dungtrieu
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 981
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.33%
  • Chỉ số xã hội 372
  • Chỉ số đam mê 3.53
  • Thời gian tham gia 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dungtrieu0 - 1 thutrang
dungtrieu1 - 2 nkocdethuong
dungtrieu0 - 1 nhatvy2291
dungtrieu0 - 1 dolphin
dungtrieu11 - 2 donghoang111
dungtrieu1 - 0 ytutyutyutyuyu
dungtrieu0 - 1 abcdeg
dungtrieu0 - 2 yephdith
dungtrieu1 - 0 giangltn
dungtrieu5 - 0 phuongdq
dungtrieu2 - 1 ggyayaez
dungtrieu1 - 0 phamtri207
dungtrieu2 - 8 nguoivohinh
dungtrieu6 - 0 phuongsaigon
dungtrieu0 - 1 nguyenduyduc
dungtrieu1 - 0 honhanductue
dungtrieu1 - 0 thanhbac
dungtrieu8 - 1 loojc1000
dungtrieu2 - 2 h2so4
dungtrieu1 - 0 asthemoon
dungtrieu1 - 0 huymaster04
dungtrieu0 - 1 chiukonoi
dungtrieu5 - 3 tayngang66
dungtrieu3 - 1 gnahk
dungtrieu0 - 5 linhlucden
dungtrieu3 - 0 sabo2412
dungtrieu2 - 2 toanluf
dungtrieu4 - 3 heliosxyz
dungtrieu7 - 6 hongnhung96
dungtrieu4 - 1 martinchannel
dungtrieu3 - 5 hieuga
dungtrieu0 - 1 canho
dungtrieu1 - 0 yueyue1
dungtrieu2 - 0 lyle056465
dungtrieu5 - 0 thanhbui
dungtrieu0 - 1 akirakun
dungtrieu5 - 0 nganhuynhshop
dungtrieu2 - 0 oksaocungduoc
dungtrieu5 - 1 haikenaa
dungtrieu4 - 1 veeee0032
dungtrieu3 - 0 donghuy123
dungtrieu0 - 2 kiencon
dungtrieu2 - 4 carohcm
dungtrieu1 - 2 tapchoilon
dungtrieu6 - 15 abcabcabc
dungtrieu0 - 7 lamcaro2
dungtrieu8 - 5 nguyenchinh85
dungtrieu1 - 0 mochasa
dungtrieu1 - 0 vungocanh1
dungtrieu2 - 1 vtvtvtv2022
dungtrieu1 - 0 zronice
dungtrieu5 - 0 choemsin
dungtrieu1 - 0 choidep2021
dungtrieu1 - 3 nguyenmanhlama01
dungtrieu1 - 2 endlesslove
dungtrieu1 - 1 tai1703
dungtrieu2 - 0 congcore2021
dungtrieu1 - 0 huynhuyn
dungtrieu0 - 1 chienhp
dungtrieu20 - 5 candy
dungtrieu0 - 5 chopper
dungtrieu0 - 2 minhcaro
dungtrieu3 - 8 dangkyqd
dungtrieu0 - 1 nh0xackekeect
dungtrieu18 - 3 kim93
dungtrieu4 - 2 xemphim2022
dungtrieu1 - 0 rongar
dungtrieu1 - 4 tuyetmuahe
dungtrieu1 - 0 trithichtrol123
dungtrieu1 - 1 maithao
dungtrieu3 - 3 minhhuy1108
dungtrieu1 - 4 phumyhung
dungtrieu3 - 2 trangkute
dungtrieu0 - 2 manhlama01
dungtrieu1 - 0 choicaro
dungtrieu2 - 1 ngaudz1903
dungtrieu2 - 0 bongbongmua12
dungtrieu3 - 0 bossdautay
dungtrieu3 - 0 muraop1
dungtrieu1 - 10 poseidon
dungtrieu0 - 1 hermes
dungtrieu0 - 1 robin
dungtrieu2 - 3 a4toto
dungtrieu2 - 0 vidieu
dungtrieu4 - 0 trieuvietqt
dungtrieu1 - 5 kingofflags
dungtrieu1 - 0 thiengon123
dungtrieu3 - 0 crisdevilgamer
dungtrieu1 - 3 sinbad
dungtrieu0 - 2 venus02
dungtrieu7 - 14 saobang
dungtrieu2 - 0 saothuy22
dungtrieu1 - 0 hungidol
dungtrieu1 - 3 congiola
dungtrieu0 - 2 aquadogkr1
dungtrieu7 - 0 vuan1932003
dungtrieu0 - 1 anhkhongquantam
dungtrieu1 - 2 phamvo
dungtrieu0 - 2 gomoko
dungtrieu1 - 4 waifu207otaku