nhocyeusky
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 139
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.92%
  • Chỉ số xã hội 383
  • Chỉ số đam mê 2.87
  • Thời gian tham gia 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhocyeusky0 - 3 linhlucden
nhocyeusky1 - 0 ampen
nhocyeusky11 - 1 anhtlv
nhocyeusky0 - 9 yephdith
nhocyeusky6 - 2 nghiacaro
nhocyeusky1 - 0 phatloc100
nhocyeusky1 - 0 dicky
nhocyeusky1 - 0 lipkul1
nhocyeusky2 - 0 camxtao
nhocyeusky2 - 1 anhhong9011
nhocyeusky0 - 1 manete
nhocyeusky2 - 0 nonamefire
nhocyeusky5 - 0 lekhuong22
nhocyeusky6 - 0 om123456789
nhocyeusky1 - 4 cavodem
nhocyeusky1 - 0 xmen117
nhocyeusky0 - 1 asthemoon
nhocyeusky1 - 3 wibunotsimpttv2k7
nhocyeusky0 - 2 interwar1283
nhocyeusky2 - 0 vomyna1
nhocyeusky5 - 0 ngango
nhocyeusky1 - 0 phungbinhminh2008
nhocyeusky1 - 0 sekai
nhocyeusky1 - 0 minhpham
nhocyeusky1 - 2 tahuuson
nhocyeusky2 - 3 vuabip
nhocyeusky1 - 1 sabo2412
nhocyeusky0 - 1 travahuong
nhocyeusky1 - 2 akirakun
nhocyeusky4 - 0 khanhdzai6666666
nhocyeusky0 - 1 junz2222
nhocyeusky1 - 0 sethangthoi
nhocyeusky5 - 2 thiengon123
nhocyeusky2 - 0 devilking
nhocyeusky1 - 6 carohcm
nhocyeusky4 - 2 lucatin
nhocyeusky6 - 9 hdmi2000
nhocyeusky1 - 0 soulsan
nhocyeusky4 - 0 playcaro20
nhocyeusky1 - 0 thusieudepgai
nhocyeusky0 - 1 vesau
nhocyeusky1 - 2 nangcanhhoaroi
nhocyeusky0 - 1 byeyou
nhocyeusky1 - 0 haonhiensingle
nhocyeusky0 - 3 vantannguyen
nhocyeusky1 - 0 hieuhoawh
nhocyeusky1 - 0 lcchien
nhocyeusky2 - 1 tabrl92
nhocyeusky14 - 0 snail
nhocyeusky0 - 2 timkiem
nhocyeusky3 - 0 hanniecutedangiu
nhocyeusky5 - 0 happyroom
nhocyeusky2 - 0 lananhhhhh
nhocyeusky0 - 4 thanhthanh2k7
nhocyeusky3 - 4 chienhp
nhocyeusky2 - 1 mialena
nhocyeusky1 - 0 dooly
nhocyeusky5 - 2 pouralways
nhocyeusky3 - 0 hongphuc0997
nhocyeusky1 - 1 ikuchi
nhocyeusky1 - 0 cobedangiu21
nhocyeusky2 - 0 tongcongminh197
nhocyeusky10 - 2 bongbongmua12
nhocyeusky0 - 1 perhaps
nhocyeusky2 - 0 dongtham91
nhocyeusky3 - 0 playcocaro
nhocyeusky0 - 2 dungnhinlai
nhocyeusky2 - 0 choidep2021
nhocyeusky7 - 0 baosuhuynh
nhocyeusky3 - 9 gomoko
nhocyeusky0 - 1 toloveru
nhocyeusky2 - 5 waifu207otaku
nhocyeusky3 - 0 nmcuong
nhocyeusky3 - 0 quuentb
nhocyeusky1 - 0 pquarngfeb5th
nhocyeusky1 - 2 thucbim
nhocyeusky2 - 2 choicaro
nhocyeusky3 - 5 ahaidzai96
nhocyeusky3 - 0 kim93
nhocyeusky4 - 13 dangkyqd
nhocyeusky0 - 1 robin
nhocyeusky0 - 2 leksyenjtrankg
nhocyeusky5 - 1 anhbeo88
nhocyeusky16 - 26 hoangtugio010
nhocyeusky3 - 0 mrmeodb
nhocyeusky22 - 7 choiluon
nhocyeusky4 - 0 stdrjt
nhocyeusky1 - 0 mokemoke
nhocyeusky5 - 2 kishouarima3
nhocyeusky0 - 5 nhavodichmoi
nhocyeusky0 - 4 nangthuytinh
nhocyeusky1 - 2 congiola
nhocyeusky2 - 0 hoagiay123
nhocyeusky9 - 12 phumyhung
nhocyeusky3 - 0 khanhmai
nhocyeusky1 - 0 bemeocute
nhocyeusky1 - 0 lucky06012001
nhocyeusky0 - 1 sangpro27
nhocyeusky2 - 0 crisdevilgamer
nhocyeusky0 - 3 tayphuongthatbai