nhocyeusky
  • Hạng 106
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 15
  • Tỉ lệ thắng 58.62%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhocyeusky3 - 3 anhngo1990
nhocyeusky6 - 2 carlsen
nhocyeusky1 - 0 thangadj
nhocyeusky0 - 1 vitconhaman
nhocyeusky1 - 0 kirigaya
nhocyeusky0 - 1 bapcaingoc
nhocyeusky0 - 1 hoaanhdao2008
nhocyeusky0 - 1 thythy2021
nhocyeusky1 - 0 nguyentri10x
nhocyeusky10 - 0 asgdsfgdfsgsdh53
nhocyeusky1 - 1 danna
nhocyeusky1 - 0 hoaozt
nhocyeusky0 - 9 yellowrain
nhocyeusky1 - 0 hieenr2021
nhocyeusky0 - 1 nguyenhonganh
nhocyeusky3 - 11 matbiec
nhocyeusky4 - 9 cuong97
nhocyeusky2 - 0 mssbeat
nhocyeusky4 - 0 binbin1999
nhocyeusky0 - 3 ltb0506
nhocyeusky7 - 4 lamcaro
nhocyeusky3 - 10 dembuon
nhocyeusky5 - 1 kenshin
nhocyeusky4 - 0 khonthangduoctot
nhocyeusky14 - 1 nguyenduc
nhocyeusky4 - 1 hautrang113
nhocyeusky2 - 0 ngkyanh2001
nhocyeusky2 - 5 nonamevn
nhocyeusky0 - 2 hieuhieuhieu
nhocyeusky1 - 0 saosaysua
nhocyeusky4 - 9 scp67892021
nhocyeusky0 - 1 thuong95
nhocyeusky1 - 0 noname123
nhocyeusky1 - 1 choidolam
nhocyeusky1 - 0 lenguyen555
nhocyeusky1 - 0 xukawai2
nhocyeusky5 - 0 panda
nhocyeusky1 - 0 mmmmmmm
nhocyeusky1 - 0 yenthanh446
nhocyeusky1 - 0 hahahihi
nhocyeusky6 - 0 worldisad
nhocyeusky5 - 0 note21
nhocyeusky0 - 1 yoshida
nhocyeusky1 - 0 canho
nhocyeusky0 - 1 huongkute
nhocyeusky0 - 1 chuotmom
nhocyeusky2 - 0 kidboy
nhocyeusky1 - 0 frreeeiif
nhocyeusky3 - 6 gatamky2020
nhocyeusky0 - 4 nan007
nhocyeusky2 - 0 giang
nhocyeusky8 - 0 nguyenvuhaitk
nhocyeusky0 - 1 tahuuson
nhocyeusky3 - 11 skywalker
nhocyeusky5 - 7 kehuydiet2802
nhocyeusky2 - 0 vanila
nhocyeusky3 - 0 moderntalking1984
nhocyeusky1 - 0 beo2005
nhocyeusky11 - 9 asdmobile
nhocyeusky3 - 0 nguvaicadai123q
nhocyeusky2 - 0 fjosifd
nhocyeusky2 - 0 phamvancuong
nhocyeusky1 - 3 heoxixoan
nhocyeusky1 - 0 lvtrung
nhocyeusky2 - 0 autowin4000
nhocyeusky1 - 0 cuccu
nhocyeusky2 - 0 allmidnha
nhocyeusky5 - 0 nguyenvuminh114
nhocyeusky0 - 2 lovekr01
nhocyeusky1 - 3 nhatmai
nhocyeusky1 - 3 caro123
nhocyeusky34 - 2 quynhnt
nhocyeusky0 - 3 thanhthanh2k7
nhocyeusky2 - 0 camly2603
nhocyeusky1 - 2 anhvu1352005
nhocyeusky1 - 3 phuongkitty
nhocyeusky1 - 0 pthao3799
nhocyeusky1 - 0 vuanhthu1604
nhocyeusky1 - 0 lienchanh2001
nhocyeusky3 - 0 anna123
nhocyeusky2 - 1 quangminhh
nhocyeusky1 - 0 heodat91
nhocyeusky7 - 11 xm123
nhocyeusky0 - 2 covid19
nhocyeusky1 - 1 dopamines
nhocyeusky6 - 0 hangnguyenthi
nhocyeusky1 - 0 dtbduy
nhocyeusky1 - 0 tnk124
nhocyeusky0 - 3 tapchoico
nhocyeusky8 - 16 forfun
nhocyeusky2 - 0 onewor
nhocyeusky3 - 0 vutuong
nhocyeusky0 - 1 canhty
nhocyeusky5 - 4 zenon
nhocyeusky1 - 1 congiola
nhocyeusky2 - 2 mantandada
nhocyeusky2 - 1 minhtri97
nhocyeusky4 - 0 zerus
nhocyeusky18 - 2 tuan21
nhocyeusky1 - 0 tungoanh