bapcaingoc
  • Hạng ...
  • Ngọc 699
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.95%
  • Chỉ số xã hội 448
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bapcaingoc2 - 2 khoitm5
bapcaingoc11 - 11 sieutron
bapcaingoc9 - 12 chuotbobo
bapcaingoc4 - 6 thythy2021
bapcaingoc0 - 2 nganbali
bapcaingoc7 - 3 chauky77
bapcaingoc0 - 1 unknowns
bapcaingoc3 - 1 pthao3799
bapcaingoc4 - 7 ngocluan
bapcaingoc1 - 0 riochii
bapcaingoc0 - 3 sanbangtaca123
bapcaingoc1 - 0 lollllllllll
bapcaingoc2 - 6 cocvang
bapcaingoc8 - 2 tongtuan
bapcaingoc2 - 0 quangman2008
bapcaingoc7 - 2 yuqifakenr123
bapcaingoc1 - 4 emiya
bapcaingoc16 - 1 hungnguyenphi8118
bapcaingoc3 - 4 mailady
bapcaingoc6 - 13 lanhphong
bapcaingoc21 - 14 lucatin
bapcaingoc9 - 10 sabo2412
bapcaingoc2 - 0 haira
bapcaingoc1 - 0 quannnpegasus2
bapcaingoc10 - 0 hatuankiet
bapcaingoc0 - 1 tien09
bapcaingoc0 - 1 phikhanhb7
bapcaingoc1 - 0 qhfpq1994
bapcaingoc9 - 0 lokeybonson
bapcaingoc7 - 0 thancaroxyz
bapcaingoc5 - 0 bonzik
bapcaingoc18 - 5 shinnijin
bapcaingoc1 - 0 laidangthach123
bapcaingoc3 - 0 tien0197tc
bapcaingoc2 - 0 dangnguyenphu2
bapcaingoc4 - 1 rynkito
bapcaingoc1 - 0 ngohongnhutnam
bapcaingoc2 - 0 maanhquan12
bapcaingoc1 - 0 hoangganhh1002
bapcaingoc1 - 0 ngotrananhphuc
bapcaingoc2 - 8 toidanhga
bapcaingoc1 - 0 adassd
bapcaingoc4 - 4 dongcoxanh123
bapcaingoc2 - 0 midsommar
bapcaingoc1 - 0 bruno678
bapcaingoc1 - 0 phanchuongkg
bapcaingoc3 - 0 thutoan10
bapcaingoc4 - 2 nttthuy
bapcaingoc1 - 0 minhreal23
bapcaingoc0 - 1 amazon
bapcaingoc1 - 0 lylokutee
bapcaingoc2 - 2 mavuong
bapcaingoc0 - 1 porsche911
bapcaingoc1 - 4 buonnhoem
bapcaingoc3 - 2 balaungu123
bapcaingoc0 - 1 binhthuong
bapcaingoc1 - 3 travahuong
bapcaingoc0 - 3 toiyeuem
bapcaingoc1 - 0 binzzz98
bapcaingoc2 - 0 teestein
bapcaingoc1 - 0 neverlose
bapcaingoc8 - 0 yourmomahoe
bapcaingoc1 - 0 dithadieu
bapcaingoc5 - 0 hangover
bapcaingoc2 - 0 thienlongkp12
bapcaingoc3 - 3 lebaokhang
bapcaingoc1 - 1 saphia
bapcaingoc3 - 2 anh3khia
bapcaingoc8 - 1 drop14112406
bapcaingoc0 - 3 caroforfun99999
bapcaingoc2 - 0 thaonguyencafe
bapcaingoc0 - 3 muaxuanden
bapcaingoc0 - 4 chachacha
bapcaingoc1 - 0 datngan
bapcaingoc3 - 0 happynewyear
bapcaingoc2 - 0 lemyha
bapcaingoc17 - 0 voman167
bapcaingoc7 - 1 hiusama
bapcaingoc3 - 0 ngulucthat567
bapcaingoc2 - 0 lolololo
bapcaingoc0 - 1 belen3
bapcaingoc4 - 0 brium
bapcaingoc5 - 4 cupcake123
bapcaingoc6 - 0 nguyentuankhoa
bapcaingoc14 - 57 phuongkitty
bapcaingoc2 - 0 thaonha
bapcaingoc1 - 1 hiuhu
bapcaingoc2 - 0 doanduong
bapcaingoc1 - 0 phidatlop6a6
bapcaingoc1 - 0 hoangky
bapcaingoc3 - 0 diepruby2019
bapcaingoc1 - 0 tamhang2211
bapcaingoc1 - 0 yuukinomember
bapcaingoc2 - 0 zhenzhen
bapcaingoc1 - 0 nionghie11
bapcaingoc0 - 3 hdmi2000
bapcaingoc0 - 11 lamcaro2
bapcaingoc3 - 6 noodles
bapcaingoc1 - 5 evanst
bapcaingoc2 - 0 phongthebest