dungtrieu
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.87%
  • Chỉ số xã hội 506
  • Chỉ số đam mê 3.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dungtrieu1 - 0 hatcatnho
dungtrieu1 - 4 rocket290671
dungtrieu3 - 0 davidkhanh
dungtrieu9 - 20 h2so4
dungtrieu0 - 6 congtrinh
dungtrieu7 - 17 hdmi2000
dungtrieu10 - 15 totoro
dungtrieu15 - 17 trannhat
dungtrieu40 - 0 unicorny
dungtrieu15 - 17 dolphin
dungtrieu15 - 12 toanluf
dungtrieu15 - 23 huongkute
dungtrieu4 - 14 aikhongsotui
dungtrieu2 - 0 bunnyboa
dungtrieu0 - 4 quangmetro
dungtrieu17 - 3 stingtv
dungtrieu3 - 0 lammap
dungtrieu8 - 6 phongnha
dungtrieu1 - 0 iamnotlele
dungtrieu3 - 2 docuong
dungtrieu5 - 5 tayngang66
dungtrieu1 - 0 vhphu
dungtrieu0 - 3 muaxuanden
dungtrieu0 - 4 siro2012
dungtrieu2 - 0 phuc1231
dungtrieu5 - 3 nguyenvanphap
dungtrieu3 - 1 sabo2412
dungtrieu5 - 0 ducvuvan
dungtrieu1 - 0 yvoab
dungtrieu0 - 1 ellis
dungtrieu2 - 0 toankan1111
dungtrieu8 - 12 nguoivohinh
dungtrieu4 - 0 dinhdung2808
dungtrieu1 - 0 trunghoangg
dungtrieu3 - 0 meichan
dungtrieu18 - 16 huongjep
dungtrieu0 - 1 winxp
dungtrieu2 - 0 hoangngungoc
dungtrieu2 - 0 hiepvinh89
dungtrieu0 - 4 meohoang123
dungtrieu3 - 0 noobvip2k8
dungtrieu2 - 0 trinhxi1
dungtrieu1 - 0 greycattt
dungtrieu2 - 1 carokid
dungtrieu1 - 0 trahaykhoc231102
dungtrieu1 - 1 newnewnew
dungtrieu1 - 6 nganbali
dungtrieu2 - 0 thanghym
dungtrieu0 - 1 nhatnhatsl
dungtrieu1 - 0 hungtranquoc
dungtrieu1 - 0 nttnga2612
dungtrieu1 - 0 lulipham
dungtrieu2 - 0 aimar
dungtrieu0 - 1 manhlamm
dungtrieu11 - 12 vuabip
dungtrieu0 - 1 ezbronze0911
dungtrieu1 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
dungtrieu1 - 4 jrngwij
dungtrieu1 - 0 nitriboots123
dungtrieu1 - 0 siurune
dungtrieu3 - 2 lee16
dungtrieu3 - 0 thanhhiennnq
dungtrieu1 - 0 exdevilcaro04
dungtrieu3 - 9 shinnijin
dungtrieu2 - 0 kiendepzai123
dungtrieu1 - 0 thoithua
dungtrieu1 - 0 aceg123
dungtrieu7 - 0 haicd2721
dungtrieu1 - 0 thuynganho
dungtrieu1 - 3 lokeybonson
dungtrieu9 - 0 nguyennauq
dungtrieu3 - 0 lxl987
dungtrieu2 - 10 cocvang
dungtrieu2 - 1 thuykim7979
dungtrieu1 - 0 huynhtridoan
dungtrieu2 - 0 anhthulo21
dungtrieu2 - 0 hoanhmanh93
dungtrieu2 - 0 admingo
dungtrieu2 - 2 at0p1xt
dungtrieu3 - 0 hoantucf96
dungtrieu9 - 0 meomunday
dungtrieu1 - 0 adassd
dungtrieu0 - 4 tuanlongtt
dungtrieu5 - 1 minhreal23
dungtrieu3 - 0 nguyenthehuan7a1
dungtrieu1 - 0 kingboji
dungtrieu4 - 1 dinhlamdao2710
dungtrieu2 - 0 noname06
dungtrieu0 - 9 kikokiko
dungtrieu2 - 0 ligerutd989
dungtrieu4 - 3 loanloan
dungtrieu0 - 3 lebaokhang
dungtrieu0 - 1 wibunotsimpttv2k7
dungtrieu0 - 3 toigalam
dungtrieu1 - 1 quynhkaka
dungtrieu18 - 3 jena123
dungtrieu1 - 0 ngoctin
dungtrieu4 - 6 travahuong
dungtrieu10 - 0 bangoanh
dungtrieu3 - 0 pantie25