dungtrieu
  • Hạng 406
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 32
  • Tỉ lệ thắng 59.46%
  • Chỉ số xã hội 259
  • Chỉ số đam mê 7.53
  • Thời gian tham gia 5 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dungtrieu0 - 1 nkocdethuong
dungtrieu0 - 3 nguoivohinh
dungtrieu3 - 2 trannhat
dungtrieu1 - 0 toanluf
dungtrieu0 - 1 h2so4
dungtrieu1 - 0 vangbacdaquy
dungtrieu0 - 10 concua3
dungtrieu5 - 0 obama
dungtrieu1 - 0 unedy
dungtrieu2 - 0 vunhunguyet2509
dungtrieu0 - 1 lamcaro2
dungtrieu0 - 2 dungnhinlai
dungtrieu0 - 4 thanhphomuabay
dungtrieu23 - 31 nguyenhungthcsvts
dungtrieu1 - 5 missnl
dungtrieu5 - 0 bebi78543
dungtrieu2 - 0 ranmori
dungtrieu2 - 0 werfgh
dungtrieu4 - 0 honganh2009
dungtrieu0 - 1 trungquan1602
dungtrieu1 - 1 longhung
dungtrieu1 - 0 monchangcheo
dungtrieu1 - 2 yingying
dungtrieu1 - 10 nhamdoanhdoanh
dungtrieu4 - 0 anan99
dungtrieu11 - 15 kentpham
dungtrieu1 - 0 bamboo
dungtrieu1 - 3 cpcnarin14
dungtrieu9 - 0 myacbt
dungtrieu4 - 0 nohssiwi
dungtrieu0 - 2 linda
dungtrieu24 - 10 hochitrung
dungtrieu2 - 6 sagocarer
dungtrieu12 - 1 kiennguyen
dungtrieu2 - 0 muvodoi
dungtrieu0 - 1 huongq
dungtrieu1 - 4 kingcaroone
dungtrieu7 - 1 jsjskdkf
dungtrieu6 - 12 arsenalfc96
dungtrieu0 - 3 gacondichoi
dungtrieu1 - 0 danhtoanthua
dungtrieu2 - 0 sabo2412
dungtrieu1 - 0 lamnam000
dungtrieu3 - 0 tanlamvtpt96
dungtrieu5 - 1 thuyhoa90
dungtrieu0 - 10 thanhthanh2k7
dungtrieu2 - 0 cuccu
dungtrieu0 - 3 duyen10
dungtrieu0 - 2 tuanlongtt
dungtrieu2 - 0 buonnhoem
dungtrieu0 - 1 tuoiconrong
dungtrieu3 - 9 tranphuockhanh
dungtrieu1 - 0 nguyenchauanh2009
dungtrieu5 - 8 diemcaro04999
dungtrieu5 - 1 khachmankhien
dungtrieu0 - 4 minhquan58
dungtrieu2 - 0 gacontapdi1
dungtrieu1 - 3 cpcnarin5
dungtrieu2 - 4 sisi99
dungtrieu0 - 10 dunglun
dungtrieu11 - 4 moublo
dungtrieu0 - 1 sakazuki3835t
dungtrieu0 - 1 covid19
dungtrieu1 - 0 huyvu27
dungtrieu3 - 0 ndndnd
dungtrieu7 - 1 phamtuantrinh
dungtrieu1 - 7 quanghn
dungtrieu3 - 0 thuhuong
dungtrieu2 - 0 hanie
dungtrieu0 - 1 babyboss
dungtrieu1 - 0 johnny53
dungtrieu2 - 1 zerobay
dungtrieu2 - 0 ok123
dungtrieu0 - 4 lqdoan
dungtrieu1 - 5 namden2232
dungtrieu7 - 4 anhthu2210
dungtrieu2 - 1 nqt1234vbn
dungtrieu17 - 16 huongjep
dungtrieu2 - 2 hamy073
dungtrieu0 - 2 vnnguyendung
dungtrieu3 - 2 ok123456
dungtrieu8 - 1 toandeptrai
dungtrieu4 - 7 ltb0506
dungtrieu0 - 1 thuytinhkhoc
dungtrieu2 - 0 nqt1234vnb
dungtrieu2 - 0 thongoc98
dungtrieu0 - 2 london1
dungtrieu3 - 1 xin1lanthua
dungtrieu1 - 0 thaovan2k7
dungtrieu2 - 8 nhatmai
dungtrieu1 - 0 sahdfh
dungtrieu3 - 1 nguyenkimcuong
dungtrieu3 - 1 tuananh1011
dungtrieu0 - 5 vuhoang21
dungtrieu1 - 3 botbien
dungtrieu1 - 0 minhvn
dungtrieu0 - 1 bangbang
dungtrieu3 - 1 ngoc90
dungtrieu21 - 2 blacktl
dungtrieu5 - 2 cohu90