changtraivotinh035
  • Hạng 196
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 2
  • Tỉ lệ thắng 58.14%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
changtraivotinh0351 - 0 vodanh
changtraivotinh0350 - 5 thanhlong
changtraivotinh0354 - 4 vietnam3
changtraivotinh0350 - 3 yellowrain
changtraivotinh0351 - 2 abcxyz1212
changtraivotinh0352 - 0 hexx2007
changtraivotinh0351 - 3 heoconhamhoc
changtraivotinh0352 - 27 phuongkitty
changtraivotinh0352 - 0 bruce
changtraivotinh0350 - 1 beyeupk
changtraivotinh0354 - 1 changchang113
changtraivotinh0351 - 0 anndanguongmilo
changtraivotinh0356 - 0 army10
changtraivotinh0350 - 7 gatamky2020
changtraivotinh0352 - 0 trantrucvy2802
changtraivotinh0350 - 1 nammien
changtraivotinh0352 - 0 mimi1368
changtraivotinh0353 - 0 kimnhi
changtraivotinh0351 - 0 taovrtt
changtraivotinh0354 - 0 wibukhonggioihan
changtraivotinh0352 - 1 tula012
changtraivotinh0354 - 10 pepopo
changtraivotinh03511 - 6 jadyeuthuong
changtraivotinh0350 - 3 nhatmai
changtraivotinh0350 - 1 tronghieu
changtraivotinh0351 - 0 chouchou2611
changtraivotinh0356 - 0 nguyenlinh04052008
changtraivotinh0354 - 0 pthao3799
changtraivotinh0350 - 2 buumbuum
changtraivotinh0351 - 0 yoshida
changtraivotinh0351 - 2 lexuan22
changtraivotinh0356 - 4 kentpham
changtraivotinh0350 - 4 canhty
changtraivotinh0351 - 0 dangky1lan
changtraivotinh0351 - 0 minhthang11
changtraivotinh0351 - 0 playboy
changtraivotinh0350 - 5 scp67892021
changtraivotinh0357 - 2 zicohangaram
changtraivotinh0352 - 0 danghai19
changtraivotinh0352 - 0 dong2k6
changtraivotinh0354 - 0 ruangu
changtraivotinh0350 - 2 newnew
changtraivotinh0354 - 0 trang11
changtraivotinh0352 - 0 voducmanh
changtraivotinh0355 - 0 longtrockinhmon
changtraivotinh0352 - 9 nht1309
changtraivotinh0351 - 2 nguvaicadai123q
changtraivotinh0352 - 0 hangnguyenthi
changtraivotinh0351 - 1 phamvancuong
changtraivotinh0351 - 0 giang
changtraivotinh0350 - 1 heoxixoan
changtraivotinh0354 - 0 accdif
changtraivotinh0351 - 2 kehuydiet2802
changtraivotinh0351 - 0 dacvu208
changtraivotinh0350 - 2 binhnhi
changtraivotinh0352 - 0 gddgdgdgddg
changtraivotinh0351 - 0 hhhbros
changtraivotinh0350 - 1 binhdu
changtraivotinh0353 - 8 lamcaro
changtraivotinh0353 - 0 julia
changtraivotinh0351 - 5 nan007
changtraivotinh0352 - 0 camly2603
changtraivotinh0353 - 0 tuankiet282
changtraivotinh0354 - 0 danly1320
changtraivotinh0351 - 0 huyle123
changtraivotinh0350 - 2 hanhplayboys
changtraivotinh0354 - 0 moonlight
changtraivotinh0356 - 3 greenland
changtraivotinh0350 - 1 thanhthanh2k8
changtraivotinh0354 - 0 phucphuc2005
changtraivotinh0350 - 8 tuandeptrai
changtraivotinh0354 - 0 monday
changtraivotinh0356 - 0 khang2009nek
changtraivotinh0352 - 0 phonggaf
changtraivotinh0352 - 1 bangtam2312
changtraivotinh0350 - 1 nhibuong
changtraivotinh0350 - 1 mavuong
changtraivotinh0350 - 1 thythy2021
changtraivotinh0350 - 2 thanhthanh2k7
changtraivotinh0351 - 0 lemon
changtraivotinh0359 - 0 nguyenlove2k4
changtraivotinh0351 - 0 bapcaingoc
changtraivotinh0351 - 1 heoconhamchoi
changtraivotinh0350 - 2 nguoivohinh
changtraivotinh0351 - 0 paduc
changtraivotinh0352 - 1 lvtrung
changtraivotinh0351 - 0 nhipcautre21
changtraivotinh0353 - 1 buonnhoem
changtraivotinh0350 - 2 dungtrieu
changtraivotinh0351 - 0 hoagiay123
changtraivotinh0350 - 1 qindy
changtraivotinh0352 - 6 ladieubong
changtraivotinh0354 - 0 nguyenviet
changtraivotinh0353 - 0 vule2603
changtraivotinh0351 - 0 hacker123
changtraivotinh0352 - 0 zakz1000
changtraivotinh0353 - 4 ttntvt
changtraivotinh0350 - 1 phuongminh
changtraivotinh0350 - 2 tapchoico
changtraivotinh0351 - 0 alphax