nhocyeusky
  • Hạng 125
  • Ngọc 1,221
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.90%
  • Chỉ số xã hội 482
  • Chỉ số đam mê 1.43
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhocyeusky3 - 8 thuphuongle99
nhocyeusky5 - 11 onlytrust
nhocyeusky20 - 15 tahuuson
nhocyeusky2 - 3 principiamathematica
nhocyeusky1 - 0 trungzirk0212
nhocyeusky6 - 11 heolovemusic
nhocyeusky0 - 4 silverfang
nhocyeusky6 - 4 tigerzing
nhocyeusky4 - 1 phuocminh
nhocyeusky2 - 6 hoarung
nhocyeusky3 - 6 hoangthienxa
nhocyeusky6 - 7 bibi0101
nhocyeusky3 - 1 ampen
nhocyeusky2 - 0 khaiken300522
nhocyeusky3 - 0 greycattt
nhocyeusky1 - 1 daigutboy
nhocyeusky1 - 0 nguyenphuongg1109new
nhocyeusky3 - 8 sabo2412
nhocyeusky1 - 0 khanh16phi
nhocyeusky18 - 5 cuncun
nhocyeusky1 - 0 kennhoc1992
nhocyeusky1 - 6 nganbali
nhocyeusky0 - 2 thaiuumm
nhocyeusky5 - 9 cocvang
nhocyeusky6 - 12 ellis
nhocyeusky1 - 0 htavan248
nhocyeusky3 - 1 ryanle94
nhocyeusky3 - 1 ericmakati101
nhocyeusky4 - 0 hoagiay123
nhocyeusky1 - 0 tohung1691
nhocyeusky7 - 0 doopera
nhocyeusky1 - 0 hieenminhh
nhocyeusky3 - 5 vuabip
nhocyeusky4 - 1 jeffnotfound29
nhocyeusky5 - 0 chuquangcuong10toan
nhocyeusky6 - 8 lucatin
nhocyeusky0 - 12 tomcuamuc
nhocyeusky5 - 0 namnhut
nhocyeusky1 - 0 nightowl99
nhocyeusky1 - 0 quynhhhh
nhocyeusky2 - 12 wibunotsimpttv2k7
nhocyeusky2 - 0 lamkhodai123
nhocyeusky12 - 14 hdmi2000
nhocyeusky2 - 0 vanphuan
nhocyeusky3 - 2 dongcoxanh123
nhocyeusky11 - 8 cuacang3333
nhocyeusky2 - 1 vodaiphien
nhocyeusky3 - 1 hungtbn
nhocyeusky1 - 0 arthit52
nhocyeusky1 - 1 toilacucarot1
nhocyeusky1 - 0 ttntvt
nhocyeusky3 - 2 anhhong9011
nhocyeusky1 - 2 cothanh
nhocyeusky0 - 1 alienware
nhocyeusky1 - 0 lovetyfe
nhocyeusky1 - 5 saphia
nhocyeusky0 - 1 thuydhhp
nhocyeusky1 - 0 vanvolang
nhocyeusky3 - 1 dieuthanh
nhocyeusky1 - 0 hauvethep2006
nhocyeusky1 - 0 chuotcuteosodach1231
nhocyeusky3 - 0 bapcainon
nhocyeusky1 - 0 trangbeooo
nhocyeusky1 - 0 kingcarozzi
nhocyeusky7 - 0 depgaigai
nhocyeusky9 - 7 nhimcoi100120
nhocyeusky4 - 9 caroforfun99999
nhocyeusky3 - 10 tranthuahoai
nhocyeusky2 - 0 fckboi
nhocyeusky5 - 23 phuongkitty
nhocyeusky1 - 0 camtq12345
nhocyeusky0 - 7 gomukupro33333
nhocyeusky1 - 3 truongsinh
nhocyeusky2 - 0 xatoiraco
nhocyeusky0 - 1 pity08
nhocyeusky1 - 1 hovandao12
nhocyeusky1 - 0 yuihandsome
nhocyeusky1 - 0 minhsting
nhocyeusky4 - 0 jadie18
nhocyeusky2 - 0 na12345jhgfdsf
nhocyeusky1 - 0 hanguynk5
nhocyeusky1 - 0 tieumong
nhocyeusky1 - 0 lamquennha
nhocyeusky6 - 8 nguyennhisopoor
nhocyeusky6 - 0 kimhanlong
nhocyeusky2 - 1 tommykit1
nhocyeusky1 - 0 lojumjoi679
nhocyeusky1 - 0 jumbaio115
nhocyeusky1 - 0 lolololo
nhocyeusky12 - 0 ramez
nhocyeusky1 - 0 biubiubiu123456
nhocyeusky1 - 0 thaopro
nhocyeusky0 - 2 trumgomukoday
nhocyeusky8 - 1 thuyhoa
nhocyeusky1 - 0 doquangtrung
nhocyeusky0 - 1 toigalam
nhocyeusky2 - 12 hoangnam124ha
nhocyeusky2 - 5 cocuser
nhocyeusky0 - 3 buoidayne
nhocyeusky3 - 0 vcvcvc