dungtrieu
  • Hạng 109
  • Ngọc 1,265
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.21%
  • Chỉ số xã hội 475
  • Chỉ số đam mê 1.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dungtrieu2 - 1 carokid
dungtrieu1 - 0 trahaykhoc231102
dungtrieu5 - 11 totoro
dungtrieu1 - 1 newnewnew
dungtrieu3 - 11 hdmi2000
dungtrieu1 - 6 nganbali
dungtrieu6 - 12 toanluf
dungtrieu2 - 0 thanghym
dungtrieu0 - 1 nhatnhatsl
dungtrieu8 - 16 huongkute
dungtrieu1 - 0 hungtranquoc
dungtrieu5 - 15 h2so4
dungtrieu1 - 0 nttnga2612
dungtrieu1 - 0 lulipham
dungtrieu2 - 0 aimar
dungtrieu7 - 12 nguoivohinh
dungtrieu0 - 1 manhlamm
dungtrieu11 - 12 vuabip
dungtrieu0 - 1 ezbronze0911
dungtrieu11 - 10 trannhat
dungtrieu8 - 12 dolphin
dungtrieu1 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
dungtrieu1 - 4 jrngwij
dungtrieu1 - 0 nitriboots123
dungtrieu1 - 0 siurune
dungtrieu3 - 2 lee16
dungtrieu3 - 0 thanhhiennnq
dungtrieu1 - 0 exdevilcaro04
dungtrieu3 - 9 shinnijin
dungtrieu2 - 0 kiendepzai123
dungtrieu1 - 0 thoithua
dungtrieu1 - 0 aceg123
dungtrieu7 - 0 haicd2721
dungtrieu1 - 0 thuynganho
dungtrieu1 - 3 lokeybonson
dungtrieu9 - 0 nguyennauq
dungtrieu3 - 0 lxl987
dungtrieu2 - 10 cocvang
dungtrieu2 - 1 thuykim7979
dungtrieu1 - 0 huynhtridoan
dungtrieu2 - 0 anhthulo21
dungtrieu2 - 0 hoanhmanh93
dungtrieu2 - 0 admingo
dungtrieu2 - 2 at0p1xt
dungtrieu3 - 0 hoantucf96
dungtrieu9 - 0 meomunday
dungtrieu1 - 0 adassd
dungtrieu0 - 4 tuanlongtt
dungtrieu5 - 1 minhreal23
dungtrieu3 - 0 nguyenthehuan7a1
dungtrieu1 - 0 kingboji
dungtrieu4 - 1 dinhlamdao2710
dungtrieu2 - 0 noname06
dungtrieu0 - 9 kikokiko
dungtrieu2 - 0 ligerutd989
dungtrieu4 - 3 loanloan
dungtrieu0 - 3 lebaokhang
dungtrieu0 - 1 wibunotsimpttv2k7
dungtrieu0 - 3 toigalam
dungtrieu1 - 1 quynhkaka
dungtrieu18 - 3 jena123
dungtrieu1 - 0 ngoctin
dungtrieu4 - 6 travahuong
dungtrieu10 - 0 bangoanh
dungtrieu3 - 0 pantie25
dungtrieu2 - 2 phungtien
dungtrieu1 - 1 nhatvy2291
dungtrieu0 - 1 tonngokhong9
dungtrieu1 - 0 gayboi
dungtrieu1 - 0 ninhpham
dungtrieu0 - 1 abccuti
dungtrieu5 - 13 tomcuamuc
dungtrieu1 - 0 ducdnh
dungtrieu0 - 2 caroforfun99999
dungtrieu0 - 1 tranthuahoai
dungtrieu7 - 38 phuongkitty
dungtrieu0 - 2 gomukupro33333
dungtrieu0 - 2 quangmetro
dungtrieu2 - 0 khongmotai012
dungtrieu2 - 0 hoangbeyuni
dungtrieu5 - 0 phongcaro1
dungtrieu1 - 1 ngocdz2k
dungtrieu1 - 0 kitosaka
dungtrieu0 - 2 thutrang
dungtrieu1 - 0 lolololo
dungtrieu3 - 7 carohcm
dungtrieu14 - 2 nhduongay123
dungtrieu7 - 3 veeee0032
dungtrieu0 - 3 evanst
dungtrieu1 - 0 lequandp123
dungtrieu3 - 0 kimhanlong
dungtrieu2 - 4 noodles
dungtrieu0 - 2 anhlatrumday
dungtrieu3 - 0 ychucute3000
dungtrieu4 - 0 toaikute
dungtrieu1 - 0 tieumama
dungtrieu1 - 0 starwar
dungtrieu2 - 0 mogghg
dungtrieu4 - 0 hihidautay
dungtrieu5 - 0 sungo