bapcaingoc
  • Hạng 310
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,354
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.82%
  • Chỉ số xã hội 306
  • Chỉ số đam mê 5.80
  • Thời gian tham gia 7 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bapcaingoc4 - 1 huyenmai96
bapcaingoc0 - 1 akirakun
bapcaingoc3 - 7 nguyenmanhlama01
bapcaingoc0 - 1 vantannguyen
bapcaingoc0 - 2 vuabip
bapcaingoc2 - 0 sonluu
bapcaingoc0 - 2 vetthuonglong
bapcaingoc2 - 2 lethanhnhan01
bapcaingoc1 - 0 chaucute
bapcaingoc1 - 1 duyen10
bapcaingoc0 - 1 linhlucden
bapcaingoc7 - 0 snail
bapcaingoc5 - 2 vtvtvtv2022
bapcaingoc3 - 0 khangdj00
bapcaingoc3 - 3 duyanh
bapcaingoc0 - 2 vngn175
bapcaingoc0 - 4 waifu207otaku
bapcaingoc3 - 0 veeee0032
bapcaingoc1 - 0 thiengon123
bapcaingoc0 - 5 thanhthanh2k7
bapcaingoc2 - 10 carohcm
bapcaingoc1 - 0 namphe231
bapcaingoc2 - 0 congcore2021
bapcaingoc1 - 0 mysicdew4
bapcaingoc2 - 4 firouz
bapcaingoc5 - 1 duyhungmobile
bapcaingoc2 - 1 pouralways
bapcaingoc3 - 0 duytrung1991
bapcaingoc7 - 0 playcocaro
bapcaingoc20 - 21 xemphim2022
bapcaingoc0 - 2 bemuoi
bapcaingoc3 - 0 haidung0212
bapcaingoc2 - 3 choicaro
bapcaingoc0 - 1 lanhphong
bapcaingoc3 - 2 bongbongmua12
bapcaingoc3 - 0 dongpham75
bapcaingoc1 - 0 thinhnhp
bapcaingoc5 - 0 trungkaka
bapcaingoc1 - 1 bumbobi
bapcaingoc1 - 1 choidep2021
bapcaingoc1 - 2 thythy2021
bapcaingoc12 - 1 phinhnam
bapcaingoc2 - 2 corona
bapcaingoc2 - 0 fireship
bapcaingoc10 - 1 huynmopg
bapcaingoc1 - 2 sieutron
bapcaingoc5 - 4 choiluon
bapcaingoc2 - 0 minhvodich
bapcaingoc8 - 0 ytr6gfb5r5f
bapcaingoc0 - 1 jiji001
bapcaingoc1 - 0 wandamaximoff
bapcaingoc1 - 0 verygood
bapcaingoc1 - 0 bngoc
bapcaingoc2 - 3 bogay
bapcaingoc0 - 4 hahaha33
bapcaingoc0 - 2 phuczelo
bapcaingoc1 - 1 playcaro20
bapcaingoc1 - 0 vuadaubep
bapcaingoc2 - 0 trungvn
bapcaingoc3 - 0 vinhpt235
bapcaingoc0 - 1 robin
bapcaingoc9 - 7 emdangicachly
bapcaingoc0 - 4 dangtiendung
bapcaingoc2 - 4 beba888
bapcaingoc1 - 0 gla1v3
bapcaingoc1 - 0 hanabi
bapcaingoc2 - 0 tuss2009
bapcaingoc3 - 0 nguyennhatminh
bapcaingoc14 - 0 tdst122
bapcaingoc3 - 0 vuthai
bapcaingoc1 - 0 catmoi1998
bapcaingoc3 - 8 arsenalfc96
bapcaingoc3 - 1 beyou123
bapcaingoc1 - 0 okemen
bapcaingoc8 - 3 sonbinnnnn
bapcaingoc5 - 0 thusieudepgai
bapcaingoc8 - 0 thong5536
bapcaingoc6 - 3 kobitchoi2021
bapcaingoc6 - 2 tu8160
bapcaingoc1 - 0 phuongdza01
bapcaingoc4 - 5 tuongsinh
bapcaingoc1 - 0 winter
bapcaingoc1 - 0 tungcaro
bapcaingoc1 - 0 duongproga
bapcaingoc2 - 1 brokendown
bapcaingoc1 - 1 quanglb2001
bapcaingoc0 - 10 lamcaro2
bapcaingoc1 - 1 matrancaro
bapcaingoc1 - 2 songgio
bapcaingoc3 - 0 amy825
bapcaingoc4 - 0 thuttt
bapcaingoc4 - 0 minh256667tv
bapcaingoc0 - 2 longhung
bapcaingoc0 - 2 gahapchao
bapcaingoc3 - 4 xingchha
bapcaingoc6 - 4 cmt13
bapcaingoc1 - 0 emgalam11
bapcaingoc0 - 3 uizaaaaa
bapcaingoc1 - 2 hochitrung
bapcaingoc1 - 0 huynhthithuyduong