dungtrieu
  • Hạng 116
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 15
  • Tỉ lệ thắng 63.70%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dungtrieu2 - 0 minh07032005
dungtrieu1 - 0 phatquyen1998
dungtrieu2 - 1 mayakieu
dungtrieu1 - 0 minhkthd
dungtrieu3 - 23 phuongkitty
dungtrieu4 - 0 lylyanna
dungtrieu1 - 1 matngu14
dungtrieu1 - 0 ameeisme
dungtrieu1 - 0 anhkhadeptrai
dungtrieu2 - 0 test124
dungtrieu1 - 0 huongjep
dungtrieu1 - 0 sibal
dungtrieu3 - 0 alooooooooooo
dungtrieu3 - 0 gialinhsuun
dungtrieu0 - 2 thanhlong
dungtrieu0 - 1 emgalam
dungtrieu2 - 3 ltb0506
dungtrieu1 - 0 huanjb3
dungtrieu0 - 1 jamasu1226
dungtrieu1 - 0 bibibi
dungtrieu2 - 8 matbiec
dungtrieu4 - 0 bb1234
dungtrieu4 - 0 ancoi
dungtrieu1 - 0 vuacotrongmo
dungtrieu2 - 10 yellowrain
dungtrieu1 - 0 annq120608
dungtrieu8 - 6 buibuon
dungtrieu1 - 0 quyenhehehe
dungtrieu5 - 1 lanthanh
dungtrieu1 - 0 maruko
dungtrieu9 - 12 kentpham
dungtrieu1 - 0 khoailangnuong
dungtrieu1 - 0 nonamevn
dungtrieu0 - 2 chauky77
dungtrieu3 - 0 huynhbaobao
dungtrieu2 - 2 dembuon
dungtrieu2 - 0 pthao3799
dungtrieu4 - 0 anhkiet2021
dungtrieu5 - 0 hungngu
dungtrieu5 - 0 meoooo
dungtrieu1 - 0 hoangminhchien
dungtrieu4 - 1 pqthangpt
dungtrieu1 - 13 scp67892021
dungtrieu6 - 0 sakuratara
dungtrieu5 - 2 abcxyz1212
dungtrieu15 - 0 nhiok
dungtrieu5 - 1 satthu06cool94
dungtrieu0 - 1 army13
dungtrieu0 - 1 hieenr2021
dungtrieu2 - 12 moitapchoi1
dungtrieu7 - 7 buitoi21
dungtrieu2 - 1 luke911
dungtrieu1 - 0 totoro
dungtrieu4 - 5 nguyenvancu
dungtrieu3 - 0 nguyenlinh04052008
dungtrieu0 - 1 vodanh
dungtrieu2 - 0 mrbryan
dungtrieu1 - 0 annam
dungtrieu1 - 0 jang80
dungtrieu0 - 3 nttthuy
dungtrieu1 - 0 thienthan999
dungtrieu0 - 2 nguoivohinh
dungtrieu32 - 1 quynhb52
dungtrieu1 - 2 nhatmai
dungtrieu0 - 2 ttntvt
dungtrieu2 - 2 shupapol
dungtrieu7 - 0 xukawai2
dungtrieu2 - 1 ngocluan
dungtrieu2 - 3 ngocruby9x
dungtrieu0 - 1 lejun
dungtrieu1 - 1 binhnhi
dungtrieu2 - 0 fhhhfjdhv
dungtrieu4 - 2 bogay
dungtrieu2 - 0 heloel
dungtrieu2 - 0 quoc12334
dungtrieu1 - 0 bapcaingoc
dungtrieu1 - 0 cauvangchammamtom
dungtrieu4 - 10 nguyenvuhoang21
dungtrieu3 - 0 thuthu2012
dungtrieu2 - 3 hieuhieuhieu
dungtrieu8 - 0 baotran
dungtrieu0 - 4 buumbuum
dungtrieu0 - 1 heoxixoan
dungtrieu4 - 8 gatamky2020
dungtrieu10 - 1 knockout
dungtrieu0 - 1 skywalker
dungtrieu7 - 1 nguvaicadai123q
dungtrieu4 - 0 thanhbinh
dungtrieu1 - 0 cinhoangde
dungtrieu2 - 0 ducaticivic
dungtrieu0 - 5 shiomi
dungtrieu8 - 1 lmao999
dungtrieu2 - 0 khkhkh
dungtrieu5 - 0 danly1320
dungtrieu2 - 0 chloedoan
dungtrieu0 - 3 forfun
dungtrieu3 - 0 tttttt
dungtrieu1 - 1 hanhplayboys
dungtrieu0 - 1 mikochan
dungtrieu0 - 9 thanhthanh2k7