraivotinh0355 - 12 tapchoilon
changtraivotinh0353 - 0 grayzero
changtraivotinh0350 - 1 byeyou
changtraivotinh0357 - 5 carohcm
changtraivotinh0351 - 2 tammy56
changtraivotinh0351 - 1 vuabip
changtraivotinh0353 - 1 samsam19
changtraivotinh0351 - 2 chienhp
changtraivotinh0351 - 4 thachlam2011
changtraivotinh03518 - 0 giangjun
changtraivotinh0351 - 0 hienvobxu2013
changtraivotinh0352 - 0 maimeo99
changtraivotinh0351 - 0 duyanh
changtraivotinh0358 - 0 ubauba12
changtraivotinh0358 - 2 nhinhiii1020
changtraivotinh0351 - 0 hehihoha
changtraivotinh0352 - 0 duytrung1991
changtraivotinh0353 - 0 longsua
changtraivotinh0350 - 1 lunox
changtraivotinh0351 - 4 dangkyqd
changtraivotinh0353 - 5 hung123hung123
changtraivotinh0353 - 0 hieuvg95
changtraivotinh0357 - 0 bongbongmua12
changtraivotinh0351 - 1 thanhtv23
changtraivotinh0351 - 0 tuannt11
changtraivotinh0351 - 0 tom171011
changtraivotinh0351 - 2 demonking
changtraivotinh0351 - 0 corona
changtraivotinh0350 - 1 zero1005
changtraivotinh0352 - 4 dungnhinlai
changtraivotinh0352 - 1 kim93
changtraivotinh0351 - 0 baonguyena01
changtraivotinh0355 - 0 huynmopg
changtraivotinh0352 - 0 hainet
changtraivotinh0351 - 0 minhhsma01
changtraivotinh0353 - 0 kallar
changtraivotinh0350 - 1 congiola
changtraivotinh0351 - 0 dangthu209
changtraivotinh0350 - 2 beyeupk
changtraivotinh0352 - 0 homaitrucmy
changtraivotinh0350 - 1 kingofflags
changtraivotinh0351 - 0 minhvodich
changtraivotinh0351 - 0 havi0032
changtraivotinh0352 - 1 celeron4ghz
changtraivotinh0351 - 0 ytr6gfb5r5f
changtraivotinh0353 - 1 ducatuan2020
changtraivotinh0350 - 2 phuczelo
changtraivotinh0353 - 7 wylie
changtraivotinh0351 - 0 hanpas
changtraivotinh0351 - 7 waifu207otaku
changtraivotinh0350 - 10 conmuaphun
changtraivotinh0350 - 4 tayphuongthatbai
changtraivotinh0355 - 0 tuss2009
changtraivotinh03514 - 19 tungcaro
changtraivotinh0351 - 4 tuyetmuahe
changtraivotinh0350 - 6 thienthansau
changtraivotinh0350 - 6 saphia
changtraivotinh0350 - 2 dau127
changtraivotinh0351 - 0 gamemk
changtraivotinh0351 - 5 arsenalfc96
changtraivotinh0354 - 0 tuankiet19062004
changtraivotinh0350 - 2 huunhu66