bapcaingoc
  • Hạng 139
  • Ngọc 1,163
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.07%
  • Chỉ số xã hội 406
  • Chỉ số đam mê 2.23
  • Thời gian tham gia 11 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bapcaingoc0 - 3 toiyeuem
bapcaingoc1 - 0 binzzz98
bapcaingoc2 - 3 cocvang
bapcaingoc2 - 0 teestein
bapcaingoc1 - 0 neverlose
bapcaingoc3 - 3 chuotbobo
bapcaingoc1 - 3 buonnhoem
bapcaingoc8 - 0 yourmomahoe
bapcaingoc1 - 0 dithadieu
bapcaingoc5 - 0 hangover
bapcaingoc2 - 0 thienlongkp12
bapcaingoc3 - 6 thythy2021
bapcaingoc0 - 1 mailady
bapcaingoc3 - 3 lebaokhang
bapcaingoc1 - 1 saphia
bapcaingoc3 - 2 anh3khia
bapcaingoc8 - 1 drop14112406
bapcaingoc0 - 3 caroforfun99999
bapcaingoc3 - 2 nttthuy
bapcaingoc2 - 0 thaonguyencafe
bapcaingoc5 - 6 sieutron
bapcaingoc0 - 3 muaxuanden
bapcaingoc0 - 4 chachacha
bapcaingoc1 - 0 datngan
bapcaingoc3 - 0 happynewyear
bapcaingoc2 - 0 lemyha
bapcaingoc2 - 3 ngocluan
bapcaingoc17 - 0 voman167
bapcaingoc7 - 1 hiusama
bapcaingoc3 - 0 ngulucthat567
bapcaingoc2 - 5 lanhphong
bapcaingoc2 - 0 lolololo
bapcaingoc0 - 1 belen3
bapcaingoc4 - 0 brium
bapcaingoc5 - 4 cupcake123
bapcaingoc6 - 0 nguyentuankhoa
bapcaingoc14 - 57 phuongkitty
bapcaingoc2 - 0 thaonha
bapcaingoc1 - 1 hiuhu
bapcaingoc2 - 0 doanduong
bapcaingoc1 - 0 phidatlop6a6
bapcaingoc1 - 0 hoangky
bapcaingoc1 - 0 chauky77
bapcaingoc3 - 0 diepruby2019
bapcaingoc1 - 0 tamhang2211
bapcaingoc1 - 0 yuukinomember
bapcaingoc2 - 0 zhenzhen
bapcaingoc1 - 0 nionghie11
bapcaingoc0 - 3 hdmi2000
bapcaingoc0 - 11 lamcaro2
bapcaingoc1 - 2 travahuong
bapcaingoc3 - 6 noodles
bapcaingoc1 - 5 evanst
bapcaingoc2 - 0 phongthebest
bapcaingoc3 - 2 mblife2021
bapcaingoc1 - 3 heavy123
bapcaingoc1 - 0 lenlalennocnha
bapcaingoc0 - 1 linda
bapcaingoc5 - 0 lyduybang
bapcaingoc1 - 1 nguyennhisopoor
bapcaingoc1 - 4 xogang123
bapcaingoc1 - 0 tieumama
bapcaingoc1 - 0 giunyo12
bapcaingoc1 - 0 winxp
bapcaingoc6 - 0 cohaothien
bapcaingoc3 - 1 thuyhc
bapcaingoc0 - 2 hoangnam124ha
bapcaingoc1 - 0 thuakoku
bapcaingoc4 - 0 badinh2712
bapcaingoc1 - 0 giainghi11
bapcaingoc1 - 0 bobol
bapcaingoc4 - 0 bin2012x
bapcaingoc0 - 5 tapchoigomoku
bapcaingoc0 - 1 wibunotsimpttv2k7
bapcaingoc8 - 0 veeee0032
bapcaingoc0 - 5 linhlucden
bapcaingoc7 - 7 sabo2412
bapcaingoc2 - 0 amoiiiii
bapcaingoc1 - 0 lamnguyen2012
bapcaingoc1 - 4 waifu207otaku
bapcaingoc2 - 0 mrjin
bapcaingoc2 - 0 tralena12
bapcaingoc3 - 0 kiopin17
bapcaingoc3 - 0 sharkone
bapcaingoc0 - 1 frankho
bapcaingoc13 - 3 anhbui3opsp43
bapcaingoc2 - 0 datvv
bapcaingoc0 - 2 yephdith
bapcaingoc1 - 0 lekhuong22
bapcaingoc2 - 0 nghiacaro
bapcaingoc1 - 2 gahapchao
bapcaingoc0 - 3 dangtiendo
bapcaingoc4 - 1 ledieu22803
bapcaingoc0 - 1 phumyhung
bapcaingoc2 - 0 thanhpt
bapcaingoc8 - 7 huongjep
bapcaingoc1 - 1 alecharry91
bapcaingoc3 - 0 truongneymar
bapcaingoc1 - 0 khangnongrdo
bapcaingoc5 - 1 kiennguyen