bapcaingoc
  • Hạng 122
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 13
  • Tỉ lệ thắng 55.96%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bapcaingoc2 - 0 kinggame
bapcaingoc1 - 0 jerry
bapcaingoc0 - 1 xingchha
bapcaingoc0 - 1 nhancorei98
bapcaingoc3 - 1 namnam1
bapcaingoc1 - 1 matngu17
bapcaingoc5 - 0 dfghhhyte
bapcaingoc2 - 0 thuyet
bapcaingoc0 - 8 lamcaro2
bapcaingoc1 - 0 dntram
bapcaingoc0 - 1 chuotbobo
bapcaingoc9 - 2 buibuon
bapcaingoc3 - 4 kentpham
bapcaingoc0 - 1 heoway
bapcaingoc0 - 2 thanhlong
bapcaingoc0 - 1 hoagiay123
bapcaingoc6 - 16 lamcaro
bapcaingoc3 - 0 anhngo1990
bapcaingoc13 - 40 phuongkitty
bapcaingoc1 - 0 huynhthehau
bapcaingoc1 - 0 bngiatan
bapcaingoc2 - 10 yellowrain
bapcaingoc1 - 4 hungaof
bapcaingoc3 - 2 playboy
bapcaingoc5 - 3 ltb0506
bapcaingoc2 - 0 hexx2007
bapcaingoc0 - 5 zippp
bapcaingoc1 - 0 nhocyeusky
bapcaingoc3 - 0 minhtrang
bapcaingoc2 - 0 ngocsonhb
bapcaingoc1 - 0 lyquoc
bapcaingoc1 - 0 thuykien
bapcaingoc2 - 1 mayakieu
bapcaingoc6 - 7 dangky1lan
bapcaingoc1 - 0 hannie
bapcaingoc1 - 0 thienmini
bapcaingoc1 - 0 long130497
bapcaingoc7 - 2 hautrang113
bapcaingoc1 - 0 huythang2002
bapcaingoc2 - 0 abcdz
bapcaingoc1 - 0 thinu0612
bapcaingoc1 - 6 scp67892021
bapcaingoc3 - 0 meoooo
bapcaingoc2 - 0 khongcothich
bapcaingoc1 - 0 tramtien
bapcaingoc1 - 0 worldisad
bapcaingoc1 - 3 bacanhh
bapcaingoc2 - 0 vanthi123
bapcaingoc1 - 0 nguyenvancu
bapcaingoc0 - 1 tranhang07
bapcaingoc1 - 5 nan007
bapcaingoc4 - 0 buitoi21
bapcaingoc1 - 11 kehuydiet2802
bapcaingoc2 - 11 newnew
bapcaingoc0 - 1 dungtrieu
bapcaingoc1 - 2 mikochan
bapcaingoc1 - 0 tuanlongtt
bapcaingoc0 - 1 nhatmai
bapcaingoc9 - 0 minhtri
bapcaingoc3 - 8 dembuon
bapcaingoc0 - 3 thanhthanh2k8
bapcaingoc3 - 0 hangnguyenthi
bapcaingoc2 - 1 lukhach03
bapcaingoc1 - 0 buingoc1
bapcaingoc1 - 4 dinhvanvoi
bapcaingoc1 - 1 socnau
bapcaingoc3 - 2 youngbuffalo1
bapcaingoc2 - 0 annathu
bapcaingoc2 - 6 nht1309
bapcaingoc3 - 4 nguyennguyen68
bapcaingoc3 - 1 vunguyendangkhoi
bapcaingoc1 - 2 dopamines
bapcaingoc1 - 0 camly2603
bapcaingoc1 - 1 phucdztv
bapcaingoc5 - 1 gatamky2020
bapcaingoc3 - 0 phucphuc2005
bapcaingoc6 - 0 son2007
bapcaingoc1 - 0 dangphuoctri
bapcaingoc1 - 1 tvtsino
bapcaingoc6 - 1 truc06
bapcaingoc4 - 0 huhuuu
bapcaingoc14 - 0 bitan2k5
bapcaingoc1 - 0 pthao3799
bapcaingoc0 - 2 thanhthanh2k7
bapcaingoc1 - 0 baobaobao
bapcaingoc2 - 0 thanhhamytom
bapcaingoc1 - 0 brenna
bapcaingoc1 - 1 phuongkarry
bapcaingoc1 - 2 vientuong
bapcaingoc1 - 0 vanvolang
bapcaingoc2 - 0 phungtien
bapcaingoc0 - 1 sieutron
bapcaingoc0 - 1 changtraivotinh035
bapcaingoc2 - 3 tapchoico
bapcaingoc0 - 1 viphung
bapcaingoc2 - 0 tuancao
bapcaingoc5 - 6 shupapol
bapcaingoc0 - 1 alphax
bapcaingoc0 - 2 hahaha33
bapcaingoc1 - 2 onlytrust